ČSN (normy i změny) ze srpna 2020

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 31010/změna Z2 (010352) - srpen 2020

Management rizik - Techniky posuzování rizik

Změna bude zrušena k 18. červenci 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 31010 ed. 2 (010352) - srpen 2020 aktuální vydání

Management rizik - Techniky posuzování rizik

945 Kč

ČSN EN ISO 7779 (011652) - srpen 2020 aktuální vydání

Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného zařízeními informační technologie a telekomunikací

590 Kč

ČSN EN ISO 6414 (013510) - srpen 2020 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu (TPD) - Výkresy výrobků ze skla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 14813-5 (018200) - srpen 2020

Inteligentní dopravní systémy - Model referenční architektury pro obor ITS - Část 5: Požadavky na popis architektury v normách ITS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 13149-7 (018233) - srpen 2020 aktuální vydání

Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 7: Systémová a síťová architektura

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 15784-2/změna Amd. 1 (018271) - srpen 2020

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Výměna dat zahrnující komunikaci se zařízeními na straně infrastruktury - Část 2: Komunikace mezi centrem a provozním zařízením využívající protokol SNMP

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN P ISO/TS 15638-4 (018318) - srpen 2020

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro spolupracující telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 4: Požadavky na zabezpečení systému

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 16702-1 (018365) - srpen 2020 aktuální vydání

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Bezpečné monitorování pro autonomní systémy výběru mýtného - Část 1: Kontrola shody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 11844-3 (038211) - srpen 2020

Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 3: Měření parametrů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu vnitřních atmosfér

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 484/Oprava 1 (061452) - srpen 2020

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Vařiče včetně vařičů s grilem pro venkovní použití

20 Kč

07 Kotle

ČSN EN ISO 9809-1 (078521) - srpen 2020 aktuální vydání

Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 1: Lahve a velkoobjemové lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu menší než 1 100 MPa

550 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 16798-1 (127027) - srpen 2020 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky - Modul M1-6

570 Kč

ČSN EN 16282-6 (127134) - srpen 2020

Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 6: Oddělovače aerosolu; Konstrukce a bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN ISO 22109 (133007) - srpen 2020

Průmyslové armatury - Převodovka pro ventily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 8596/změna A1 (195002) - srpen 2020

Oční optika - Zkoušení zrakové ostrosti - Normalizované a klinické optotypy a jejich zobrazení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 21178 (260377) - srpen 2020 aktuální vydání

Lehké dopravní pásy - Určení elektrického odporu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16796-2 (268816) - srpen 2020 aktuální vydání

Energetická účinnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 2: Operátorem řízené manipulační vozíky s vlastním pohonem, tažné vozíky a vozíky k přepravě nákladu

190 Kč

ČSN EN 16796-3 (268816) - srpen 2020 aktuální vydání

Energetická účinnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 3: Zdvižné vozíky pro manipulaci s kontejnery

190 Kč

ČSN EN 16842-3 (268818) - srpen 2020 aktuální vydání

Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 3: Vozíky s proměnným vyložením do 10 000 kg včetně

230 Kč

ČSN EN 16842-4 (268818) - srpen 2020 aktuální vydání

Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 4: Manipulační vozíky s proměnným vyložením s nosností do 10 000 kg včetně

230 Kč

ČSN EN 16842-6 (268818) - srpen 2020 aktuální vydání

Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 6: Vozíky s protiváhou se sedícím řidičem a terénní vozíky se stožárem s nosností větší než 10 000 kg

230 Kč

ČSN EN 16842-7 (268818) - srpen 2020 aktuální vydání

Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 7: Kontejnerové vozíky s proměnným vyložením a stožárem, určené pro manipulaci s kontejnery o délce 6 m (20 ft) a delšími

230 Kč

ČSN EN 16842-9 (268818) - srpen 2020 aktuální vydání

Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 9: Vychystávací vozíky, vozíky s třístranným zakládáním se zdvižným stanovištěm obsluhy

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 81-20 ed. 2 (274003) - srpen 2020

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. březnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 81-50 ed. 2 (274003) - srpen 2020

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. březnu 2021 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 81-80 ed. 2 (274003) - srpen 2020 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů

350 Kč

ČSN EN 81-80/změna Z2 (274003) - srpen 2020

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů

Změna bude zrušena k 31. srpnu 2021.

32 Kč

ČSN ISO 6750-1 (277805) - srpen 2020

Stroje pro zemní práce - Návod k používání - Část 1: Obsah a provedení

340 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 16334-2 (284045) - srpen 2020

Železniční aplikace - Systém nouzové signalizace pro cestující - Část 2: Systémové požadavky na městských drahách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4705 (311848) - srpen 2020

Letectví a kosmonautika - Metody měření týkající se chování světelných jednotek během životního cyklu ve standardizovaném prostředí souvisícím s letadly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4571 (312164) - srpen 2020

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X12CrNiCoMoW21-20 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním - Tyče a profily - De <= 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4572 (312165) - srpen 2020

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X12CrNICoMoW21-20 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním - Plechy a pásy - a <= 3 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4573 (312166) - srpen 2020

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X12CrNiCoMoW21-20 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče a profily - De <= 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4574 (312167) - srpen 2020

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X12CrNiCoMoW21 -20 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Výkovky - De <= 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4575 (312168) - srpen 2020

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina X12CrNiCoMoW21-20 - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a po odstranění okují - Plechy a desky - 3 mm < a <= 50 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4855-01 (319901) - srpen 2020

Letectví a kosmonautika - Ekologická účinnost stravovacích zařízení - Část 01: Obecné podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4855-02 (319901) - srpen 2020

Letectví a kosmonautika - Ekologická účinnost stravovacích zařízení - Část 02: Pečicí trouby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4855-03 (319901) - srpen 2020

Letectví a kosmonautika - Ekologická účinnost stravovacích zařízení - Část 03: Chladicí zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4855-04 (319901) - srpen 2020

Letectví a kosmonautika - Ekologická účinnost stravovacích zařízení - Část 04: Zařízení na výrobu nápojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

TNI 33 2000-4-41 (332000) - srpen 2020 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

230 Kč

ČSN ISO 8528-5 (333140) - srpen 2020 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 5: Zdrojová soustrojí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 62282-8-102 (336000) - srpen 2020

Technologie palivových článků - Část 8-102: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti jednotlivých článků a svazků s protonovou propustnou membránou, včetně reverzního provozu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 62282-8-201 (336000) - srpen 2020

Technologie palivových článků - Část 8-201: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti dodávky ze systému (ukládání energie) do napájecího systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61034-1/změna A2 (347020) - srpen 2020

Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 1: Zkušební zařízení

125 Kč

ČSN EN 61034-2/změna A2 (347020) - srpen 2020

Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 2: Zkušební postup a požadavky

65 Kč

ČSN EN 60754-1/změna A1 (347104) - srpen 2020

Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 1: Stanovení obsahu halogenovodíku

125 Kč

ČSN EN 60754-2/změna A1 (347104) - srpen 2020

Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 2: Stanovení acidity (měřením pH) a konduktivity

125 Kč

ČSN EN 60317-27 ed. 2/změna Z1 (347307) - srpen 2020

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 27: Měděný vodič pravoúhlého průřezu s ovinutím papírovou páskou

Změna bude zrušena k 18. prosinci 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60317-27-3 (347307) - srpen 2020

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 27-3: Měděný vodič pravoúhlého průřezu s ovinutím papírovou páskou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 63137-1/Oprava 1 (353812) - srpen 2020

Standardní zkoušky vysokofrekvenčních konektorů - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a zkušební metody

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 60947-2 ed. 4/změna A1 (354101) - srpen 2020

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe

945 Kč

ČSN EN 60947-4-1 ed. 3/změna Z2 (354101) - srpen 2020

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů

Změna bude zrušena k 22. březnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 60947-5-1 ed. 3/Oprava 1 (354101) - srpen 2020

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů

20 Kč

ČSN EN IEC 60947-4-1 ed. 4 (354101) - srpen 2020 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů

990 Kč

ČSN EN 60669-1 ed. 3/Oprava 2 (354106) - srpen 2020

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Obecné požadavky

20 Kč

ČSN EN IEC 61076-3-124/Oprava 1 (354621) - srpen 2020

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 3-124: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro 10pólové, stíněné, volné a pevné obdélníkové konektory pro I/O a přenos dat s frekvencemi do 500 MHz

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

32 Kč

ČSN EN IEC 63171-6 (354622) - srpen 2020

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Část 6: Předmětová specifikace pro 2pólové a 4pólové (datové/napájecí), stíněné, volné a pevné konektory pro přenos energie a dat s frekvencemi do 600 MHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 60384-11 ed. 2/Oprava 1 (358291) - srpen 2020

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 11: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polyethylentereftalátové fólie a s elektrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN IEC 60384-26 ed. 2/Oprava 1 (358291) - srpen 2020

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 26: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 60794-2-50/změna Z1 (359223) - srpen 2020

Optické kabely - Část 2-50: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro simplexní a duplexní kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách

Změna bude zrušena k 14. únoru 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-50 ed. 2 (359223) - srpen 2020

Optické vláknové kabely - Část 2-50: Vnitřní optické vláknové kabely - Rodová specifikace pro simplexní a duplexní kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50551-2/změna Z1 (359224) - srpen 2020

Simplexní a duplexní kabely k využití pro šňůry - Část 2: Předmětová specifikace a minimální požadavky na simplexní zesílené jednovidové kabely 3,0 mm používané pro propojovací šňůry/šňůry pro kategorii U

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 14. únoru 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-4 ed. 2/změna A1 (359251) - srpen 2020

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-4: Zkoušky - Upevnění vlákna nebo kabelu

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-2-82 ed. 2/změna A2 (361045) - srpen 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-82: Zvláštní požadavky na zábavní a osobní obslužné stroje

125 Kč

ČSN EN 62841-3-4/změna A1 (361510) - srpen 2020

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-4: Zvláštní požadavky na přenosné stolní brusky

125 Kč

ČSN EN 62841-3-4/změna A12 (361510) - srpen 2020

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-4: Zvláštní požadavky na přenosné stolní brusky

125 Kč

ČSN EN 62841-4-1 (361510) - srpen 2020

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-1: Zvláštní požadavky na řetězové pily

550 Kč

ČSN EN 60745-2-13/změna Z1 (361551) - srpen 2020

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řetězové pily

Změna bude zrušena k 13. březnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 60730-2-6 ed. 3/změna A1 (361960) - srpen 2020

Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků

125 Kč

ČSN EN IEC 63057 (364328) - srpen 2020

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové lithiové baterie pro použití v silničních vozidlech kromě pohonu

340 Kč

ČSN EN IEC 63115-1 (364373) - srpen 2020

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené plynotěsné nikl-metalhydridové akumulátorové články a moduly pro použití v průmyslových aplikacích - Část 1: Funkčnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2/změna A11 (367000) - srpen 2020

Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 50600-4-7 (367260) - srpen 2020

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-7: Koeficient účinnosti chlazení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61162-460 ed. 2/změna A1 (367823) - srpen 2020

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 460: Více vysílačů a více přijímačů - Propojení sítí Ethernet - Bezpečnost a ochrana sítě

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50643/změna A1 (368639) - srpen 2020

Elektrická a elektronická zařízení pro domácnost a kanceláře - Měření spotřeby zasíťovaných síťových zařízení v pohotovostním režimu

125 Kč

ČSN EN 62430/změna Z1 (369081) - srpen 2020

Ekodesign elektrických a elektronických produktů

Změna bude zrušena k 26. listopadu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 62430 ed. 2 (369081) - srpen 2020

Ekodesign elektrických a elektronických produktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 50693 (369085) - srpen 2020

Pravidla produktové kategorie pro posuzování životního cyklu elektronických a elektrických produktů a systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO/IEC 29134/změna Z1 (369712) - srpen 2020

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro posuzování dopadu na soukromí

65 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27019 (369719) - srpen 2020

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Opatření bezpečnosti informací pro energetický průmysl

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15408-1/změna Z1 (369789) - srpen 2020

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 1: Úvod a obecný model

65 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15408-2/změna Z1 (369789) - srpen 2020

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 2: Bezpečnostní funkční komponenty

65 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15408-3/změna Z1 (369789) - srpen 2020

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 3: Komponenty bezpečnostních záruk

65 Kč

ČSN EN ISO/IEC 18045 (369805) - srpen 2020

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Metodika pro hodnocení bezpečnosti IT

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 050 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19790 (369879) - srpen 2020

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnostní požadavky na kryptografické moduly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 6141/změna A1 (385551) - srpen 2020

Analýza plynů - Obsah osvědčení pro kalibrační plynné směsi

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15399 (386433) - srpen 2020 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti plynárenských sítí s maximálním provozním tlakem do 16 bar včetně

340 Kč

ČSN EN 14382 (386450) - srpen 2020 aktuální vydání

Bezpečnostní uzávěry plynu pro vstupní tlaky do 10 MPa (100 bar) včetně

570 Kč

ČSN EN 14491/Oprava 1 (389682) - srpen 2020

Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu

20 Kč

40 Jaderná technika

ČSN EN ISO 11665-3 (404013) - srpen 2020 aktuální vydání

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 3: Metoda měření okamžité hodnoty koncentrace latentní energie krátkodobých produktů přeměny radonu (bodové měření)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11665-5 (404013) - srpen 2020 aktuální vydání

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 5: Metoda kontinuálního měření objemové aktivity radonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11665-6 (404013) - srpen 2020 aktuální vydání

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch: radon 222 - Část 6: Metoda měření okamžité objemové aktivity radonu (bodové měření)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19361 (404017) - srpen 2020

Měření radioaktivity - Stanovení aktivity beta zářičů - Zkušební metoda využívající kapalinovou scintilační spektrometrii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 19581 (404018) - srpen 2020

Měření radioaktivity - Radionuklidy emitující záření gama - Rychlá screeningová metoda spektrometrií záření gama s využitím scintilačního detektoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 19226 (404045) - srpen 2020

Jaderná energie - Vyhodnocení neutronového toku a radiačního poškození (dpa) tlakové nádoby reaktoru a vnitroreaktorových částí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18557 (404059) - srpen 2020

Principy charakterizace půd, budov a infrastruktur kontaminovaných radionuklidy pro účely sanace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 6506-2 (420359) - srpen 2020 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Brinella - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů

230 Kč

ČSN EN ISO 15630-3 (420365) - srpen 2020 aktuální vydání

Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 3: Oceli pro předpínání

440 Kč

ČSN EN ISO 10113 (420435) - srpen 2020

Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení součinitele plastické anizotropie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 439 (420510) - srpen 2020 aktuální vydání

Ocel a litina - Stanovení obsahu křemíku - Vážková (gravimetrická) metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN ISO 789-1 (472050) - srpen 2020 aktuální vydání

Zemědělské traktory - Postupy zkoušek - Část 1: Zkoušky výkonu na vývodovém hřídeli

190 Kč

ČSN ISO 789-9 (472050) - srpen 2020 aktuální vydání

Zemědělské traktory - Postupy zkoušek - Část 9: Zkoušky výkonu na výkyvném táhle

230 Kč

ČSN EN 17067 (476005) - srpen 2020 aktuální vydání

Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky na rádiové dálkové ovládače

440 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 14915 +A1/změna Z1 (492113) - srpen 2020

Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - Charakteristiky, požadavky a označení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 31. říjnu 2021.

32 Kč

ČSN EN 14915 +A2 (492113) - srpen 2020

Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - Charakteristiky, požadavky a označení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 19085-10 (496070) - srpen 2020 aktuální vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily)

550 Kč

ČSN EN ISO 19085-7 (496070) - srpen 2020 aktuální vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 7: Srovnávací frézky, tloušťkovací frézky, kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky

570 Kč

ČSN EN 16770 (496134) - srpen 2020 aktuální vydání

Bezpečnost dřevoobráběcích strojů - Odsávací systémy třísek a prachu pro vnitřní instalaci - Bezpečnostní požadavky

440 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 536 (500304) - srpen 2020 aktuální vydání

Papír a lepenka - Stanovení plošné hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

64 Plasty

ČSN P CEN/TS 1401-2 (643172) - srpen 2020 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody

230 Kč

ČSN EN ISO 23153-2 (645707) - srpen 2020

Plasty - Polyetheretherketony (PEEK) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 13476-4 (646444) - srpen 2020 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 4: Návod pro posuzování shody

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 4259-1 +A1 (656003) - srpen 2020 aktuální vydání

Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 1: Stanovení preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám

590 Kč

ČSN EN ISO 4259-2 +A1 (656003) - srpen 2020 aktuální vydání

Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 2: Výklad a použití precizností údajů ve vztahu ke zkušebním metodám

350 Kč

ČSN EN ISO 4259-3 (656003) - srpen 2020

Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 3: Sledování a ověřování preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

TNI CEN/TR 16389 (656583) - srpen 2020 aktuální vydání

Motorová paliva - Parafinické motorové nafty a směsi s FAME - Podklady pro požadované parametry a stanovení mezních hodnot

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO 12922 (656607) - srpen 2020 aktuální vydání

Maziva, průmyslové oleje a příbuzné výrobky (třída L) - Skupina H (Hydraulické systémy) - Specifikace hydraulických kapalin pro kategorie HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR a HFDU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17351 (659804) - srpen 2020

Produkty z biologického materiálu - Stanovení obsahu kyslíku elementárním analyzátorem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN P CEN/TS 927-8 (672010) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 8: Stanovení přilnavosti na dřevě po působení vody zkouškou dvojitým křížovým řezem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15091 (673019) - srpen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení konduktivity a elektrického odporu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19396-1 (673022) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Stanovení hodnoty pH - Část 1: pH elektrody se skleněnou membránou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19396-2 (673022) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Stanovení hodnoty pH - Část 2: pH elektrody s technologií ISFET

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3233-1 (673030) - srpen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 1: Metoda s použitím zkušebního tělesa s nátěrem ke stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a ke stanovení hustoty suchého nátěru pomocí Archimedova zákona

230 Kč

ČSN EN ISO 19403-1 (673058) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 1: Terminologie a obecné zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19403-2 (673058) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 2: Stanovení povrchové volné energie u pevných povrchů měřením kontaktního úhlu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19403-3 (673058) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 3: Stanovení povrchového napětí kapalin metodou visící kapky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19403-4 (673058) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 4: Stanovení polární složky a disperzní složky povrchového napětí kapalin z mezifázového napětí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19403-5 (673058) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 5: Stanovení polární složky a disperzní složky povrchového napětí kapalin z měření kontaktního úhlu na pevné látce, jestliže povrchová energie má pouze disperzní složku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19403-6 (673058) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 6: Měření dynamického kontaktního úhlu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19403-7 (673058) - srpen 2020

Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 7: Měření kontaktního úhlu na nakloněné desce (úhlu sklouznutí kapky)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15184 (673075) - srpen 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení tvrdosti nátěru zkouškou tužkami

190 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13922 ed. 2 (699032) - srpen 2020 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Systémy pro zabránění přeplnění kapalnými palivy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13922/změna Z1 (699032) - srpen 2020

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Systémy pro zabránění přeplnění kapalnými palivy

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 28. únoru 2022.

32 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 22477-5 (721008) - srpen 2020 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 5: Zkoušení injektovaných kotev

440 Kč

ČSN EN ISO 18674-3/změna A1 (721012) - srpen 2020

Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 3: Měření posunů kolmo k přímce: inklinometry

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13383-2 (721507) - srpen 2020 aktuální vydání

Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 197-2 (722101) - srpen 2020 aktuální vydání

Cement - Část 2: Posuzování a ověřování stálosti vlastností

230 Kč

TNI CEN/TR 14245 (722105) - srpen 2020 aktuální vydání

Cement - Pokyny pro aplikaci EN 197-2: Posuzování a ověřování stálosti vlastností

350 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1991-1-4 ed. 2/Oprava 1 (730035) - srpen 2020

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1991-1-4/Oprava 4 (730035) - srpen 2020

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

20 Kč

ČSN EN ISO 9053-1 (730502) - srpen 2020 aktuální vydání

Akustika - Určení odporu proti proudění vzduchu - Část 1: Metoda statického proudění vzduchu

230 Kč

ČSN EN 15269-1 (730868) - srpen 2020 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 13823 (730881) - srpen 2020 aktuální vydání

Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 13216-1 ed. 2 (734210) - srpen 2020 aktuální vydání

Komíny - Metody zkoušení systémových komínů - Část 1: Obecné zkušební metody

590 Kč

ČSN EN 13216-1/změna Z2 (734210) - srpen 2020

Komíny - Metody zkoušení systémových komínů - Část 1: Všeobecné zkušební metody

Změna byla zrušena k 31. lednu 2021.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13230-4 +A1 (736365) - srpen 2020 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce

32 Kč

ČSN EN 13230-4/změna Z1 (736365) - srpen 2020

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce

Změna bude zrušena k 28. únoru 2022.

32 Kč

ČSN EN ISO 22510 (738511) - srpen 2020

Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Komunikace KNXnet/IP

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

74 Části staveb

ČSN 74 3305/Oprava 2 (743305) - srpen 2020

Ochranná zábradlí

20 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN ISO 13164-1 (757618) - srpen 2020

Kvalita vod - Radon-222 - Část 1: Obecné zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13164-2 (757618) - srpen 2020

Kvalita vod - Radon-222 - Část 2: Metoda spektrometrie záření gama

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13164-3 (757618) - srpen 2020

Kvalita vod - Radon-222 - Část 3: Emanometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13164-4 (757618) - srpen 2020

Kvalita vod - Radon-222 - Část 4: Dvoufázová kapalinová scintilační metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13165-1 (757619) - srpen 2020

Kvalita vod - Radium-226 - Část 1: Kapalinová scintilační metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13165-2 (757619) - srpen 2020

Kvalita vod - Radium-226 - Část 2: Emanometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13165-3 (757619) - srpen 2020

Kvalita vod - Radium-226 - Část 3: Zkušební metoda používající spolusrážení a spektrometrii záření gama

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22908 (757621) - srpen 2020

Kvalita vod - Radium 226 a radium 228 - Kapalinová scintilační měřicí metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

76 Služby

ČSN EN 17169 (763505) - srpen 2020

Tetovací služby - Bezpečná a hygienická praxe

440 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN ISO 16106 (770135) - srpen 2020 aktuální vydání

Obaly - Přepravní balení pro nebezpečné věci - Obaly na nebezpečné věci, středněobjemové obaly (IBC) a velké obaly - Směrnice pro použití ISO 9001

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 17076-1 (793863) - srpen 2020 aktuální vydání

Usně - Stanovení odolnosti proti odírání - Část 1: Metoda TaberR

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 9407 (795603) - srpen 2020 aktuální vydání

Velikosti obuvi - Systém měření a označování Mondopoint

190 Kč

ČSN P ISO/TS 19408 (795638) - srpen 2020

Obuv - Měření velikosti - Terminologický slovník

340 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 374-2 (832310) - srpen 2020 aktuální vydání

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci

230 Kč

ČSN EN ISO 374-4 (832310) - srpen 2020 aktuální vydání

Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi

230 Kč

ČSN EN ISO 18526-3 (832405) - srpen 2020

Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 3: Fyzikální a mechanické vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 11393-4 (832770) - srpen 2020 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 4: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranné rukavice

340 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 9997 (856180) - srpen 2020 aktuální vydání

Stomatologie - Injekční stříkačky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8536-4 (856206) - srpen 2020 aktuální vydání

Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 4: Infuzní soupravy pro jedno použití, gravitační

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 302 217-1 V3.2.2 (878595) - srpen 2020

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled, společné vlastnosti a požadavky nezávislé na systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-2 V3.2.2 (878595) - srpen 2020

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2: Digitální systémy provozované v kmitočtových pásmech od 1 GHz do 86 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 15567-1 +A1 (942403) - srpen 2020 aktuální vydání

Sportovní a rekreační zařízení - Lanová centra - Část 1: Konstrukční a bezpečnostní požadavky

350 Kč

TNI ISO/TR 8124-9 (943031) - srpen 2020

Bezpečnost hraček - Část 9: Bezpečnostní hlediska týkající se mechanických a fyzikálních vlastností - Porovnání ISO 8124-1, EN 71-1 a ASTM F963

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč