ČSN EN 60747-5-1 (358797) Zrušená norma

Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-1: Optoelektronické součástky - Všeobecně

ČSN EN 60747-5-1 Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-1: Optoelektronické součástky - Všeobecně
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma ČSN IEC 60747 Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody má řadu částí. Část 5-1 se zabývá terminologií, vztahující se k polovodičovým optoelektronickým součástkám.
Terminologie zahrnuje fyzikální pojmy, typy součástek a termíny vztahující se k mezním hodnotám a charakteristickým hodnotám následujících součástek:
- polovodičové fotoemitory (diod světlo emitujících, infračerveně emitujících a laserových)
- polovodičové fotoelektrické detektory (fotodiody a fototranzistory).
- polovodičové fotocitlivé součástky.
- polovodičové součástky, které využívají pro vnitřní činnost optické záření (spojovací fotočleny a optočleny)
Problematika optoelektronických součástek pro systémy s optickými vlákny je dále diskutována v řadě ČSN EN 62007. Problematika zobrazovacích součástek polovodičových i součástek s kapalnými krystaly je dále diskutována v řadě ČSN EN 61747.
Přejímaná norma představuje celkem 3 strany evropské normy a 59 stran dvojjazyčného francouzsko-anglického textu.

Označení ČSN EN 60747-5-1 (358797)
Katalogové číslo 63410
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 2. 2002
Datum účinnosti 1. 3. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963634104
Změny a opravy A1 10.02t, A2 1.03t, Z1 12.11t
Norma byla zrušena k 1. 11. 2020
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60747-15 ed. 2 (358797)
Polovodičové součástky - Diskrétní součástky - Část 15: Polovodičové výkonové součástky s izolovaným pouzdrem

ČSN EN 60747-16-1 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-1: Mikrovlnné integrované obvody - Zesilovače

ČSN EN 60747-16-10 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-10: Program schvalování technologie (TAS) pro monolitické mikrovlnné integrované obvody

ČSN EN 60747-16-3 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-3: Mikrovlnné integrované obvody - Měniče kmitočtu

ČSN EN 60747-16-4 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-4: Mikrovlnné integrované obvody - Spínače

ČSN EN 60747-16-5 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-5: Mikrovlnné integrované obvody - Oscilátory

ČSN EN 60747-5-2 (358797)
Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-2: Optoelektronické součástky - Základní mezní a charakteristické hodnoty

ČSN EN 60747-5-3 (358797)
Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-3: Optoelektronické součástky - Metody měření

ČSN EN 60747-5-5 (358797)
Polovodičové součástky - Diskrétní součástky - Část 5-5: Optoelektronické součástky - Fotoelektrické vazební členy

ČSN EN IEC 60747-16-6 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-6: Mikrovlnné integrované obvody - Násobiče kmitočtu