ČSN EN 12274-1 (736163) Zrušená norma

Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 1: Odběr vzorků pro extrakci pojiva

ČSN EN 12274-1 Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 1: Odběr vzorků pro extrakci pojiva
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je součástí souboru norem pro zkoušení kalových směsí a vrstev. Tato evropská norma stanovuje zkušební metodu pro vzorkování kalových směsí pro extrakční zkoušky. Uvádí zkušební zařízení, pomůcky a popisuje jednotlivé kroky postupu zkoušky. Týká se kalových vrstev prováděných na pozemních komunikacích, letištních a jiných dopravních plochách. Uvádí rovněž údaje, které musí být zaznamenány v Protokolu o zkoušce.
Do normy bylo doplněny 2 informativní NÁRODNÍ POZNÁMKY.

Označení ČSN EN 12274-1 (736163)
Katalogové číslo 65610
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 2003
Datum účinnosti 1. 4. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963656106
Norma byla zrušena k 1. 10. 2018
a nahrazena ČSN EN 12274-1 (736163)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12274-2 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 2: Stanovení obsahu zbytkového pojiva včetně přípravy vzorků

ČSN EN 12274-3 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 3: Konzistence

ČSN EN 12274-4 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 4: Stanovení koheze směsi

ČSN EN 12274-5 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 5: Stanovení minimálního obsahu pojiva a odolnosti vůči opotřebení

ČSN EN 12274-6 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 6: Pokládaná množství

ČSN EN 12274-7 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 7: Stanovení vhodnosti kameniva pro kalovou směs zkouškou otěrem za třepání

ČSN EN 12274-8 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 8: Vizuální posuzování poruch