ČSN ISO 3016 (656078) Zrušená norma

Ropné výrobky - Stanovení bodu tekutosti

ČSN ISO 3016 Ropné výrobky - Stanovení bodu tekutosti
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Předmětem normy je metoda stanovení bodu tekutosti ropných výrobků. Rovněž je popsán samostatný postup stanovení minimálních bodů tekutosti topných olejů, základní suroviny těžkých mazacích olejů a výrobků obsahujících složky zbytkového oleje.
Principem metody je, že vzorek ropného výrobku se nejprve zahřeje a potom se předepsanou rychlostí ochlazuje a v předepsaných teplotních intervalech se posuzuje jeho tekutost. Nejnižší teplota, při které je pozorován pohyb vzorku, je jeho bodem tekutosti.
V normě je schematicky znázorněn přístroj pro zkoušku bodu tekutosti, jsou popsány chladicí lázně, teplotní rozmezí jejich účinnosti a rozpis jejich použití. Rovněž je uvedena metodika stanovení pro ropné výrobky podle starších specifikací.
Norma obsahuje údaje o shodnosti (opakovatelnost a reprodukovatelnost). Normativní přílohu tvoří specifikace potřebných teploměrů.

Označení ČSN ISO 3016 (656078)
Katalogové číslo 66581
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 2003
Datum účinnosti 1. 4. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963665818
Norma byla zrušena k 1. 1. 2020
a nahrazena ČSN EN ISO 3016 (656078)
Tato norma nahradila ČSN 65 6078 (656078) z ledna 1981
Dostupnost skladem (tisk na počkání)