ČSN EN 14114 (730312) Zrušená norma

Tepelně vlhkostní chování stavebního zařízení a průmyslových instalací - Výpočet difuze vodní páry - Izolační systémy pro chladné potrubí

ČSN EN 14114 Tepelně vlhkostní chování stavebního zařízení a průmyslových instalací - Výpočet difuze vodní páry - Izolační systémy pro chladné potrubí
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Není-li tepelná izolace systému pro chladné potrubí dokonale parotěsná, dostane se tok vodní páry z teplého prostředí do povrchu potrubí, kdykoli poklesne povrchová teplota chladného potrubí pod teplotu rosného bodu okolního vzduchu. Tento tok vodní páry vede ke kondenzaci uvnitř izolační vrstvy a/nebo vzniku rosení na povrchu potrubí. Tato kondenzace může způsobit poškození izolačního materiálu a vznik rosení na povrchu kovového potrubí může způsobit korozi během doby. Poklesne-li teplota pod 0 °C, tvoří se námraza a metody této normy nebudou platit.
Různá opatření jsou dostupná ke kontrole šíření vodní páry a snížení množství kondenzace. Používá se následující:
a) instalace parozábrany;
b) použití izolačních materiálů s vysokým faktorem difuzního odporu (nízkou propustností vodní páry);
c) použití parozábrany a kapilárně účinné látky k stálému odstranění zkondenzované vody s povrchu potrubí do prostředí.
Norma určuje metodu pro výpočet hustoty difuzního toku vodní páry izolačních systémů pro chladné potrubí a celkového množství zkondenzované vodní páry v izolaci za období. Tato výpočtová metoda předpokládá, že se vodní pára může přesunovat do izolačního systému jen difuzí, bez podílu toku vzduchu. Rovněž se předpokládá použití homogenních a izotropních izolačních materiálů, aby byl částečný tlak vodní páry konstantní ve všech bodech, které jsou ve stejné vzdálenosti od osy potrubí.
Použitím metod použitých v této normě se může vypočítat očekávaná ekonomická životnost izolačního systému za předpokladu maximálního přijatelného nahromaděného obsahu vlhkosti.

Označení ČSN EN 14114 (730312)
Katalogové číslo 66530
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 2003
Datum účinnosti 1. 4. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963665306
Norma byla zrušena k 1. 12. 2014
a nahrazena ČSN EN ISO 15758 (730312)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo