ČSN 64 0111 (640111) Zrušená norma

Plasty. Stanovení hustoty a relativní hustoty nelehčených plastů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 1183:1987 s národními modifikacemi, které jsou označeny jako "národní poznámka", a doplněny u čl.5.1.1.1, 5.1.4.4, 5.2.4.1, 5.2.4.4, 5.4.1.1, 5.4.4.2.2. Většinou se týkají upřesnění a doplnění zkušebního zařízení. Norma vymezuje čtyři metody stanovení hustoty a relativní hustoty nelehčených plastů, které mohou být ve formě filmů, fólií, trubek, tvářených výrobků, lisovacích prášků, granulátů a tablet.Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 64 0111 byla vydána v květnu 1993. Nahradila ČSN 64 0111 z 14.5.1979.

Označení ČSN 64 0111 (640111)
Katalogové číslo 32135
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 1993
Datum účinnosti 1. 6. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963321356
Změny a opravy Z1 9.04t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2005
a nahrazena ČSN EN ISO 1183-2 (640111)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 64 01 11
  • ČSN 640111
  • ČSN 64 01 11 : 1993
  • ČSN 640111:1993
  • ČSN 64 0111:1993