ČSN (normy i změny) z listopadu 2003

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 10012 (010360) - listopad 2003

Systémy managementu měření - Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení

350 Kč

ČSN P ISO TS 14048 (010948) - listopad 2003

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Formát dokumentace údajů

440 Kč

ČSN 01 0962 (010962) - listopad 2003

Environmentální management - Integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu

440 Kč

ČSN ISO 14617-15 (013630) - listopad 2003

Grafické značky pro schémata - Část 15: Instalační schémata a mapy sítí

230 Kč

ČSN ISO 14617-3 (013630) - listopad 2003

Grafické značky pro schémata - Část 3: Spojení a související zařízení

230 Kč

ČSN ISO 14617-4 (013630) - listopad 2003

Grafické značky pro schémata - Část 4: Ovládače a související zařízení

230 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 3882 (038180) - listopad 2003 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Přehled metod měření tloušťky

230 Kč

ČSN 03 8900-4-0 (038900) - listopad 2003

Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-0: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Úvod

230 Kč

ČSN 03 8900-4-1 (038900) - listopad 2003

Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-1: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Skladování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.04t

580 Kč

ČSN 03 8900-4-2 (038900) - listopad 2003

Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-2: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Přeprava

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.04t

680 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 613/změna A1 (061412) - listopad 2003

Konvekční kamna na plynná paliva

190 Kč

07 Kotle

ČSN EN 13152/změna A1 (078632) - listopad 2003

Specifikace a zkoušení ventilů lahví na LPG - Samouzavírací ventily

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13153/změna A1 (078633) - listopad 2003

Specifikace a zkoušení ventilů lahví na LPG - Ručně ovládané ventily

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 13403 (120521) - listopad 2003

Větrání budov - Nekovová potrubí - Vzduchotechnická potrubí vyrobená z izolačních desek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1433 (136302) - listopad 2003

Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy - Klasifikace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.05t, A1 2.06t

635 Kč

ČSN EN 13564-2 (136370) - listopad 2003

Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci - Část 2: Zkušební metody

190 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 11670 (192015) - listopad 2003 aktuální vydání

Lasery a laserová zařízení - Metody měření parametrů laserového svazku - Stabilita polohy svazku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 12005 (192018) - listopad 2003 aktuální vydání

Lasery a laserová zařízení - Metody měření parametrů laserového svazku - Polarizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 60746-1 (257402) - listopad 2003

Vyjadřování vlastností elektrochemických analyzátorů - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60746-2 (257402) - listopad 2003

Vyjadřování vlastností elektrochemických analyzátorů - Část 2: Hodnota pH

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 5167-1 (257710) - listopad 2003

Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 1: Obecné principy a požadavky

350 Kč

ČSN EN ISO 5167-2 (257710) - listopad 2003

Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 2: Clony

550 Kč

ČSN EN ISO 5167-3 (257710) - listopad 2003

Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 3: Dýzy a Venturiho dýzy

350 Kč

ČSN EN ISO 5167-4 (257710) - listopad 2003

Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 4: Venturiho trubice

340 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN ISO 15629 (269138) - listopad 2003

Palety pro manipulaci s materiálem - Kvalita spojovacích prvků pro montáž nových a opravy použitých prostých, dřevěných palet

340 Kč

ČSN EN 13876 (269390) - listopad 2003

Doprava - Logistika a služby - Přepravní řetězce zboží - Směrnice pro zajištění služeb nákladní přepravy

190 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 14067-1 (281901) - listopad 2003

Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 1: Značky a jednotky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14067-3 (281901) - listopad 2003

Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 3: Aerodynamika v tunelech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN ISO 17287 (300615) - listopad 2003

Silniční vozidla - Ergonomické aspekty dopravních informačních a řídicích systémů - Postup pro hodnocení vhodnosti pro jejich použití při jízdě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN 14144 (328623) - listopad 2003

Záchranné kruhy - Požadavky, zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14145 (328624) - listopad 2003

Upevňovací držáky záchranných kruhů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14206 (329511) - listopad 2003

Lodě vnitrozemské plavby - Naloďovací lávky pro osobní lodě - Požadavky, zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 1335/změna Z3 (331335) - listopad 2003

Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na těsně zapouzdřených rozváděčích s izolací SF6

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50370-2 (333450) - listopad 2003

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Norma skupiny výrobků pro obráběcí a tvářecí stroje - Část 2: Odolnost

340 Kč

ČSN EN 60870-6-802/změna Z2 (334660) - listopad 2003

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 802: Modely objektů TASE.2

Změna byla zrušena k 1. květnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN 34 3100/změna Z9 (343100) - listopad 2003

Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 3101/změna Z2 (343101) - listopad 2003

Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné požiadavky pre obsluhu a prácu na elektrických vedeniach

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 3102/změna Z2 (343102) - listopad 2003

Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických strojích

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 3103/změna Z2 (343103) - listopad 2003

Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických přístrojích a rozváděčích

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 3104/změna Z1 (343104) - listopad 2003

Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci v elektrických provozovnách

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 3106/změna Z2 (343106) - listopad 2003

Elektrotechnické predpisy ČSN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach vo filme, v rozhlase a televízii

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 3107/změna Z1 (343107) - listopad 2003

Elektrotechnické predpisy ČSN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v elektrolýzach tavenín a roztokov

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 3108/změna Z3 (343108) - listopad 2003

Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 3109/změna Z1 (343109) - listopad 2003

Elektrotechnické předpisy - Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 3110/změna Z1 (343110) - listopad 2003

Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních v pojízdných prostředcích

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 3191/změna Z1 (343191) - listopad 2003

Bezpečnostně technická ustanovení pro obsluhu a práci na průmyslových vf elektrotepelných zařízeních

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60684-3-229 (346553) - listopad 2003

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 229: Teplem smrštitelné poloohebné polyvinylidenfluoridové trubičky, se zpomaleným hořením, odolné tekutinám, s poměrem smrštění 2:1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61138/změna A11 (347506) - listopad 2003

Kabely pro přenosné uzemňovací a zkratovací soupravy

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60269-4/změna A2 (354701) - listopad 2003

Pojistky nízkého napětí - Část 4: Doplňující požadavky pro pojistky pro ochranu polovodičových prvků

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60127-1/změna A2 (354730) - listopad 2003

Miniaturní pojistky. Část 1: Definice miniaturních pojistek a všeobecné požadavky na miniaturní tavné vložky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60127-3/změna A2 (354730) - listopad 2003

Miniaturní pojistky - Část 3: Subminiaturní tavné pojistkové vložky

Změna byla zrušena k 24. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60127-6/změna A2 (354730) - listopad 2003

Miniaturní pojistky. Část 6: Pojistkové držáky pro trubičkové tavné pojistkové vložky

Změna byla zrušena k 8. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60749-16 (358799) - listopad 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 16: Zjišťování šumu způsobeného nárazem částic (PIND)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN IEC 749/změna Z5 (358799) - listopad 2003

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61188-5-6 (359038) - listopad 2003

Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-6: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Nosiče čipů s vývody ve tvaru J na čtyřech stranách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60357 ed. 2/Oprava 1 (360160) - listopad 2003

Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla) - Požadavky na provedení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

24 Kč

ČSN EN 60926/Oprava 1 (360296) - listopad 2003

Příslušenství pro zdroje světla - Zapalovací zařízení (jiná než doutnavková) - Všeobecné a bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61347-1/Oprava 1 (360510) - listopad 2003

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61347-2-1/Oprava 1 (360510) - listopad 2003

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na zapalovací zařízení (jiná než doutnavková)

20 Kč

ČSN EN 61347-2-2/Oprava 1 (360510) - listopad 2003

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-2: Zvláštní požadavky na elektronické měniče/střídače na stejnosměrné nebo střídavé napájení pro žárovky

Změna byla zrušena k 11. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61347-2-3/Oprava 1 (360510) - listopad 2003

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-3: Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky na střídavé napájení k zářivkám

Změna byla zrušena k 23. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61347-2-4/Oprava 1 (360510) - listopad 2003

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-4: Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky na stejnosměrné napájení pro všeobecné osvětlení

Změna byla zrušena k 23. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61347-2-5/Oprava 1 (360510) - listopad 2003

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky na stejnosměrné napájení pro osvětlení ve veřejné dopravě

Změna byla zrušena k 23. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61347-2-6/Oprava 1 (360510) - listopad 2003

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-6: Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky na stejnosměrné napájení pro osvětlení v letadlech

Změna byla zrušena k 23. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61347-2-7/Oprava 1 (360510) - listopad 2003

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-7: Zvláštní požadavky na elektronické předřadníky na stejnosměrné napájení pro nouzové osvětlení

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61347-2-8/Oprava 1 (360510) - listopad 2003

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-8: Zvláštní požadavky na předřadníky pro zářivky

20 Kč

ČSN EN 61347-2-9/Oprava 1 (360510) - listopad 2003

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-9: Zvláštní požadavky na předřadníky výbojových světelných zdrojů (mimo zářivky)

Změna byla zrušena k 4. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60920 +A1/Oprava 1 (360511) - listopad 2003

Předřadníky k zářivkám pro všeobecné osvětlování. Všeobecné a bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60922/Oprava 1 (360513) - listopad 2003

Příslušenství pro světelné zdroje - Předřadníky pro výbojky (mimo zářivek pro všeobecné osvětlování) - Všeobecné a bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61046 +A1/Oprava 1 (360580) - listopad 2003

Příslušenství pro světelné zdroje - Elektronické měniče/střídače na stejnosměrné nebo střídavé napětí pro nízkovoltové žárovky. Všeobecné a bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60928/Oprava 1 (360595) - listopad 2003

Příslušenství pro světelné zdroje - Elektronické předřadníky na střídavé napětí k zářivkám pro všeobecné osvětlování - Všeobecné a bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60924/Oprava 1 (360597) - listopad 2003

Elektronické předřadníky na stejnosměrné napětí pro zářivky pro všeobecné osvětlování. Všeobecné a bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50144-1/změna Z1 (361570) - listopad 2003

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 9. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61809/změna Z1 (364379) - listopad 2003

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61883-7 (368555) - listopad 2003

Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 7: Přenos ITU-R BO.1294 Systém B

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO/IEC 15816 (369038) - listopad 2003

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnostní informační objekty pro řízení přístupu

340 Kč

ČSN ISO/IEC 18017 (369271) - listopad 2003

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromá síť integrovaných služeb - Mapovací funkce pro využití scénářů virtuální soukromé sítě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 19058 (369272) - listopad 2003

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Širokopásmová soukromá síť integrovaných služeb - Protokol meziústřednové signalizace - Generický funkční protokol

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 19459 (369273) - listopad 2003

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromá síť integrovaných služeb - Specifikace, funkční model a informační toky - Transfer volání v jediném kroku - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 20161 (369275) - listopad 2003

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromá síť integrovaných služeb - Použití QSIG v referenčním bodě C mezi PINX a propojující sítí

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 21407 (369276) - listopad 2003

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromá síť integrovaných služeb - Specifikace, funkční model a informační toky - Jednoduchý dialog - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 21409 (369278) - listopad 2003

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Vnitropodnikové telekomunikační sítě - Spolupráce při signalizaci mezi QSIG a H.323 - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 21888 (369282) - listopad 2003

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromá síť integrovaných služeb - Specifikace, funkční model a informační toky - Identifikace volání a spojování volání jako přídavný rys sítě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 21889 (369283) - listopad 2003

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Soukromá síť integrovaných služeb - Protokol meziústřednové signalizace - Identifikace volání a spojování volání jako přídavný rys sítě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 22050 (369393) - listopad 2003

Informační technologie - Výměna dat prostřednictvím zásobníků 12,7 mm široké, 384-stopé magnetické pásky - Formát Ultrium-1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ISO/IEC 20563 (369456) - listopad 2003

Informační technologie - Zapisovatelný disk DVD (DVD-R) o průměru 80 mm (1,23 GBytů na stranu) a 120 mm (3,95 GBytů na stranu)

770 Kč

ČSN ISO/IEC 22092 (369457) - listopad 2003

Informační technologie - Výměna dat prostřednictvím kazet s magnetooptickými disky o průměru 130 mm - Kapacita: 9,1 GBytů v kazetě

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ISO/IEC TR 22250-1 (369833) - listopad 2003

Informační technologie - Jazyky pro popis dokumentů a jejich zpracování - Popis regulárního jazyka pro XML (RELAX) - Část 1: Jádro RELAX

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 12094-11 (389231) - listopad 2003

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 11: Požadavky a zkušební metody pro mechanická vážicí zařízení

230 Kč

ČSN EN 12094-12 (389231) - listopad 2003

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 12: Požadavky a zkušební metody pro pneumatická poplachová zařízení

230 Kč

ČSN EN 12094-16 (389231) - listopad 2003

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 16: Požadavky a zkušební metody pro odorisační zařízení nízkotlakých hasicích zařízení CO₂

190 Kč

ČSN EN 12094-3 (389231) - listopad 2003

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro ruční spouštěcí a uzavírací zařízení

230 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10319-1 (420309) - listopad 2003

Kovové materiály - Zkoušení relaxace tahového napětí - Část 1: Postup pro zkušební stroje

230 Kč

ČSN EN 10331 (420408) - listopad 2003

Magnetické materiály - Specifikace pro slinuté měkké magnetické materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 6888-3 (560089) - listopad 2003

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 3: Průkaz a stanovení nízkých počtů technikou MPN

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.05t

250 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 2430-1/změna Z1 (722430) - listopad 2003

Malty pro stavební účely. Část 1: Společná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. lednu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 2430-2/změna Z1 (722430) - listopad 2003

Malty pro stavební účely. Část 2: Průmyslově vyráběné malty

Změna byla zrušena k 1. lednu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 2430-3/změna Z1 (722430) - listopad 2003

Malty pro stavební účely. Část 3: Malty pro zdění, výrobu keramických dílců a stykové malty

Změna byla zrušena k 1. lednu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 2430-4/změna Z1 (722430) - listopad 2003

Malty pro stavební účely. Část 4: Malty pro omítky

Změna byla zrušena k 1. lednu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 2430-5/změna Z1 (722430) - listopad 2003

Malty pro stavební účely. Část 5: Speciální malty

Změna byla zrušena k 1. lednu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13813 (722481) - listopad 2003 aktuální vydání

Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky

340 Kč

ČSN EN 13892-1 (722482) - listopad 2003 aktuální vydání

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 1: Odběr vzorků, zhotovení a ošetřování zkušebních těles

190 Kč

ČSN EN 13892-2 (722482) - listopad 2003 aktuální vydání

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku

125 Kč

ČSN EN 13892-4 (722482) - listopad 2003 aktuální vydání

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou BCA

190 Kč

ČSN EN 13892-6 (722482) - listopad 2003 aktuální vydání

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 6: Stanovení tvrdosti povrchu

125 Kč

ČSN EN 13892-8 (722482) - listopad 2003 aktuální vydání

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 8: Stanovení přídržnosti

125 Kč

ČSN EN 820-2 (727533) - listopad 2003

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro monolitické keramiky - Termomechanické vlastnosti - Část 2: Stanovení deformace vlastním zatížením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1159-3 (727575) - listopad 2003

Speciální technická keramika - Keramické kompozity, termofyzikální vlastnosti - Část 3: Stanovení specifické tepelné kapacity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 354 (730535) - listopad 2003

Akustika - Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti

340 Kč

ČSN 73 1317/změna Z2 (731317) - listopad 2003

Stanovení pevnosti betonu v tlaku

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 1318/změna Z2 (731318) - listopad 2003

Stanovení pevnosti betonu v tahu

32 Kč

ČSN ISO 6784/změna Z1 (731319) - listopad 2003

Beton. Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku

Změna byla zrušena k 1. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 1320/změna Z1 (731320) - listopad 2003

Stanovení objemových změn betonu

32 Kč

ČSN 73 1322/změna Z1 (731322) - listopad 2003

Stanovení mrazuvzdornosti betonu

32 Kč

ČSN 73 1324/změna Z1 (731324) - listopad 2003

Stanovení obrusnosti betonu

32 Kč

ČSN 73 1326/změna Z1 (731326) - listopad 2003

Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek

190 Kč

ČSN 73 1327/změna Z1 (731327) - listopad 2003

Stanovení sorbčních vlastností betonu

32 Kč

ČSN 73 1328/změna Z2 (731328) - listopad 2003

Stanovení soudržnosti oceli s betonem

32 Kč

ČSN 73 1331/změna Z1 (731331) - listopad 2003

Mikroskopický rozbor vzduchových pórů v betonu

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 1332/změna Z1 (731332) - listopad 2003

Stanovení tuhnutí betonu

32 Kč

ČSN 73 1333/změna Z1 (731333) - listopad 2003

Zkoušení soudržnosti předpínací výztuže s betonem

32 Kč

ČSN 73 1370/změna Z2 (731370) - listopad 2003

Nedestruktivní zkoušení betonu. Společná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 1371/změna Z1 (731371) - listopad 2003

Ultrazvuková impulzová metóda skúšania betónu

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 1372/změna Z1 (731372) - listopad 2003

Rezonančná metóda skúšania betónu

Změna byla zrušena k 1. červnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 1373/změna Z1 (731373) - listopad 2003

Tvrdoměrné metody zkoušení betonu

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 1376/změna Z1 (731376) - listopad 2003

Radiografie betonových konstrukcí a dílců

32 Kč

ČSN EN 12811-3 (738123) - listopad 2003 aktuální vydání

Dočasné stavební konstrukce - Část 3: Zatěžovací zkoušky

350 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 13049 (746805) - listopad 2003

Okna - Náraz měkkým a těžkým tělesem - Zkušební metoda, bezpečnostní požadavky a klasifikace

125 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 14182 (770004) - listopad 2003

Obaly - Terminologie - Základní termíny a definice

190 Kč

ČSN EN 14045 (770316) - listopad 2003

Obaly - Hodnocení rozpadu obalových materiálů pomocí prakticky zaměřených zkoušek při definovaných podmínkách kompostování

230 Kč

ČSN EN 14046 (770317) - listopad 2003

Obaly - Hodnocení úplné aerobní biodegradace obalových materiálů při řízených podmínkách kompostování - Metoda analytického stanovení uvolněného oxidu uhličitého

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 13855-1 (808821) - listopad 2003

Výrobky plněné pouze peřím a prachovým peřím - Měření tloušťky a stlačitelnosti polštářů - Část 1: Rotační metoda zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13855-2 (808821) - listopad 2003

Výrobky plněné pouze peřím a prachovým peřím - Měření tloušťky a stlačitelnosti polštářů - Část 2: Metoda zkoušení natřásáním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13854 (808823) - listopad 2003

Výrobky plněné pouze peřím a prachovým peřím - Požadavky pro čalouněné části a polštáře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

82 Stroje a zařízení pro úpravu povrchu

ČSN EN 13966-1 (824011) - listopad 2003

Stanovení účinnosti přenosu u atomizačních a rozprašovacích zařízení pro tekuté nátěrové hmoty - Část 1: Rovné panely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 144-1/změna A1 (832280) - listopad 2003

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily plynových láhví - Část 1: Závitové spojení čepu ventilu

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13277-6 (832776) - listopad 2003

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 6: Doplňkové požadavky a metody zkoušení pro chrániče prsou pro ženy

230 Kč

ČSN EN 13725 (834781) - listopad 2003

Kvalita ovzduší - Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.07t

590 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN 14175-1 (847500) - listopad 2003

Digestoře - Část 1: Názvosloví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14175-2 (847500) - listopad 2003

Digestoře - Část 2: Požadavky na bezpečnost a výkon

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 489-10 V1.3.1 (875101) - listopad 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 10: Specifické podmínky pro bezšňůrová telefonní zařízení první (CT1 a CT1+) a druhé (CT2) generace

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-11 V1.2.1 (875101) - listopad 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 11: Specifické podmínky pro zemské vysílače služby rozhlasového vysílání

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-18 V1.3.1 (875101) - listopad 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 18: Specifické podmínky pro zemské svazkové rádiové sítě (TETRA)

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-22 V1.2.1 (875101) - listopad 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 22: Specifické podmínky pro letecká pohyblivá a pevná rádiová zařízení VHF umístěná na zemském povrchu

230 Kč

ČSN ETSI EN 302 018-1 V1.1.1 (875115) - listopad 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení služby rozhlasového vysílání s kmitočtovou modulací (FM) - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 018-2 V1.1.1 (875115) - listopad 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení služby rozhlasového vysílání s kmitočtovou modulací (FM) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 472 V1.3.1 (879009) - listopad 2003

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro přenos teletextu v bitovém toku DVB systému B podle ITU-R

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 468 V1.5.1 (879012) - listopad 2003

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech DVB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 192 V1.3.1 (879028) - listopad 2003

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 775 V1.2.1 (879041) - listopad 2003

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro přenos datové informace v zatemňovacím půlsnímkovém impulzu (VBI) bitového toku DVB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 660-1/změna A1 (917826) - listopad 2003

Pružné podlahové krytiny - Zjišťování odolnosti proti opotřebení - Část 1: Metoda Stuttgart

Změna byla zrušena k 1. únoru 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 660-2/změna A1 (917826) - listopad 2003

Pružné podlahové krytiny - Zjišťování odolnosti proti opotřebení - Část 2: Metoda Frick-Taber

65 Kč

ČSN EN 685/změna A1 (917843) - listopad 2003

Pružné podlahové krytiny - Klasifikace

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 957-2 (940201) - listopad 2003 aktuální vydání

Stacionární tréninková zařízení - Část 2: Posilovací tréninková zařízení, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 916 (940343) - listopad 2003 aktuální vydání

Gymnastické nářadí - Tělocvičné bedny - Požadavky a zkušební metody zahrnující bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1176-1/změna A2 (940515) - listopad 2003

Zařízení dětských hřišť - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1176-2/změna A1 (940515) - listopad 2003

Zařízení dětských hřišť - Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1176-3/změna A1 (940515) - listopad 2003

Zařízení dětských hřišť - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1176-4/změna A1 (940515) - listopad 2003

Zařízení dětských hřišť - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanové dráhy

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1176-5/změna A2 (940515) - listopad 2003

Zařízení dětských hřišť - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.