ČSN ISO 11648-2 (010264)

Statistická hlediska vzorkování hromadných materiálů - Část 2: Vzorkování sypkých materiálů

ČSN ISO 11648-2 Statistická hlediska vzorkování hromadných materiálů - Část 2: Vzorkování sypkých materiálů
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ČSN ISO 11648 určuje základní metody pro vzorkování sypkých materiálů hromadného charakteru (např. rudy, minerální koncentráty, uhlí, průmyslové chemikálie ve formě prášku a granulí a zemědělské produkty jako je zrní) z pohybujících se proudů a při stacionárních situacích včetně vzorkování ze zastaveného pásu, aby se získaly vzorky pro měření jedné nebo několika veličin nestranným způsobem a při známém stupni shodnosti. Veličiny jsou měřeny chemickou analýzou a/nebo fyzikálním zkoušením. Tyto metody vzorkování jsou použitelné pro materiály, které vyžadují kontrolu k ověření shody se specifikací produktu nebo s ustanoveními ve smlouvě, aby se vypočetla hodnota průměru měřitelné veličiny v dávce jako základu ustanovení ve smlouvě mezi obchodními partnery nebo aby se odhadla celá skupina veličin a rozptylů, která popisuje systém nebo postup.
Vzorkování ze zastaveného pásu je referenční metoda, vůči které se porovnávají ostatní postupy vzorkování. Dynamické vzorkování z pohybujících se proudů je metoda, které se dává přednost a při níž vzorkovací zařízení (zvané vzorkovače) prochází celým proudem sypkého materiálu. Úplný průřez pohybujícího se proudu může být odebrán jako dílčí vzorek v bodě přepadu materiálu z transportního pásu vzorkovače pro odběr vzorků z padajícího proudu nebo být odebrán z pásu s kolmým odběrným stíracím zařízením z pásu. V obou případech volba a vydělení dílčích vzorků může být popsáno jednorozměrným dynamickým modelem vzorkování. Statické vzorkování hromadného materiálu při stacionárních situacích - jako je vzorkování ze skládek, železničních nebo pozemních přepravníků, podpalubí lodí a nákladních člunů, sil - zvláště pak při poměrně malých objemech odběrů, se používá pouze tam, kde není možné vzorkování z pohybujících se proudů. Takové vzorkování z trojrozměrných dávek je náchylné k systematickým chybám, protože určité části dávky jsou obvykle předem vyloučeny z odběru nebo nemají naději být zahrnuty do hrubého vzorku. To je porušení požadavku trojrozměrného modelu vzorkování, který předpokládá, že všechny části mají stejnou pravděpodobnost, že budou do vzorku zahrnuty. Postupy popsané v této části ČSN ISO 11648 pro vzorkování ze stacionárních dávek sypkého materiálu hromadného charakteru zařízeními, jako jsou mechanické spirálové vrtáky, pouze minimalizují některé ze systematických chyb vzorkování.
Z těchto důvodů se tato část ČSN ISO 11648 zabývá především dynamickým vzorkováním z pohybujících se proudů nebo statickým vzorkováním ze zastaveného transportního pásu; tato vzorkování jsou založena na modelu vzorkování pro jednorozměrné dávky. Nicméně postupy pro statické vzorkování z trojrozměrných dávek se uskutečňují tam, kde nelze předejít těmto situacím. Tato část ČSN ISO 11648 se zabývá metodami vzorkování sypkých materiálů hromadného charakteru s cílem získat nestranná měření jedné nebo několika veličin materiálu se známým stupněm shodnosti. Neposkytuje však metody pro rozhodnutí, zda přijmout nebo zamítnout dávku hromadného materiálu s daným stupněm rizika přijetí nestandardní dávky nebo rizika zamítnutí dávky, která je ve skutečnosti přijatelná. Tyto posledně jmenované postupy se obvykle nazývají metody statistické přejímky nebo výběrové kontrolní metody.

Označení ČSN ISO 11648-2 (010264)
Katalogové číslo 66249
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 1. 2003
Datum účinnosti 1. 2. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 96 stran formátu A4
EAN kód 8590963662497
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 11648-1 (010264)
Statistická hlediska vzorkování hromadných materiálů - Část 1: Obecné principy

foo