Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 12697-14 (736160)

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 14: Obsah vody

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 7361 Silniční komunikace

ICS: 93.080.20 Materiály pro stavbu pozemních komunikací

Anotace obsahu normy

Popisuje zkušební metodu pro stanovení obsahu vody ve vzorcích asfaltových směsí. V normě jsou uvedeny požadavky na činidla, zkušební zařízení a pomůcky. Při přípravě zkušebních vzorků se postupuje podle EN 12697-28. V kapitole 6 je uveden popis základních operací, které ve svém souhrnu představují zkušební metodu pro stanovení obsahu vody v asfaltové směsi. Zkušební metoda předpokládá užití dvou zkušebních vzorků, z nichž jeden se uloží v uzavřené nádobě; druhý se zváží a po dobu 1 hodiny se umístí do sušárny s ventilací při teplotě (110 _10) °C. Pokud je ztráta hmotnosti < 0,1 %, další postup se nevyžaduje a výsledek se zaznamená. Pokud je ztráta hmotnosti > 0,1 %, zkouší se druhý vzorek stanoveným postupem v extraktoru pro extrakci za horka.
Zkušební metoda je v případě potřeby vhodná pro kontrolu shody se specifikací.
Do normy byly doplněny dvě NÁRODNÍ POZNÁMKY.

Označení ČSN EN 12697-14 (736160)
Katalogové číslo 63588
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 2. 2002
Datum účinnosti 1. 3. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963635880
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 12697-1 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 1: Obsah rozpustného pojiva

ČSN EN 12697-10 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 10: Zhutnitelnost

ČSN EN 12697-11 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem

ČSN EN 12697-12 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě

ČSN EN 12697-13 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 13: Měření teploty

ČSN EN 12697-15 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 15: Stanovení citlivosti asfaltových směsí k segregaci

ČSN EN 12697-16 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 16: Odolnost proti otěru

ČSN EN 12697-17 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 17: Ztráta částic zkušebního tělesa asfaltového koberce drenážního

ČSN EN 12697-18 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 18: Stékavost pojiva

ČSN EN 12697-19 (736160)
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 19: Propustnost zkušebního tělesa