ČSN (normy i změny) z února 2020

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN P CEN/TS 16850 (012308) - únor 2020 aktuální vydání

Ochrana společnosti - Pokyny pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních

350 Kč

ČSN ISO 21219-18 (018259) - únor 2020

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 18: Aplikace pro informace o stavu dopravního proudu a jeho predikci (TPEG2-TFP)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 21219-3 (018259) - únor 2020

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 3: Pravidla pro konverzi UML do binárního kódu (TPEG2-UBCR)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 21219-6 (018259) - únor 2020

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 6: Kontejner pro management zpráv (TPEG2-MMC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 2570/Oprava 1 (022570) - únor 2020

Pera výměnná se dvěma přídržnými šrouby

20 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 12944-9 (038241) - únor 2020 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 9: Ochranné nátěrové systémy a laboratorní metody zkoušení jejich odolnosti pro konstrukce vystavené přímořským a obdobným podmínkám

350 Kč

ČSN EN 12954 (038355) - únor 2020 aktuální vydání

Obecné zásady katodické ochrany pozemních kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

07 Kotle

ČSN EN 303-6 (075303) - únor 2020 aktuální vydání

Kotle pro ústřední vytápění - Část 6: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na domácí ohřev vody (pro získání teplé vody) a energetickou účinnost ohřívačů vody a kotlů s kombinovaným provozem s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 10462/změna A1 (078542) - únor 2020

Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Periodická kontrola a údržba

125 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1287 (137106) - únor 2020 aktuální vydání

Zdravotnětechnické armatury - Nízkotlaké termostatické směšovače - Obecné technické požadavky

440 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 1527 (165761) - únor 2020 aktuální vydání

Stavební kování - Kování pro posuvné a skládací dveře - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61158-6-10 ed. 3/změna Z1 (184020) - únor 2020

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-10: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 10

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 25. červenci 2022.

32 Kč

ČSN EN 61158-6-12 ed. 3/změna Z1 (184020) - únor 2020

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-12: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 12

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 25. červenci 2022.

32 Kč

ČSN EN 61158-6-19 ed. 3/změna Z1 (184020) - únor 2020

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-19: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 19

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 25. červenci 2022.

32 Kč

ČSN EN 61158-6-2 ed. 3/změna Z1 (184020) - únor 2020

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-2: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 2

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 25. červenci 2022.

32 Kč

ČSN EN 61158-6-21/změna Z1 (184020) - únor 2020

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-21: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 21

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 25. červenci 2022.

32 Kč

ČSN EN 61158-6-23/změna Z1 (184020) - únor 2020

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-23: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 23

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 25. červenci 2022.

32 Kč

ČSN EN 61158-6-3 ed. 3/změna Z1 (184020) - únor 2020

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-3: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 3

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 25. červenci 2022.

32 Kč

ČSN EN 61158-6-4 ed. 2/změna Z1 (184020) - únor 2020

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-4: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 4

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 25. červenci 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-10 ed. 4 (184020) - únor 2020

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-10: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 10

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 090 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-12 ed. 4 (184020) - únor 2020

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-12: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 12

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-19 ed. 4 (184020) - únor 2020

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-19: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 19

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-2 ed. 4 (184020) - únor 2020

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-2: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 990 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-21 ed. 2 (184020) - únor 2020

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-21: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 21

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-23 ed. 2 (184020) - únor 2020

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-23: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 23

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-25 (184020) - únor 2020

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-25: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 25

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-26 (184020) - únor 2020

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-26: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 26

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-3 ed. 4 (184020) - únor 2020

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-3: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 730 Kč

ČSN EN IEC 61158-6-4 ed. 3 (184020) - únor 2020

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-4: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 4

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN ISO 230-7 (200300) - únor 2020 aktuální vydání

Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 7: Geometrická přesnost os otáčení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 61207-2/změna Z1 (257401) - únor 2020

Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů. Část 2: Obsah kyslíku v plynu (používající vysokoteplotních elektrochemických čidel)

Změna bude zrušena k 23. červenci 2022.

32 Kč

ČSN EN 61207-3/změna Z1 (257401) - únor 2020

Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 3: Paramagnetické analyzátory kyslíku

Změna bude zrušena k 31. červenci 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 61207-2 ed. 2 (257401) - únor 2020

Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 2: Měření kyslíku v plynu používající vysokoteplotních elektrochemických čidel

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61207-3 ed. 2 (257401) - únor 2020

Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 3: Paramagnetické analyzátory kyslíku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15152 (280125) - únor 2020 aktuální vydání

Železniční aplikace - Čelní skla pro vlakové kabiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN 50436-4 (305120) - únor 2020 aktuální vydání

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 4: Spojení a digitální rozhraní mezi protialkoholním blokovacím zařízením a vozidlem

440 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN IEC 62668-2 (310435) - únor 2020

Management procesu pro letectví - Ochrana před padělky - Část 2: Správa elektronických součástek z nefrančízovaných zdrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 3371 (311707) - únor 2020

Letectví a kosmonautika - Vodivé propojení - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4612-002 (311737) - únor 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 002: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4612-004 (311737) - únor 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 004: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Jednoduchá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm se stíněním (opletená) - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4612-005 (311737) - únor 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 005: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4612-006 (311737) - únor 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 006: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm a stíněním (opletená) - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4612-010 (311737) - únor 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 010: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm a stíněním (opletená) - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-009 (311809) - únor 2020 aktuální vydání

Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 009: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3155-026 (311809) - únor 2020 aktuální vydání

Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 026: Elektrické kontakty, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-027 (311809) - únor 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 027: Elektrické kontakty, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3645-001 (311813) - únor 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové s krytými kontakty, spojované tříchodým závitem, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 4660-003 (316850) - únor 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Standardní a otevřená letecká struktura - Část 003: Komunikace/síť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4660-004 (316850) - únor 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Standardní a otevřená letecká struktura - Část 004: Montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 4660-005 (316850) - únor 2020 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Standardní a otevřená letecká struktura - Část 005: Software

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 000 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 55016-2-3 ed. 4/změna A1 (334210) - únor 2020

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného zářením

340 Kč

ČSN EN IEC 62676-2-31 (334592) - únor 2020

Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-31: Živé vysílání a řízení založené na webových službách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 050 Kč

ČSN EN IEC 62676-2-32 (334592) - únor 2020

Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-32: Záznamové řízení a přehrávání založené na webových službách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 60068-2-85 (345791) - únor 2020

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-85: Zkoušky - Zkouška Fj: Vibrace - Replikace dlouhodobého časového průběhu

340 Kč

ČSN EN 60317-68/změna A1 (347307) - únor 2020

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 68: Hliníkový vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyvinylacetalem, třída 120

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-18-41/změna A1 (350000) - únor 2020

Elektrické točivé stroje - Část 18-41: Elektroizolační systémy bez částečných výbojů typu I používané v točivých elektrických strojích napájených z měničů napětí - Kvalifikační zkoušky a zkoušky kontroly kvality

125 Kč

ČSN IEC 60076-7 (351001) - únor 2020

Výkonové transformátory - Část 7: Směrnice pro zatěžování výkonových transformátorů ponořených do minerálního oleje

590 Kč

ČSN EN IEC 61810-10 (353412) - únor 2020

Elektromechanická elementární relé - Část 10: Další funkční aspekty a bezpečnostní požadavky na vysokokapacitní relé

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60947-5-4 ed. 2/změna A1 (354101) - únor 2020

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-4: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Metody odhadu technických parametrů slaboproudých kontaktů - Zvláštní zkoušky

190 Kč

ČSN EN 62026-1/změna Z1 (354105) - únor 2020

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna bude zrušena k 13. červnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 62026-1 ed. 2 (354105) - únor 2020

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN IEC 62271-214 (357186) - únor 2020

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 214: Třídy odolnosti proti vnitřnímu oblouku pro kovově kryté stožárové rozváděče o jmenovitých napětích nad 1 kV do 52 kV včetně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60747-16-6 (358797) - únor 2020

Polovodičové součástky - Část 16-6: Mikrovlnné integrované obvody - Násobiče kmitočtu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50186-2/změna A1 (359740) - únor 2020

Systémy pro mytí pod napětím silových zařízení se jmenovitým napětím nad 1 kV - Část 2: Národní přílohy

190 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60704-2-3 ed. 3/změna A11 (361008) - únor 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-3: Zvláštní požadavky na myčky nádobí

125 Kč

ČSN EN 60335-2-4 ed. 3/změna A2 (361045) - únor 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla

125 Kč

ČSN EN 60335-2-7 ed. 4/změna A2 (361045) - únor 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-7: Zvláštní požadavky na pračky

190 Kč

ČSN EN IEC 62885-8 (361060) - únor 2020

Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 8: Vysavače pro vysávání za sucha pro komerční účely - Metody měření funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC/ASTM 62885-6 (361060) - únor 2020

Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 6: Spotřebiče pro čištění tvrdých podlah za mokra pro domácnost nebo podobné použití - Metody měření funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60730-2-9 ed. 3/změna Z2 (361960) - únor 2020

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

Změna bude zrušena k 22. únoru 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-9 ed. 4 + A1 (361960) - únor 2020 aktuální vydání

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

590 Kč

ČSN EN 61215 ed. 2/Oprava 1 (364631) - únor 2020

Fotovoltaické (PV) moduly z krystalického křemíku pro pozemní použití - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu

Změna byla zrušena k 10. únoru 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61215-2/Oprava 3 (364631) - únor 2020

Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 2: Zkušební postupy

20 Kč

ČSN EN IEC 63009 (364886) - únor 2020

Ultrazvuk - Fyzioterapeutické systémy - Specifikace pole a metody měření v kmitočtovém rozsahu 20 kHz až 500 kHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62760/změna A1 (367221) - únor 2020

Metoda reprodukce zvuku pro normalizovanou hladinu hlasitosti

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 50600-1 ed. 2 (367260) - únor 2020 aktuální vydání

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 1: Obecné pojmy

350 Kč

ČSN EN 50600-1/změna Z1 (367260) - únor 2020

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 1: Obecné pojmy

Změna bude zrušena k 29. dubnu 2022.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 38500 (369045) - únor 2020

Informační technologie - Správa a řízení IT technologií v organizaci

230 Kč

ČSN ISO/IEC 29100/změna Amd. 1 (369705) - únor 2020

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec soukromí

125 Kč

ČSN ISO/IEC 29101 (369708) - únor 2020 aktuální vydání

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec architektury soukromí

440 Kč

ČSN ISO/IEC 19086-4 (369867) - únor 2020

Cloud computing - Rámec dohody o úrovni služeb (SLA) - Část 4: Komponenty bezpečnosti a ochrany Pll

340 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 253 (383371) - únor 2020 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 489-1 (383374) - únor 2020

Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Část 1: Spojky pro teplonosné trubky s tepelnou izolací pro vodní tepelné sítě podle EN 13941-1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15698-1 (383377) - únor 2020 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce dvojitých předizolovaných potrubí - Část 1: Sdružená dvojitá konstrukce sestavená z ocelových teplonosných trubek, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15698-2 (383377) - únor 2020 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce dvojitých předizolovaných potrubí - Část 2: Tvarovky a uzavírací ventily ocelových teplonosných trubek s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším opláštěním z polyethylenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17248 (383379) - únor 2020

Vedení sítí pro dálkové vytápění a dálkové chlazení - Termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 334 (386445) - únor 2020 aktuální vydání

Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 10 MPa (100 bar) včetně

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

990 Kč

ČSN EN 15182-1 (389480) - únor 2020 aktuální vydání

Přenosné prostředky pro dodávku hasiv dopravovaných požárními čerpadly - Ručně ovládané požární proudnice - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15182-2 (389480) - únor 2020 aktuální vydání

Přenosné prostředky pro dodávku hasiv dopravovaných požárními čerpadly - Ručně ovládané požární proudnice - Část 2: Kombinované proudnice PN 16

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15182-3 (389480) - únor 2020 aktuální vydání

Přenosné prostředky pro dodávku hasiv dopravovaných požárními čerpadly - Ručně ovládané požární proudnice - Část 3: Plnoproudové a/nebo sprchové proudnice s jedním pevným úhlem výstřiku PN 16

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15182-4 (389480) - únor 2020 aktuální vydání

Přenosné prostředky pro dodávku hasiv dopravovaných požárními čerpadly - Ručně ovládané požární proudnice - Část 4: Vysokotlaké proudnice PN 40

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 11495 (420666) - únor 2020 aktuální vydání

Klenoty a drahé kovy - Stanovení palladia ve slitinách palladia - Metoda ICP-OES s vnitřním standardem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 10025-2 (420904) - únor 2020 aktuální vydání

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN 10025-3 (420904) - únor 2020 aktuální vydání

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané/normalizačně válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

ČSN EN 10025-4 (420904) - únor 2020 aktuální vydání

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 4: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

ČSN EN 10025-5 (420904) - únor 2020 aktuální vydání

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 5: Technické dodací podmínky na konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN 10025-6 (420904) - únor 2020 aktuální vydání

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 6: Technické dodací podmínky pro ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu v zušlechtěném stavu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

ČSN EN ISO 4957 (420949) - únor 2020 aktuální vydání

Nástrojové oceli

350 Kč

ČSN EN 10210-2 (425952) - únor 2020 aktuální vydání

Duté profily tvářené za tepla z konstrukční oceli - Část 2: Mezní úchylky, rozměry a charakteristiky průřezu

440 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 11726 (441303) - únor 2020 aktuální vydání

Tuhá paliva - Směrnice pro validaci alternativních analytických metod

340 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 9167 (461038) - únor 2020 aktuální vydání

Semeno řepky a řepkové moučky - Stanovení obsahu glukosinolátů - Metoda využívající vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii

350 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 1853 +AC (470626) - únor 2020 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Přípojná vozidla - Bezpečnost

440 Kč

ČSN EN 12733 (470631) - únor 2020 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené motorové žací stroje - Bezpečnost

590 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN ISO 3260 (500259) - únor 2020 aktuální vydání

Buničiny - Určení spotřeby chloru (stupeň delignifikace)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 8791-2 (500419) - únor 2020 aktuální vydání

Papír a lepenka - Stanovení drsnosti/hladkosti (metody úniku vzduchu) - Část 2: Metoda podle Bendtsena

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 10273 (560110) - únor 2020 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu patogenních Yersinia enterocolitica

440 Kč

ČSN P CEN/TS 17287 (569551) - únor 2020

Požadavky a zkušební metody pro elektronické cigarety

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P ISO/TS 22002-6 (569613) - únor 2020

Programy nezbytných předpokladů pro bezpečnost potravin - Část 6: Výroba krmiv a potravy pro zvířata

230 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN P CEN/TS 17307 (631017) - únor 2020

Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Granuláty a prášky - Identifikace elastomerů: Detekce produktů pyrolýzy v roztoku plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17308 (631018) - únor 2020

Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Ocelový drát - Stanovení nekovového obsahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

64 Plasty

ČSN EN 17150 (646445) - únor 2020

Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody - Zkušební metoda pro stanovení krátkodobé pevnosti v tlaku v nádržích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17151 (646447) - únor 2020

Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody - Zkušební metoda pro stanovení dlouhodobé pevnosti v tlaku v nádržích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17152-1 (646449) - únor 2020

Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody - Nádrže používané pro infiltraci, útlum a skladovací systémy - Část 1: Specifikace pro PP a PVC-U nádrže pro zachycení nadměrných dešťových srážek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 12944-3 (654800) - únor 2020 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Slovník - Část 3: Termíny vztahující se k materiálům pro vápnění půd

230 Kč

ČSN EN 16962 (654901) - únor 2020 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce ve vodě rozpustných stopových živin v hnojivech a odstraňování organických látek z extraktů hnojiv

190 Kč

ČSN EN 16964 (654903) - únor 2020 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce celkového obsahu stopových živin v hnojivech lučavkou královskou

190 Kč

ČSN EN 17306 (656136) - únor 2020

Kapalné ropné výrobky - Stanovení destilačních charakteristik za atmosférického tlaku - Mikrodestilace

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN 17178 (656484) - únor 2020

Kapalné ropné výrobky - Stanovení celkového obsahu těkavé síry ve zkapalněných ropných plynech metodou UV fluorescence

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 1276 (665202) - únor 2020 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška v suspenzi k hodnocení baktericidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných prostorách - Zkušební metoda a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1650 (665203) - únor 2020 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška v suspenzi k hodnocení fungicidní nebo protikvasinkové aktivity chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných prostorách - Zkušební metoda a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13697 +A1 (665209) - únor 2020 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézním povrchu k vyhodnocení baktericidního a/nebo fungicidního účinku chemických dezinfekčních prostředků používaných pro potraviny, průmysl, domácnosti a veřejné prostory - Zkušební metoda a požadavky bez mechanického působení (fáze 2 / stupeň 2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14476 +A2 (665217) - únor 2020

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení virucidního účinku v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

440 Kč

ČSN EN ISO 22637 (668624) - únor 2020

Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny - Stanovení elektrického odporu filmů lepidel a sestav

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22635 (668628) - únor 2020

Lepidla - Metody zkoušení lepidel na plastové nebo pryžové podlahové krytiny nebo tapety - Stanovení rozměrových změn po urychleném stárnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13487 (696326) - únor 2020 aktuální vydání

Výměníky tepla - Ventilátorem chlazené kondenzátory na zkapalňování chladiva a suché chladiče - Měření šumu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14564 (699001) - únor 2020 aktuální vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 12150-1 +A1 (701570) - únor 2020 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis

350 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 29767 (727053) - únor 2020

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření

190 Kč

ČSN EN ISO 16535 (727056) - únor 2020

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0802/změna Z3 (730802) - únor 2020

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

230 Kč

ČSN 73 0804/změna Z3 (730804) - únor 2020

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

190 Kč

ČSN 73 0831/změna Z2 (730831) - únor 2020

Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

125 Kč

ČSN 73 0833/změna Z2 (730833) - únor 2020

Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

125 Kč

ČSN 73 0835/změna Z2 (730835) - únor 2020

Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

125 Kč

ČSN 73 0843/změna Z2 (730843) - únor 2020

Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů

65 Kč

ČSN P CEN/TS 16459 (730870) - únor 2020 aktuální vydání

Střechy a střešní krytiny vystavené působení vnějšího požáru - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek podle CEN/TS 1187

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 12390-16 (731302) - únor 2020

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 16: Stanovení smrštění betonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12390-17 (731302) - únor 2020

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 17: Stanovení dotvarování betonu tlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13791 (731303) - únor 2020 aktuální vydání

Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílcích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14081-1 +A1 (732823) - únor 2020 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN 14081-1/změna Z1 (732823) - únor 2020

Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 31. květnu 2021.

32 Kč

ČSN EN 12697-30 (736160) - únor 2020 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem

340 Kč

ČSN EN 12697-33 (736160) - únor 2020 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek

230 Kč

ČSN EN 12697-5 (736160) - únor 2020 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti

230 Kč

ČSN EN 12697-8 (736160) - únor 2020 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 8: Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí

190 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 507 (747713) - únor 2020 aktuální vydání

Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z hliníkového plechu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 508-2 (747715) - únor 2020 aktuální vydání

Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 2: Hliník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 6406 (756406) - únor 2020 aktuální vydání

Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení (ZZ) vypouštěnými do stokové sítě pro veřejnou potřebu

340 Kč

ČSN EN 12873-3 (757333) - únor 2020 aktuální vydání

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 3: Zkušební metoda pro ionexové pryskyřice a sorbenty

230 Kč

76 Služby

ČSN EN 16844 +A2 (763104) - únor 2020

Služby estetické medicíny - Nechirurgická lékařská ošetření

440 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 17220 (771021) - únor 2020

Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Tubové trysky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 13274-2 (832205) - únor 2020 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 2: Praktické zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 13274-7 (832205) - únor 2020 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení průniku aerosolu filtrem proti částicím

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN ISO 12100/Oprava 1 (833001) - únor 2020

Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika

20 Kč

ČSN EN ISO 10551 (833558) - únor 2020

Ergonomie fyzického prostředí - Subjektivní posuzovací stupnice pro hodnocení fyzického prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 9241-210 (833582) - únor 2020 aktuální vydání

Ergonomie interakce člověk - systém - Část 210: Ergonomické projektování interakčních systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 5356-2 ed. 2/změna A1 (852111) - únor 2020

Anestetické a respirační přístroje - Kuželové konektory - Část 2: Závitové nosné konektory

125 Kč

ČSN EN 14683 +AC (855812) - únor 2020 aktuální vydání

Zdravotnické obličejové masky - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 328 V2.2.2 (875021) - únor 2020

Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat provozované v pásmu 2,4 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-7 V3.5.1 (875042) - únor 2020

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 7: Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN ETSI EN 303 364-3 V1.1.1 (878804) - únor 2020

Primární dohledový radar (PSR) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 3: Snímače PSR řízení letového provozu (ATC) provozované v kmitočtovém pásmu 8 500 MHz až 10 000 MHz (pásmo X)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 17214 (910274) - únor 2020

Vizuální hodnocení povrchů nábytku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 716-1 +AC (910606) - únor 2020 aktuální vydání

Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 1: Bezpečnostní požadavky

230 Kč

ČSN EN 1047-1 (916030) - únor 2020 aktuální vydání

Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušení požární odolnosti - Část 1: Datové skříně a vložné disketové schránky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15659 (916032) - únor 2020 aktuální vydání

Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metodika zkoušek požární odolnosti - Lehké ohnivzdorné skříně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 12381 (981012) - únor 2020

Zdravotnická informatika - Explicitní časově podmíněné výrazy pro specifické problémy zdravotní péče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč