1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN 12274-1 (736163) Zrušená norma

Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 1: Odběr vzorků pro extrakci pojiva

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This European Standard applies to slurry surfacing for roads, airfields and other trafficked areas.
This European Standard specifies a method for sampling of slurry surfacing mixtures from production during laying.
A method for sampling from the road surface after laying is described in an informative annex (Annex A) for evaluation purposes.
Production testing needs operators with good practice and is carried out provided there are no specific local or other national regulations that are required to be followed.
WARNING - The use of this standard may involve hazardous materials, operations and equipment. This standard does not purport to address all of the safety problems associated with its use. It is the responsibility of the user of the standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

Označení ČSN EN 12274-1 (736163)
Katalogové číslo 505192
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 2018
Datum účinnosti 1. 10. 2018
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8596135051922
Norma byla zrušena k 1. 12. 2018
a nahrazena ČSN EN 12274-1 (736163)
Tato norma nahradila ČSN EN 12274-1 (736163) z března 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12274-2 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 2: Stanovení obsahu zbytkového pojiva včetně přípravy vzorků

ČSN EN 12274-3 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 3: Konzistence

ČSN EN 12274-4 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 4: Stanovení koheze směsi

ČSN EN 12274-5 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 5: Stanovení minimálního obsahu pojiva a odolnosti vůči opotřebení

ČSN EN 12274-6 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 6: Pokládaná množství

ČSN EN 12274-7 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 7: Stanovení vhodnosti kameniva pro kalovou směs zkouškou otěrem za třepání

ČSN EN 12274-8 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 8: Vizuální posuzování poruch