ČSN EN 1992-1-1 (731201) Aktuální vydání

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Objednat


Cena: 2 094 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma se používá pro navrhování konstrukcí pozemních a inženýrských staveb z prostého, železového a předpjatého betonu, a to jak z normálního hutného betonu, tak z hutného betonu s pórovitým kamenivem.
V normě jsou uvedeny zásady a požadavky týkající se bezpečnosti a použitelnosti konstrukcí. Norma vychází ze zásad pro navrhování konstrukcí, které jsou uvedeny v EN 1990 a odvolává se v oblasti zatížení na EN 1991, v oblasti zakládání na EN 1997, popř. u staveb umístěných v seismických oblastech na EN 1998.
Zásady navrhování konstrukcí uvedené v EN 1992-1-1 se týkají pouze požadavků na únosnost, použitelnost, trvanlivost betonových konstrukcí. Další požadavky, např. požadavky na tepelnou a zvukovou izolaci, se zde neuvažují. U staveb s možností vystavení účinkům požáru se norma odvolává na EN 1992-1-2.

Označení ČSN EN 1992-1-1 (731201)
Katalogové číslo 76653
Cena 1 530 Kč1530
Datum schválení 1. 11. 2006
Datum účinnosti 1. 12. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 210 stran formátu A4
EAN kód 8590963766539
Změny a opravy Oprava 1 7.09t, Z1 3.10t, Oprava 2 6.11t, Z2 7.11t, A1 11.15t, Z3 5.16t, Z4 11.19t
Tato norma nahradila ČSN P ENV 1992-1-1 (731201) z prosince 1994
ČSN P ENV 1992-1-6 (731201) z ledna 1997
ČSN P ENV 1992-1-5 (731201) z ledna 1997
ČSN P ENV 1992-1-4 (731203) z ledna 1997
ČSN P ENV 1992-1-3 (731201) z dubna 1997
ČSN 73 1201 (731201) z ledna 1988
ČSN 73 1202 (731202) z října 1992
ČSN 73 1203 (731203) z března 1991
ČSN 73 1204 (731204) z dubna 1986
ČSN 73 1211 (731211) z února 1987
ČSN 73 1230 (731230) z října 1990
ČSN P ENV 1992-3 (731210) z února 2000
ČSN EN 1992-1-1 (731201) z dubna 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 1993-1-1 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1991-1-1 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-4 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 1990 (730002)
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1997-1 (731000)
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

Další příbuzné normy

ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A (731201)
Národní příloha - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-2 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1992-1-2 NA ed. A (731201)
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

ČSN EN 1992-3 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky

ČSN EN 1992-3 NA ed. A (731201)
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 3: Liquid retaining and containment structures

foo