ČSN ISO 11726 (441303) Zrušená norma

Tuhá paliva - Směrnice pro validaci alternativních analytických metod

ČSN ISO 11726 Tuhá paliva - Směrnice pro validaci alternativních analytických metod
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tento dokument popisuje postupy validace alternativních metod analýzy uhlí a koksu buď přímo porov-náním s odpovídající mezinárodně normalizovanou metodou, nebo nepřímým porovnáním s referenčními materiály, které byly důkladně analyzovány s použitím odpovídající mezinárodně normalizované metody.
Jsou použity parametrické statistické metody, to znamená, že jejich použití je možné, pouze pokud je vlastnost vyjádřena přirozeným číslem na přibližně lineární stupnici. Výsledky některých metod, například Gray-Kingův typ koksu, nejsou takto vyjádřeny a zde uvedené metody mohou být použity pouze, pokud jsou data převedena do parametrické stupnice.

Označení ČSN ISO 11726 (441303)
Katalogové číslo 509630
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 2020
Datum účinnosti 1. 3. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135096305
Norma byla zrušena k 1. 5. 2021
Tato norma nahradila ČSN ISO 11726 (441303) z prosince 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 11 726
  • ČSN ISO 11726:2020
  • ČSN ISO 11 726:2020