TNI CEN/TR 16862 (050725)

Technolog svařování plastů - Úkoly, odpovědnosti, znalosti, dovednosti a kompetence

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks

Anotace obsahu normy

Tato technická zpráva identifikuje odpovědnosti a úkoly technologa svařování plastů spojené s kvalitou, a to v souvislosti s činností související se svařováním výrobků a polotovarů z termoplastů, a poskytuje technolo-gům svařování plastů směrnice na zabezpečení kvality.
Základní aspekty této technické zprávy jsou tyto:
- určení úkolů a povinností;
- určení požadovaných znalostí, dovedností a kompetence.
Technologové svařování plastů (TSP) mají být zaměstnáni v organizacích zapojených do svařovacích činností.
Tato technická informace se vztahuje na všechny metody svařování termoplastů.

Označení TNI CEN/TR 16862 (050725)
Katalogové číslo 510269
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 2020
Datum účinnosti 1. 7. 2020
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8596135102693