ČSN (normy i změny) z července 2020

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 12973 (010121) - červenec 2020 nové vydání

Hodnotový management

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ISO 10015 (010337) - červenec 2020 nové vydání

Management kvality - Směrnice pro management kompetencí a rozvoj lidí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 61123 (010644) - červenec 2020

Zkoušky bezporuchovosti - Plány ověřovacích zkoušek pro podíl úspěšných pokusů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 11200/změna A1 (011618) - červenec 2020

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Návod pro používání základních norem pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech

125 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52907 (011829) - červenec 2020

Aditivní výroba - Vstupní materiály - Metody charakterizace kovových prášků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52911-1 (011830) - červenec 2020

Aditivní výroba - Konstrukce - Část 1: Fúze kovů na bázi práškového podkladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16610-61/změna A1 (014445) - červenec 2020

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 61: Gaussovy filtry

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17029 (015261) - červenec 2020

Posuzování shody - Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16702-2 (018365) - červenec 2020 nové vydání

Elektronický výběr poplatků - Bezpečné monitorování pro autonomní systémy výběru mýtného - Část 2: Důvěryhodný záznamník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 2106 (038650) - červenec 2020 nové vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení plošné hmotnosti (povrchové hustoty) anodických oxidových povlaků - Gravimetrická metoda

190 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 15614-7 (050313) - červenec 2020 nové vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 7: Navařování

350 Kč

ČSN EN ISO 13588 (051175) - červenec 2020 nové vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Využití automatizované techniky phased array

350 Kč

ČSN EN 60974-3 ed. 3/změna Z2 (052205) - červenec 2020

Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku

Změna bude zrušena k 8. listopadu 2022.

32 Kč

ČSN EN 60974-5 ed. 3/změna Z2 (052205) - červenec 2020

Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu

Změna bude zrušena k 6. březnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 60974-7 ed. 3/změna Z2 (052205) - červenec 2020

Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky

Změna bude zrušena k 8. listopadu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60974-3 ed. 4 (052205) - červenec 2020 nové vydání

Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku

340 Kč

ČSN EN IEC 60974-5 ed. 4 (052205) - červenec 2020 nové vydání

Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu

340 Kč

ČSN EN IEC 60974-7 ed. 4 (052205) - červenec 2020 nové vydání

Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky

350 Kč

ČSN EN ISO 17677-1 (052610) - červenec 2020 nové vydání

Odporové svařování - Slovník - Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování

550 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 16905-2 (061530) - červenec 2020

Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 2: Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

07 Kotle

ČSN EN 676 (075802) - červenec 2020 nové vydání

Hořáky na plynná paliva s ventilátorem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN 676 +A2/změna Z1 (075802) - červenec 2020

Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením

Změna bude zrušena k 31. lednu 2023.

32 Kč

ČSN EN 267 (075857) - červenec 2020 nové vydání

Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 267 +A1/změna Z1 (075857) - červenec 2020

Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením

Změna bude zrušena k 31. lednu 2023.

32 Kč

ČSN EN ISO 9809-2 (078521) - červenec 2020 nové vydání

Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 2: Lahve a velkoobjemové lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu 1 100 MPa nebo větší

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 9809-3 (078521) - červenec 2020 nové vydání

Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 3: Lahve a velkoobjemové lahve z normalizačně žíhané oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

TNI 12 7095 (127095) - červenec 2020

Vzduchotechnická zařízení - Koncept větrání

550 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN 14825 (143011) - červenec 2020 nové vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla, s elektricky poháněnými kompresory, pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti

770 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 15902 (193004) - červenec 2020 nové vydání

Optika a fotonika - Difraktivní optika - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 16796-1 (268816) - červenec 2020 nové vydání

Energetická účinnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN 16796-6 (268816) - červenec 2020

Energetická výkonnost manipulačních vozíků - Zkušební metody - Část 6: Nosič kontejneru s rozpěrkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16842-1 (268818) - červenec 2020 nové vydání

Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 1: Obecné požadavky

340 Kč

ČSN EN 16842-2 (268818) - červenec 2020 nové vydání

Motorové manipulační vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 2: Vozíky s protiváhou se sedícím řidičem a terénní vozíky se stožárem s nosností do 10 000 kg včetně

230 Kč

ČSN EN 17314 (268831) - červenec 2020

Manipulační vozíky - Specifikace a zkušební metody - Zádržné systémy obsluhy jiné než břišní/klínové bezpečnostní pásy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN ISO 5010 (277521) - červenec 2020

Stroje pro zemní práce - Kolové stroje - Požadavky na řízení

340 Kč

ČSN EN 15597-2 (278330) - červenec 2020

Zařízení pro zimní údržbu - Posypové a postřikové stroje - Část 2: Požadavky na rozhoz a jejich zkoušení

340 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15153-2 (280121) - červenec 2020 nové vydání

Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 2: Výstražné houkačky pro železniční vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15153-3 (280121) - červenec 2020

Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 3: Vnější výstražná světelná zařízení pro městské dráhy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15153-4 (280121) - červenec 2020

Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 4: Vnější výstražná zvuková zařízení pro městské dráhy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15595 (284043) - červenec 2020 nové vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Protismyková ochrana kola

770 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN ISO 22241-4 (302460) - červenec 2020 nové vydání

Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 4: Plnicí rozhraní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 22241-5 (302460) - červenec 2020 nové vydání

Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 5: Plnicí rozhraní pro osobní automobily

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50980-1 (305120) - červenec 2020

Zařízení pro dálkové monitorování alkoholu - Zkušební metody a požadavky na výkon - Část 1: Nástroje pro hodnocení programů

440 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 16604-20 (310550) - červenec 2020

Udržitelný vesmír - Planetární ochrana

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 3155-017 (311809) - červenec 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 017: Elektrické kontakty, releová základna, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída P - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-018 (311809) - červenec 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 018: Elektrické kontakty, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4165-026 (311812) - červenec 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 026: Příslušenství pro konektor jednoho modulu - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3219 (312120) - červenec 2020

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina niklu (Ni-P100HT) - Tvářená za studena a žíhaná na měkko - Tyče a dráty pro kontinuální kování nebo vytlačování spojovacích součástí - 3 mm <= D <= 30 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3666 (312121) - červenec 2020

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina Nl-PH2601 - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a tvářená za studena - Tyče pro kované spojovací prvky - D <= 50 mm - 1 550 MPa <= Rm <= 1 830 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3358 (312136) - červenec 2020

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1503 (X3CrNiMoAI 13-8-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovavaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče pro obrábění - a nebo D <= 150 mm - Rm >= 1 400 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3761 (312137) - červenec 2020

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2601 - Žíhaná na měkko a tvářená za studena - Tyče pro kované spojovací prvky - D <= 50 mm - 1 100 MPa <= Rm <= 1 300 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4875 (318056) - červenec 2020

Letectví a kosmonautika - Povrchové úpravy - Zkušební metoda pro měření přechodového odporu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2516 (318210) - červenec 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Pasivace korozivzdorných ocelí a dekontaminace slitin na bázi niklu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4707 (318243) - červenec 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Moření hliníku a slitin hliníku bez šestimocného chromu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(702)/změna A5 (330050) - červenec 2020

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 702: Kmity, signály a související zařízení

190 Kč

ČSN IEC 50(704)/změna A4 (330050) - červenec 2020

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 704: Přenos

190 Kč

ČSN IEC 60050-121/změna A3 (330050) - červenec 2020

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 121: Elektromagnetismus

125 Kč

ČSN EN 50553/změna A2 (330620) - červenec 2020

Drážní zařízení - Požadavky na jízdní způsobilost v případě požáru drážních vozidel

125 Kč

ČSN EN 50491-11/změna A1 (332151) - červenec 2020

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 11: Inteligentní měření - Specifikace aplikací - Jednoduchý externí zákaznický displej

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60079-19 ed. 2/změna Z1 (332320) - červenec 2020

Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovování zařízení

Změna bude zrušena k 22. listopadu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60079-0 ed. 5/Oprava 1 (332320) - červenec 2020

Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky

20 Kč

ČSN EN IEC 60079-19 ed. 3 (332320) - červenec 2020

Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovace zařízení

590 Kč

ČSN EN 50163 ed. 2/změna A2 (333500) - červenec 2020

Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav

125 Kč

ČSN EN 50153 ed. 3/změna A2 (333503) - červenec 2020

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem

65 Kč

ČSN EN 50238-1 ed. 2 (333592) - červenec 2020 nové vydání

Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 1: Obecně

440 Kč

ČSN EN 50238-1/změna Z1 (333592) - červenec 2020

Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků - Část 1: Obecně

Změna bude zrušena k 9. září 2022.

32 Kč

ČSN IEC 50(161)/změna A9 (334201) - červenec 2020

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita

125 Kč

ČSN EN 62488-2/Oprava 1 (335010) - červenec 2020

Komunikační systémy po elektrickém vedení pro aplikace v energetických společnostech - Část 2: Analogové terminály pro přenos po elektrickém vedení neboli APLC

20 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60077-3/změna Z1 (341510) - červenec 2020

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 3: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače DC

Změna bude zrušena k 29. listopadu 2022.

32 Kč

ČSN EN 60077-4/změna Z1 (341510) - červenec 2020

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 4: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače AC

Změna bude zrušena k 29. listopadu 2022.

32 Kč

ČSN EN 60077-5/změna Z1 (341510) - červenec 2020

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 5: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro pojistky vysokého napětí

Změna bude zrušena k 4. prosinci 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60077-3 ed. 2 (341510) - červenec 2020

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 3: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače DC

350 Kč

ČSN EN IEC 60077-4 ed. 2 (341510) - červenec 2020

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 4: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače AC

350 Kč

ČSN EN IEC 60077-5 ed. 2 (341510) - červenec 2020

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 5: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro pojistky vysokého napětí

350 Kč

ČSN EN 50159/změna A1 (342670) - červenec 2020

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech

65 Kč

ČSN EN 50128 ed. 2/změna A1 (342680) - červenec 2020

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Software pro drážní řídicí a ochranné systémy

65 Kč

ČSN EN IEC 60404-7 (345884) - červenec 2020

Magnetické materiály - Část 7: Metody měření koercivity (až 160 kA/m) u magnetických materiálů v otevřeném magnetickém okruhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 61238-1-3/změna A11 (347002) - červenec 2020

Tlakové a mechanické konektory pro silové kabely - Část 1-3: Zkušební metody a požadavky na tlakové a mechanické konektory pro silové kabely pro jmenovité napětí do 1 kV (Um = 1,2 kV) až 36 kV (Um = 42 kV) na neizolovaných vodičích

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 60851-5 ed. 2/změna A2 (347303) - červenec 2020

Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 5: Elektrické vlastnosti

125 Kč

ČSN EN 60317-0-1 ed. 3/změna A1 (347307) - červenec 2020

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-1: Obecné požadavky - Lakovaný měděný vodič kruhového průřezu

125 Kč

ČSN EN 60317-0-3 ed. 2/změna A2 (347307) - červenec 2020

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-3: Všeobecné požadavky - Lakovaný hliníkový vodič kruhového průřezu

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60512-28-100/změna Z1 (354055) - červenec 2020

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 28-100: Zkoušky integrity signálu do 1 000 MHz na konektorech souborů IEC 60603-7 a IEC 61076-3 - Zkoušky 28a až 28g

Změna bude zrušena k 19. prosinci 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60512-28-100 ed. 2 (354055) - červenec 2020

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 28-100: Zkoušky integrity signálu do 2 000 MHz - Zkoušky 28a až 28g

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62026-3 ed. 2/změna A11 (354105) - červenec 2020

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 3: DeviceNet

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 60793-2 ed. 4/změna Z1 (359213) - červenec 2020

Optická vlákna - Část 2: Specifikace výrobku - Obecně

Změna bude zrušena k 19. prosinci 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60793-2 ed. 5 (359213) - červenec 2020

Optická vlákna - Část 2: Specifikace výrobku - Obecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-54 (359251) - červenec 2020

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-54: Zkoušky - Korozivní atmosféra (směs plynů)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61756-1/změna Z1 (359257) - červenec 2020

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma rozhraní pro management vláknových systémů - Část 1: Všeobecně a návod

Změna byla zrušena k 1. lednu 2021.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 61756-1 ed. 2 (359257) - červenec 2020

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma rozhraní pro management vláknových systémů - Část 1: Obecně a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 60704-2-16/změna A11 (361008) - červenec 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-16: Zvláštní požadavky na pračky se sušičkou

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 60335-2-61 ed. 2/změna A11 (361045) - červenec 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-61: Zvláštní požadavky na akumulační topidla pro vytápění místností

125 Kč

ČSN EN 60335-2-71 ed. 2/změna Z1 (361045) - červenec 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-71: Zvláštní požadavky na elektrické tepelné spotřebiče na líhnutí a odchov zvířat

Změna bude zrušena k 21. únoru 2023.

32 Kč

ČSN EN 60335-2-78 ed. 2/změna A11 (361045) - červenec 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-78: Zvláštní požadavky na venkovní rožně

125 Kč

ČSN EN 60335-2-87 ed. 2/změna Z1 (361045) - červenec 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-87: Zvláštní požadavky na elektrické zařízení na omračování zvířat

Změna bude zrušena k 16. prosinci 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-71 ed. 3 (361050) - červenec 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-71: Zvláštní požadavky na elektrické tepelné spotřebiče na líhnutí a odchov zvířat

230 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-87 ed. 3 (361050) - červenec 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-87: Zvláštní požadavky na elektrické zařízení na omračování zvířat

340 Kč

ČSN CLC/TS 50677/Oprava 1 (361060) - červenec 2020

Pračky a pračky se sušičkou pro domácnost a podobné účely - Metoda určování účinnosti máchání měřením obsahu povrchově aktivních látek v textilních materiálech

20 Kč

ČSN EN 50242 ed. 3/změna Z1 (361060) - červenec 2020

Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Metody měření funkce

Změna bude zrušena k 27. březnu 2023.

32 Kč

ČSN EN 50593/změna Z1 (361060) - červenec 2020

Elektrické mycí stroje na nádobí pro komerční účely - Metody měření funkce

Změna bude zrušena k 24. říjnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 60436 (361060) - červenec 2020

Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Metody měření funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN IEC 63136 (361060) - červenec 2020

Elektrické myčky nádobí pro komerční účely - Zkušební metody pro měření funkce

350 Kč

ČSN EN 62115/změna Z2 (361338) - červenec 2020

Elektrické hračky - Bezpečnost

Změna bude zrušena k 21. únoru 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 62115 ed. 2 (361338) - červenec 2020

Elektrické hračky - Bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 7.20t

1 120 Kč

ČSN EN IEC 62115 ed. 2/změna A11 (361338) - červenec 2020

Elektrické hračky - Bezpečnost

350 Kč

ČSN EN 50632-2-6/změna A1 (361520) - červenec 2020

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 60730-2-2 ed. 2/změna Z1 (361960) - červenec 2020

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů

Změna bude zrušena k 14. únoru 2023.

32 Kč

ČSN EN 60730-2-4 ed. 2/změna Z1 (361960) - červenec 2020

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů pro hermetické a polohermetické motorkompresory

Změna bude zrušena k 14. únoru 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-22 (361960) - červenec 2020

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-22: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60601-2-43 ed. 2/změna A2 (364801) - červenec 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-43: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro intervenční postupy

230 Kč

ČSN EN 62368-1/změna Z1 (367000) - červenec 2020

Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky

Změna bude zrušena k 6. lednu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2 (367000) - červenec 2020

Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 8.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 070 Kč

ČSN EN 50413 ed. 2 (367917) - červenec 2020 nové vydání

Základní norma o postupech měření a výpočtu vystavení člověka elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50413/změna Z1 (367917) - červenec 2020

Základní norma o postupech měření a výpočtu pro vystavení člověka elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz)

Změna bude zrušena k 23. září 2022.

32 Kč

ČSN EN 50090-5-1 ed. 2 (368051) - červenec 2020 nové vydání

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-1: Média a vrstvy závislé na médiích - Silové vedení pro HBES třída 1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50090-5-1/změna Z1 (368051) - červenec 2020

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-1: Média a vrstvy závislé na médiích - Silové vedení pro HBES třída 1

Změna bude zrušena k 24. dubnu 2023.

32 Kč

ČSN EN 50090-5-2 ed. 2 (368051) - červenec 2020 nové vydání

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-2: Média a vrstvy závislé na médiích - Síť založená na HBES třída 1, kroucený pár

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 50090-5-2/změna Z1 (368051) - červenec 2020

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-2: Média a vrstvy závislé na médiích - Síť založená na HBES třída 1, kroucený pár

Změna bude zrušena k 10. dubnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60098 (368401) - červenec 2020

Analogové gramofonové desky a zařízení pro reprodukci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN IEC 98/změna Z1 (368401) - červenec 2020

Analogové gramofonové desky a zařízení pro reprodukci

Změna bude zrušena k 14. únoru 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 63005-2 (368688) - červenec 2020

Záznamník obrazových dat událostí při nehodách silničních vozidel - Část 2: Zkušební metody pro hodnocení vlastností základních funkcí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-2 ed. 3/změna Z1 (368691) - červenec 2020

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-2: Společné části - Specifikace výkonového USB

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 16. lednu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-2 ed. 4 (368691) - červenec 2020

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-2: Společné části - Specifikace výkonového USB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 333 Kč

ČSN EN IEC 62942 (368695) - červenec 2020

Formát souboru pro profesionální přenos a výměnu digitálních zvukových dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 60118-13 ed. 3/změna Z1 (368860) - červenec 2020

Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Změna bude zrušena k 19. únoru 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 60118-13 ed. 4 (368860) - červenec 2020

Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Požadavky a metody měření elektromagnetické odolnosti vůči mobilním digitálním bezdrátovým zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60950-22 ed. 2/změna Z1 (369060) - červenec 2020

Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 22: Zařízení instalovaná venku

Změna bude zrušena k 6. lednu 2023.

32 Kč

ČSN EN 60950-23/změna Z1 (369060) - červenec 2020

Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 23: Rozměrná datová záznamová zařízení

Změna bude zrušena k 6. lednu 2023.

32 Kč

ČSN EN 50614 (369084) - červenec 2020

Požadavky na přípravu odpadních elektrických a elektronických zařízení k opětovnému použití

440 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 20257-1 (386613) - červenec 2020

Zařízení a vybavení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování plovoucích LNG zařízení - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN ISO/IEC 80079-34 ed. 2 (389621) - červenec 2020 nové vydání

Výbušné atmosféry - Část 34: Aplikace systémů managementu kvality pro výrobu Ex produktů

590 Kč

ČSN EN ISO/IEC 80079-34/změna Z1 (389621) - červenec 2020

Výbušné atmosféry - Část 34: Aplikace systémů kvality pro výrobu zařízení

Změna bude zrušena k 31. březnu 2023.

32 Kč

ČSN EN 16009/Oprava 1 (389692) - červenec 2020

Bezplamenná zařízení pro odlehčení výbuchu

20 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10216-2 +A1 (420261) - červenec 2020 nové vydání

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 2: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 10330/změna Z1 (420407) - červenec 2020

Magnetické materiály - Metody měření koercivity u magnetických materiálů v otevřeném magnetickém okruhu

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 24. dubnu 2023.

32 Kč

ČSN EN ISO 8654/změna A1 (421602) - červenec 2020

Klenoty - Barvy slitin zlata - Definice, oblast barev a označování

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 14180 (441302) - červenec 2020 nové vydání

Tuhá paliva - Směrnice pro vzorkování uhelných slojí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 18894 (441383) - červenec 2020 nové vydání

Koks - Stanovení indexu reaktivity koksu (CRI) a pevnosti koksu po reakci (CSR)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 1100-8 (461100) - červenec 2020

Obiloviny potravinářské - Část 8: Kukuřice potravinářská pro mlýnské zpracování

125 Kč

ČSN EN 16215 (467013) - červenec 2020 nové vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení dioxinů a PCB podobných dioxinům metodou GC/HRMS a indikátorů PCB metodou GC/HRMS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 17270 (467054) - červenec 2020 nové vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení theobrominu v krmných surovinách a krmných směsích, včetně složek pocházejících z kakaa, metodou kapalinové chromatografie

340 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN ISO 38200 (490300) - červenec 2020

Spotřebitelský řetězec dřeva a materiálů na bázi dřeva

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 1534 (492124) - červenec 2020 nové vydání

Dřevěné podlahoviny - Stanovení odolnosti proti vtisku - Metoda zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 131-4 (493830) - červenec 2020 nové vydání

Žebříky - Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji

230 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 234 (503404) - červenec 2020 nové vydání

Tapety v rolích - Specifikace tapet pro následnou dekoraci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 17251 (560143) - červenec 2020

Potraviny - Stanovení ochratoxinu A ve vepřovém mase a výrobcích z něho metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17252 (560144) - červenec 2020

Potraviny - Stanovení fomopsinu A v semenech lupiny a výrobcích z nich metodou LC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17250 (560147) - červenec 2020

Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v koření, lékořici a produktech z lékořice, kakau a produktech z kakaa metodou HPLC-FLD s předčištěním na IAC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 16297 (570110) - červenec 2020 nové vydání

Mléko - Celkový počet mikroorganismů - Protokol pro hodnocení alternativních metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 180 (640616) - červenec 2020 nové vydání

Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou lzod

230 Kč

ČSN P CEN/TS 1852-2 (643168) - červenec 2020 nové vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 2: Návod pro posuzování shody

230 Kč

ČSN P CEN/TS 1451-2 (643181) - červenec 2020 nové vydání

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polypropylen (PP) - Část 2: Návod pro posuzování shody

230 Kč

ČSN EN ISO 29988-1 (645703) - červenec 2020 nové vydání

Plasty - Polyoxymethylen (POM) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13206 +A1 (646041) - červenec 2020 nové vydání

Plasty - Krycí plastové fólie pro použití v zemědělství a zahradnictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15493 (650120) - červenec 2020 nové vydání

Svíčky - Specifikace požární bezpečnosti

230 Kč

ČSN EN 15494 (650121) - červenec 2020 nové vydání

Svíčky - Bezpečnostní štítky výrobků

230 Kč

ČSN EN 13358 (657083) - červenec 2020 nové vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení destilačních charakteristik minerálně ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv

230 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 17111 (665217) - červenec 2020 nové vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška pro hodnocení virucidní aktivity pro nástroje používané ve zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

350 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 24444 (681506) - červenec 2020 nové vydání

Kosmetika - Metody zkoušení ochranného slunečního faktoru - Stanovení ochranného slunečního faktoru in vivo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 22476-14 (721004) - červenec 2020

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 14: Dynamická penetrace ve vrtu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1363-1 (730851) - červenec 2020 nové vydání

Zkoušky požární odolnosti - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13381-10 (730858) - červenec 2020

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 10: Ochrana aplikovaná na tažený ocelový prvek o plném průřezu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11925-2 (730884) - červenec 2020 nové vydání

Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 73 1004 (731004) - červenec 2020

Navrhování základových konstrukcí - Stanovení požadavků pro výpočetní metody

570 Kč

ČSN EN 12350-6 (731301) - červenec 2020 nové vydání

Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost

190 Kč

ČSN EN 12390-2 (731302) - červenec 2020 nové vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti

190 Kč

ČSN EN 12390-5 (731302) - červenec 2020 nové vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles

190 Kč

ČSN EN 12390-7 (731302) - červenec 2020 nové vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu

190 Kč

ČSN EN 12390-8 (731302) - červenec 2020 nové vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou

125 Kč

ČSN EN ISO 8970 (732071) - červenec 2020 nové vydání

Dřevěné konstrukce - Zkoušení spojů s mechanickými spojovacími prostředky - Požadavky na hustotu dřeva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13031-1 (734120) - červenec 2020 nové vydání

Skleníky - Navrhování a konstrukce - Část 1: Skleníky pro tržní pěstování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16432-1 (736368) - červenec 2020 nové vydání

Železniční aplikace - Systémy pevné jízdní dráhy - Část 1: Obecné požadavky

340 Kč

ČSN EN 13146-1 (736375) - červenec 2020 nové vydání

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 1: Stanovení odporu proti podélnému posunutí kolejnice

190 Kč

ČSN EN 13146-7 (736375) - červenec 2020 nové vydání

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 7: Stanovení svěrné síly a zdvihové tuhosti

190 Kč

ČSN 73 6380 (736380) - červenec 2020 nové vydání

Železniční přejezdy a přechody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.20t

370 Kč

ČSN EN 12767 (737085) - červenec 2020 nové vydání

Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení silničního vybavení - Požadavky a zkušební metody

550 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 6415 (756415) - červenec 2020 nové vydání

Plynové hospodářství čistíren odpadních vod

340 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 14848 (770526) - červenec 2020 nové vydání

Aerosolové nádobky - Kovové nádobky s hrdlem 25,4 mm - Rozměry krytů ventilu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15507 (770620) - červenec 2020 nové vydání

Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Srovnávací materiálové zkoušky druhů polyethylenu

230 Kč

ČSN EN ISO 13355 (770646) - červenec 2020 nové vydání

Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška náhodnými vertikálními vibracemi

230 Kč

ČSN EN ISO 12821 (771017) - červenec 2020 nové vydání

Skleněné obaly - Korunková ústí 26 H 180 - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 20705 (800212) - červenec 2020

Textilie - Kvantitativní mikroskopická analýza - Obecné principy zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20706-1 (800222) - červenec 2020

Textilie - Kvalitativní a kvantitativní analýza některých lýkových vláken (lnu, konopí, ramie) a jejich směsí - Část 1: Identifikace vláken mikroskopickými metodami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13938-1 (800875) - červenec 2020 nové vydání

Textilie - Vlastnosti plošných textilií při protlačení - Část 1: Hydraulická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení

190 Kč

ČSN EN ISO 13938-2 (800875) - červenec 2020 nové vydání

Textilie - Vlastnosti plošných textilií při protlačení - Část 2: Pneumatická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení

190 Kč

ČSN EN ISO 9863-1/změna A1 (806128) - červenec 2020

Geosyntetika - Zjišťování tloušťky specifickými tlaky - Část 1: Jednotlivé vrstvy

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 12956 (806143) - červenec 2020 nové vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování charakteristické velikosti otvorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13426-1 (806162) - červenec 2020 nové vydání

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Pevnost vnitřních strukturálních spojů - Část 1: Geobuňky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10722 (806193) - červenec 2020 nové vydání

Geosyntetika - Indexová metoda zkoušení pro vyhodnocení mechanického poškození při opakovaném zatěžování - Poškození způsobené zrnitým materiálem (laboratorní zkušební metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 11393-2 (832770) - červenec 2020 nové vydání

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranu nohou

340 Kč

ČSN EN ISO 19353 (833251) - červenec 2020 nové vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana

590 Kč

ČSN EN ISO 13851/Oprava 1 (833325) - červenec 2020

Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Zásady pro konstrukci a výběr

20 Kč

ČSN EN 16087-1 (836168) - červenec 2020 nové vydání

Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení aerobní biologické aktivity - Část 1: Rychlost příjmu kyslíku (OUR)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN IEC 63077 (854020) - červenec 2020

Správná praxe při renovaci zdravotnických zobrazovacích zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17390-1 (857039) - červenec 2020

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro cirkulující nádorové buňky (CTCs) v plné žilní krvi - Část 1: Izolovaná RNA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17390-2 (857039) - červenec 2020

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro cirkulující nádorové buňky (CTCs) v plné žilní krvi - Část 2: Izolovaná DNA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 17390-3 (857039) - červenec 2020

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro cirkulující nádorové buňky (CTCs) v plné žilní krvi - Část 3: Přípravy pro analytické barvení CTC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 908-15 V15.1.1 (875111) - červenec 2020

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 15: Opakovače pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA FDD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 302 663 V1.3.1 (875165) - červenec 2020

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Specifikace přístupové vrstvy ITS-G5 pro inteligentní dopravní systémy provozované v kmitočtovém pásmu 5 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 636-4-1 V1.4.1 (875166) - červenec 2020

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 4: Geografické adresování a přeposílání pro komunikace mezi dvěma body a mezi bodem a více body - Podčást 1: Funkčnost nezávislá na médiu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 303 613 V1.1.1 (875185) - červenec 2020

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Specifikace přístupové vrstvy LTE-V2X pro inteligentní dopravní systémy provozované v kmitočtovém pásmu 5 GHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 1176-5 (940515) - červenec 2020 nové vydání

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče

230 Kč

ČSN EN 16899 (942845) - červenec 2020 nové vydání

Vybavení pro sport a rekreaci - Vybavení pro parkour - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

440 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 19107 (979826) - červenec 2020 nové vydání

Geografická informace - Prostorové schéma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN EN ISO 19116 (979835) - červenec 2020

Geografická informace - Polohové služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč