ČSN EN 15399 (386433) Nové vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti plynárenských sítí s maximálním provozním tlakem do 16 bar včetně

ČSN EN 15399 Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti plynárenských sítí s maximálním provozním tlakem do 16 bar včetně
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 15399 (38 6433)

Tento dokument specifikuje požadavky na vývoj a zavedení systému řízení bezpečnosti pro provozovatele plynárenské sítě s maximálním provozním tlakem 16 barů včetně podle EN 12007 (soubor).
Tento dokument se týká všech činností a procesů souvisejících s hledisky bezpečnosti, prováděných provozovatelem plynárenské sítě s maximálním provozním tlakem do 16 bar včetně, včetně činností svěřených dodavatelům. Zahrnuje ustanovení týkající se bezpečnosti provozu plynárenské sítě.
Popsaný systém řízení bezpečnosti se používá v infrastruktuře pro distribuci zpracovaných, netoxických a nekorozních plynů 2. třídy, jak je klasifikováno v EN 437, včetně vstřikovaných plynů z nekonvenčních zdrojů.
POZNÁMKA 1 - Plyny z nekonvenčních zdrojů mohou být biometan, vodík, břidlicový plyn, syntetické plyny a další.
Tento dokument se může vztahovat i na zařízení pro zásobování plynem, která dopravují pouze plyny z nekonvenčních zdrojů, jako například biometan nebo plyny 3. třídy, jak je klasifikováno v EN 437.
Pro systémy řízení bezpečnosti a systémy řízení integrity plynovodů plynárenské sítě s maximálním provozním tlakem nad 16 barů platí obecně EN 16348.
POZNÁMKA 2 - Pokud jsou menší části plynárenské sítě provozovány s maximálním provozním tlakem vyšším než 16 bar, lze je řídit SMS podle tohoto dokumentu. Pro řízení integrity plynovodů platí EN 16348.
POZNÁMKA 3 - Pokud jsou menší části přepravní plynárenské sítě provozovány s maximálním provozním tlakem do 16 bar včetně, lze použít tento dokument nebo EN 16348. V každém případě se použije systém řízení integrity plynovodů podle EN 16348.
Specifické požadavky pro aspekty bezpečnosti a ochrana zdraví při práci nejsou součástí této evropské normy, protože jsou obsaženy v národních právních předpisech a dalších evropských a/nebo mezinárodních normách, např. OHSAS 18001.
Tento dokument specifikuje společné základní principy plynárenské infrastruktury. Je důležité, aby si uživatelé této normy byli vědomi toho, že v členských zemích CEN mohou existovat podrobnější národní normy a/nebo technická pravidla praxe. Tento dokument je určen k použití ve spojení s národními normami a/nebo technickými pravidly praxe, které stanovují výše uvedené základní principy.
V případě konfliktu s přísnějším ustanovením národního právního předpisu/technického normativního dokumentu s požadavky této evropské normy má národní právní předpis/technický předpis přednost, jak je uvedeno v CEN/TR 13737 (soubor).
POZNÁMKA 4 - CEN/TR 13737 (soubor) obsahuje:
- upřesnění příslušných právních předpisů/nařízení s předpisy platnými v členském státě;
- případné přísnější národní požadavky.

Označení ČSN EN 15399 (386433)
Katalogové číslo 510584
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 2020
Datum účinnosti 1. 9. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135105847
Tato norma nahradila ČSN EN 15399 (386433) z dubna 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)