ČSN EN 12873-3 (757333) Aktuální vydání

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 3: Zkušební metoda pro ionexové pryskyřice a sorbenty

ČSN EN 12873-3 Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 3: Zkušební metoda pro ionexové pryskyřice a sorbenty
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje postup stanovení migrace látek z materiálů ionexových pryskyřic, sorbentů a hybridních sorbentů, přicházejících do styku s vodou určenou k lidské spotřebě. Tyto pryskyřice sestávají z uměle vyrobených organických makromolekulárních látek.
Tato norma platí pro tyto pryskyřice:
- ionexové pryskyřice: používají se ke změně chemického složení vody. Mohou být použity v aniontovém nebo kationtovém stavu.
- sorpční pryskyřice: používají se ke snižování koncentrace nežádoucích příměsí z vody. Používají se v neutrálním stavu;
- hybridní sorbenty: ionexové pryskyřice nebo sorpční pryskyřice na bázi organických polymerů se začleněnou anorganickou fází nebo druhou organickou fází. Používají se pro snížení koncentrace nežádoucích příměsí ve vodě. Mohou být v aniontovém, kationtovém nebo neutrálním stavu.
.

Označení ČSN EN 12873-3 (757333)
Katalogové číslo 509659
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 2020
Datum účinnosti 1. 3. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8596135096596
Tato norma nahradila ČSN EN 12873-3 (757333) z srpna 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12873-1 (757333)
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 1: Zkušební metoda pro průmyslově vyráběné výrobky vyrobené z organických nebo sklovitých materiálů nebo tyto materiály obsahujících (s porcelánovou nebo smaltovou glazurou)

ČSN EN 12873-2 (757333)
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 2: Zkušební metoda pro materiály aplikované na místě, nekovové a bez obsahu cementu

ČSN EN 12873-4 (757333)
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 4: Zkušební metoda pro membránové systémy úpravy vody