1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN 60672-2 (346301)

Keramické a skleněné izolační materiály - Část 2: Zkušební metody

ČSN EN 60672-2 Keramické a skleněné izolační materiály - Část 2: Zkušební metody
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma EN 60672-2 platí pro keramické, sklokeramické a skleněné materiály pro účely elektrické izolace. Tato norma stanovuje zkušební metody. Poskytuje výsledky typické pro materiál, ze kterého jsou vyrobeny zkušební kusy.Protože ve většině případů mají keramické součásti pro izolační účely odlišnou velikost a tvar než zkušební kusy, jsou výsledky těchto zkoušek pouze vodítkem pro skutečné vlastnosti součástí.
Přehled sledovaných vlastností a zkušebních metod pro elektroizolační materiály ze skla, sklokeramiky a keramiky:

zkouška prosakováním barviva;
objemová hmotnost a otevřená pórovitost;
pevnot v ohybu;
modul pružnosti;
střední součinitel délkové teplotní roztažnosti;
měrná tepelná kapacita;
tepelná vodivost; odolnost proti náhlé změně teploty;
teplota skelného přechodu;
elektrická pevnost;
výdržné napětí;
relativní permitivita, teplotní součinitel permitivity a ztrátový činitel;
vnitřní rezistivita.

Označení ČSN EN 60672-2 (346301)
Katalogové číslo 60914
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 2. 2001
Datum účinnosti 1. 3. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963609140
Tato norma nahradila ČSN IEC 672-2 (346302) z května 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60672-1 (346301)
Keramické a skleněné izolační materiály - Část 1: Definice a třídění

ČSN EN 60672-3 (346301)
Keramické a skleněné izolační materiály - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů