ČSN 44 1378 (441378) Zrušená norma

Tuhá paliva. Stanovení popela

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zapracovány údaje z ISO 1171:1981 Tuhá paliva. Stanovení popela. Údaje souhlasné s ISO 1171:1981 jsou označeny postranní čarou na levém okraji. Podstata zkoušky: Vzorek se na vzduchu zahřívá určenou rychlostí na teplotu (815 ± 10) °C a zpopelňuje se při této teplotě do konstantní hmotnosti. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 44 1378 byla vydána v květnu 1993. Nahradila ČSN 44 1378 z 1.1.1981.

Označení ČSN 44 1378 (441378)
Katalogové číslo 28713
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 5. 1993
Datum účinnosti 1. 6. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany
EAN kód 8590963287133
Norma byla zrušena k 1. 10. 2001
a nahrazena ČSN ISO 1171 (441378)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 13 78
  • ČSN 441378
  • ČSN 44 13 78 : 1993
  • ČSN 441378:1993
  • ČSN 44 1378:1993