ČSN (normy i změny) z ledna 2017

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN P CEN/TS 16555-1 (010130) - leden 2017

Management inovací - Část 1: Systém managementu inovací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 16555-2 (010130) - leden 2017

Management inovací - Část 2: Management strategických informací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 16555-3 (010130) - leden 2017

Management inovací - Část 3: Inovativní myšlení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16555-4 (010130) - leden 2017

Management inovací - Část 4: Management intelektuálního vlastnictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 16555-5 (010130) - leden 2017

Management inovací - Část 5: Management spolupráce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16555-6 (010130) - leden 2017

Management inovací - Část 6: Management kreativity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16555-7 (010130) - leden 2017

Management inovací - Část 7: Hodnocení managementu inovací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 13373-2 (011440) - leden 2017 aktuální vydání

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 2: Zpracování, analýza a prezentace vibračních dat

350 Kč

ČSN ISO 13373-3 (011440) - leden 2017

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 3: Návod pro vibrační diagnostiku

350 Kč

ČSN ISO 21940-12 (011449) - leden 2017

Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 12: Postupy a tolerance pro rotory v pružném stavu

440 Kč

ČSN ISO 362-3 (011686) - leden 2017

Měření hluku vyzařovaného jedoucími silničními vozidly - Technická metoda - Část 3: Zkoušení kategorií M a N ve vnitřním prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 24097-1/Oprava 1 (018205) - leden 2017

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Používání webových služeb (doručení stroj-stroj) pro ITS službu doručení - Část 1: Realizace interoperabilních webových služeb

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P CEN ISO/TS 17425 (018487) - leden 2017

Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Specifikace výměny dat pro prezentaci vnějších silničních a dopravních dat ve vozidle

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 4759-3 (021014) - leden 2017 aktuální vydání

Tolerance spojovacích součástí - Část 3: Kruhové podložky pro šrouby a matice - Výrobní třída A, C a F

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15048-1 (021043) - leden 2017 aktuální vydání

Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15048-2 (021043) - leden 2017 aktuální vydání

Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje - Část 2: Požadavky na použitelnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 2178 (038181) - leden 2017

Nemagnetické povlaky na magnetických podkladech - Měření tloušťky povlaku - Magnetická metoda

350 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 9692-3 (050025) - leden 2017 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Příprava svarových ploch - Část 3: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin tavící se elektrodou v inertním plynu a wolframovou elektrodou v inertním plynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3834-5 (050331) - leden 2017 aktuální vydání

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4

230 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 19 (133004) - leden 2017 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Označování kovových armatur

190 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61987-12 (180410) - leden 2017

Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 12: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření průtoku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61987-13 (180410) - leden 2017

Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 13: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 3691-6/Oprava 1 (268812) - leden 2017

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob

20 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN ISO 11243 (309047) - leden 2017

Jízdní kola - Zavazadlové nosiče pro jízdní kola - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2997-014 (311811) - leden 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 014: Zásuvka s čtvercovou přírubou s integrovaným příslušenstvím - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4474 (318221) - leden 2017 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Hliníkové pigmentované povlaky - Metody povlakování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-300/změna A1 (330050) - leden 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje - Část 311: Všeobecné termíny měření - Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření - Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů - Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje

65 Kč

ČSN IEC 60050-471/změna A1 (330050) - leden 2017

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 471: Izolátory

65 Kč

ČSN EN 55016-1-3 ed. 2/změna A1 (334210) - leden 2017

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-3: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušivý výkon

125 Kč

ČSN EN 55011 ed. 3/změna Z1 (334225) - leden 2017

Průmyslová, vědecká a lékařská zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření

Změna byla zrušena k 15. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55011 ed. 4 (334225) - leden 2017

Průmyslová, vědecká a zdravotnická zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.17t, A11 10.20t

945 Kč

ČSN EN 55013 ed. 2/změna A1 (334228) - leden 2017

Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření

Změna byla zrušena k 5. březnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN CLC/TS 50131-12 (334591) - leden 2017

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 12: Metody a požadavky pro nastavování stavu střežení a klidu poplachových zabezpečovacích systémů (IAS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60702-3 (347471) - leden 2017

Kabely s minerální izolací a jejich koncovky pro jmenovitá napětí do 750 V - Část 3: Návod na použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50290-2-33 (347820) - leden 2017

Komunikační kabely - Část 2-33: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyethylenové izolační směsi pro víceprvkové metalické kabely pro vnitřní použití (datový kabel)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 50290-2-37 (347820) - leden 2017

Komunikační kabely - Část 2-37: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyethylenová izolace pro koaxiální kabely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 50290-2-38 (347820) - leden 2017

Komunikační kabely - Část 2-38: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polypropylenová izolace pro koaxiální kabely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 50629/změna A1 (351107) - leden 2017

Energetické hodnocení velkých výkonových transformátorů (Um > 36 kV nebo Sr ≥ 40 MVA)

125 Kč

ČSN EN 50588-1/změna A1 (351111) - leden 2017

Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Obecné požadavky

Změna byla zrušena k 3. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61009-1 ed. 3/změna A12 (354182) - leden 2017

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Obecná pravidla

125 Kč

ČSN 35 4185/změna Z1 (354185) - leden 2017

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou nebo bez vestavěné nadproudové ochrany pro zásuvky pro domovní a podobné použití

32 Kč

ČSN EN 61557-8 ed. 3/Oprava 1 (356230) - leden 2017

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 8: Hlídače izolačního stavu v rozvodných sítích IT

20 Kč

ČSN EN 62387 (356674) - leden 2017

Přístroje radiační ochrany - Pasivní integrující dozimetrické systémy pro osoby, pracoviště a prostředí pro monitorování fotonového a beta záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 62387-1/změna Z1 (356674) - leden 2017

Přístroje radiační ochrany - Pasivní integrující dozimetrické systémy pro monitorování prostředí a osob - Část 1: Obecné charakteristiky a požadavky na provoz

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 4. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62433-4 (358795) - leden 2017

EMC modelování integrovaných obvodů - Část 4: Modely integrovaných obvodů pro simulaci chování RF imunity - Modelování imunity pro šíření poruch vedením (ICIM-CI)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 61300-2-47 ed. 3/změna Z1 (359251) - leden 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-47: Zkoušky - Teplotní šoky

Změna byla zrušena k 23. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-47 ed. 4 (359251) - leden 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-47: Zkoušky - Teplotní šoky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60598-2-13/změna A2 (360600) - leden 2017

Svítidla - Část 2-13: Zvláštní požadavky - Svítidla zapuštěná v terénu

125 Kč

ČSN EN 50193-1 ed. 2 (361060) - leden 2017 aktuální vydání

Elektrické průtokové ohřívače vody - Metody měření funkce - Část 1: Obecné požadavky

340 Kč

ČSN EN 50193-1/změna Z1 (361060) - leden 2017

Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 1: Obecné požadavky

Změna byla zrušena k 23. květnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50242 ed. 2/změna Z1 (361060) - leden 2017

Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Metody měření funkce

Změna byla zrušena k 11. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50242 ed. 3 (361060) - leden 2017

Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 27. březnu 2023 (zobrazit náhrady).

622 Kč

ČSN EN 60086-3 ed. 3/změna Z1 (364110) - leden 2017

Primární baterie - Část 3: Hodinkové baterie

Změna byla zrušena k 29. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60086-3 ed. 4 (364110) - leden 2017

Primární baterie - Část 3: Hodinkové baterie

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62563-1/změna A1 (364815) - leden 2017

Zdravotnické elektrické přístroje - Zdravotnické zobrazovací systémy - Část 1: Metody hodnocení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 62827-1 (367216) - leden 2017

Bezdrátový přenos výkonu - Management - Část 1: Společné části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 61260-1/změna Z1 (368852) - leden 2017

Elektroakustika - Oktávové a zlomkooktávové pásmové filtry - Část 1: Technické požadavky

32 Kč

ČSN EN 61260-2 (368852) - leden 2017

Elektroakustika - Oktávové a zlomkooktávové pásmové filtry - Část 2: Typové zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.18t

465 Kč

ČSN EN 61260-3 (368852) - leden 2017

Elektroakustika - Oktávové a zlomkooktávové pásmové filtry - Část 3: Periodické zkoušky

340 Kč

ČSN EN 61260/změna Z2 (368852) - leden 2017

Elektroakustika - Oktávové a zlomkooktávové filtry

Změna byla zrušena k 27. dubnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO/IEC 30121 (369044) - leden 2017

Informační technologie - Správa forenzního rámce rizik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO/IEC 8824-1 (369632) - leden 2017

Informační technologie - Abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna (ASN.1): Specifikace základního způsobu zápisu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 530 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27037 (369846) - leden 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro identifikaci, sběr, získávání a uchovávání digitálních důkazů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27038 (369847) - leden 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Specifikace pro digitální zpracování dokumentů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27040 (369849) - leden 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Zabezpečení úložišť dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27041 (369850) - leden 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice k zajištění vhodných a přiměřených metod zjišťování kolizních stavů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27042 (369851) - leden 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro analýzu a interpretaci uložených digitálních dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27043 (369852) - leden 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Principy a procesy zjišťování kolizních stavů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50194-2/změna A1 (378370) - leden 2017

Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech - Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky

Změna bude zrušena k 18. březnu 2022.

190 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 20088-1 (386660) - leden 2017

Stanovení odolnosti izolačních materiálů proti kryogennímu vylití - Část 1: Kapalná fáze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10139 (420043) - leden 2017

Pásy z nízkouhlíkových ocelí válcované za studena, bez povlaku, pro tváření za studena - Technické dodací podmínky

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

230 Kč

ČSN ISO 9649 (420419) - leden 2017 aktuální vydání

Kovové materiály - Drát - Zkouška střídavým krutem

190 Kč

ČSN EN 10359 (421002) - leden 2017 aktuální vydání

Laserem svařované předlisky z tenkých ocelových plechů - Technické dodací podmínky

230 Kč

ČSN EN 13348 (421523) - leden 2017 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové z mědi pro medicinální plyny nebo vakuum

230 Kč

ČSN EN 12735-1 (421525) - leden 2017

Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro klimatizaci a chlazení - Část 1: Trubky pro potrubní systémy

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

340 Kč

ČSN EN 12735-2 (421525) - leden 2017 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro klimatizaci a chlazení - Část 2: Trubky pro zařízení

340 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 46-1 (490694) - leden 2017 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti čerstvě vylíhlým larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Část 1: Aplikace povrchovou ochranou (laboratorní metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 46-2 (490694) - leden 2017 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti čerstvě vylíhlým larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Část 2: Účinek proti vajíčkům (laboratorní metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN P CEN/TS 16916 (631012) - leden 2017

Materiálové využití starých pneumatik - Stanovení zvláštních požadavků pro odběr vzorků a stanovení obsahu vlhkosti pomocí metody sušením v sušárně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18752 (635235) - leden 2017

Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Tlakové hadice pro hydrauliku vyztužené drátem nebo přízovou výztuží - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 16012 (640228) - leden 2017

Plasty - Stanovení lineárních rozměrů zkušebních těles

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19064-1 (642601) - leden 2017

Plasty - Styren-akrylonitril (SAN) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19063-1 (642611) - leden 2017

Plasty - Houževnatý polystyren (PS-I) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19062-1 (642720) - leden 2017

Plasty - Akrylonitril-butadien-styren (ABS) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13598-2 (646432) - leden 2017 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 2: Specifikace pro vstupní a revizní šachty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN P CEN/TS 16969 (672017) - leden 2017

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení uzavření čelních ploch dřeva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 4629-1 (673041) - leden 2017

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hydroxylového čísla - Část 1: Titrační metoda bez použití katalyzátoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4629-2 (673041) - leden 2017

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hydroxylového čísla - Část 2: Metoda s použitím katalyzátoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13160-2 (698220) - leden 2017 aktuální vydání

Systémy pro zjišťování netěsností - Část 2: Požadavky a metody pro zkoušení/posuzování tlakových a vakuových systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 13160-3 (698220) - leden 2017 aktuální vydání

Systémy pro zjišťování netěsností - Část 3: Požadavky a metody zkoušení/posuzování kapalinových systémů pro nádrže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13160-4 (698220) - leden 2017 aktuální vydání

Systémy pro zjišťování netěsností - Část 4: Požadavky a metody zkoušení/posuzování pro systémy zjišťování netěsností založených na senzorech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13160-5 (698220) - leden 2017 aktuální vydání

Systémy pro zjišťování netěsností - Část 5: Požadavky a metody zkoušení/posuzování pro měřicí systémy v nádrži a tlakové potrubní systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 13160-6 (698220) - leden 2017 aktuální vydání

Systémy pro zjišťování netěsností - Část 6: Snímače v kontrolních sondách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 22476-15 (721004) - leden 2017

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 15: Měření parametrů vrtání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22477-10 (721008) - leden 2017

Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 10: Zkoušení pilot: zkoušení rychlým zatížením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 492 ed. 2/změna Z2 (723401) - leden 2017

Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12467 ed. 2/změna Z2 (723403) - leden 2017

Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16687 (728000) - leden 2017 aktuální vydání

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Terminologie

440 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1991-1-3 NA ed. A (730035) - leden 2017

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14358 (731705) - leden 2017 aktuální vydání

Dřevěné konstrukce - Výpočet a ověřování charakteristických hodnot

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 16784 (732864) - leden 2017

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení dlouhodobého chování spojovacích prostředků kolíkového typu s povlakem a bez povlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 16497-1 (734217) - leden 2017 aktuální vydání

Komíny - Betonové systémové komíny - Část 1: Otevřené (nevyvážené) aplikace

550 Kč

ČSN EN 13230-1 (736365) - leden 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 1: Obecné požadavky

350 Kč

ČSN EN 13230-2 (736365) - leden 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 2: Předpjaté monoblokové pražce

340 Kč

ČSN EN 13230-3 (736365) - leden 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 3: Dvoublokové železobetonové pražce

340 Kč

ČSN EN 13230-4 (736365) - leden 2017

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.20t

Norma bude zrušena k 28. únoru 2022 (zobrazit náhrady).

372 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 1628 +A1 (746002) - leden 2017 aktuální vydání

Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení

570 Kč

ČSN EN 1629 +A1 (746003) - leden 2017 aktuální vydání

Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení

350 Kč

ČSN EN 1630 +A1 (746004) - leden 2017 aktuální vydání

Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání

350 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN ISO 7027-1 (757343) - leden 2017

Kvalita vod - Stanovení zákalu - Část 1: Kvantitativní metody

230 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 862 (770411) - leden 2017 aktuální vydání

Obaly - Obaly odolné dětem - Požadavky a zkušební postupy na opakovaně uzavíratelné obaly určené pro jiné než farmaceutické výrobky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14375 (770412) - leden 2017 aktuální vydání

Opakovaně neuzavíratelné obaly odolné dětem určené pro farmaceutické výrobky - Požadavky a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 14120 (833302) - leden 2017 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.17t

460 Kč

ČSN EN ISO 13850 (833311) - leden 2017 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Funkce nouzového zastavení - Zásady pro konstrukci

230 Kč

ČSN EN ISO 9241-920 (833582) - leden 2017

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 920: Směrnice pro dotykové a vizuální interakce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 19694-1 (834798) - leden 2017

Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 1: Obecná hlediska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 19694-2 (834798) - leden 2017

Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 2: Výroba železa a oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 19694-3 (834798) - leden 2017

Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 3: Výroba cementu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 19694-4 (834798) - leden 2017

Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 4: Výroba hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 19694-5 (834798) - leden 2017

Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 5: Výroba vápna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 19694-6 (834798) - leden 2017

Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 6: Výroba slitin železa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16558-2 (836704) - leden 2017

Kvalita půdy - Minerální uhlovodíky pro hodnocení rizik - Část 2: Stanovení alifatických a aromatických frakcí málo těkavých minerálních uhlovodíků s použitím plynové chromatografie s plamenoionizační detekcí (GC/FID)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16993 (838225) - leden 2017 aktuální vydání

Tuhá biopaliva - Přepočet výsledků analýz pro různé stavy biopaliv

230 Kč

ČSN EN ISO 16994 (838226) - leden 2017 aktuální vydání

Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkové síry a celkového chloru

230 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 22675 (844020) - leden 2017 aktuální vydání

Protetika - Zkoušení kotníkových a nožních náhrad - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 15883-6 (847150) - leden 2017 aktuální vydání

Mycí a dezinfekční zařízení - Část 6: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení pro tepelnou dezinfekci neinvazivních, nekritických zdravotnických prostředků a vybavení pro zdravotní péči

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 10139-2 (856360) - leden 2017 aktuální vydání

Stomatologie - Měkké rebazovací materiály pro snímací zubní náhrady - Část 2: Materiály pro dlouhodobé použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 16835-2 (857030) - leden 2017

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 2: Izolovaná genomická DNA

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 31. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN P CEN/TS 16835-3 (857030) - leden 2017

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 3: Bez buněk izolovaná cirkulující DNA z plazmy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 31. říjnu 2022 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN P CEN/TS 16945 (857033) - leden 2017

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro metabolomiky v moči, krevním séru a plazmě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 303 146-3 V1.2.1 (870016) - leden 2017

Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení - Část 3: Rozhraní jednotných rádiových aplikací (URAI)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 339 V1.1.1 (870018) - leden 2017

Širokopásmová přímá komunikace letadlo-země - Zařízení pracující v kmitočtových pásmech 1 900 MHz až 1 920 MHz a 5 855 MHz až 5 875 MHz - Antény s pevným vzorem - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 386 V2.1.1 (872004) - leden 2017

Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky Směrnice 2014/30/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-3-5 V1.5.1 (875042) - leden 2017

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 5: Mobilita managementu jako přídavný rys sítě (ANF-ISIMM)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 090 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 (875111) - leden 2017

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 1: Úvod a společné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 195 V2.1.1 (875119) - leden 2017

Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na aktivní lékařské implantáty (ULP-AMI) a doplňky (ULP-AMI-P) velmi nízkého výkonu, pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 315 kHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 427 V2.1.1 (876031) - leden 2017

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pohyblivé družicové pozemské stanice (MES) s výjimkou leteckých pohyblivých družicových pozemských stanic, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz a zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 441 V2.1.1 (876034) - leden 2017

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pohyblivé pozemské stanice (MES), včetně ručních pozemských stanic, družicových sítí osobních komunikací (S-PCN) pracujících v kmitočtových pásmech 1,6 GHz/2,4 GHz pohyblivé družicové služby (MSS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 360 V2.1.1 (876043) - leden 2017

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru ke geostacionárním družicím pracující v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 29,5 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 302 574-1 V2.1.2 (876052) - leden 2017

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU pro pohyblivé pozemské stanice (MES) pracující v kmitočtových pásmech 1 980 MHz až 2 010 MHz (směr země - vesmír) a 2 170 MHz až 2 200 MHz (směr vesmír - země) - Část 1: Doplňková pozemní část (CGC) pro širokopásmové systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 302 574-2 V2.1.2 (876052) - leden 2017

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU pro pohyblivé pozemské stanice (MES) pracující v kmitočtových pásmech 1 980 MHz až 2 010 MHz (směr země - vesmír) a 2 170 MHz až 2 200 MHz (směr vesmír - země) - Část 2: Uživatelská zařízení (EU) pro širokopásmové systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 1729-1 (911710) - leden 2017 aktuální vydání

Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 1: Funkční rozměry

570 Kč

ČSN EN 1729-2 +A1 (911710) - leden 2017 aktuální vydání

Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN 14527 +A1/změna Z1 (914111) - leden 2017

Vany pro sprchové kouty pro domácí použití

Změna byla zrušena k 30. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

96 Kulturní dědictví

ČSN EN 16790 (961525) - leden 2017

Ochrana kulturního dědictví - Komplexní ochrana před škůdci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč