ČSN (normy i změny) z února 2002

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 7220 (010139) - únor 2002

Informace a dokumentace - Grafická úprava katalogů norem

230 Kč

ČSN ISO 11800 (010140) - únor 2002

Informace a dokumentace - Požadavky na materiály používané při vazbě a postupy při výrobě knih

340 Kč

ČSN ISO 128-44 (013114) - únor 2002

Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 44: Kreslení řezů na strojnických výkresech

190 Kč

ČSN ISO 128-50 (013114) - únor 2002

Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 50: Základní pravidla zobrazení ploch v řezech a průřezech

190 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 12799 (055922) - únor 2002

Tvrdé pájení - Nedestruktivní zkoušení pájených spojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.04t

405 Kč

07 Kotle

ČSN EN 849/změna A2 (078606) - únor 2002

Lahve na přepravu plynů - Ventily pro lahve - Technické podmínky a typové zkoušky

65 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 60534-3-2 (134510) - únor 2002

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 3-2: Rozměry - Stavební délky FTF pro regulační armatury s rotačním pohybem uzávěru s výjimkou motýlových klapek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN 13444-1 (300504) - únor 2002

Elektricky poháněná silniční vozidla - Měření emisí hybridních vozidel - Část 1: Hybridní elektrická vozidla s tepelným motorem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2083 (311721) - únor 2002

Letectví a kosmonautika - Vodiče z mědi a slitin mědi pro elektrické kabely - Výrobková norma

125 Kč

ČSN EN 2599 (312717) - únor 2002

Letectví a kosmonautika - Pásy z hliníku a slitin hliníku - Tloušťka 0,25 mm ≤ a ≤ 3,2 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2050 (312776) - únor 2002

Letectví a kosmonautika - Profily lisované průřezu T ze slitin hliníku - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2047 (312777) - únor 2002

Letectví a kosmonautika - Profily lisované průřezu L zesílené ze slitin hliníku - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2048 (312778) - únor 2002

Letectví a kosmonautika - Profily lisované průřezu L ze slitin hliníku - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2049 (312779) - únor 2002

Letectví a kosmonautika - Profily lisované průřezu U ze slitin hliníku - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60454-3-1/změna A1 (346542) - únor 2002

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Samolepicí pásky PVC

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60512-12-7 (354055) - únor 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 12-7: Zkoušky pájení - Zkouška 12g: Pájitelnost, metoda smáčecích vah

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60512-23-4 (354055) - únor 2002

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 23-4: Zkoušky stínění a filtrování - Zkouška 23d: Odrazy v časové oblasti na přenosovém vedení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 62063 (354207) - únor 2002

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Použití elektronických a souvisejících technologií v pomocných zařízeních spínacích a řídicích zařízení

350 Kč

ČSN EN 132400/změna A4 (358282) - únor 2002

Dílčí specifikace: Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti (Úroveň hodnocení D)

Změna byla zrušena k 1. červenci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60191-6-6 (358791) - únor 2002

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-6: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro součástky FLGA

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60747-5-1 (358797) - únor 2002

Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-1: Optoelektronické součástky - Všeobecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.02t, A2 1.03t, Z1 12.11t

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020.

697 Kč

ČSN EN 60747-5-2 (358797) - únor 2002

Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-2: Optoelektronické součástky - Základní mezní a charakteristické hodnoty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.03t, Z1 12.11t

612 Kč

ČSN EN 60747-5-3 (358797) - únor 2002

Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-3: Optoelektronické součástky - Metody měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.03t, Z1 12.11t

612 Kč

ČSN IEC 747-5 +A1+A2/změna Z2 (358797) - únor 2002

Polovodičové součástky. Diskrétní součástky a integrované obvody. Část 5: Optoelektronické součástky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61754-4/změna A2 (359244) - únor 2002

Rozhraní optických konektorů - Část 4: Druh optických konektorů typu SC

Změna byla zrušena k 26. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62005-1 (359253) - únor 2002

Bezporuchovost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 1: Úvodní pokyn a definice

230 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61047/změna A2 (360581) - únor 2002

Elektronické měniče/střídače na stejnosměrné nebo střídavé napětí pro nízkovoltové žárovky. Výkonnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. září 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50272-2 (364380) - únor 2002

Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 2: Staniční baterie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.19t

Norma bude zrušena k 9. dubnu 2021 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 62107 (368508) - únor 2002

Supervideodisk (SVCD) - Specifikace systému vzájemné výměny disků

550 Kč

ČSN EN 61834-1/změna A1 (368553) - únor 2002

Záznam - Kazetové videomagnetofony pro záznam digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm pro neprofesionální účely (systémy 525/60, 625/50, 1125/60 a 1250/50) - Část 1: Všeobecné specifikace

32 Kč

ČSN EN 61834-10 (368553) - únor 2002

Záznam - Kazetové videomagnetofony pro záznam digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm pro neprofesionální účely (systémy 525/60, 625/50, 1125/60 a 1250/50) - Část 10: Formát DTV

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61834-7 (368553) - únor 2002

Záznam - Kazetové videomagnetofony pro záznam digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm pro neprofesionální účely (systémy 525/60, 625/50, 1125/60 a 1250/50) - Část 7: Formát EDTV2

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61834-9 (368553) - únor 2002

Záznam - Kazetové videomagnetofony pro záznam digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm pro neprofesionální účely (systémy 525/60, 625/50, 1125/60 a 1250/50) - Část 9: Formát DVB

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61016 (368556) - únor 2002

Digitální složkový kazetový záznam obrazu v šikmých stopách na pásek 19 mm (Formát D1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 62070 (368559) - únor 2002

Digitální videomagnetofony určené pro televizní vysílání - Metody identifikace statusu chyby pro záznam a/nebo reprodukci

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61966-8 (368610) - únor 2002

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 8: Multimediální barevné skenery

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN 36 9041 (369041) - únor 2002 aktuální vydání

Informační technologie - Soubor písmen v české abecedě

125 Kč

ČSN ISO/IEC 17913 (369383) - únor 2002

Informační technologie - Zásobník 12,7 mm široké, 128-stopé magnetické pásky pro výměnu informací - Paralelní střídavý formát

590 Kč

ČSN ISO/IEC 18809 (369387) - únor 2002

Informační technologie - Zásobník 8 mm široké magnetické pásky pro výměnu informací - Šikmý záznam AIT-1 s formátem MIC

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 11581-3 (369814) - únor 2002

Informační technologie - Rozhraní uživatelských systémů a symboly - Symboly a funkce ikon - Část 3: Ikony ukazatelů

190 Kč

ČSN ISO/IEC 15445 (369831) - únor 2002

Informační technologie - Jazyky pro popis dokumentů a jejich zpracování - Hypertextový vyznačovací jazyk (HTML)

340 Kč

ČSN ISO/IEC 14165-131 (369978) - únor 2002

Informační technologie - Vláknový kanál - Část 131: Požadavky na přepínací matrici (FC-SW)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10250-4 (420289) - únor 2002 aktuální vydání

Ocelové výkovky volně kované pro všeobecné použití - Část 4: Korozivzdorné oceli

340 Kč

ČSN 42 0302/změna Z2 (420302) - únor 2002

Zkoušení kovů. Názvy, označení a jednotky

32 Kč

ČSN EN 13147 (420487) - únor 2002

Měď a slitiny mědi - Stanovení zbytkového napětí v okrajové oblasti stříhaných pásů

230 Kč

ČSN EN 10283/Oprava 1 (420957) - únor 2002

Odlitky z korozivzdorných ocelí

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 14939 (467032) - únor 2002

Krmiva - Stanovení obsahu carbadoxu - Metoda vysokovýkonné kapalinové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 16654 (560118) - únor 2002

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu Escherichia coli O157

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.17t

355 Kč

ČSN ISO 3550-1 (569513) - únor 2002

Cigarety - Stanovení ztrát tabáku z konců - Část 1: Metoda rotační válcové klece

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 3550-2 (569513) - únor 2002

Cigarety - Stanovení ztrát tabáku z konců - Část 2: Metoda rotační krychlové schránky (sismelatophare)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 15788-1 (588722) - únor 2002

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení stigmastadienů v rostlinných tucích - Část 1: Metoda kapilární plynové chromatografie (Referenční metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN 13473-1 (647810) - únor 2002

Výztuže - Specifikace pro vícesměrné vícevrstvé textilie - Část 1: Označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13473-2 (647810) - únor 2002

Výztuže - Specifikace pro vícesměrné vícevrstvé textilie - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13473-3 (647810) - únor 2002

Výztuže - Specifikace pro vícesměrné vícevrstvé textilie - Část 3: Speciální požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 80 (724850) - únor 2002 aktuální vydání

Pisoárové mísy nástěnné - Připojovací rozměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.02t

145 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 12865 (730549) - únor 2002

Tepelně vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků - Stanovení odolnosti vnějších stěnových systémů proti hnanému dešti při tlakových rázech vzduchu

190 Kč

ČSN 73 1314 (731314) - únor 2002 aktuální vydání

Zkušební metody pro stanovení vodního součinitele čerstvého betonu

125 Kč

ČSN EN 1337-1 (736270) - únor 2002

Stavební ložiska - Část 1: Všeobecná pravidla navrhování

350 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN CR 13686 (770154) - únor 2002

Obaly - Optimalizace energetického využití odpadů z obalů

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-C06/Oprava 1 (800123) - únor 2002

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C06: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13569 (804160) - únor 2002

Ručníky do navíjecích zásobníků - Požadavky na užitné vlastnosti a na zpracování

230 Kč

ČSN EN 985 (804415) - únor 2002 aktuální vydání

Textilní podlahové krytiny - Zkouška kolečkovou židlí

190 Kč

ČSN EN 12935 (808817) - únor 2002

Peří a prachové peří - Požadavky na hygienu a čistotu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 13311-1 (831045) - únor 2002

Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob - Část 1: Obecná kritéria funkční způsobilosti

230 Kč

ČSN EN 13311-2 (831045) - únor 2002

Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob - Část 2: Ochranná tlaková zařízení

190 Kč

ČSN EN 13311-3 (831045) - únor 2002

Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob - Část 3: Skleněné tlakové nádoby

190 Kč

ČSN EN 13311-4 (831045) - únor 2002

Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob - Část 4: Bioreaktory

190 Kč

ČSN EN 13311-5 (831045) - únor 2002

Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob - Část 5: Inaktivační nádrže

190 Kč

ČSN EN 13311-6 (831045) - únor 2002

Biotechnologie - Kritéria funkční způsobilosti nádob - Část 6: Chromatografické kolony

190 Kč

ČSN EN 1146/změna A3 (832275) - únor 2002

Dýchací sebezáchranné prostředky - Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem s tlakovým vzduchem a s kuklou (únikový přístroj s tlakovým vzduchem a s kuklou) - Požadavky, zkoušení a značení

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 172/změna A2 (832435) - únor 2002

Osobní prostředky pro ochranu očí. Protisluneční filtry pro profesionální použití

125 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 511 V7.0.1 (872792) - únor 2002 aktuální vydání

Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Harmonizovaná norma pro pohyblivé stanice v pásmech GSM 900 a DCS 1 800 zahrnující základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (1999/5/EC) (GSM 13.11 verze 7.0.1)

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 219-1 V1.2.1 (875014) - únor 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení vysílající signály pro vyvolání specifické odezvy v přijímači - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

590 Kč

ČSN ETSI EN 300 296-1 V1.1.1 (875025) - únor 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

570 Kč

ČSN ETSI EN 300 296-2 V1.1.1 (875025) - únor 2002 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, určená převážně pro analogový přenos řeči - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 428 V1.2.1 (876032) - únor 2002 aktuální vydání

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na koncové zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) - Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání/příjem nebo pouze pro příjem, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 443 V1.2.1 (876036) - únor 2002 aktuální vydání

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na koncové zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) - Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání a příjem nebo pouze pro příjem, pracující v kmitočtových pásmech 4 GHz a 6 GHz

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 681 V1.2.1 (876040) - únor 2002 aktuální vydání

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pro pohyblivé pozemské stanice (MES) pohyblivých systémů geostacionárních družic, včetně ručních pozemských stanic družicové sítě osobních komunikací (S-PCN) v pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz v rámci pohyblivé družicové služby (MSS), zahrnující základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 216 V1.2.1 (878572) - únor 2002

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Digitální rádiový systém s nízkou a střední kapacitou a STM-0 pracující v kmitočtových pásmech v rozsahu 3 GHz až 11 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 12546-1 (944306) - únor 2002 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Tepelně izolační nádoby pro použití v domácnosti - Část 1: Specifikace pro vakuové nádobí, tepelně izolační lahve a konvice

190 Kč

ČSN EN 12546-2 (944306) - únor 2002 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Tepelně izolační nádoby pro použití v domácnosti - Část 2: Specifikace pro tepelně izolační tašky a boxy

190 Kč

ČSN EN 12546-3 (944306) - únor 2002 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Tepelně izolační nádoby pro použití v domácnosti - Část 3: Specifikace pro tepelné náplně

125 Kč

97 Výměna dat

ČSN 97 7117 (977117) - únor 2002

Elektronická výměna dat - Základy realizace normy EDIFACT v systému EANUCC (EANCOMR)

230 Kč