TNI CEN/TR 15371-2 (943080) Zrušená norma

Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 2: Odpovědi na žádosti o interpretaci chemických norem souboru EN 71

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Účelem této technické zprávy CEN je poskytnout odpovědi na žádosti o interpretaci aktuálních chemických norem souboru EN 71:
- EN 71-3: Migrace určitých prvků
- EN 71-4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti
- EN 71-5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy
- EN 71-7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení
- EN 71-9: Organické chemické sloučeniny - Požadavky
- EN 71-10: Organické chemické sloučeniny - Příprava vzorků a extrakce
- EN 71-11: Organické chemické sloučeniny - Analytické metody
- EN 71-12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky
- EN 71-13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy

Označení TNI CEN/TR 15371-2 (943080)
Katalogové číslo 501488
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 2017
Datum účinnosti 1. 2. 2017
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8596135014880
Norma byla zrušena k 1. 2. 2019
a nahrazena TNI CEN/TR 15371-2 (943080)
Tato norma nahradila TNI CEN/TR 15371 (943080) z května 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

TNI CEN/TR 15371-1 (943080)
Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 1: Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 a EN 71-14