ČSN EN ISO 10555-4 (855825) Zrušená norma

Sterilní intravaskulární katetry pro jednorázové použití - Část 4: Balonkové dilatační katetry

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10555-4:1997. Evropská norma EN ISO 10555-4:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 10555-4:1997 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato čtvrtá část (ČSN EN) ISO 10555 stanoví požadavky na balonkové dilatační katetry, které jsou dodávány jako sterilní a jsou určeny pro jednorázové použití. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice a kapitolu 4 - Požadavky. Dále norma uvádí normativní Přílohu A, informativní Přílohy B, C a normativní Přílohu ZA. ČSN EN ISO 10555-4 (85 5825) byla vydána v březnu 1999.

Označení ČSN EN ISO 10555-4 (855825)
Katalogové číslo 55306
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1999
Datum účinnosti 1. 4. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963553061
Změny a opravy Oprava 1 5.03t
Norma byla zrušena k 1. 2. 2014
a nahrazena ČSN EN ISO 10555-4 (855825)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10555-1 (855825)
Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN ISO 10555-3 (855825)
Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 3: Centrální žilní katetry

ČSN EN ISO 10555-5 (855825)
Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 5: Periferní katetry zaváděné po jehle

ČSN EN ISO 10555-6 (855825)
Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 6: Podkožní implantované porty