TNI CEN/TR 15371-1 (943080) Zrušená norma

Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 1: Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 a EN 71-14

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Účelem této technické zprávy je poskytnout odpovědi na žádosti o interpretaci norem EN 71-1:2014 Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti, EN 71-2:2011+A1:2014 Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost, EN 71-8:2011 Bezpečnost hraček - Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití a EN 71-14 Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití.

Označení TNI CEN/TR 15371-1 (943080)
Katalogové číslo 501487
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 1. 2017
Datum účinnosti 1. 2. 2017
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 94 stran formátu A4
EAN kód 8596135014873
Norma byla zrušena k 1. 6. 2019
a nahrazena TNI CEN/TR 15371-1 (943080)
Tato norma nahradila TNI CEN/TR 15371 (943080) z května 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

TNI CEN/TR 15371-2 (943080)
Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 2: Odpovědi na žádosti o interpretaci chemických norem souboru EN 71