ČSN EN 13648-2 (697248)

Kryogenické nádoby - Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku - Část 2: Pojistné membrány pro provoz s nízkými teplotami

ČSN EN 13648-2 Kryogenické nádoby - Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku - Část 2: Pojistné membrány pro provoz s nízkými teplotami
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument (EN 13648-2:2002) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 268 "Kryogenické nádoby", jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR. Tato evropská norma vypracována na základě mandátu uděleného CENu Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice EU. Vztah této normy k Evropské Směrnici je v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy.
Tento dokument rovněž podporuje skutečnosti v rámci Směrnic o dopravě nebezpečných výrobků. Tato norma byla navržena pro odkazy do RID a do technických příloh ADR. Proto normy uvedené v normativních odkazech a pokrývající základní požadavky RID/ADR neuvedené ve stávající normě jsou normativní, pouze jsou-li tyto normy uvedeny v RID nebo technických přílohách ADR.
Tato evropská norma sestává z následujících částí:
EN 13648-1 Kryogenické nádoby - Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily pro provoz s nízkými teplotami
EN 13648-2 Kryogenické nádoby - Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku - Část 2: Pojistné membrány pro provoz s nízkými teplotami
EN 13648-3 Kryogenické nádoby - Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku - Část 3 : Stanovení požadované výtokové kapacity a dimenzování pojistných zařízení
Tato norma stanoví požadavky na konstrukci, výrobu a zkoušení pojistných membrán pro provoz při nízkých teplotách, tj při provozu s kryogenickými tekutinami pod -10 °C jako doplněk pro provoz při teplotě okolí. Požadavkem této normy je, aby pojistné membrány vyhovovaly prEN ISO 4126-2. Pokud by došlo k rozporu, požadavky této normy mají přednost před výše uvedenou normou.
Platnost této normy je omezena na bezpečnostní zařízení do jmenovité světlosti DN 100 včetně, konstruované pro uvolňování jednofázových par nebo plynů. Sestavy pojistných membrán mohou být specifikovány, konstruovány a zkoušeny tak, aby vyhovovaly pro více než jeden plyn nebo směs plynů. Tato část normy neposkytuje metody pro stanovení výkonnosti pojistných membrán pro jednotlivé kryogenické nádoby. Tyto metody jsou k dispozici v ČSN EN 13648-3.

Označení ČSN EN 13648-2 (697248)
Katalogové číslo 66082
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 2003
Datum účinnosti 1. 2. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963660820
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13648-1 (697248)
Kryogenické nádoby - Bezpečnostní zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily pro provoz s nízkými teplotami