ČSN (normy i změny) z ledna 2003

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 11648-2 (010264) - leden 2003

Statistická hlediska vzorkování hromadných materiálů - Část 2: Vzorkování sypkých materiálů

770 Kč

ČSN ISO 15787 (013146) - leden 2003

Technická dokumentace - Tepelné zpracování součástí z železných kovů - Označování na výkresech

350 Kč

ČSN EN 60417-2/změna A1 (013760) - leden 2003

Grafické značky pro použití na předmětech - Část 2: Originály značek

Změna byla zrušena k 1. září 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 4516 (038159) - leden 2003

Kovové a jiné anorganické povlaky - Zkoušky mikrotvrdosti podle Vickerse a podle Knoopa

230 Kč

ČSN EN 13523-18 (038761) - leden 2003

Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 18: Odolnost proti vzniku skvrn

Norma bude zrušena k 1. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

190 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 13920 (050205) - leden 2003 aktuální vydání

Svařování - Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí - Délkové a úhlové rozměry - Tvar a poloha

190 Kč

ČSN 05 0235/změna Z1 (050235) - leden 2003

Zváranie. Medzné odchylky zvarkov a prídavky na ich obrábanie

32 Kč

ČSN EN ISO 13919-2 (050335) - leden 2003 aktuální vydání

Svařování - Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním - Směrnice pro určování stupňů jakosti - Část 2: Hliník a jeho svařitelné slitiny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.04t

295 Kč

ČSN EN 1598/změna A1 (050703) - leden 2003

Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech - Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 1442/změna A1 (078518) - leden 2003

Znovuplnitelné ocelové svařované lahve určené na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Konstrukce a výroba

Změna byla zrušena k 1. lednu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1092-4 (131170) - leden 2003

Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 4: Příruby ze slitin hliníku

340 Kč

ČSN EN 274-1 (137210) - leden 2003

Zdravotnětechnické armatury - Odpadové armatury pro zařizovací předměty - Část 1: Požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 274-2 (137210) - leden 2003

Zdravotnětechnické armatury - Odpadové armatury pro zařizovací předměty - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 274-3 (137210) - leden 2003

Zdravotnětechnické armatury - Odpadové armatury pro zařizovací předměty - Část 3: Řízení jakosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 1125/Oprava 1 (166236) - leden 2003

Stavební kování - Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem - Požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. září 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 179/Oprava 1 (166237) - leden 2003

Stavební kování - Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo tlačítkem - Požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. září 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

18 Průmyslová automatizace

ČSN ISO 841 (184303) - leden 2003 aktuální vydání

Systémy průmyslové automatizace a integrace - Číslicové řízení strojů - Souřadnicový systém a terminologie pohybu

340 Kč

ČSN ISO 15187/změna Z1 (186504) - leden 2003

Manipulační průmyslové roboty - Grafické uživatelské rozhraní pro programování a ovládání robotů (GUI-R)

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

30 Silniční vozidla

ČSN EN 1986-2 (300256) - leden 2003 aktuální vydání

Elektricky poháněná silniční vozidla - Měření energetických vlastností - Část 2: Hybridní elektrická vozidla s tepelným motorem

230 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3475-412 (311725) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 412: Odolnost proti vlhkosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-413 (311725) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 413: Zkouška odvinutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-509 (311725) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 509: Pájitelnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-510 (311725) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 510: Pevnost v tahu a prodloužení materiálu protlačované isolace, pláště a potahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-511 (311725) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 511: Odírání kabelu o kabel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-512 (311725) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 512: Trvanlivost ohybu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-801 (311725) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 801: Kapacita na jednotku délky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-803 (311725) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 803: Změna kapacitního odporu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-804 (311725) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 804: Rychlost šíření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-805 (311725) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 805: Charakteristická impedance

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-806 (311725) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 806: Útlum

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-807 (311725) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 807: Přenosová impedance

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-808 (311725) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 808: Přeslech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-211 (311810) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 211: Kapacitní odpor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-217 (311810) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 217: Pokles napětí pro daný proud u koncovek a in-line spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-218 (311810) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 218: Stárnutí koncovek a in-line spojů cyklováním teploty a proudu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-219 (311810) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 219: Elektrická pevnost pro isolované koncovky a in-line spoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-325 (311810) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 325: Odolnost proti námraze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-421 (311810) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 421: Volný pád

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-422 (311810) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 422: Pevnost otvoru pro zajišťovací drát

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-428 (311810) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 428: Sinusové vibrace mačkaných koncovek zatížených proudem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-501 (311810) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 501: Schopnost pájení na měkko

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2591-507 (311810) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 507: Pórovitost pokovení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-512 (311810) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 512: Účinnost nesnímatelně upevněného pláště hermeticky utěsněného konektoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-513 (311810) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 513: Magnetická permeabilita

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-514 (311810) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 514: Pájitelnost kontaktů, které obsahují pájku a pastu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-603 (311810) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 603: Optické prvky - Změna v rozvodu energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-605 (311810) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 605: Optické prvky - Ztráta odrazem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-606 (311810) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 606: Optické prvky - Přeslech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-607 (311810) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 607: Optické prvky - Odolnost proti okolnímu světlu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-613 (311810) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 613: Optické prvky - Zkouška rázem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-614 (311810) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 614: Optické prvky - Radiální stlačení konektoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-617 (311810) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 617: Optické prvky - Teplotní cykly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-6321 (311810) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6321: Optické prvky - Vlhké teplo, cyklická zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-6323 (311810) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 6323: Optické prvky - Teplotní rázy (Hermeticky utěsněné přístroje)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-201 (311925) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 201: Vizuální kontrola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-205 (311925) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 205: Podélná rozměrová stálost kabelu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-302 (311925) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 302: Numerická apertura

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-305 (311925) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 305: Odolnost proti okolnímu světlu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-504 (311925) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 504: Zkouška mikroohybem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-507 (311925) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 507: Proříznutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-508 (311925) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 508: Krut

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-509 (311925) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 509: Smyčková zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-701 (311925) - leden 2003

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 701: Stahovatelnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN 13711 (323395) - leden 2003

Plavidla vnitrozemské plavby - Navijáky pro lodní operace - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN ISO 15748-2 (325533) - leden 2003

Lodě a lodní technika - Dodávka pitné vody pro lodě a plovoucí zařízení - Část 2: Výpočtové metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 1000-2-2/změna Z1 (333431) - leden 2003

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Oddíl 2: Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí

Změna byla zrušena k 1. květnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-2-2 (333432) - leden 2003

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-2: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.18t, A2 11.19t

695 Kč

ČSN EN 61000-4-13 (333432) - leden 2003

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-13: Zkušební a měřicí technika - Harmonické a meziharmonické včetně signálů v rozvodných sítích na střídavém vstupu/výstupu napájení - Nízkofrekvenční zkoušky odolnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.10t, A2 8.16t

665 Kč

ČSN EN 61000-4-3/změna Z2 (333432) - leden 2003

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - zkouška odolnosti

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 870-6-1 (334660) - leden 2003

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Oddíl 1: Aplikační kontext a organizace norem

570 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60554-2 (346560) - leden 2003

Celulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

350 Kč

ČSN 34 7010-82/změna Z3 (347010) - leden 2003

Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60702-1 (347471) - leden 2003

Kabely s minerální izolací a jejich koncovky pro jmenovitá napětí do 750 V - Část 1: Kabely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.15t

530 Kč

ČSN EN 60702-2 (347471) - leden 2003

Kabely s minerální izolací a jejich koncovky pro jmenovitá napětí do 750 V - Část 2: Koncovky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.15t

315 Kč

ČSN EN 62219 (347510) - leden 2003

Vodiče venkovního elektrického vedení - Vodiče z tvarovaných drátů s koncentrickými slaněnými vrstvami

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 50117-1 (347740) - leden 2003

Koaxiální kabely - Část 1: Kmenová specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.07t, A2 5.14t, Z1 11.19t

Norma bude zrušena k 28. únoru 2022 (zobrazit náhrady).

392 Kč

ČSN EN 50117-3-1 (347740) - leden 2003

Koaxiální kabely - Část 3-1: Dílčí specifikace kabelů používaných v telekomunikačních aplikacích - Miniaturizované kabely používané v digitálních komunikačních systémech

190 Kč

ČSN EN 61466-2/změna A1 (348054) - leden 2003

Kompozitní tyčové izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 kV - Část 2: Rozměry a elektrické charakteristiky

125 Kč

ČSN EN 50336 (348158) - leden 2003

Průchodky pro kabelové skříně transformátorů a tlumivek do 36 kV

230 Kč

ČSN EN 50243 (348159) - leden 2003

Venkovní průchodky pro 24 kV a 36 kV a pro 5 kA a 8 kA určené pro kapalinou plněné transformátory

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60512-25-2 (354055) - leden 2003

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-2: Zkouška 25b - Útlum (průchozí ztráty)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 50324-1 (354070) - leden 2003

Piezoelektrické vlastnosti keramických materiálů a součástek - Část 1: Termíny a definice

230 Kč

ČSN EN 50324-2 (354070) - leden 2003

Piezoelektrické vlastnosti keramických materiálů a součástek - Část 2: Metody měření - Nízký výkon

340 Kč

ČSN EN 50324-3 (354070) - leden 2003

Piezoelektrické vlastnosti keramických materiálů a součástek - Část 3: Metody měření - Vysoký výkon

230 Kč

ČSN EN 61008-1/Oprava 1 (354181) - leden 2003

Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Všeobecná pravidla

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61009-1/Oprava 1 (354182) - leden 2003

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Všeobecná pravidla

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61543/Oprava 1 (354183) - leden 2003

Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití - Elektromagnetická kompatibilita

20 Kč

ČSN EN 60129 +A1/změna Z1 (354210) - leden 2003

Odpojovače a uzemňovače na střídavý proud

Změna byla zrušena k 1. březnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62271-102 (354210) - leden 2003

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu na napětí 1 000 V

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.07t, A1 5.12t, A2 10.13t, Oprava 2 1.16t, Z1 1.19t

Norma bude zrušena k 19. červnu 2021 (zobrazit náhrady).

1 082 Kč

ČSN EN 61129 +A1/změna Z1 (354213) - leden 2003

Uzemňovače na střídavý proud. Spínání indukovaných proudů

Změna byla zrušena k 1. březnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 1128 +A1/změna Z1 (354214) - leden 2003

Odpojovače na střídavý proud. Odpojovače pro spínání přenosného proudu přípojnic

Změna byla zrušena k 1. březnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62056-42 (356131) - leden 2003

Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 42: Služby a procedury fyzické vrstvy pro spojově orientovanou asynchronní výměnu dat

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

440 Kč

ČSN EN 62056-46 (356131) - leden 2003

Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 46: Vrstva datového spoje používající HDLC protokol

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.07t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

820 Kč

ČSN EN 61259/změna Z1 (357191) - leden 2003

Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí 72,5 kV a vyšší - Požadavky na spínání nabíjecích proudů přípojnic odpojovači

Změna byla zrušena k 1. březnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60747-5-1/změna A2 (358797) - leden 2003

Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-1: Optoelektronické součástky - Všeobecně

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60747-5-2/změna A1 (358797) - leden 2003

Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-2: Optoelektronické součástky - Základní mezní a charakteristické hodnoty

230 Kč

ČSN EN 60747-5-3/změna A1 (358797) - leden 2003

Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-3: Optoelektronické součástky - Metody měření

230 Kč

ČSN EN 61967-4 (358798) - leden 2003

Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 4: Měření emisí šířených vedením - Metoda s přímou vazbou 1 Ω/150 Ω

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.06t, Oprava 1 6.07t, Oprava 2 1.18t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

335 Kč

ČSN EN 61249-2-7 (359062) - leden 2003

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-7: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky z vrstveného tkaného E-skla, impregnovaného epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.05t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

85 Kč

ČSN EN 188000/změna Z2 (359210) - leden 2003

Kmenová specifikace: Optická vlákna

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60793-1-21 (359213) - leden 2003

Optická vlákna - Část 1-21: Měřicí metody a zkušební postupy - Rozměry primární ochrany

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

440 Kč

ČSN EN 60793-1-22 (359213) - leden 2003

Optická vlákna - Část 1-22: Měřicí metody a zkušební postupy - Měření délky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z18 (360340) - leden 2003

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

440 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z17 (360340) - leden 2003

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

440 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z19 (360340) - leden 2003

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

590 Kč

ČSN EN 60598-1 ed. 3/změna A12 (360600) - leden 2003

Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60598-1/změna A11 (360600) - leden 2003

Svítidla. Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60598-1/změna A15 (360600) - leden 2003

Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-21/změna A11 (361040) - leden 2003

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 2593 (369202) - leden 2003 aktuální vydání

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Rozměry důležité pro zasunutelnost 34-pólového konektoru rozhraní DTE/DCE a přiřazení čísel kontaktům

340 Kč

ČSN ISO/IEC 17462 (369391) - leden 2003

Informační technologie - Zásobník 3,81 mm široké magnetické pásky pro výměnu informací - Šikmý záznam - Formát DDS-4

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC TR 10021-11 (369651) - leden 2003

Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Směrování v MHS - Příručka pro manažery systémů předávání zpráv

570 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 12327/Oprava 1 (386414) - leden 2003

Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN EN 10222-1/změna A1 (420290) - leden 2003

Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky pro volné výkovky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10222-4/změna A1 (420293) - leden 2003

Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení - Část 4: Svařitelné jemnozrnné oceli s vyšší mezí kluzu

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10288 (421010) - leden 2003

Ocelové trubky a tvarovky pro konstrukce zakotvené v pobřežních vodách - Vnější dvouvrstvé polyethylenové povlaky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

46 Zemědělství

ČSN ISO 9648 (461023) - leden 2003

Čirok - Stanovení obsahu taninu

125 Kč

ČSN 46 1200-10 (461200) - leden 2003 aktuální vydání

Obiloviny - Část 10: Čirok

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.07t

157 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 318 (490145) - leden 2003 aktuální vydání

Desky ze dřeva - Stanovení rozměrových změn v závislosti na změnách relativní vlhkosti vzduchu

190 Kč

ČSN EN 13446 (490156) - leden 2003

Desky ze dřeva - Stanovení odporu proti vytažení spojovacích prostředků

190 Kč

ČSN EN 13879 (490157) - leden 2003

Desky ze dřeva - Stanovení vlastností při ohybu v rovině desky

190 Kč

ČSN EN 311 (490159) - leden 2003 aktuální vydání

Desky ze dřeva - Přídržnost povrchu - Zkušební metoda

190 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 0105-11 (570105) - leden 2003

Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 11: Stanovení fosfatázové aktivity v sušeném mléce

125 Kč

ČSN 57 0105-13 (570105) - leden 2003

Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 13: Stanovení obsahu vody v sušeném mléce

65 Kč

ČSN 57 0105-2 (570105) - leden 2003

Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 2: Odběr vzorků

190 Kč

ČSN 57 0105-3 (570105) - leden 2003

Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 3: Stanovení obsahu sušiny v zahuštěném slazeném a neslazeném mléce

125 Kč

ČSN 57 0105/změna Z5 (570105) - leden 2003

Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných

32 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 3451-5 (640219) - leden 2003 aktuální vydání

Plasty - Stanovení popela - Část 5: Polyvinylchlorid

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1186-1 (647110) - leden 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 1: Pokyny pro výběr podmínek a metod zkoušení pro stanovení celkové migrace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.05t

460 Kč

ČSN EN 1186-12 (647110) - leden 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 12: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace za nízkých teplot

230 Kč

ČSN EN 1186-2 (647110) - leden 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 2: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje při celkovém ponoření

350 Kč

ČSN EN 1186-3 (647110) - leden 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 3: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin při celkovém ponoření

230 Kč

ČSN EN 1186-4 (647110) - leden 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 4: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje pomocí migrační cely

350 Kč

ČSN EN 1186-5 (647110) - leden 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 5: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin pomocí migrační cely

230 Kč

ČSN EN 1186-6 (647110) - leden 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 6: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje pomocí vaku

350 Kč

ČSN EN 1186-7 (647110) - leden 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 7: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů potravin pomocí vaku

230 Kč

ČSN EN 1186-8 (647110) - leden 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 8: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do olivového oleje naplněním předmětu

350 Kč

ČSN EN 1186-9 (647110) - leden 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 9: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace do vodných simulantů naplněním předmětu

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 4330/změna Z1 (654330) - leden 2003

Dusík kapalný

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 65 4400/změna Z2 (654400) - leden 2003

Kyslík kapalný

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 65 4405/změna Z2 (654405) - leden 2003

Kyslík plynný stlačený

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 228/změna Z1 (656505) - leden 2003

Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 65 6690 (656690) - leden 2003 aktuální vydání

Odpadní oleje

125 Kč

ČSN 65 7991 (657991) - leden 2003 aktuální vydání

Ropné výrobky - Topné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.05t

157 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 3549 (671415) - leden 2003

Pigmenty z práškového zinku pro nátěrové hmoty - Specifikace a zkušební metody

340 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 764-7 (690004) - leden 2003

Tlaková zařízení - Část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.05t, Oprava 2 8.07t

390 Kč

ČSN EN 13648-2 (697248) - leden 2003

Kryogenické nádoby - Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku - Část 2: Pojistné membrány pro provoz s nízkými teplotami

190 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 459-3/Oprava 1 (722201) - leden 2003

Stavební vápno - Část 3: Hodnocení shody

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

74 Části staveb

ČSN EN 607/Oprava 1 (747704) - leden 2003

Okapové žlaby a tvarovky z PVC-U. Definice, požadavky, zkoušení

Změna byla zrušena k 1. květnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN ISO 8466-2 (757031) - leden 2003 aktuální vydání

Jakost vod - Kalibrace a hodnocení analytických metod a odhad jejich charakteristik - Část 2: Kalibrační strategie v případě nelineárních kalibračních funkcí druhého stupně

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 12280-2 (804626) - leden 2003

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Urychlení zkoušek stárnutí - Část 2: Fyzikální stárnutí: účinek světla nebo působení povětrnosti

190 Kč

ČSN EN 12280-3 (804626) - leden 2003

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Urychlení zkoušek stárnutí - Část 3: Přirozené stárnutí

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 6942 (832744) - leden 2003

Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Zkušební metoda: hodnocení materiálu a kombinací materiálů vystavených sálavému teplu

230 Kč

ČSN EN ISO 14460/změna A1 (832753) - leden 2003

Ochranné oděvy pro řidiče závodních automobilů - Ochrana proti teplu a plameni - Technické požadavky a zkušební metody

125 Kč

ČSN EN 13277-5 (832776) - leden 2003

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 5: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče genitálií a břicha

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.11t

250 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 4135 (852100) - leden 2003 aktuální vydání

Anestetické a respirační přístroje - Slovník

570 Kč

ČSN EN 13014/Oprava 1 (852130) - leden 2003

Připojení hadiček pro odběr vzorků plynu k anestetickým a respiračním přístrojům

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1060-1/změna A1 (852701) - leden 2003

Neinvazivní tonometry - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 328-2 V1.2.1 (875021) - leden 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky modulace s rozprostřeným spektrem - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-11-14 V1.1.1 (875042) - leden 2003

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 11: Doplňkové služby - stupeň 2 - Podčást 14: Pozdější potvrzení (LE)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 392-12-14 V1.1.1 (875042) - leden 2003

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 14: Pozdější potvrzení (LE)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 396-2 V1.2.1 (875086) - leden 2003

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 2: Rádiová hlediska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 166-2 V1.1.1 (875095) - leden 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Rádiová zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové), pracující na úzkopásmových kanálech a opatřená anténním konektorem - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-18 V1.2.1 (875101) - leden 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 18: Specifické podmínky pro zemské svazkové rádiové sítě (TETRA)

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-9 V1.2.1 (875101) - leden 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 9: Specifické podmínky pro bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčního (RF) zvukového spoje, bezšňůrová zvuková a příposlechová zařízení

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-1 V1.1.1 (875111) - leden 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, úvod a společné požadavky

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-2 V1.1.1 (875111) - leden 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (UE)

350 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-3 V1.1.1 (875111) - leden 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (BS)

350 Kč

ČSN ETSI EN 301 926 V1.2.1 (876044) - leden 2003

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Norma vysokofrekvenčního pásma a modulace pro telemetrii, ovládací povely a sledování vzdálenosti (TCR) geostacionárních komunikačních družic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 356-2 V4.2.1 (877068) - leden 2003

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 4 pro mezinárodní rozhraní - Část 2: Doplňkové služby ISDN (mod ITU-T Q.730:1999)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 140-2 V1.4.1 (877152) - leden 2003

Inteligentní síť (IN) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Soubor 2 (CS2) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 815-2 V1.1.1 (877181) - leden 2003

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Třída jakosti služby a indikace parametrů při sestavení volání/spojení - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) [mod ITU-T Q.2965.1B:2000 a 2965.2B:2000]

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 197 V1.6.1 (878513) - leden 2003

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 32 GHz a 38 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 198 V1.5.1 (878514) - leden 2003

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů pracujících na 23 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 431 V1.4.1 (878528) - leden 2003

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů, pracujících v kmitočtovém rozsahu 24,50 GHz až 29,50 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 430 V1.4.1 (878561) - leden 2003

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Parametry rádiových systémů pro přenos digitálních signálů STM-1, pracujících v kmitočtovém pásmu 18 GHz s odstupem kanálů 55 MHz a 27,5 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 127 V1.3.1 (878580) - leden 2003

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální rádiové systémy přenášející signály SDH (až do 2 x STM-1) v kmitočtových pásmech s odstupem kanálů kolem 30 MHz a používající shodnou polarizaci nebo dvojí polarizaci ve společném kanálu (CCDP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 632 V1.2.2 (878591) - leden 2003

Přenos a multiplexování (TM) - Zařízení pevného rádiového spoje pro přenos analogových obrazových signálů pracující v kmitočtových pásmech 24,25 GHz až 29,50 GHz a 31,0 GHz až 31,8 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 71-1/Oprava 1 (943095) - leden 2003

Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 4481 (944801) - leden 2003

Příbory - Názvosloví

440 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN ISO/TR 18307 (981018) - leden 2003

Zdravotnická informatika - Interoperabilita a slučitelnost v normách pro předávání zpráv a komunikací - Klíčové charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč