ČSN EN 50216-2 (351190)

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 2: Plynové a olejové relé pro kapalinou plněné transformátory a tlumivky s konzervátorem

ČSN EN 50216-2 Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 2: Plynové a olejové relé pro kapalinou plněné transformátory a tlumivky s konzervátorem
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 315 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

EN 50216-2 se vztahuje na relé vybavované plynem a olejem (Buchholzovo relé) pro olejové výkonové transformátory a tlumivky s konzervátorem pro vnitřní nebo venkovní instalaci.
Účelem zařízení je zjistit
- uvolňování plynu z chráněné jednotky,
- ráz plynu z nádoby do konzervátoru,
- úplnou ztrátu oleje v konzervátoru.

Tato Část EN 50216 stanoví
- provozní meze,
- rozměry,
- provozní činnost,
- elektrické charakteristiky,
- dynamické charakteristiky.

Platí pro relé se suchými kontakty. Neplatí pro relé odolná proti ohni.
Kdyby se požadavky na podmínky prostředí a dynamické namáhání lišily od požadavků popsaných v kapitole 3 v EN 50216-1, může být EN 50216-2 použita po dohodě odběratele a dodavatele na ty části, které nejsou ovlivněny těmito abnormálními podmínkami.
POZNÁMKA - EN 50216-2 může být v případě vhodnosti použita na relé s rtuťovými kontakty. Vyloučení použití rtuťových relé může být zavedeno národními pravidly.

Označení ČSN EN 50216-2 (351190)
Katalogové číslo 65398
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 2002
Datum účinnosti 1. 10. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963653983
Změny a opravy A1 9.03t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50216-1 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 50216-10 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 10: Tepelné výměníky olej-vzduch

ČSN EN 50216-11 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 11: Teplotní indikátory oleje a vinutí

ČSN EN 50216-12 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 12: Ventilátory

ČSN EN 50216-3 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 3: Ochranné relé pro hermeticky uzavřené transformátory a tlumivky plněné kapalinou bez polštáře plynu

ČSN EN 50216-4 ed. 2 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 4: Základní příslušenství (uzemňovací svorka, vypouštěcí a plnicí zařízení, jímka pro teploměr, sestava kol)

ČSN EN 50216-5 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 5: Indikátory hladiny, tlaku a průtoku kapaliny

ČSN EN 50216-6 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 6: Chladicí zařízení - Odpojitelné radiátory pro transformátory plněné olejem

ČSN EN 50216-7 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 7: Elektrická čerpadla na transformátorový olej

ČSN EN 50216-8 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 8: Uzavírací klapky pro potrubí s izolační kapalinou

ČSN EN 50216-9 (351190)
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 9: Tepelné výměníky olej-voda