ČSN (normy i změny) ze září 2002

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 3901 (010179) - září 2002

Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní kód nahrávky (ISRC)

190 Kč

ČSN ISO 9 (010185) - září 2002

Informace a dokumentace - Transliterace cyrilice do latinky - slovanské a neslovanské jazyky

230 Kč

ČSN ISO 11462-1 (010275) - září 2002

Směrnice pro uplatňování statistické regulace procesu (SPC) - Část 1: Prvky SPC

350 Kč

ČSN ISO/TR 10013 (010331) - září 2002

Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti

340 Kč

ČSN EN ISO 5349-1 (011406) - září 2002

Vibrace - Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce - Část 1: Všeobecné požadavky

350 Kč

ČSN EN ISO 5349-2 (011406) - září 2002

Vibrace - Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce - Část 2: Praktický návod pro měření na pracovním místě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.16t

670 Kč

ČSN ISO 128-40 (013114) - září 2002

Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 40: Základní pravidla kreslení řezů a průřezů

190 Kč

ČSN EN 82045-1 (013740) - září 2002

Správa dokumentů - Část 1: Zásady a metody

350 Kč

ČSN EN 61523-1 (013756) - září 2002

Normy pro výpočet zpoždění a výkonu při návrhu čipů - Část 1: Systémy pro výpočet zpoždění a výkonu integrovaných obvodů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 10256 (015003) - září 2002 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Kvalifikace a způsobilost pracovníků nedestruktivního zkoušení pro stupeň 1 a 2

230 Kč

ČSN EN 10306 (015091) - září 2002

Železo a ocel - Zkoušení H profilů s rovnoběžnými přírubami a IPE profilů ultrazvukem

230 Kč

ČSN EN 10307 (015092) - září 2002

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení plochých výrobků z austenitických a austeniticko-feritických nerezavějících ocelí o tloušťce 6 mm nebo větší ultrazvukem (odrazová metoda)

230 Kč

ČSN EN 10308 (015093) - září 2002

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ocelových tyčí ultrazvukem

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN 05 0705 (050705) - září 2002 aktuální vydání

Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.08t

465 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 777-1/změna A3 (060216) - září 2002

Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů s hořáky na plynná paliva s ventilátorem, pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Sestava D, požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 777-2/změna A3 (060216) - září 2002

Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů s hořáky na plynná paliva s ventilátorem, pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 2: Sestava E, požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 777-3/změna A3 (060216) - září 2002

Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů s hořáky na plynná paliva s ventilátorem, pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 3: Sestava F, požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 777-4/změna A3 (060216) - září 2002

Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů s hořáky na plynná paliva s ventilátorem, pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 4: Sestava H, požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

08 Turbíny

ČSN EN 60953-3 (080032) - září 2002

Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 3: Ověřovací testy tepelných parametrů rekonstruovaných parních turbín

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

1 270 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN 11 0010 (110010) - září 2002 aktuální vydání

Čerpadla - Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN 11 0011 (110011) - září 2002 aktuální vydání

Čerpadla - Ruční čerpadla - Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN 11 0030 (110030) - září 2002 aktuální vydání

Ruční čerpadla - Zkoušení a dodávání

125 Kč

22 Nástroje

ČSN EN ISO 15641 (222004) - září 2002

Frézy pro vysokorychlostní obrábění - Bezpečnostní požadavky

230 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 10360-6 (252011) - září 2002

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 6: Odhad chyb při výpočtu prvků přiřazených metodou nejmenších čtverců

340 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 13382 (269111) - září 2002

Prosté palety pro manipulaci s materiálem - Základní rozměry

230 Kč

ČSN 26 9112/změna Z4 (269112) - září 2002

Vratné prosté palety. Technické požadavky a zkoušení

32 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN 13447 (300251) - září 2002

Elektricky poháněná silniční vozidla - Terminologie

230 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4335 (311244) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WA2602 (X4NiCrTiMoV26-15) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4336 (311245) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WA3801 (X4CrNiMn20-10-2) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3897 (311246) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WA4801 (X6CrNiMnNb18-10) - Přídavný kov pro svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4330 (311247) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WA4802 (X8CrNiMn27-22-2) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4333 (311248) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WA4902 (X5CrNiCoMoWMn21-20-20-3-3-2) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4331 (311249) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WL1804 (25CrMnMo4-2-2) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4332 (311250) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WL1805 (8CrMnMo12-4-9) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4334 (311251) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WL1806 (15CrMnMoV5-4-9-3) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4343 (311252) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WM1001 (X13Cr12) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3896 (311254) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WM1501 (X13CrNiMoCo12-3-2-2) - Přídavný kov pro svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3890 (311255) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WM1502 (X11CrNiMoVN12-3) - Přídavný kov pro svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4328 (311256) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WM1601 (X18CrWNi13-3-2) - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3889 (311257) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-WM3801 (X5CrNiCu17-4) - Přídavný kov pro svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4340 (311277) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Slitina hořčíku MG-W68001 - Přídavný kov pro svařování - Dráty a tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4324 (311278) - září 2002

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-W42201 - Přídavný kov pro svařování - Tyčinky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3048 (314818) - září 2002 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou - Lehká řada - Zvýšené únosnosti při okolní teplotě - Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-4-46/změna Z3 (332000) - září 2002

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 46: Odpojování a spínání

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50090-2-2/změna A1 (332150) - září 2002

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 2-2: Přehled systému - Všeobecné technické požadavky

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55014-2/změna A1 (334214) - září 2002

Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - Norma skupiny výrobků

Změna byla zrušena k 25. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55015 ed. 2/změna A1 (334215) - září 2002

Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60870-5-101/změna A2 (334650) - září 2002

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 101: Sdružený standard pro základní úkoly dálkového ovládání

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60068-3-4 (345791) - září 2002

Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-4: Doprovodná dokumentace a návod - Zkoušky vlhkým teplem

230 Kč

ČSN EN 60404-4 +A1 (345864) - září 2002 aktuální vydání

Magnetické materiály - Část 4: Metody měření stejnosměrných magnetických vlastností magneticky měkkých materiálů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 7.09t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

780 Kč

ČSN IEC 674-2/změna Z2 (346573) - září 2002

Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

Změna byla zrušena k 23. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7614-2/změna Z1 (347614) - září 2002

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 2: Doplňující zkušební metody

230 Kč

ČSN 34 7614-4E/změna Z1 (347614) - září 2002

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4E: Svazkové žíly pro venkovní přípojku (typ 4E-1)

125 Kč

ČSN 34 7614-4M/změna Z1 (347614) - září 2002

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 4: Samonosné kabely s izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 4M: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení a přípojku (typ 4M-1)

190 Kč

ČSN 34 7614-6B/změna Z1 (347614) - září 2002

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 6: Kabely s nosným lanem a izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 6B: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 6B-1)

190 Kč

ČSN 34 7614-6N/změna Z1 (347614) - září 2002

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 6: Kabely s nosným lanem a izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 6N: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 6N-1)

125 Kč

ČSN EN 50289-3-2 (347819) - září 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-2: Mechanické zkušební metody - Pevnost v tahu a prodloužení jádra

125 Kč

ČSN EN 50290-2-24 (347820) - září 2002

Komunikační kabely - Část 2-24: Společná pravidla návrhu a konstrukce - PE pro pláště

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.09t

465 Kč

ČSN EN 50290-2-26 (347820) - září 2002

Komunikační kabely - Část 2-26: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Bezhalogenové směsi pro izolaci se zpomaleným šířením plamene

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.08t

250 Kč

ČSN EN 50290-2-27 (347820) - září 2002

Komunikační kabely - Část 2-27: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Bezhalogenové termoplastické směsi pro pláště se zpomaleným šířením plamene

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.08t

250 Kč

ČSN EN 50290-2-28 (347820) - září 2002

Komunikační kabely - Část 2-28: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Plnicí směsi pro plněné kabely

125 Kč

ČSN EN 50290-2-30 (347820) - září 2002

Komunikační kabely - Část 2-30: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Poly(tetrafluóretylén-hexafluórpropylén) (FEP) pro izolaci a pláště

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 50216-2 (351190) - září 2002

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 2: Plynové a olejové relé pro kapalinou plněné transformátory a tlumivky s konzervátorem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.03t

315 Kč

ČSN EN 50216-3 (351190) - září 2002

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 3: Ochranné relé pro hermeticky uzavřené transformátory a tlumivky plněné kapalinou bez polštáře plynu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 7.07t

255 Kč

ČSN EN 50216-5 (351190) - září 2002

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 5: Indikátory hladiny, tlaku a průtoku kapaliny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 10.05t, Oprava 1 7.07t, A3 7.07t

525 Kč

ČSN 35 4220/změna Z2 (354220) - září 2002

Vypínače na napětí 1 000 V AC

Změna byla zrušena k 1. září 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60269-2/změna A2 (354701) - září 2002

Pojistky nízkého napětí. Část 2: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61249-2-18 (359062) - září 2002

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-18: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované polyesterové laminátové desky s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), vyztužené netkanými skleněnými vlákny

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61249-2-19 (359062) - září 2002

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-19: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované epoxidové laminátové desky s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), vyztužené napříč vrstvenými lineárními skleněnými vlákny

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61249-2-4 (359062) - září 2002

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-4: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované polyesterové laminátové desky s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), s tkanými/netkanými skleněnými vlákny

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN IEC 743/změna A2 (359717) - září 2002

Terminologie pro nástroje a vybavení užívané při pracích pod napětím

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61478 (359734) - září 2002

Práce pod napětím - Izolační žebříky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.04t

475 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60810/změna A2 (360181) - září 2002

Žárovky pro silniční vozidla. Požadavky na provedení

Změna byla zrušena k 1. září 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-2/Oprava 1 (361040) - září 2002

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky pro vysavače a úklidové spotřebiče vysávající vodu

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-27/Oprava 1 (361040) - září 2002

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-27: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-29/Oprava 1 (361040) - září 2002

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro nabíječe baterií

Změna byla zrušena k 1. červnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-41/změna A1 (361040) - září 2002

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2-41: Zvláštní požadavky na čerpadla s elektrickým pohonem pro kapaliny s teplotou nepřesahující 35 °C

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50304/Oprava 1 (361060) - září 2002

Elektrické trouby pro domácnost - Metody pro měření spotřeby energie

Změna byla zrušena k 1. lednu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50088 +A1/Oprava 1 (361338) - září 2002

Bezpečnost elektrických hraček

Změna byla zrušena k 1. lednu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50144-1/změna A1 (361570) - září 2002

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 9. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-15/Oprava 1 (361950) - září 2002

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání hladiny vody plovákového typu nebo typu elektrodového snímače používaná v ohřívačích vody

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-1/Oprava 1 (361960) - září 2002

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2-1: Zvláštní požadavky na elektrická řídicí zařízení pro elektrické domácí spotřebiče

20 Kč

ČSN EN 50342 +A1/změna Z1 (364310) - září 2002

Olověné startovací baterie - Všeobecné požadavky, metody zkoušek a číselné označování

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-10/změna A1 (364800) - září 2002

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-10: Zvláštní požadavky na bezpečnost nervových a svalových stimulátorů

Změna byla zrušena k 22. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50255/Oprava 1 (367312) - září 2002

Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Specifikace datového rozhraní přijímače (RDI)

20 Kč

ČSN EN 61162-401 (367823) - září 2002

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 401: Více mluvčích a více posluchačů - Propojení lodních systémů - Aplikační profil

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61162-420 (367823) - září 2002

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 420: Více mluvčích a více posluchačů - Propojení lodních systémů - Požadavky na doprovodné normy a základní doprovodné normy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 8859-16 (369111) - září 2002

Informační technologie - Jedním 8-bitovým bytem kódované soubory grafických znaků - Část 16: Latinská abeceda č. 10

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 18810 (369388) - září 2002

Informační technologie - Zásobník 8 mm široké magnetické pásky pro výměnu informací - Šikmý záznam formátem AIT-2 s MIC

770 Kč

ČSN ISO/IEC 11518-10 (369901) - září 2002

Informační technologie - Vysoce výkonné paralelní rozhraní - Část 10: Fyzická vrstva 6 400 Mbit/s (HIPPI-6400-PH)

570 Kč

ČSN ISO/IEC 11518-2 (369901) - září 2002 aktuální vydání

Informační technologie - Vysoce výkonné paralelní rozhraní - Část 2: Protokol vytváření rámců (HIPPI-FP)

350 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 13615 (420681) - září 2002

Metody rozborů ingotů cínu - Stanovení obsahu doprovodných prvků v cínu třídy 99,90 % a 99,85 % atomovou spektrometrií

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.03t

250 Kč

ČSN EN 586-3 (427201) - září 2002

Hliník a slitiny hliníku - Výkovky - Část 3: Mezní úchylky rozměrů a tvaru

440 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 6105/změna Z5 (496105) - září 2002

Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro kotoučové a válcové pily

32 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 186 (500302) - září 2002 aktuální vydání

Papír a lepenka - Odběr vzorků pro stanovení průměrné kvality

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 0111-1 (570111) - září 2002 aktuální vydání

Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 1: Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN 57 0111-12 (570111) - září 2002

Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 12: Stanovení pH

65 Kč

ČSN 57 0111-2 (570111) - září 2002

Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 2: Odběr vzorků k chemickým analýzám

125 Kč

ČSN 57 0111-3 (570111) - září 2002 aktuální vydání

Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 3: Stanovení vlhkosti

65 Kč

ČSN 57 0111-5 (570111) - září 2002 aktuální vydání

Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 5: Stanovení obsahu bílkovin

125 Kč

ČSN 57 0111-7 (570111) - září 2002 aktuální vydání

Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 7: Stanovení obsahu popela

125 Kč

ČSN 57 0111-8 (570111) - září 2002 aktuální vydání

Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 8: Stanovení titrační kyselosti

65 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 1624 (640212) - září 2002 aktuální vydání

Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Sítová analýza mokrým způsobem

190 Kč

ČSN 64 3510/změna Z3 (643510) - září 2002

Plasty. Desky z pěnového polystyrénu

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13371 (697271) - září 2002

Kryogenické nádoby - Spojky pro provoz při nízkých teplotách

190 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN 70 1680/změna Z1 (701680) - září 2002

Pěnové sklo

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 70 4030 (704030) - září 2002 aktuální vydání

Laboratorní varné sklo - Všeobecné technické požadavky

125 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 10545-12/Oprava 1 (725110) - září 2002

Keramické obkladové prvky - Část 12: Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu

20 Kč

ČSN EN 13468 (727213) - září 2002

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení stopových množství ve vodě rozpustných chloridových, fluoridových, křemičitanových a sodných iontů a stanovení pH

230 Kč

ČSN EN 13470 (727215) - září 2002

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení objemové hmotnosti předem tvarované izolace potrubí

190 Kč

ČSN EN 13471 (727216) - září 2002

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení součinitele tepelné roztažnosti

190 Kč

ČSN 72 7300/změna Z1 (727300) - září 2002

Tepelně izolační materiály a výrobky. Názvy a definice

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 7301/změna Z1 (727301) - září 2002

Tepelně izolační materiály a výrobky. Klasifikace

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 7303/změna Z3 (727303) - září 2002

Tepelně izolační výrobky z anorganických vláken. Metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 7311/změna Z2 (727311) - září 2002

Výrobky z minerální vlny. Desky z minerální vlny. Technické požadavky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 7371/změna Z4 (727371) - září 2002

Stavební desky z dřevěné vlny a cementu

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0001-3 (730001) - září 2002

Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 3: Ocelové konstrukce

230 Kč

ČSN P 73 1309 (731309) - září 2002

Použití koncepce souboru betonů při řízení výroby a kontrole shody betonu

440 Kč

ČSN EN 13271 (731721) - září 2002

Spojovací prostředky pro dřevo - Charakteristické únosnosti a moduly posunutí spojů se speciálními hmoždíky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.03t

210 Kč

ČSN EN 12512 (731769) - září 2002

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Cyklické zkoušky spojů s mechanickými spojovacími prostředky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.06t

295 Kč

ČSN 73 7508 (737508) - září 2002

Železniční tunely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.10t

582 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 13123-1 (746027) - září 2002

Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Požadavky a klasifikace - Část 1: Rázová trubice

230 Kč

ČSN EN 13124-1 (746028) - září 2002

Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Zkušební metoda - Část 1: Rázová trubice

190 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 14115 (800807) - září 2002

Textilie - Chování při hoření materiálů na stanové přístřešky, velké stany a podobné výrobky - Snadnost zapálení

230 Kč

ČSN EN ISO 11857 (804417) - září 2002

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování odolnosti proti oddělování vrstev

125 Kč

ČSN EN 14030 (806161) - září 2002

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zkušební metoda pro zjišťování odolnosti proti kyselým a alkalickým kapalinám

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.04t

250 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 13441 (831019) - září 2002

Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Pokyny pro uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými rostlinami

190 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 330-1 V1.3.1 (875026) - září 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 1: Technické charakteristiky a zkušební metody

550 Kč

ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.1.1 (875026) - září 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 494-1 V1.4.1 (875053) - září 2002

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 1: Souhrn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 494-2 V1.4.1 (875053) - září 2002

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 2: Specifikace zvláštních zkoušek profilu (PSTS) - Zakončení přenosné části (PT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 494-3 V1.4.1 (875053) - září 2002

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 3: Specifikace zvláštních zkoušek profilu (PSTS) - Zakončení pevné části (FT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 718-1 V1.2.1 (875064) - září 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Lavinové tísňové majáky - Systémy vysílač-přijímač - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

350 Kč

ČSN ETSI EN 300 718-2 V1.1.1 (875064) - září 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Lavinové tísňové majáky - Systémy vysílač-přijímač - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 718-3 V1.1.1 (875064) - září 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Lavinové tísňové majáky - Systémy vysílač-přijímač - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3e Směrnice R&TTE

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 757 V1.4.1 (875504) - září 2002

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Služba přenosu zpráv malou rychlostí (LRMS) včetně služby krátkých zpráv (SMS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 650 V1.2.1 (875531) - září 2002

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil multimediálního přístupu DECT (DMAP) - Profil specifického aplikačního přístupu (ASAP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 406 V1.4.1 (875534) - září 2002 aktuální vydání

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Harmonizovaná EN pro digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Kmenové rádiové požadavky

945 Kč

ČSN ETSI EN 301 426 V1.2.1 (876030) - září 2002 aktuální vydání

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na pozemní pohyblivé družicové pozemské stanice (LMES) a námořní pohyblivé družicové pozemské stanice (MMES), neurčené pro tísňové a bezpečnostní komunikace, pracující v kmitočtových pásmech 1,5/1,6 GHz a zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí

350 Kč

ČSN ETSI EN 300 009-2 V1.4.1 (877003) - září 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Řídicí část signalizačního spojení (SCCP) (v režimu bez spojení a se spojením ve třídě 2) podporující mezinárodní propojení - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 899-4 V1.1.1 (877141) - září 2002

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 (SS7) - Protokoly spolupráce mezi uživatelskou částí ISDN (ISUP) verze 2 a digitálním účastnickým signalizačním systémem číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 816-4 V1.1.2 (877176) - září 2002

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační protokol AAL typ 2 - Soubor 1 - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 12503-3 (940349) - září 2002

Sportovní žíněnky - Část 3: Žíněnky pro judo, bezpečnostní požadavky

190 Kč

ČSN EN 12868/Oprava 1 (943450) - září 2002

Výrobky pro péči o dítě - Metody stanovení uvolněných N-nitrosaminů a N-nitrosovatelných látek z elastomerních a pryžových sosáků a saviček

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

97 Výměna dat

ČSN EN ISO/IEC 15416 (977109) - září 2002

Informační technologie - Automatická identifikace a výměna dat - Specifikace zkoušek jakosti tisku čárového kódu - Lineární symboly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15421 (977119) - září 2002

Informační technologie - Automatická identifikace a výměna dat - Specifikace zkoušek pro předlohu čárového kódu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč