ČSN EN 12274-6 (736163) Zrušená norma

Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 6: Pokládaná množství

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This European Standard specifies test methods for determination the average rate of application of slurry surfacing in kilograms per square metre (kg/m2).
This European Standard applies to slurry surfacing for roads, airfields and other trafficked areas.

Označení ČSN EN 12274-6 (736163)
Katalogové číslo 505189
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 2018
Datum účinnosti 1. 10. 2018
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8596135051892
Norma byla zrušena k 1. 12. 2018
a nahrazena ČSN EN 12274-6 (736163)
Tato norma nahradila ČSN EN 12274-6 (736163) z března 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12274-1 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 1: Odběr vzorků kalové směsi

ČSN EN 12274-2 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 2: Stanovení obsahu zbytkového pojiva včetně přípravy vzorků

ČSN EN 12274-3 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 3: Konzistence

ČSN EN 12274-4 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 4: Stanovení koheze směsi

ČSN EN 12274-5 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 5: Stanovení minimálního obsahu pojiva a odolnosti vůči opotřebení

ČSN EN 12274-7 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 7: Stanovení vhodnosti kameniva pro kalovou směs zkouškou otěrem za třepání

ČSN EN 12274-8 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 8: Vizuální posuzování poruch