ČSN EN 410 (701018) Zrušená norma

Sklo ve stavebnictví - Stanovení světelných a slunečních charakteristik zasklení

ČSN EN 410 Sklo ve stavebnictví - Stanovení světelných a slunečních charakteristik zasklení
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje metody stanovení světelných a slunečních charakteristik zasklení ve stavebnictví. Tyto charakteristiky mohou sloužit jako podklad pro výpočty osvětlení, vytápění a chlazení místností a umožňují porovnání různých typů zasklení. Tato evropská norma se vztahuje na běžná zasklení i na absorpční nebo reflexní protisluneční zasklení, použité ve vertikálních nebo horizontálních zasklených otvorech. Pro jednoduché, dvojité a trojité zasklení jsou uvedeny příslušné vzorce. Tato evropská norma je tedy použitelná pro všechny průhledné materiály, vyjma těch, které vykazují významnější prostupnost v rozsahu vlnových délek 5 m až 50 m pro záření při teplotě prostředí, jako např. určité materiály z plastů. S materiály, které rozptylují dopadající záření, lze za určitých podmínek zacházet jako s obvyklými průhlednými materiály (viz 4.2).

Označení ČSN EN 410 (701018)
Katalogové číslo 58474
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 3. 2000
Datum účinnosti 1. 4. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963584744
Norma byla zrušena k 1. 10. 2011
a nahrazena ČSN EN 410 (701018)
Tato norma nahradila ČSN EN 410 (701018) z března 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)