ČSN EN ISO 12567-1 (730579) Zrušená norma

Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 1: Celková konstrukce oken a dveří

ČSN EN ISO 12567-1 Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 1: Celková konstrukce oken a dveří
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Metoda specifikovaná v ISO 12567 je založena na ISO 8990. Je navržena jak pro normalizované zkoušky, které umožňují správné porovnání různých výrobků, tak pro specifické zkoušky výrobků s ohledem na účel jejich použití. Předcházející norma specifikuje normalizované velikosti vzorku a používaná zkušební kriteria.
Stanovení výsledného součinitele prostupu tepla pro okna a dveře se provádí za podmínek podobných podmínkám v praxi. Norma určuje metodu pro měření součinitele prostupu tepla dveřního a okenního systému. zahrnuje všechny vlivy rámů, křídel, okenic, dveřních křídel a kování.
Norma nezohledňuje:
- okrajové vlivy vnějšího obvodu vzorku;
- přenos tepla vzorkem slunečním zářením;
- vlivy vzduchové netěsnosti vzorkem;
- střešní okna a navrhované výrobky, kde se zasklená vrstva navrhuje na studené straně střešního povrchu.
Poznámka - Pro střešní okna a projektované dílce se použije postup uvedený v ISO 12567-2 (v přípravě, viz bibliografie [4]). Příloha A udává metody pro výpočet teplot prostředí.

Označení ČSN EN ISO 12567-1 (730579)
Katalogové číslo 64031
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 2. 2002
Datum účinnosti 1. 3. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963640310
Změny a opravy Oprava 1 5.02t
Norma byla zrušena k 1. 2. 2011
a nahrazena ČSN EN ISO 12567-1 (730579)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 12567-2 (730579)
Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Střešní okna a ostatní přečnívající okna