Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z ledna 2017

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
501051 ČSN P CEN/TS 16555-1 (010130) - leden 2017
Management inovací - Část 1: Systém managementu inovací
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501046 ČSN P CEN/TS 16555-2 (010130) - leden 2017
Management inovací - Část 2: Management strategických informací
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501047 ČSN P CEN/TS 16555-3 (010130) - leden 2017
Management inovací - Část 3: Inovativní myšlení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501050 ČSN P CEN/TS 16555-4 (010130) - leden 2017
Management inovací - Část 4: Management intelektuálního vlastnictví
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
501049 ČSN P CEN/TS 16555-5 (010130) - leden 2017
Management inovací - Část 5: Management spolupráce
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501041 ČSN P CEN/TS 16555-6 (010130) - leden 2017
Management inovací - Část 6: Management kreativity
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501048 ČSN P CEN/TS 16555-7 (010130) - leden 2017
Management inovací - Část 7: Hodnocení managementu inovací
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501546 ČSN ISO 13373-2 (011440) - leden 2017 aktuální vydání
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 2: Zpracování, analýza a prezentace vibračních dat
350 Kč vč. DPH
501540 ČSN ISO 13373-3 (011440) - leden 2017
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 3: Návod pro vibrační diagnostiku
350 Kč vč. DPH
501448 ČSN ISO 21940-12 (011449) - leden 2017
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 12: Postupy a tolerance pro rotory v pružném stavu
440 Kč vč. DPH
501458 ČSN ISO 362-3 (011686) - leden 2017
Měření hluku vyzařovaného jedoucími silničními vozidly - Technická metoda - Část 3: Zkoušení kategorií M a N ve vnitřním prostředí
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
501494 ČSN ISO 24097-1/Oprava 1 (018205) - leden 2017
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Používání webových služeb (doručení stroj-stroj) pro ITS službu doručení - Část 1: Realizace interoperabilních webových služeb
Změna byla zrušena k 1. dubnu 2018
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501011 ČSN P CEN ISO/TS 17425 (018487) - leden 2017
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Specifikace výměny dat pro prezentaci vnějších silničních a dopravních dat ve vozidle
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
501024 ČSN EN ISO 4759-3 (021014) - leden 2017 aktuální vydání
Tolerance spojovacích součástí - Část 3: Kruhové podložky pro šrouby a matice - Výrobní třída A, C a F
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501032 ČSN EN 15048-1 (021043) - leden 2017 aktuální vydání
Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje - Část 1: Obecné požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
501033 ČSN EN 15048-2 (021043) - leden 2017 aktuální vydání
Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje - Část 2: Požadavky na použitelnost
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501486 ČSN EN ISO 2178 (038181) - leden 2017
Nemagnetické povlaky na magnetických podkladech - Měření tloušťky povlaku - Magnetická metoda
350 Kč vč. DPH
501030 ČSN EN ISO 9692-3 (050025) - leden 2017 aktuální vydání
Svařování a příbuzné procesy - Příprava svarových ploch - Část 3: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin tavící se elektrodou v inertním plynu a wolframovou elektrodou v inertním plynu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501464 ČSN EN ISO 3834-5 (050331) - leden 2017 aktuální vydání
Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4
230 Kč vč. DPH
501031 ČSN EN ISO 15012-4 (050682) - leden 2017
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 4: Obecné požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501547 ČSN EN 16125 (078466) - leden 2017 aktuální vydání
Zařízení a příslušenství na LPG - Potrubní systémy a jejich uložení - Kapalná a plynná fáze LPG
440 Kč vč. DPH
501005 ČSN EN 19 (133004) - leden 2017 aktuální vydání
Průmyslové armatury - Označování kovových armatur
190 Kč vč. DPH
501028 ČSN EN 16838 (142803) - leden 2017
Chladicí pultové vitríny pro porcování zmrzliny - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
500836 ČSN EN 61987-12 (180410) - leden 2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 12: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření průtoku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
500837 ČSN EN 61987-13 (180410) - leden 2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 13: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření tlaku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
501087 ČSN EN ISO 3691-6/Oprava 1 (268812) - leden 2017
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob
20 Kč vč. DPH
501029 ČSN EN ISO 11243 (309047) - leden 2017
Jízdní kola - Zavazadlové nosiče pro jízdní kola - Požadavky a zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
501064 ČSN EN 2997-014 (311811) - leden 2017 aktuální vydání
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 014: Zásuvka s čtvercovou přírubou s integrovaným příslušenstvím - Norma výrobku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
501063 ČSN EN 4474 (318221) - leden 2017 aktuální vydání
Letectví a kosmonautika - Hliníkové pigmentované povlaky - Metody povlakování
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500987 ČSN EN 14504 (320223) - leden 2017 aktuální vydání
Plavidla vnitrozemské plavby - Plovoucí přístavní můstky a plovoucí zařízení na vnitrozemských vodních cestách - Požadavky, zkoušky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
501532 ČSN IEC 60050-300/změna A1 (330050) - leden 2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje - Část 311: Všeobecné termíny měření - Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření - Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů - Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje
65 Kč vč. DPH
501231 ČSN IEC 60050-471/změna A1 (330050) - leden 2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 471: Izolátory
65 Kč vč. DPH
501480 ČSN EN 55016-1-3 ed. 2/změna A1 (334210) - leden 2017
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-3: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušivý výkon
125 Kč vč. DPH
501479 ČSN EN 55011 ed. 3/změna Z1 (334225) - leden 2017
Průmyslová, vědecká a lékařská zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření
Změna bude zrušena k 15. únoru 2019
32 Kč vč. DPH
501478 ČSN EN 55011 ed. 4 (334225) - leden 2017
Průmyslová, vědecká a zdravotnická zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.17t


820 Kč vč. DPH
501481 ČSN EN 55013 ed. 2/změna A1 (334228) - leden 2017
Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření
Změna byla zrušena k 5. březnu 2017
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501520 ČSN CLC/TS 50131-12 (334591) - leden 2017
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 12: Metody a požadavky pro nastavování stavu střežení a klidu poplachových zabezpečovacích systémů (IAS)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500797 ČSN EN 60702-3 (347471) - leden 2017
Kabely s minerální izolací a jejich koncovky pro jmenovitá napětí do 750 V - Část 3: Návod na použití
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500596 ČSN EN 50290-2-33 (347820) - leden 2017
Komunikační kabely - Část 2-33: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyethylenové izolační směsi pro víceprvkové metalické kabely pro vnitřní použití (datový kabel)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
500597 ČSN EN 50290-2-37 (347820) - leden 2017
Komunikační kabely - Část 2-37: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyethylenová izolace pro koaxiální kabely
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500595 ČSN EN 50290-2-38 (347820) - leden 2017
Komunikační kabely - Část 2-38: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polypropylenová izolace pro koaxiální kabely
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
501466 ČSN EN 50629/změna A1 (351107) - leden 2017
Energetické hodnocení velkých výkonových transformátorů (Um > 36 kV nebo Sr ≥ 40 MVA)
125 Kč vč. DPH
501465 ČSN EN 50588-1/změna A1 (351111) - leden 2017
Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Obecné požadavky
125 Kč vč. DPH
501545 ČSN EN 61009-1 ed. 3/změna A12 (354182) - leden 2017
Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Obecná pravidla
125 Kč vč. DPH
501544 ČSN 35 4185/změna Z1 (354185) - leden 2017
Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou nebo bez vestavěné nadproudové ochrany pro zásuvky pro domovní a podobné použití
32 Kč vč. DPH
501531 ČSN EN 61557-8 ed. 3/Oprava 1 (356230) - leden 2017
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 8: Hlídače izolačního stavu v rozvodných sítích IT
20 Kč vč. DPH
500044 ČSN EN 62387 (356674) - leden 2017
Přístroje radiační ochrany - Pasivní integrující dozimetrické systémy pro osoby, pracoviště a prostředí pro monitorování fotonového a beta záření
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
500045 ČSN EN 62387-1/změna Z1 (356674) - leden 2017
Přístroje radiační ochrany - Pasivní integrující dozimetrické systémy pro monitorování prostředí a osob - Část 1: Obecné charakteristiky a požadavky na provoz
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna bude zrušena k 4. lednu 2019
32 Kč vč. DPH
501541 ČSN EN 62433-4 (358795) - leden 2017
EMC modelování integrovaných obvodů - Část 4: Modely integrovaných obvodů pro simulaci chování RF imunity - Modelování imunity pro šíření poruch vedením (ICIM-CI)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
945 Kč vč. DPH
501543 ČSN EN 61300-2-47 ed. 3/změna Z1 (359251) - leden 2017
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-47: Zkoušky - Teplotní šoky
Změna bude zrušena k 23. červnu 2019
32 Kč vč. DPH
501542 ČSN EN 61300-2-47 ed. 4 (359251) - leden 2017
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-47: Zkoušky - Teplotní šoky
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
501515 ČSN EN 60598-2-13/změna A2 (360600) - leden 2017
Svítidla - Část 2-13: Zvláštní požadavky - Svítidla zapuštěná v terénu
125 Kč vč. DPH
501521 ČSN EN 50193-1 ed. 2 (361060) - leden 2017 aktuální vydání
Elektrické průtokové ohřívače vody - Metody měření funkce - Část 1: Obecné požadavky
340 Kč vč. DPH
501522 ČSN EN 50193-1/změna Z1 (361060) - leden 2017
Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 1: Obecné požadavky
Změna bude zrušena k 23. květnu 2019
32 Kč vč. DPH
501468 ČSN EN 50242 ed. 2/změna Z1 (361060) - leden 2017
Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Metody měření funkce
Změna byla zrušena k 11. dubnu 2018
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501467 ČSN EN 50242 ed. 3 (361060) - leden 2017
Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Metody měření funkce
590 Kč vč. DPH
501534 ČSN EN 60086-3 ed. 3/změna Z1 (364110) - leden 2017
Primární baterie - Část 3: Hodinkové baterie
Změna bude zrušena k 29. červnu 2019
32 Kč vč. DPH
501533 ČSN EN 60086-3 ed. 4 (364110) - leden 2017
Primární baterie - Část 3: Hodinkové baterie
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
501027 ČSN EN 62563-1/změna A1 (364815) - leden 2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Zdravotnické zobrazovací systémy - Část 1: Metody hodnocení
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500838 ČSN EN 62827-1 (367216) - leden 2017
Bezdrátový přenos výkonu - Management - Část 1: Společné části
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501496 ČSN EN 61260-1/změna Z1 (368852) - leden 2017
Elektroakustika - Oktávové a zlomkooktávové pásmové filtry - Část 1: Technické požadavky
32 Kč vč. DPH
501495 ČSN EN 61260-2 (368852) - leden 2017
Elektroakustika - Oktávové a zlomkooktávové pásmové filtry - Část 2: Typové zkoušky
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.18t


465 Kč vč. DPH
501497 ČSN EN 61260-3 (368852) - leden 2017
Elektroakustika - Oktávové a zlomkooktávové pásmové filtry - Část 3: Periodické zkoušky
340 Kč vč. DPH
501499 ČSN EN 61260/změna Z2 (368852) - leden 2017
Elektroakustika - Oktávové a zlomkooktávové filtry
Změna bude zrušena k 27. dubnu 2019
32 Kč vč. DPH
500974 ČSN EN ISO/IEC 30121 (369044) - leden 2017
Informační technologie - Správa forenzního rámce rizik
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501492 ČSN ISO/IEC 8824-1 (369632) - leden 2017
Informační technologie - Abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna (ASN.1): Specifikace základního způsobu zápisu
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
1 100 Kč vč. DPH
500973 ČSN EN ISO/IEC 27037 (369846) - leden 2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro identifikaci, sběr, získávání a uchovávání digitálních důkazů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
500979 ČSN EN ISO/IEC 27038 (369847) - leden 2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Specifikace pro digitální zpracování dokumentů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500978 ČSN EN ISO/IEC 27040 (369849) - leden 2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Zabezpečení úložišť dat
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
500977 ČSN EN ISO/IEC 27041 (369850) - leden 2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice k zajištění vhodných a přiměřených metod zjišťování kolizních stavů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
500976 ČSN EN ISO/IEC 27042 (369851) - leden 2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro analýzu a interpretaci uložených digitálních dat
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
500975 ČSN EN ISO/IEC 27043 (369852) - leden 2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Principy a procesy zjišťování kolizních stavů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
501505 ČSN EN 50194-2/změna A1 (378370) - leden 2017
Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech - Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky
190 Kč vč. DPH
501285 ČSN EN ISO 20088-1 (386660) - leden 2017
Stanovení odolnosti izolačních materiálů proti kryogennímu vylití - Část 1: Kapalná fáze
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
501485 ČSN EN 10139 (420043) - leden 2017 aktuální vydání
Pásy z nízkouhlíkových ocelí válcované za studena, bez povlaku, pro tváření za studena - Technické dodací podmínky
230 Kč vč. DPH
501312 ČSN EN ISO 6892-1 (420310) - leden 2017 aktuální vydání
Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty
590 Kč vč. DPH
501514 ČSN ISO 9649 (420419) - leden 2017 aktuální vydání
Kovové materiály - Drát - Zkouška střídavým krutem
190 Kč vč. DPH
501491 ČSN EN 10359 (421002) - leden 2017 aktuální vydání
Laserem svařované předlisky z tenkých ocelových plechů - Technické dodací podmínky
230 Kč vč. DPH
501551 ČSN EN 13348 (421523) - leden 2017 aktuální vydání
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové z mědi pro medicinální plyny nebo vakuum
230 Kč vč. DPH
501549 ČSN EN 12735-1 (421525) - leden 2017 aktuální vydání
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro klimatizaci a chlazení - Část 1: Trubky pro potrubní systémy
340 Kč vč. DPH
501550 ČSN EN 12735-2 (421525) - leden 2017 aktuální vydání
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro klimatizaci a chlazení - Část 2: Trubky pro zařízení
340 Kč vč. DPH
501034 ČSN EN 46-1 (490694) - leden 2017 aktuální vydání
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti čerstvě vylíhlým larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Část 1: Aplikace povrchovou ochranou (laboratorní metoda)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
501035 ČSN EN 46-2 (490694) - leden 2017 aktuální vydání
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti čerstvě vylíhlým larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Část 2: Účinek proti vajíčkům (laboratorní metoda)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501039 ČSN P CEN/TS 16916 (631012) - leden 2017
Materiálové využití starých pneumatik - Stanovení zvláštních požadavků pro odběr vzorků a stanovení obsahu vlhkosti pomocí metody sušením v sušárně
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501026 ČSN EN ISO 18752 (635235) - leden 2017
Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Tlakové hadice pro hydrauliku vyztužené drátem nebo přízovou výztuží - Specifikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501016 ČSN EN ISO 16012 (640228) - leden 2017
Plasty - Stanovení lineárních rozměrů zkušebních těles
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501018 ČSN EN ISO 19064-1 (642601) - leden 2017
Plasty - Styren-akrylonitril (SAN) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501010 ČSN EN ISO 19063-1 (642611) - leden 2017
Plasty - Houževnatý polystyren (PS-I) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501017 ČSN EN ISO 19062-1 (642720) - leden 2017
Plasty - Akrylonitril-butadien-styren (ABS) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501019 ČSN EN 13598-2 (646432) - leden 2017 aktuální vydání
Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 2: Specifikace pro vstupní a revizní šachty
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
501539 ČSN EN 16734 (656519) - leden 2017
Motorová paliva - Motorová nafta B10 - Požadavky a metody zkoušení
230 Kč vč. DPH
501067 ČSN P CEN/TS 16969 (672017) - leden 2017
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení uzavření čelních ploch dřeva
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
500964 ČSN EN ISO 4629-1 (673041) - leden 2017
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hydroxylového čísla - Část 1: Titrační metoda bez použití katalyzátoru
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500992 ČSN EN ISO 4629-2 (673041) - leden 2017
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hydroxylového čísla - Část 2: Metoda s použitím katalyzátoru
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500960 ČSN EN 13160-2 (698220) - leden 2017 aktuální vydání
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 2: Požadavky a metody pro zkoušení/posuzování tlakových a vakuových systémů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
500959 ČSN EN 13160-3 (698220) - leden 2017 aktuální vydání
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 3: Požadavky a metody zkoušení/posuzování kapalinových systémů pro nádrže
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
500957 ČSN EN 13160-4 (698220) - leden 2017 aktuální vydání
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 4: Požadavky a metody zkoušení/posuzování pro systémy zjišťování netěsností založených na senzorech
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
500944 ČSN EN 13160-5 (698220) - leden 2017 aktuální vydání
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 5: Požadavky a metody zkoušení/posuzování pro měřicí systémy v nádrži a tlakové potrubní systémy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
500945 ČSN EN 13160-6 (698220) - leden 2017 aktuální vydání
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 6: Snímače v kontrolních sondách
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
500965 ČSN EN ISO 22476-15 (721004) - leden 2017
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 15: Měření parametrů vrtání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
501286 ČSN EN ISO 22477-10 (721008) - leden 2017
Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 10: Zkoušení pilot: zkoušení rychlým zatížením
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
500983 ČSN EN 492 +A1 (723401) - leden 2017
Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
501634 ČSN EN 492 ed. 2/změna Z2 (723401) - leden 2017
Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody
Změna byla zrušena k 30. dubnu 2018
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
500984 ČSN EN 12467 +A1 (723403) - leden 2017
Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
501635 ČSN EN 12467 ed. 2/změna Z2 (723403) - leden 2017
Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody
Změna byla zrušena k 30. dubnu 2018
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501490 ČSN EN 16687 (728000) - leden 2017 aktuální vydání
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Terminologie
440 Kč vč. DPH
501501 ČSN EN 1991-1-3 NA ed. A (730035) - leden 2017
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads
190 Kč vč. DPH
500966 ČSN EN 14358 (731705) - leden 2017 aktuální vydání
Dřevěné konstrukce - Výpočet a ověřování charakteristických hodnot
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
230 Kč vč. DPH
500967 ČSN EN 16784 (732864) - leden 2017
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení dlouhodobého chování spojovacích prostředků kolíkového typu s povlakem a bez povlaku
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
230 Kč vč. DPH
501474 ČSN EN 16497-1 (734217) - leden 2017 aktuální vydání
Komíny - Betonové systémové komíny - Část 1: Otevřené (nevyvážené) aplikace
550 Kč vč. DPH
501513 ČSN EN 13230-1 (736365) - leden 2017 aktuální vydání
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 1: Obecné požadavky
350 Kč vč. DPH
501512 ČSN EN 13230-2 (736365) - leden 2017 aktuální vydání
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 2: Předpjaté monoblokové pražce
340 Kč vč. DPH
501511 ČSN EN 13230-3 (736365) - leden 2017 aktuální vydání
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 3: Dvoublokové železobetonové pražce
340 Kč vč. DPH
501510 ČSN EN 13230-4 (736365) - leden 2017 aktuální vydání
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce
340 Kč vč. DPH
501412 ČSN EN 1628 +A1 (746002) - leden 2017 aktuální vydání
Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení
570 Kč vč. DPH
501413 ČSN EN 1629 +A1 (746003) - leden 2017 aktuální vydání
Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení
350 Kč vč. DPH
501414 ČSN EN 1630 +A1 (746004) - leden 2017 aktuální vydání
Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání
350 Kč vč. DPH
501504 ČSN EN ISO 7027-1 (757343) - leden 2017
Kvalita vod - Stanovení zákalu - Část 1: Kvantitativní metody
230 Kč vč. DPH
500994 ČSN EN 862 (770411) - leden 2017 aktuální vydání
Obaly - Obaly odolné dětem - Požadavky a zkušební postupy na opakovaně uzavíratelné obaly určené pro jiné než farmaceutické výrobky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500993 ČSN EN 14375 (770412) - leden 2017 aktuální vydání
Opakovaně neuzavíratelné obaly odolné dětem určené pro farmaceutické výrobky - Požadavky a zkoušení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501622 ČSN EN 943-1 (832726) - leden 2017 aktuální vydání
Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných)
440 Kč vč. DPH
501530 ČSN EN ISO 14120 (833302) - leden 2017 aktuální vydání
Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 8.17t


460 Kč vč. DPH
501525 ČSN EN ISO 13850 (833311) - leden 2017 aktuální vydání
Bezpečnost strojních zařízení - Funkce nouzového zastavení - Zásady pro konstrukci
230 Kč vč. DPH
501025 ČSN EN ISO 9241-920 (833582) - leden 2017
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 920: Směrnice pro dotykové a vizuální interakce
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
501042 ČSN EN 19694-1 (834798) - leden 2017
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 1: Obecná hlediska
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
501043 ČSN EN 19694-2 (834798) - leden 2017
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 2: Výroba železa a oceli
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
501044 ČSN EN 19694-3 (834798) - leden 2017
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 3: Výroba cementu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
501045 ČSN EN 19694-4 (834798) - leden 2017
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 4: Výroba hliníku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501040 ČSN EN 19694-5 (834798) - leden 2017
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 5: Výroba vápna
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
501037 ČSN EN 19694-6 (834798) - leden 2017
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 6: Výroba slitin železa
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
500997 ČSN P CEN ISO/TS 16558-2 (836704) - leden 2017
Kvalita půdy - Minerální uhlovodíky pro hodnocení rizik - Část 2: Stanovení alifatických a aromatických frakcí málo těkavých minerálních uhlovodíků s použitím plynové chromatografie s plamenoionizační detekcí (GC/FID)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
500998 ČSN P CEN/TS 15864 (838010) - leden 2017 aktuální vydání
Charakterizace odpadů - Základní charakterizační zkouška chování při vyluhování - Dynamická vyluhovací zkouška monolitických odpadů s neustálou obnovou výluhu za podmínek relevantních pro určené scénáře
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
501556 ČSN EN ISO 16993 (838225) - leden 2017 aktuální vydání
Tuhá biopaliva - Přepočet výsledků analýz pro různé stavy biopaliv
230 Kč vč. DPH
501529 ČSN EN ISO 16994 (838226) - leden 2017 aktuální vydání
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkové síry a celkového chloru
230 Kč vč. DPH
501012 ČSN EN ISO 22675 (844020) - leden 2017 aktuální vydání
Protetika - Zkoušení kotníkových a nožních náhrad - Požadavky a zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
501493 ČSN EN ISO 15883-6 (847150) - leden 2017 aktuální vydání
Mycí a dezinfekční zařízení - Část 6: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení pro tepelnou dezinfekci neinvazivních, nekritických zdravotnických prostředků a vybavení pro zdravotní péči
230 Kč vč. DPH
501066 ČSN EN ISO 10139-2 (856360) - leden 2017 aktuální vydání
Stomatologie - Měkké rebazovací materiály pro snímací zubní náhrady - Část 2: Materiály pro dlouhodobé použití
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501007 ČSN P CEN/TS 16835-2 (857030) - leden 2017
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 2: Izolovaná genomická DNA
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500995 ČSN P CEN/TS 16835-3 (857030) - leden 2017
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 3: Bez buněk izolovaná cirkulující DNA z plazmy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501000 ČSN P CEN/TS 16826-1 (857031) - leden 2017
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro čerstvě zmraženou tkáň - Část 1: Izolovaná RNA
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500999 ČSN P CEN/TS 16826-2 (857031) - leden 2017
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro čerstvě zmraženou tkáň - Část 2: Izolované proteiny
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501001 ČSN P CEN/TS 16827-1 (857032) - leden 2017
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro FFPE tkáň - Část 1: Izolovaná RNA
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501002 ČSN P CEN/TS 16827-2 (857032) - leden 2017
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro FFPE tkáň - Část 2: Izolované proteiny
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501003 ČSN P CEN/TS 16827-3 (857032) - leden 2017
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro FFPE tkáň - Část 3: Izolovaná DNA
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500996 ČSN P CEN/TS 16945 (857033) - leden 2017
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro metabolomiky v moči, krevním séru a plazmě
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501462 ČSN ETSI EN 303 146-3 V1.2.1 (870016) - leden 2017
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení - Část 3: Rozhraní jednotných rádiových aplikací (URAI)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
500972 ČSN ETSI EN 303 339 V1.1.1 (870018) - leden 2017
Širokopásmová přímá komunikace letadlo-země - Zařízení pracující v kmitočtových pásmech 1 900 MHz až 1 920 MHz a 5 855 MHz až 5 875 MHz - Antény s pevným vzorem - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
500988 ČSN ETSI EN 300 386 V2.1.1 (872004) - leden 2017
Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky Směrnice 2014/30/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
500971 ČSN ETSI EN 300 392-3-5 V1.5.1 (875042) - leden 2017
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 5: Mobilita managementu jako přídavný rys sítě (ANF-ISIMM)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
1 850 Kč vč. DPH
501235 ČSN ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 (875111) - leden 2017
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 1: Úvod a společné požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500969 ČSN ETSI EN 302 195 V2.1.1 (875119) - leden 2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na aktivní lékařské implantáty (ULP-AMI) a doplňky (ULP-AMI-P) velmi nízkého výkonu, pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 315 kHz
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
501236 ČSN ETSI EN 302 480 V2.1.1 (875144) - leden 2017
Palubní letecký systém mobilní komunikace (MCOBA) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
500970 ČSN ETSI EN 301 427 V2.1.1 (876031) - leden 2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pohyblivé družicové pozemské stanice (MES) s výjimkou leteckých pohyblivých družicových pozemských stanic, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz a zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
500809 ČSN ETSI EN 301 441 V2.1.1 (876034) - leden 2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pohyblivé pozemské stanice (MES), včetně ručních pozemských stanic, družicových sítí osobních komunikací (S-PCN) pracujících v kmitočtových pásmech 1,6 GHz/2,4 GHz pohyblivé družicové služby (MSS)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
500808 ČSN ETSI EN 301 360 V2.1.1 (876043) - leden 2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru ke geostacionárním družicím pracující v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 29,5 GHz
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
501503 ČSN ETSI EN 302 574-1 V2.1.2 (876052) - leden 2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU pro pohyblivé pozemské stanice (MES) pracující v kmitočtových pásmech 1 980 MHz až 2 010 MHz (směr země - vesmír) a 2 170 MHz až 2 200 MHz (směr vesmír - země) - Část 1: Doplňková pozemní část (CGC) pro širokopásmové systémy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
501502 ČSN ETSI EN 302 574-2 V2.1.2 (876052) - leden 2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU pro pohyblivé pozemské stanice (MES) pracující v kmitočtových pásmech 1 980 MHz až 2 010 MHz (směr země - vesmír) a 2 170 MHz až 2 200 MHz (směr vesmír - země) - Část 2: Uživatelská zařízení (EU) pro širokopásmové systémy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
501524 ČSN EN 1729-1 (911710) - leden 2017 aktuální vydání
Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 1: Funkční rozměry
570 Kč vč. DPH
501518 ČSN EN 1729-2 +A1 (911710) - leden 2017 aktuální vydání
Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
340 Kč vč. DPH
501022 ČSN EN 14527 (914111) - leden 2017 aktuální vydání
Vany pro sprchové kouty pro domácí použití
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
501102 ČSN EN 14527 +A1/změna Z1 (914111) - leden 2017
Vany pro sprchové kouty pro domácí použití
Změna byla zrušena k 30. březnu 2018
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501487 TNI CEN/TR 15371-1 (943080) - leden 2017
Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 1: Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 a EN 71-14
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
770 Kč vč. DPH
501488 TNI CEN/TR 15371-2 (943080) - leden 2017
Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 2: Odpovědi na žádosti o interpretaci chemických norem souboru EN 71
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
190 Kč vč. DPH
501023 ČSN EN 16790 (961525) - leden 2017
Ochrana kulturního dědictví - Komplexní ochrana před škůdci
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH