ČSN ISO 389 (011630) Zrušená norma

Akustika. Standardní referenční nulová hladina pro kalibraci tónových audiometrů s vedením vzduchem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 389:1991. Tato mezinárodní norma stanovuje standardní nulové hladiny prahu sluchu použitelné pro tónové audiometry s vedením vzduchem, aby se podpořila porovnatelnost a jednotnost při měření hladiny prahu sluchu po celém světě. Norma je založena na zpracování informací z různých normalizačních laboratoří odpovědných za audiometrické normy a z vědeckých publikací. Některé poznámky, týkající se odvození a aplikací doporučených referenčních hladin, jsou uvedeny v příloze A této mezinárodní normy. Za pozornost stojí zejména tyto definice některých, i pro posuzování v pracovním lékařství důležitých pojmů, a to: Práh sluchu: Hladina zvuku, při které za stanovených podmínek, udávají osoby 50 % správných odpovědí při opakovaných poslechových testech. Ekvivalentní prahová hladina akustického tlaku (monoaurální poslech): Hladina akustického tlaku pro ucho na určitém kmitočtu, pro daný typ sluchátka a pro stanovený způsob aplikace sluchátka na lidské ucho, kterou vyvolá sluchátko na shodném kmitočtu v určitém umělém uchu nebo v určitém vazebném členu, je-li sluchátko buzeno takovým napětím, které by odpovídalo při použití stejného sluchátka za výše uvedených podmínek prahu sluchu lidského ucha. Referenční ekvivalentní hladina akustického tlaku prahu sluchu (REHATPS): Průměrná hodnota ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku na určitém kmitočtu pro dostatečný počet uší otologicky normálních osob obou pohlaví ve věku 18 - 30 let včetně. Hodnota vyjadřuje práh sluchu v určitém akustickém vazebním členu nebo umělém uchu pro určitý typ sluchátka. Hladina poslechu (čistého tónu): Hladina akustického tlaku čistého tónu na daném kmitočtu, pro daný typ sluchátka a pro daný způsob aplikace, vyzařovaného sluchátkem v daném akustickém vazebním členu nebo umělém uchu, minus odpovídající referenční ekvivalentní hladina akustického tlaku prahu sluchu. Prahová hladina sluchu (pro dané ucho): Práh sluchu na daném kmitočtu a pro daný typ měniče, vyjádřený jako hladina poslechu. Kromě těchto (a dalších) definic, obsahuje norma ještě podrobnější specifikace (i tabelárně zpracované) pro různé druhy sluchátek. ČSN ISO 389 (01 1630) byla vydána v květnu 1993.

Označení ČSN ISO 389 (011630)
Katalogové číslo 28684
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 1993
Datum účinnosti 1. 6. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963286846
Norma byla zrušena k 1. 10. 2000
a nahrazena ČSN EN ISO 389-1 (011630)