ČSN (normy i změny) z března 2003

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 3741/Oprava 1 (011607) - březen 2003

Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro dozvukové místnosti

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10846-3 (011676) - březen 2003

Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 3: Nepřímá metoda určení dynamické tuhosti pružných podpor pro translační pohyb

440 Kč

ČSN ISO 15226 (013020) - březen 2003

Technická dokumentace - Model životního cyklu a přiřazení dokumentů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.19t

355 Kč

ČSN ISO 1119/změna Z1 (014132) - březen 2003

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Řady kuželů a úhlů kuželů

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13625 (015083) - březen 2003 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Směrnice k volbě přístrojů pro měření netěsnosti plynem

230 Kč

ČSN 01 8020/změna Z3 (018020) - březen 2003

Dopravní značky na pozemních komunikacích

Změna byla zrušena k 1. březnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 1435/změna A1 (051150) - březen 2003

Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení svarových spojů

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12062/změna A1 (051170) - březen 2003

Nedestruktivní zkoušení svarů - Obecná pravidla pro kovové materiály

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1714/změna A1 (051171) - březen 2003

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarových spojů ultrazvukem

Změna byla zrušena k 1. červenci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1712/změna A1 (051172) - březen 2003

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarových spojů ultrazvukem - Stupně přípustnosti

Změna byla zrušena k 1. červenci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1713/změna A1 (051173) - březen 2003

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Posouzení charakteru indikací ve svarech

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1289/změna A1 (051176) - březen 2003

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarů kapilární metodou - Stupně přípustnosti

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1290/změna A1 (051182) - březen 2003

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarů magnetickou metodou práškovou

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1291/změna A1 (051183) - březen 2003

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarů magnetickou metodou práškovou - Stupně přípustnosti

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1011-1/změna A1 (052210) - březen 2003

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 1: Všeobecná směrnice pro obloukové svařování

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 12805 (078451) - březen 2003

Části motorových vozidel na LPG - Zásobníky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN 13856 (078453) - březen 2003

Minimální požadavky na obsah příručky uživatele systémů LPG pro motorová vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

190 Kč

ČSN EN 13365 (078454) - březen 2003

Lahve na přepravu plynů - Svazky lahví pro stálé a pod tlakem rozpuštěné plyny (kromě acetylenu) - Kontrola během plnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

190 Kč

ČSN EN 13385 (078455) - březen 2003

Lahve na přepravu plynů - Baterie ve vozidlech pro stálé a pod tlakem rozpuštěné plyny (kromě acetylenu) - Kontrola během plnění

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

190 Kč

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN EN ISO 8662-10/Oprava 1 (106010) - březen 2003

Ruční mechanizovaná nářadí - Měření vibrací na rukojeti - Část 10: Prostřihávačky a nůžky

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN ISO 5199 (113012) - březen 2003

Technické požadavky pro odstředivá čerpadla - Třída II

550 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 12053/Oprava 1 (268891) - březen 2003

Bezpečnost manipulačních vozíků - Zkušební metody měření emisí hluku

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13816 (269389) - březen 2003

Doprava - Logistika a služby - Veřejná přeprava osob - Definice jakosti služby, cíle a měření

350 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 9785 (325921) - březen 2003

Lodě a lodní technika - Větrání nákladových prostorů pro vozidla poháněná spalovacími motory - Požadavky na výpočet teoretického proudu vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(811)/Oprava 1 (330050) - březen 2003

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 811: Elektrická trakce

Změna byla zrušena k 1. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 60050-121/změna A1 (330050) - březen 2003

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 121: Elektromagnetismus

230 Kč

ČSN EN 50018 ed. 3/změna A1 (330372) - březen 2003

Nevýbušná elektrická zařízení - Pevný závěr "d"

Změna byla zrušena k 1. březnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50020/změna Z1 (330380) - březen 2003

Nevýbušná elektrická zařízení. Jiskrová bezpečnost "i"

Změna byla zrušena k 30. červnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50020/změna Z1 (330380) - březen 2003

Nevýbušná elektrická zařízení. Jiskrová bezpečnost "i"

Změna byla zrušena k 30. červnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61140/změna Z1 (330500) - březen 2003

Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 0600/změna Z2 (330600) - březen 2003

Elektrotechnické předpisy. Klasifikace elektrických a elektrotechnických zařízení z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem a zásady ochran

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61373/změna Z1 (333565) - březen 2003

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50134-1 (334590) - březen 2003

Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 1: Systémové požadavky

190 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN 34 1510/změna Z6 (341510) - březen 2003

Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro elektrická zařízení kolejových vozidel a silničních elektrických vozidel

Změna byla zrušena k 1. březnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60077-3 (341510) - březen 2003

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 3: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače DC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 29. listopadu 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 60684-3-403 až 405 (346553) - březen 2003

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 403 až 405: Trubičky ze skelné tkaniny s akrylátovým povlakem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60684-3-420 až 422 (346553) - březen 2003

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 420 až 422: Trubičky z polyethylentereftalátové tkaniny s akrylátovým povlakem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 50375 (346771) - březen 2003

Zkušební metodika pro stírací materiály používané pro elektroizolační olej

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 50326 (347511) - březen 2003

Vodiče venkovního elektrického vedení - Charakteristiky maziv

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-12 +A2/změna Z2 (350000) - březen 2003

Točivé elektrické stroje - Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko na napětí do 690 V, 50 Hz

Změna byla zrušena k 1. květnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61058-1 (354107) - březen 2003

Spínače pro spotřebiče - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 9.08t, Z1 11.18t

Norma bude zrušena k 25. květnu 2021 (zobrazit náhrady).

1 572 Kč

ČSN EN 61058-1 +A1/změna Z2 (354107) - březen 2003

Spínače pro spotřebiče. Část 1: Všeobecné požadavky (obsahuje změnu A1:1993)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61076-2-102 (354621) - březen 2003

Konektory pro elektronická zařízení - Část 2-102: Kruhové konektory se stanovenou jakostí - Předmětová specifikace pro zástrčky a zásuvky pro vnější nízkonapěťové napájení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61107/změna Z1 (356130) - březen 2003

Výměna dat pro odečet elektroměru, ovládání tarifu a regulaci zatížení - Přímá místní výměna dat

Změna byla zrušena k 1. květnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 60692 (356628) - březen 2003

Přístroje jaderné techniky - Hustoměry využívající ionizující záření - Definice a zkušební metody

230 Kč

ČSN IEC 61562 (356655) - březen 2003

Přístroje pro ochranu před zářením - Přenosné přístroje k měření měrné aktivity radionuklidů emitujících záření beta v potravinách

340 Kč

ČSN IEC 61563 (356656) - březen 2003

Přístroje pro ochranu před zářením - Přístroje k měření měrné aktivity radionuklidů emitujících záření gama v potravinách

340 Kč

ČSN IEC 61584 (356657) - březen 2003

Přístroje pro ochranu před zářením - Instalovaná, přenosná nebo transportní zařízení - Měření směru záření a kermového příkonu ve vzduchu

340 Kč

ČSN 35 9200 (359200) - březen 2003

Vláknová optika - Normalizované termíny - Anglicko-český slovník

350 Kč

ČSN EN 50377-6-1 (359242) - březen 2003

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 6-1: Typ SC-RJ ukončený na mnohovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie A1a a A1b

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61754-3 (359244) - březen 2003

Rozhraní optických konektorů - Část 3: Druh optických konektorů typu LSA

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61243-2/změna A2 (359724) - březen 2003

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 2: Odporového typu pro použití při střídavém napětí od 1 kV do 36 kV

65 Kč

ČSN EN 61481/změna A1 (359736) - březen 2003

Práce pod napětím - Přenosné fázovací soupravy pro použití při střídavém napětí od 1 kV do 36 kV

Změna byla zrušena k 28. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60400 ed. 2/změna A1 (360381) - březen 2003

Objímky pro zářivky a pro startéry

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-11 ed. 2/změna A11 (361040) - březen 2003

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50088 +A1/změna A3 (361338) - březen 2003

Bezpečnost elektrických hraček

Změna byla zrušena k 1. lednu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 36 1559-2-3/změna Z1 (361559) - březen 2003

Elektrické ruční nářadí - Část II: Zvláštní specifikace - Oddíl C: Brusky, leštičky a talířové rovinné brusky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 993/změna Z1 (364351) - březen 2003

Elektrolyt pro uzavřené větrané niklkadmiové články

32 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50104/změna Z1 (378330) - březen 2003

Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek

Změna byla zrušena k 1. únoru 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN EN 10278 (426516) - březen 2003 aktuální vydání

Rozměry, jejich mezní úchylky a tolerance tvaru a polohy lesklých ocelových výrobků

230 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 12484-5 (474040) - březen 2003

Zavlažovací technika - Automatické zavlažovací systémy travnatých ploch - Část 5: Zkušební metody systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 631-1/Oprava 1 (511020) - březen 2003

Materiály a předměty pro styk s potravinami. Nádoby pro společné stravování. Část 1: Rozměry nádob

20 Kč

ČSN EN 631-2 (511020) - březen 2003 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Cateringové kontejnery - Část 2: Rozměry příslušenství a podpěr

190 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 14632 (643045) - březen 2003 aktuální vydání

Vytlačované desky z polyethylenu (PE-HD) - Požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 12943 (646901) - březen 2003 aktuální vydání

Přídavné svařovací materiály pro termoplasty - Oblast použití, označování, požadavky, zkoušení

190 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 11431 (722350) - březen 2003

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - tmely - Stanovení přilnavosti/soudržnosti po vystavení účinkům tepla, vody a umělého světla přes sklo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12004/změna A1 (722469) - březen 2003

Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Definice a specifikace

Změna byla zrušena k 1. únoru 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 588-2 (722906) - březen 2003

Vláknocementové trouby pro stoky a kanalizační přípojky - Část 2: Vstupní a revizní šachty

350 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 10211-1/Oprava 1 (730551) - březen 2003

Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchová teplota - Část 1: Základní výpočtové metody

Změna byla zrušena k 1. červenci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P ENV 13381-7 (730858) - březen 2003

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 7: Použitá ochrana dřevěných prvků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 31. březnu 2021 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 13579 (732124) - březen 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Zkouška hydrofobní impregnace sušením

190 Kč

ČSN EN 13580 (732125) - březen 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Absorpce vody a odolnost hydrofobních impregnací proti alkáliím

190 Kč

ČSN EN 13581 (732126) - březen 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení úbytku hmotnosti hydrofobizovaného betonu po střídavém působení mrazu a rozmrazovacích solí

190 Kč

ČSN EN 12272-1 (736162) - březen 2003

Nátěry - Zkušební metody - Část 1: Rozprostírané množství a rovnoměrnost nanesení pojiva a kameniva v příčném směru

350 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 6101/změna Z3 (756101) - březen 2003

Stokové sítě a kanalizační přípojky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12255-1 (756403) - březen 2003 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod - Část 1: Všeobecné konstrukční zásady

340 Kč

ČSN EN 12255-4 (756403) - březen 2003 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod - Část 4: Primární čištění

190 Kč

ČSN EN 12255-6 (756403) - březen 2003 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod - Část 6: Aktivace

230 Kč

ČSN EN 12255-7 (756403) - březen 2003 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod - Část 7: Biofilmové reaktory

230 Kč

ČSN EN 12255-9 (756403) - březen 2003 aktuální vydání

Čistírny odpadních vod - Část 9: Kontrola pachů a odvětrání

230 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 13028/Oprava 1 (771027) - březen 2003

Obaly - Jemné kovové obaly - Kruhové plechovky prosté pro sycené a nebo nesycené nápoje určené svými jmenovitými objemy plnění

20 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 13770 (805802) - březen 2003

Textilie - Zjišťování odolnosti pletených punčochových výrobků vůči oděru

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 207/změna A1 (832451) - březen 2003

Osobní ochrana očí - Filtry a prostředky na ochranu očí proti laserovému záření (ochranné brýle proti laseru)

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 208/změna A1 (832452) - březen 2003

Osobní prostředky na ochranu očí - Prostředky na ochranu očí pro seřizovací práce na laserech a laserových soustavách (ochranné brýle pro seřizování laserů)

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 361 (832620) - březen 2003 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zachycovací postroje

230 Kč

ČSN EN 355 (832622) - březen 2003 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Tlumiče pádu

190 Kč

ČSN EN 360 (832624) - březen 2003 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zatahovací zachycovače pádu

190 Kč

ČSN EN 353-2 (832625) - březen 2003 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 373-1 V1.2.1 (875029) - březen 2003

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní pohyblivé vysílače a přijímače, pracující v pásmech středních a krátkých vln - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-10-14 V1.2.1 (875042) - březen 2003

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1 - Podčást 14: Opožděný přístup (LE)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-10-18 V1.2.1 (875042) - březen 2003

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1 - Podčást 18: Zábrana odchozích volání (BOC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-10-19 V1.2.1 (875042) - březen 2003

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1 - Podčást 19: Zábrana příchozích volání (BIC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-3-1 V1.2.1 (875042) - březen 2003

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 1: Všeobecný návrh

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 396-10 V1.1.2 (875086) - březen 2003

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 10: Řízený provoz v přímém módu (M-DMO)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 842-2 V1.1.1 (875110) - březen 2003

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 2: Spojová vrstva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 908-8 V1.1.1 (875111) - březen 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 8: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, TDMA s jednou nosnou (UWC 136) (UE)

590 Kč

ČSN ETSI EN 301 925 V1.1.1 (875114) - březen 2003

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 303 035-2 V1.2.1 (875304) - březen 2003 aktuální vydání

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Harmonizovaná EN pro zařízení TETRA pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Provoz v přímém módu (DMO)

1 100 Kč

ČSN ETSI EN 301 068-3 V1.2.1 (877147) - březen 2003

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 068-4 V1.2.1 (877147) - březen 2003

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 068-5 V1.2.1 (877147) - březen 2003

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 068-6 V1.2.1 (877147) - březen 2003

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 937 V1.1.1 (877184) - březen 2003

Služby a protokoly pro zdokonalené sítě (SPAN) - Přenositelnost čísla pro služby ETNS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 165 V1.1.3 (878564) - březen 2003

Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Pronajatá vedení SDH - Prezentace rozhraní sítě a koncového zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 039 V1.2.1 (879538) - březen 2003

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Funkce mapování pro spojování v okruhovém režimu 64 kbit/s se submultiplexováním 16 kbit/s [mod ISO/IEC 17310:2002]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 924 V1.1.1 (879564) - březen 2003

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Funkce mapování pro spojování v okruhovém režimu 64 kbit/s se submultiplexováním 8 kbit/s [mod ISO/IEC 17311:2002]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 1176-5/změna A1 (940515) - březen 2003

Zařízení dětských hřišť - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1176-6/změna A1 (940515) - březen 2003

Zařízení dětských hřišť - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.