ČSN EN 12274-3 (736163) Zrušená norma

Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 3: Konzistence

ČSN EN 12274-3 Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 3: Konzistence
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je součástí souboru norem pro zkoušení kalových směsí a vrstev. Tato evropská norma popisuje zkušební metodu pro stanovení konzistence kalových směsí. Uvádí zkušební zařízení, pomůcky a popisuje jednotlivé kroky postupu zkoušky. Týká se kalových vrstev prováděných na pozemních komunikacích, letištních a jiných dopravních plochách. Uvádí návod k vyjádření výsledků a údaje, které musí být zaznamenány v Protokolu o zkoušce.
Do této normy byla doplněna národní příloha NA ( informativní) "Oprava 3 článků kapitoly 3 Postup zkoušky", vztahující se k článkům 3.4, 3.5 a 3.6 normy. Poněvadž sled pracovních postupů, uvedený v těchto článcích v originálním znění, znemožňoval provedení zkoušky, byl znovu popsán bez ohledu na číslování původních článků a doplněn ověřenými časovými údaji.

Označení ČSN EN 12274-3 (736163)
Katalogové číslo 65609
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 2003
Datum účinnosti 1. 4. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963656090
Norma byla zrušena k 1. 10. 2018
a nahrazena ČSN EN 12274-3 (736163)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12274-1 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 1: Odběr vzorků kalové směsi

ČSN EN 12274-2 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 2: Stanovení obsahu zbytkového pojiva včetně přípravy vzorků

ČSN EN 12274-4 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 4: Stanovení koheze směsi

ČSN EN 12274-5 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 5: Stanovení minimálního obsahu pojiva a odolnosti vůči opotřebení

ČSN EN 12274-6 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 6: Pokládaná množství

ČSN EN 12274-7 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 7: Stanovení vhodnosti kameniva pro kalovou směs zkouškou otěrem za třepání

ČSN EN 12274-8 (736163)
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 8: Vizuální posuzování poruch