ČSN 73 1230 (731230) Zrušená norma

Navrhování betonových konstrukcí pro zvýšené a vyšší teploty

ČSN 73 1230 Navrhování betonových konstrukcí pro zvýšené a vyšší teploty
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro navrhování všech druhů betonových stavebních konstrukcí a dílců u nichž teplota od dlouhodobých účinků provozních teplot je vyšší než 100 °C. Platí pro konstrukce a dílce z prostého, železového a předpjatého obyčejného hutného betonu s hydraulickými pojivy a ze žárobetonu. Tato norma navazuje na ČSN 73 1201 z 11.8.1986, kterou doplňuje o ustanovení pro zvýšené a vyšší teploty. Pro uvedený druh konstrukcí platí ta ustanovení ČSN 73 1201, na která se tato norma výslovně odvolává. Neplatí pro konstrukce zatížené teplotně při nehodových situacích, např. při požáru. Velmi podrobná norma (cca 80 stran) obsahuje zejména požadavky na materiály, výpočty podle mezních stavů únosnosti a použitelnosti, požadavky na konstrukce z předepjatého betonu a konstrukční zásady. ČSN 73 1230 byla schválena 26.10.1990 a nabyla účinnosti od 1.2.1992.

Označení ČSN 73 1230 (731230)
Katalogové číslo 31077
Cena 590 Kč590
Datum schválení 26. 10. 1990
Datum účinnosti 1. 2. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 82 stran formátu A5
EAN kód 8590963310770
Norma byla zrušena k 1. 4. 2010
a nahrazena ČSN EN 1992-1-1 (731201)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 12 30
  • ČSN 731230
  • ČSN 73 12 30 : 1990
  • ČSN 731230:1990
  • ČSN 73 1230:1990