ČSN (normy i změny) z března 1999

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 10843 (011627) - březen 1999

Akustika - Metody popisu a fyzikálního měření jednotlivých impulzů nebo série impulzů zvuku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.10t

360 Kč

ČSN EN ISO 3952-4 (013226) - březen 1999

Kinematická schémata - Grafické značky - Část 4

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.99t

210 Kč

ČSN EN ISO 4288 (014449) - březen 1999

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Pravidla a postupy pro posuzování struktury povrchu

230 Kč

ČSN EN ISO 4287 (014450) - březen 1999

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Termíny, definice a parametry struktury povrchu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.10t

405 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN 1664 (021474) - březen 1999

Samojistné šestihranné matice s přírubou, celokovové

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 1666 (021476) - březen 1999

Samojistné šestihranné matice s přírubou, (s nekovovou vložkou), s jemným metrickým závitem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.00t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

210 Kč

ČSN EN 1667 (021477) - březen 1999

Samojistné šestihranné matice s přírubou, celokovové, s jemným metrickým závitem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN ISO 1234 (021781) - březen 1999

Závlačky

125 Kč

ČSN EN ISO 8745 (022171) - březen 1999

Rýhované kolíky - Kuželové rýhování od poloviny do konce délky

125 Kč

ČSN EN ISO 8746 (022190) - březen 1999

Rýhované hřeby s půlkulovou hlavou

125 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN 06 1416/změna Z1 (061416) - březen 1999

Ohřívací systémy pro pračky na tuhá, kapalná a plynná paliva

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 1505 (120501) - březen 1999

Větrání budov - Kovové plechové potrubí a armatury pravoúhlého průřezu - Rozměry

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN 12220 (120506) - březen 1999

Větrání budov - Potrubí - Rozměry kruhových přírub pro všeobecné větrání

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN IEC 654-4/změna Z1 (180421) - březen 1999

Provozní podmínky pro měřicí a řídící zařízení průmyslových procesů. Část 4: Vlivy koroze a eroze

32 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 1929-1 (269800) - březen 1999

Nákupní vozíky - Část 1: Požadavky na nákupní vozíky se zařízením na přepravu dětí nebo bez něho a jejich zkoušení

230 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2591-310 (311810) - březen 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 310: Nízká teplota

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-321 (311810) - březen 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 321: Vlhké teplo, cyklická zkouška

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 3008 (313144) - březen 1999

Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze slitiny niklu NI-P100HT (Inconel 718) - Třída: 1 275 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 3009 (313144) - březen 1999

Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze slitiny niklu NI-P100HT (Inconel 718), postříbřené - Třída: 1 275 MPa (při teplotě okolí ) / 650 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 3010 (313145) - březen 1999

Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, odlehčeným dříkem, s dlouhým závitem, ze slitiny niklu NI-P101HT (Waspaloy) - Třída: 1 210 MPa (při teplotě okolí) / 730 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 3011 (313145) - březen 1999

Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, odlehčeným dříkem, s dlouhým závitem, ze slitiny niklu NI-P101HT (Waspaloy), postříbřené - Třída: 1 210 MPa (při teplotě okolí ) / 730 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 3236 (313550) - březen 1999

Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, tenkostěnná, samojistná, krátká, ze žáruvzdorné slitiny na bázi niklu NI-P100HT (Inconel 718), postříbřený vnitřní závit

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 3237 (313551) - březen 1999

Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, tenkostěnná, samojistná, dlouhá, ze žáruvzdorné slitiny na bázi niklu NI-P100HT (Inconel 718), postříbřený vnitřní závit

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 3297 (313552) - březen 1999

Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, tenkostěnná, samojistná se závity MJ, ze žáruvzdorné slitiny na bázi niklu NI-P100HT (Inconel 718) - Technická specifikace

340 Kč

ČSN EN 3676 (313554) - březen 1999

Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, tenkostěnná, samojistná - Konstrukční norma

230 Kč

ČSN EN 2942 (313555) - březen 1999

Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra se samojistným závitem pro šroub, ze žáruvzdorné slitiny niklu NI-PH2801 (Inconel X750), stříbřená

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2945 (313558) - březen 1999

Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra se samojistným závitem pro šroub - Montážní postup

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 3044 (313559) - březen 1999

Letectví a kosmonautika - Montážní otvory pro závitová pouzdra se samojistným závitem - Konstrukční norma

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 3049 (317151) - březen 1999

Letectví a kosmonautika - O-kroužky z fluorokarbonové pryže (FKM), nízkostlačitelné - Tvrdost 80 IRHD

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50020/Cor.1 (330380) - březen 1999

Nevýbušná elektrická zařízení. Jiskrová bezpečnost "i"

Změna byla zrušena k 30. červnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-9 +A1/změna Z1 (350000) - březen 1999

Točivé elektrické stroje. Část 9: Mezní hodnoty hluku

Změna byla zrušena k 1. květnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 258 +A1 (356202) - březen 1999

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící zapisovací a jejich příslušenství

550 Kč

ČSN EN 61333 (358472) - březen 1999

Značení feritových jader U a E

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.20t

Norma bude zrušena k 3. září 2022 (zobrazit náhrady).

157 Kč

ČSN IEC 1182-7/změna Z1 (359032) - březen 1999

Desky s plošnými spoji - Elektronický popis a přenos dat - Část 7: Informace v číslicové formě pro elektrickou zkoušku neosazené desky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61751 (359281) - březen 1999

Laserové moduly používané pro telekomunikace - Hodnocení spolehlivosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60903/změna A11 (359716) - březen 1999

Specifikace pro rukavice a palečnice z izolačních materiálů pro práce pod napětím

Změna byla zrušena k 1. červenci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61549/změna A1 (360199) - březen 1999

Různé světelné zdroje

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-44/změna Z1 (361055) - březen 1999

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na elektrické žehliče

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-59/změna Z1 (361055) - březen 1999

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro zařízení na hubení hmyzu

Změna byla zrušena k 7. květnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-6/změna A54 (361055) - březen 1999

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro sporáky, vařiče, trouby a podobné spotřebiče pro domácnost

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60095-1/změna A13 (364310) - březen 1999

Olověné startovací baterie. Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61194 (364620) - březen 1999

Charakteristické parametry samostatných fotovoltaických (FV) systémů

230 Kč

ČSN EN 60601-2-8/změna A1 (364800) - březen 1999

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost terapeutických rentgenových přístrojů pracujících v rozsahu 10 kV až 1 MV

Změna byla zrušena k 14. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50083-1/změna A2 (367211) - březen 1999

Kabelové distribuční systémy pro televizní a rozhlasové signály. Část 1: Bezpečnostní ustanovení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61146-1 (367550) - březen 1999

Obrazové kamery (PAL/SECAM/NTSC) - Metody měření - Část 1: Neprofesionální jednosenzorové kamery

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61146-2 (367550) - březen 1999

Obrazové kamery (PAL/SECAM/NTSC) - Metody měření - Část 2: Profesionální kamery dvou a třísenzorové

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61146-3 (367550) - březen 1999

Obrazové kamery (PAL/SECAM/NTSC) - Metody měření - Část 3: Neprofesionální kamery se záznamem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61305-2 (368311) - březen 1999

Domácí hi-fi zařízení a systémy - Metody měření a stanovení vlastností - Část 2: FM tunery

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61041-4 (368450) - březen 1999

Videomagnetofony pro neprofesionální použití - Metody měření - Část 4: Nastavovací pásky (NTSC/PAL/SECAM)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61041-5 (368450) - březen 1999

Videomagnetofony pro neprofesionální použití - Metody měření - Část 5: Videomagnetofony typu high-band včetně těch, které jsou vybaveny konektorem Y/C (NTSC/PAL)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61595-1 (368455) - březen 1999

Vícekanálový digitální cívkový magnetofon pro profesionální účely (DATR) - Část 1: Formát A

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61595-2 (368455) - březen 1999

Vícekanálový digitální cívkový magnetofon pro profesionální účely (DATR) - Část 2: Formát B

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60503 (368560) - březen 1999

Cívky pro videomagnetofony pro profesionální použití

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 1012/změna Z1 (368851) - březen 1999

Filtry pro měření slyšitelného zvuku za přítomnosti ultrazvuku

32 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0054/změna Z2 (420054) - březen 1999

Neželezné kovy a jejich slitiny. Označování chemickými značkami

32 Kč

ČSN 42 0055/změna Z3 (420055) - březen 1999

Neželezné kovy. Číselné označování těžkých a lehkých neželezných kovů

32 Kč

ČSN ISO 2626/změna Z1 (420423) - březen 1999

Měď. Zkouška vodíkové křehkosti

32 Kč

ČSN EN ISO 2624 (420465) - březen 1999

Měď a slitiny mědi - Stanovení střední velikosti zrna

230 Kč

ČSN EN ISO 196 (420488) - březen 1999

Měď a slitiny mědi pro tváření - Určování zbytkových napětí - Zkouška dusičnanem rtuťným

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.02t

145 Kč

ČSN EN 988 (421570) - březen 1999

Zinek a slitiny zinku - Specifikace pro válcované ploché výrobky pro stavebnictví

230 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 12149 (500498) - březen 1999

Tapety v rolích - Stanovení migrace těžkých kovů a některých dalších prvků, monomeru vinylchloridu a uvolnitelného formaldehydu

230 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 58 0703-1 (580703) - březen 1999

Metody zkoušení dehydratovaných výrobků a ochucovadel - Část 1: Všeobecná ustanovení

65 Kč

ČSN 58 0703-10 (580703) - březen 1999

Metody zkoušení dehydratovaných výrobků a ochucovadel - Část 10: Stanovení kyselosti

125 Kč

ČSN 58 0703-11 (580703) - březen 1999

Metody zkoušení dehydratovaných výrobků a ochucovadel - Část 11: Stanovení popela

125 Kč

ČSN 58 0703-12 (580703) - březen 1999

Metody zkoušení dehydratovaných výrobků a ochucovadel - Část 12: Stanovení kreatininu

125 Kč

ČSN 58 0703-2 (580703) - březen 1999

Metody zkoušení dehydratovaných výrobků a ochucovadel - Část 2: Odběr vzorků

125 Kč

ČSN 58 0703-3 (580703) - březen 1999

Metody zkoušení dehydratovaných výrobků a ochucovadel - Část 3: Senzorické zkoušení

125 Kč

ČSN 58 0703-4 (580703) - březen 1999

Metody zkoušení dehydratovaných výrobků a ochucovadel - Část 4: Stanovení chloridu sodného

125 Kč

ČSN 58 0703-5 (580703) - březen 1999

Metody zkoušení dehydratovaných výrobků a ochucovadel - Část 5: Stanovení vody

125 Kč

ČSN 58 0703-6 (580703) - březen 1999

Metody zkoušení dehydratovaných výrobků a ochucovadel - Část 6: Stanovení tuku

125 Kč

ČSN 58 0703-7 (580703) - březen 1999

Metody zkoušení dehydratovaných výrobků a ochucovadel - Část 7: Stanovení celkového dusíku

125 Kč

ČSN 58 0703-8 (580703) - březen 1999

Metody zkoušení dehydratovaných výrobků a ochucovadel - Část 8: Stanovení amoniakového dusíku

125 Kč

ČSN 58 0703-9 (580703) - březen 1999

Metody zkoušení dehydratovaných výrobků a ochucovadel - Část 9: Měření pH

125 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 584 (641202) - březen 1999

Plasty - Nenasycené polyesterové pryskyřice - Stanovení reaktivity při 80 °C (obecná metoda)

190 Kč

ČSN EN ISO 308 (641523) - březen 1999

Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení acetonového extraktu (zdánlivý obsah pryskyřice v nevytvrzeném materiálu)

125 Kč

ČSN EN ISO 10066 (645439) - březen 1999

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení krípu při namáhání tlakem

125 Kč

ČSN EN ISO 3386-1 (645441) - březen 1999

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odporu proti stlačení - Část 1: Nízkohustotní materiály

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.10t

190 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 0202/změna Z1 (650202) - březen 1999

Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice

32 Kč

ČSN 65 4335/změna Z1 (654335) - březen 1999

Dusík plynný stlačený

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 65 4400/změna Z1 (654400) - březen 1999

Kyslík kapalný

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 65 4405/změna Z1 (654405) - březen 1999

Kyslík plynný stlačený

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 29142/Oprava 1 (668538) - březen 1999

Lepidla. Směrnice k výběru laboratorních podmínek stárnutí pro hodnocení lepených spojů (ISO 9142:1990)

Změna byla zrušena k 1. září 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1241 (668614) - březen 1999

Lepidla - Stanovení čísla kyselosti

125 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 3262-2 (671300) - březen 1999

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 2: Baryt (přírodní síran barnatý)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-3 (671300) - březen 1999

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 3: Blanc fixe

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-4 (671300) - březen 1999

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 4: Plavená křída

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-5 (671300) - březen 1999

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 5: Přírodní krystalický uhličitan vápenatý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-6 (671300) - březen 1999

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 6: Srážený uhličitan vápenatý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-7 (671300) - březen 1999

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 7: Dolomit

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 11609/změna Z1 (681540) - březen 1999

Stomatologie - Zubní pasty - Požadavky, metody zkoušení a označování

Změna byla zrušena k 1. březnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 5570/změna Z1 (735570) - březen 1999

Navrhování konstrukcí zásobníků

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 6121/změna Z1 (736121) - březen 1999

Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1337-11 (736270) - březen 1999

Stavební ložiska - Část 11: Doprava, skladování a osazování

230 Kč

ČSN EN 1337-9 (736270) - březen 1999

Stavební ložiska - Část 9: Ochrana

190 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-Z03 (800184) - březen 1999

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z03: Vzájemná kombinovatelnost bázických barviv pro akrylová vlákna

190 Kč

ČSN EN ISO 105-Z04 (800185) - březen 1999

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z04: Dispergovatelnost disperzních barviv

190 Kč

ČSN EN ISO 105-Z05 (800186) - březen 1999

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z05: Zjišťování prášivosti barviv

230 Kč

ČSN EN ISO 105-Z07 (800187) - březen 1999

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z07: Stanovení aplikační rozpustnosti a stability roztoku barviv rozpustných ve vodě

190 Kč

ČSN EN ISO 105-Z08 (800188) - březen 1999

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z08: Stanovení rozpustnosti a stability roztoku reaktivních barviv za přítomnosti elektrolytů

190 Kč

ČSN EN ISO 105-Z09 (800189) - březen 1999

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z09: Stanovení rozpustnosti ve studené vodě barviv rozpustných ve vodě

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 12305 (831021) - březen 1999

Biotechnologie - Modifikované organismy pro použití v životním prostředí - Pokyny pro strategie vzorkování při záměrném uvolňování geneticky modifikovaných rostlin

190 Kč

ČSN EN 12468 (831022) - březen 1999

Biotechnologie - Modifikované organismy pro použití v životním prostředí - Pokyny pro strategie monitorování při záměrném uvolňování geneticky modifikovaných rostlin

230 Kč

ČSN EN 28996/Oprava 1 (833560) - březen 1999

Ergonomie. Stanovení tepelné produkce organismu (ISO 8996:1990)

Změna byla zrušena k 1. květnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 690 ed. 1 (871533) - březen 1999

Podnikové telekomunikace (BTC) - Digitální pronajaté okruhy 140 Mbit/s (D140U a D140S) - Rozhraní koncového zařízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 816 ed. 1 (871536) - březen 1999

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Přepínání jako přídavná vlastnost sítě (ANF) - Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 817 ed. 1 (871537) - březen 1999

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Přepínání jako přídavná vlastnost sítě (ANF) - Funkční schopnosti a informační toky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 022-1 ed. 2 (872503) - březen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 - Část 1: Všeobecně (GSM 04.08 verze 3.14.0)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 022-3 ed. 1 (872503) - březen 1999

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 - Část 3: Signalizační podpora druhého algoritmu šifrování (GSM 04.08)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 023 ed. 2 (872504) - březen 1999

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1) - Podpora služby krátkých zpráv mezi dvěma body na rádiovém rozhraní (GSM 04.11)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 577 ed. 12 (872576) - březen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 4.20.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 597 ed. 3 (872592) - březen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Řízení vzdálených transkodérů a adaptérů přenosové rychlosti pro provozní kanály se zvýšenou plnou rychlostí a plnou rychlostí v užitečném přenášeném pásmu (GSM 08.60 verze 4.4.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 581-7 ed. 2 (872645) - březen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hovor s poloviční rychlostí - Část 7: Kód ANSI-C pro hlasový kodek GSM pracující s poloviční rychlostí (GSM 06.06 verze 4.2.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 607-3 ed. 5 (872648) - březen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) vrstvy 3 (L3) (GSM 11.10-3 verze 4.19.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 641 ed. 3 (872660) - březen 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rozhraní mezi třívoltovým modulem identity účastníka a pohyblivým zařízením (SIM-ME) (GSM 11.12 verze 4.3.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 399-4 ed. 1 (873565) - březen 1999

Služby převádění rámců - Část 4: Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Přenosová služba převádění rámců - Definice služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 370 ed. 2 (875028) - březen 1999

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Profil vzájemné spolupráce DECT/GSM (IWP) - Přístup a mapování (popis protokolů/postupů pro hlasovou službu 3,1 kHz)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 394-2-1 ed. 1 (875047) - březen 1999

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 2: Specifikace zkoušení protokolu pro hlas a data (V+D) - Podčást 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 394-2-2 ed. 1 (875047) - březen 1999

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 2: Specifikace zkoušení protokolu pro hlas a data (V+D) - Podčást 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) pro síťovou vrstvu (NWK)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 394-2-3 ed. 1 (875047) - březen 1999

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 2: Specifikace zkoušení protokolu pro hlas a data (V+D) - Podčást 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) pro řízení logického spoje (LLC)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 394-2-4 ed. 1 (875047) - březen 1999

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 2: Specifikace zkoušení protokolu pro hlas a data (V+D) - Podčást 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) pro řízení přístupu k médiu (MAC)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 497-1 ed. 2 (875054) - březen 1999

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy (TSS) a cíle zkoušek (TP) pro vrstvu řízení přístupu k médiu (MAC)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 497-2 ed. 2 (875054) - březen 1999

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 2: Abstraktní testovací sestava (ATS) pro vrstvu řízení přístupu k médiu (MAC) - Zakončení přenosné části (PT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 497-3 ed. 2 (875054) - březen 1999

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) pro vrstvu řízení přístupu k médiu (MAC) - Zakončení pevné části (FT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 497-4 ed. 2 (875054) - březen 1999

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 4: Specifikace struktury zkušební sestavy (TSS) a cíle zkoušek (TP) - Řízení spojové vrstvy (DLC)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 497-5 ed. 2 (875054) - březen 1999

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 5: Abstraktní testovací sestava (ATS) - Řízení spojové vrstvy (DLC)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 497-6 ed. 2 (875054) - březen 1999

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 6: Specifikace struktury zkušební sestavy (TSS) a cíle zkoušek (TP) - Síťová vrstva (NWK) - Zakončení přenosné části (PT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 497-7 ed. 2 (875054) - březen 1999

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 7: Abstraktní testovací sestava (ATS) pro síťovou vrstvu (NWK) - Zakončení přenosné části (PT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 497-8 ed. 2 (875054) - březen 1999

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 8: Specifikace struktury zkušební sestavy (TSS) a cíle zkoušek (TP) - Síťová vrstva (NWK) - Zakončení pevné části (FT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 497-9 ed. 2 (875054) - březen 1999

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Soubor zkoušek (TCL) - Část 9: Abstraktní testovací sestava (ATS) pro síťovou vrstvu (NWK) - Zakončení pevné části (FT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 395-2 ed. 2 (875062) - březen 1999

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlasový kodek pro provoz kanálů plnou rychlostí - Část 2: Kodek TETRA

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 765-2 ed. 1 (875514) - březen 1999

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil přístupu v místním rádiovém okruhu (RAP) - Část 2: Rozšířené telefonní služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 822 ed. 1 (875519) - březen 1999

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN pro mezilehlou systémovou konfiguraci - Specifikace spolupráce a profilu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 196-4 ed. 1 (877040) - březen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 196-6 ed. 1 (877040) - březen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 267-4 ed. 1 (877044) - březen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úplná telekomunikační služba telefonie 7 kHz a videotelefonie - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 267-5 ed. 1 (877044) - březen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úplná telekomunikační služba telefonie 7 kHz a videotelefonie - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 267-6 ed. 1 (877044) - březen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úplná telekomunikační služba telefonie 7 kHz a videotelefonie - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 195-4 ed. 1 (877069) - březen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 403-7 ed. 1 (877086) - březen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizace v síťové vrstvě pro okruhový způsob řízení základního spojení - Část 7: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 436-2 ed. 1 (877087) - březen 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační ATM adaptační vrstva (SAAL) - Protokol orientovaný na spojování specifických služeb (SSCOP) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 438-2 ed. 1 (877089) - březen 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační ATM adaptační vrstva (SAAL) - Funkce koordinování specifických služeb (SSCF) pro podporu signalizace na rozhraní síťového uzlu (NNI) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 210-4 ed. 1 (877093) - březen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Bezplatné volání (FPH) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro uživatele

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 210-6 ed. 1 (877093) - březen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Bezplatné volání (FPH) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro síť

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 796-2 ed. 1 (877121) - březen 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Generický funkční protokol - Základní hlediska - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 498-2 ed. 1 (877562) - březen 1999

Architektura otevřeného dokumentu (ODA) - Komunikační služby ODA - Část 2: Společná synchronní editace, společná prezentace/prohlížení dokumentu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 834 ed. 1 (877577) - březen 1999

Koncová zařízení (TE) - Úzkopásmové sítě (PSTN nebo ISDN) - Přístup k interaktivním audiovizuálním nedatovým službám - Přístup videofonních terminálů ISDN nebo PSTN k audiovizuálním databázím

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN P I-ETS 300 697-1 ed. 1 (877578) - březen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení shody programovacího komunikačního rozhraní (PCI) pro sítě Euro-ISDN - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatelské možnosti PCI (PUF)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 697-2 ed. 1 (877578) - březen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení shody programovacího komunikačního rozhraní (PCI) pro sítě Euro-ISDN - Část 2: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS) pro uživatelské možnosti PCI (PUF)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN P I-ETS 300 697-3 ed. 1 (877578) - březen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení shody programovacího komunikačního rozhraní (PCI) pro sítě Euro-ISDN - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro možnosti síťového přístupu (NAF)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 697-4 ed. 1 (877578) - březen 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Zkoušení shody programovacího komunikačního rozhraní (PCI) pro sítě Euro-ISDN - Část 4: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS) pro možnosti síťového přístupu (NAF)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN P I-ETS 300 783 ed. 1 (878553) - březen 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Pasivní optické součástky - Svařované spoje pro přenosové systémy s jednovidovým optickým vláknem - Společné požadavky a zkoušení shody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 231 ed. 2 (879013) - březen 1999

Televizní systémy - Systém PDC k programování domácích videomagnetofonů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 804-1 ed. 1 (879539) - březen 1999

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Základní služby v okruhovém režimu - Vrstva datového spoje (DLL) - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 804-2 ed. 1 (879539) - březen 1999

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Základní služby v okruhovém režimu - Vrstva datového spoje (DLL) - Část 2: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 805-1 ed. 1 (879540) - březen 1999

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Základní služby v okruhovém režimu - Síťová vrstva (NL) - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 805-2 ed. 1 (879540) - březen 1999

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Základní služby v okruhovém režimu - Síťová vrstva (NL) - Část 2: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 806-1 ed. 1 (879541) - březen 1999

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 806-2 ed. 1 (879541) - březen 1999

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Část 2: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN ISO 4535/změna Z1 (945050) - březen 1999

Smalty. Přístroj pro stanovení odolnosti proti horkým roztokům detergentů používaným při praní prádla

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.