ČSN ISO 5127-3a (010165) Zrušená norma

Informace a dokumentace. Slovník. Část 3a: Akvizice, identifikace a analýza dokumentů a dat

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 5127-3a:1981. Mezinárodní norma ISO 5127 se skládá z většího počtu částí, které jsou uspořádány takto: Část 1: Základní pojmy. Část 2a: Tradiční druhy dokumentů. Část 2b: Obrazové dokumenty. Část 3a: Akvizice, identifikace a analýza dokumentů a dat. Část 3b: Selekční jazyka. Část 4: Šíření informací. Část 5: Uchovávání, ochrana a reprografické zpracování dokumentů. Část 6: Organizace a řízení archivů, knihoven, dokumentačních středisek. POZNÁMKA: Údaj o rozdělení do částí v tomto třetím a/ dílu normy je poněkud jiný, než v části 1 téže normy. V části 3a/ je i jiné číslování jednotlivých dílů při čemž část 3a/ odpovídá dílu 5 podle údaje v první části normy. V části 3a je rovněž uveden menší počet částí. Snad je to proto, že část 1 normy je mladší, tedy později vydaná. Tato (třetí a/) část normy ISO 5127 obsahuje zejména pojmy týkající se akvizice dokumentů a shromažďování údajů, identifikace dokumentů s ohledem na různé oblasti bibliografického popisu, analýzy dokumentů u hlediska obsahu, při čemž zvláštní pozornost je věnována indexování Jsou uvedeny i použité zásady a pravidla zejména pro definici a uspořádání hesel. Odborné termíny jsou uvedeny v češtině, slovenštině a ve dvou oficiálních jazycích ISO (angličtině a francouzštině). Česky je definováno cca 147 hesel. ČSN ISO 5127-3a/ (01 0165) byla vydána v květnu 1993.

Označení ČSN ISO 5127-3a (010165)
Katalogové číslo 28678
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 5. 1993
Datum účinnosti 1. 6. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963286785
Norma byla zrušena k 1. 6. 2003
a nahrazena ČSN ISO 5127 (010162)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)