ČSN 56 0253 (560253) Zrušená norma

Odběr vzorků pro stanovení pesticidů v a na ovoci a zelenině

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje metodiku odběru vzorků pro kontrolu obsahu reziduí pesticidů v a na ovoci a zelenině, definuje s tím související pojmy a postup přípravy redukovaného a laboratorního vzorku tak, aby vzorek mohl být považován za reprezentativní vzhledem k vzorkované šarži.

Označení ČSN 56 0253 (560253)
Katalogové číslo 65422
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 9. 2002
Datum účinnosti 1. 10. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963654225
Norma byla zrušena k 1. 11. 2003
a nahrazena ČSN 56 0253 (560253)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 56 02 53
  • ČSN 560253
  • ČSN 56 02 53 : 2002
  • ČSN 560253:2002
  • ČSN 56 0253:2002
foo