ČSN (normy i změny) z května 1993

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 7574-1 (011614) - květen 1993

Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 1: Všeobecné zásady a definice

125 Kč

ČSN ISO 7574-2 (011614) - květen 1993

Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 2: Metody pro jednotlivé stroje

65 Kč

ČSN ISO 7574-3 (011614) - květen 1993

Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 3: Jednoduchá metoda (přechodná úprava) pro série strojů

65 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN 20 1525 (201525) - květen 1993

Obráběcí stroje na kovy. Příruby s nábojem pro upínání brousicích kotoučů

125 Kč

22 Nástroje

ČSN ISO 3002-1 (220011) - květen 1993

Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení Časť 1: Geometria aktívnej časti rezných nástrojov. Základné termíny, súradnicové sústavy, nástroje a pracovné úhly, lamače triesky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 3.19t

695 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN ISO 7149 (260006) - květen 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy. Zvláštní ustanovení

350 Kč

ČSN ISO 1536 (261313) - květen 1993

Zařízení pro plynulou dopravu sypkých hmot. Pásové dopravníky s korýtkovým dopravním profilem (jiné než přenosné). Bubny

65 Kč

ČSN ISO 1535 (263009) - květen 1993

Zařízení pro plynulou dopravu sypkých hmot. Pásové dopravníky s korýtkovým dopravním profilem (jiné než přenosné). Dopravní pásy

125 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN ISO 3926 (325211) - květen 1993

Lodné potrubné sústavy. Spojky na príjem paliva a oleje. Pripájacie rozmery

125 Kč

ČSN ISO 4050 (328230) - květen 1993

Kovový inventár. Sklopné kotvy typu RÝN a HALL

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10179 (420525) - květen 1993

Chemický rozbor materiálů na bázi železa. Stanovení dusíku (stopová množství) v ocelích. Fotometrická metoda

190 Kč

44 Hornictví

ČSN 44 4410-1 (444410) - květen 1993

Zkoušení důlní ocelové výstuže. Část 1: Zkoušení tvarových tyčí

125 Kč

ČSN 44 4410-2 (444410) - květen 1993

Zkoušení důlní ocelové výztuže. Část 2: Zkoušení kompletů důlní ocelové výztuže

125 Kč

ČSN 44 4410-3 (444410) - květen 1993

Zkoušení důlní ocelové výztuže. Část 3: Zkoušení spojovacích částí

125 Kč

ČSN 44 4410-4 (444410) - květen 1993

Zkoušení důlní ocelové výztuže. Část 4: Zkoušení spojů

190 Kč

46 Zemědělství

ČSN ISO 7558 (463001) - květen 1993

Návod na spotřebitelské balení ovoce a zeleniny

125 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 0231 (490231) - květen 1993

Přídavky na opracování řeziva a přířezů řeziva, drsnost povrchu výrobků ze dřeva a na bázi dřeva

125 Kč

ČSN 49 1109 (491109) - květen 1993

Řezivo. Přídavky na sesychání řeziva jehličnatých dřevin

125 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0160-1 (560160) - květen 1993

Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Část 1: Vzorkování

65 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN 69 0010-2-1 (690010) - květen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Část 2.1: Kategorizace nádob

65 Kč

ČSN 69 0010-5-3 (690010) - květen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Konstrukce. Část 5.3: Požadavky na značení

125 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN 77 0108 (770108) - květen 1993

Typové bariérové systémy přepravního balení hygroskopických výrobků. Evropské přepravní řetězce

190 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 0865 (800865) - květen 1993

Zjišťování zešikmení plošných textilií, kusových výrobků a oblečení

125 Kč

ČSN 80 7030/změna Z1 (807030) - květen 1993

Oděvy. Společná ustanovení

65 Kč