ČSN EN ISO 14738 (833505) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení - Antropometrické požadavky na uspořádání pracovního místa u strojního zařízení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma stanoví zásady pro odvozování rozměrů z antropometrických měření a jejich aplikace v uspořádání pracovních míst u stacionárních strojních zařízení. Je založena na současných ergonomických poznatcích a antropometrických měřeních. Specifikuje prostorové požadavky pro obsluhu zařízení při běžném provozu a pro polohy vsedě a vstoje. Tato norma nezahrnuje požadavky na údržbářské, opravářské práce a čištění. a neuvádí doporučení specifická pro obrazovková terminálová pracovní místa u strojního zařízení. Pro tento účel lze využít ISO 9241-5 ve spojení s touto mezinárodní normou.
Tato mezinárodní norma byla zpracována jako harmonizovaná norma ve smyslu Směrnice pro strojní zařízení a přidružených předpisů ESVO.

Označení ČSN EN ISO 14738 (833505)
Katalogové číslo 67903
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 8. 2003
Datum účinnosti 1. 9. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963679037
Změny a opravy Oprava 1 9.05t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2009
a nahrazena ČSN EN ISO 14738 (833505)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 14738 (833505) z března 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)