ČSN EN 60747-5-3 (358797)

Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-3: Optoelektronické součástky - Metody měření

ČSN EN 60747-5-3 Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-3: Optoelektronické součástky - Metody měření
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 612 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma ČSN IEC 60747 Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody má řadu částí. Část 5-3 se zabývá metodami měření polovodičových optoelektronických součástkek.
Část 5-3 popisuje metody měření použitelné pro optoelektronické součástky, které nejsou určeny pro systémy nebo podsystémy s optickými vlákny. Metody se vztahují na následující součástky:
- polovodičové fotoemitory (diod světlo emitujících, infračerveně emitujících a laserových)
- polovodičové fotoelektrické detektory (fotodiody a fototranzistory).
- polovodičové fotocitlivé součástky.
- polovodičové součástky, které využívají pro vnitřní činnost optické záření (spojovací fotočleny a optočleny)
Problematika optoelektronických součástek pro systémy s optickými vlákny je dále diskutována v řadě ČSN EN 62007. Problematika zobrazovacích součástek polovodičových i součástek s kapalnými krystaly je dále diskutována v řadě ČSN EN 61747.
Přejímaná norma představuje celkem 3 strany evropské normy a 61 stran dvojjazyčného francouzsko-anglického textu.

Označení ČSN EN 60747-5-3 (358797)
Katalogové číslo 63408
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 2. 2002
Datum účinnosti 1. 3. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963634081
Změny a opravy A1 1.03t, Z1 12.11t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60747-15 ed. 2 (358797)
Polovodičové součástky - Diskrétní součástky - Část 15: Polovodičové výkonové součástky s izolovaným pouzdrem

ČSN EN 60747-16-1 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-1: Mikrovlnné integrované obvody - Zesilovače

ČSN EN 60747-16-10 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-10: Program schvalování technologie (TAS) pro monolitické mikrovlnné integrované obvody

ČSN EN 60747-16-3 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-3: Mikrovlnné integrované obvody - Měniče kmitočtu

ČSN EN 60747-16-4 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-4: Mikrovlnné integrované obvody - Spínače

ČSN EN 60747-16-5 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-5: Mikrovlnné integrované obvody - Oscilátory

ČSN EN 60747-5-2 (358797)
Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-2: Optoelektronické součástky - Základní mezní a charakteristické hodnoty

ČSN EN 60747-5-5 (358797)
Polovodičové součástky - Diskrétní součástky - Část 5-5: Optoelektronické součástky - Fotoelektrické vazební členy

ČSN EN IEC 60747-16-6 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-6: Mikrovlnné integrované obvody - Násobiče kmitočtu