ČSN (normy i změny) z října 2016

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 14004 (010904) - říjen 2016

Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci

770 Kč

ČSN EN 80000-13/Oprava 1 (011300) - říjen 2016

Veličiny a jednotky - Část 13: Informatika

20 Kč

ČSN EN 80000-6/Oprava 1 (011300) - říjen 2016

Veličiny a jednotky - Část 6: Elektromagnetismus

20 Kč

ČSN EN ISO 80000-10/Oprava 1 (011300) - říjen 2016

Veličiny a jednotky - Část 10: Atomová a jaderná fyzika

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 80000-11/Oprava 1 (011300) - říjen 2016

Veličiny a jednotky - Část 11: Podobnostní čísla

20 Kč

ČSN EN ISO 80000-12/Oprava 1 (011300) - říjen 2016

Veličiny a jednotky - Část 12: Fyzika pevných látek

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 80000-3/Oprava 1 (011300) - říjen 2016

Veličiny a jednotky - Část 3: Prostor a čas

20 Kč

ČSN EN ISO 80000-4/Oprava 1 (011300) - říjen 2016

Veličiny a jednotky - Část 4: Mechanika

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 80000-5/Oprava 1 (011300) - říjen 2016

Veličiny a jednotky - Část 5: Termodynamika

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 80000-8/Oprava 1 (011300) - říjen 2016

Veličiny a jednotky - Část 8: Akustika

Změna bude zrušena k 1. listopadu 2020.

20 Kč

ČSN EN ISO 80000-9/Oprava 1 (011300) - říjen 2016

Veličiny a jednotky - Část 9: Fyzikální chemie a molekulová fyzika

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 80000-7/Oprava 1 (011300) - říjen 2016

Veličiny a jednotky - Část 7: Světlo

20 Kč

ČSN EN ISO/IEC 13273-1 (011506) - říjen 2016

Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 1: Energetická účinnost

340 Kč

ČSN EN ISO/IEC 13273-2 (011506) - říjen 2016

Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 2: Obnovitelné zdroje energie

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-4 (012003) - říjen 2016

Nanotechnologie - Slovník - Část 4: Nanostrukturované materiály

230 Kč

ČSN EN ISO 25178-1 (014451) - říjen 2016

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Část 1: Indikace textury povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 12707 (015005) - říjen 2016

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Slovník

190 Kč

ČSN EN 13018 (015037) - říjen 2016 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Vizuální zkoušení - Obecné zásady

125 Kč

ČSN EN ISO 18563-3 (015063) - říjen 2016 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového phased array zařízení - Část 3: Kompletní zkušební zařízení

350 Kč

ČSN P CEN/TS 16614-3 (018237) - říjen 2016

Veřejná doprava osob - Síť a časový rozvrh (NeTEx) - Část 3: Formát pro výměnu informací o jízdném ve veřejné dopravě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

4 300 Kč

ČSN EN ISO 24534-3 (018350) - říjen 2016

Inteligentní dopravní systémy - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 3: Data o vozidle

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN 14038-1 (038343) - říjen 2016

Elektromagnetická realkalizace a úprava vyztuženého betonu extrakcí chloridů - Část 1: Realkalizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 14270 (051110) - říjen 2016 aktuální vydání

Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro mechanizované odlupovací zkoušení odporových bodových, švových a výstupkových svarů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14272 (051111) - říjen 2016 aktuální vydání

Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro křížové zkoušení tahem odporových bodových a výstupkových svarů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14273 (051112) - říjen 2016 aktuální vydání

Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro zkoušení střihem odporových bodových, švových a výstupkových svarů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62135-1 ed. 2/Oprava 1 (052013) - říjen 2016

Odporová svařovací zařízení - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci

20 Kč

ČSN EN ISO 17916 (053405) - říjen 2016

Bezpečnost strojů na tepelné dělení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 203-1/Oprava 1 (061901) - říjen 2016

Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost

20 Kč

07 Kotle

ČSN EN ISO 10286 (078301) - říjen 2016 aktuální vydání

Lahve na plyny - Terminologie

550 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 10322-1 (195104) - říjen 2016 aktuální vydání

Oční optika - Jednostranně leštěné polotovary brýlových čoček - Část 1: Požadavky na polotovary jednoohniskových nebo víceohniskových čoček

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10322-2 (195104) - říjen 2016 aktuální vydání

Oční optika - Jednostranně leštěné polotovary brýlových čoček - Část 2: Požadavky na polotovary čoček s progresivní a degresivní lámavostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10685-2 (195114) - říjen 2016 aktuální vydání

Oční optika - Elektronický katalog a identifikace brýlových obrub a protislunečních brýlí - Část 2: Obchodní informace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 10360-10 (252011) - říjen 2016

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 10: Trakční laser pro měření vzdálenosti bod po bodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 5167-5 (257710) - říjen 2016

Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 5: Kuželové průtokoměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 9244/změna Amd. 1 (277509) - říjen 2016

Stroje pro zemní práce - Bezpečnostní štítky pro stroje - Všeobecné zásady

190 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN ISO 15118-2 (300559) - říjen 2016

Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 2: Požadavky na síťový a aplikační protokol

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 500 Kč

ČSN EN ISO 15118-3 (300559) - říjen 2016

Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 3: Požadavky na fyzickou a datovou vrstvu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 16315 (326611) - říjen 2016

Malá plavidla - Elektrické hnací systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 61140 ed. 2/změna Z1 (330500) - říjen 2016

Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

Změna byla zrušena k 27. květnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61140 ed. 3 (330500) - říjen 2016

Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

550 Kč

ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 (332000) - říjen 2016 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Fotovoltaické (PV) systémy

340 Kč

ČSN 33 2000-7-712/změna Z1 (332000) - říjen 2016

Elektrické instalace budov - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy

Změna byla zrušena k 8. dubnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50341-2-22 (333300) - říjen 2016

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-22: Národní normativní aspekty (NNA) pro Polsko (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60270/změna A1 (345641) - říjen 2016

Technika zkoušek vysokým napětím - Měření částečných výbojů

230 Kč

ČSN EN 62631-3-2 (346452) - říjen 2016

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-2: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Povrchový odpor a povrchová rezistivita

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN IEC 93/změna Z2 (346460) - říjen 2016

Skúšky tuhých elektroizolačných materiálov. Metódy merania vnútornej resistivity a povrchovej resistivity tuhých elektroizolačných materiálov

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62631-3-1 (346462) - říjen 2016

Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-1: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita, obecné metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62153-4-7 ed. 2 (347003) - říjen 2016 aktuální vydání

Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-7: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Zkušební metoda pro měření přenosové impedance ZT a útlumu stínění aS nebo vazebního útlumu aC konektorů a sestav do 3 GHz a výše - Triaxiální metoda koncentrických trubek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

740 Kč

ČSN EN 62153-4-7/změna Z1 (347003) - říjen 2016

Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-7: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Zkušební metoda pro měření přenosové impedance a útlumu stínění - nebo vazebního útlumu - Metoda koncentrických trubek

Změna byla zrušena k 13. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50577 (347113) - říjen 2016

Elektrické kabely - Zkouška požární odolnosti nechráněných elektrických kabelů (P klasifikace)

340 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60320-1 ed. 3/změna Z1 (354508) - říjen 2016

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 29. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60320-1 ed. 4 (354508) - říjen 2016 aktuální vydání

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.18t, Oprava 2 9.19t

590 Kč

ČSN EN 60939-3/Oprava 1 (358281) - říjen 2016

Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 3: Norma pro pasivní filtry, pro které jsou vhodné bezpečnostní zkoušky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 60384-14 ed. 2/Oprava 1 (358291) - říjen 2016

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 62779-1 (358776) - říjen 2016

Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro komunikaci s lidským tělem - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62779-2 (358776) - říjen 2016

Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro komunikaci s lidským tělem - Část 2: Charakterizace výkonu rozhraní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61291-2 ed. 3/změna Z1 (359273) - říjen 2016

Optické zesilovače - Část 2: Digitální aplikace - Šablona funkčních specifikací

Změna byla zrušena k 24. březnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61291-2 ed. 4 (359273) - říjen 2016

Optické zesilovače - Část 2: Jednokanálové aplikace - Šablona funkčních specifikací

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61167 ed. 2 (360250) - říjen 2016

Halogenidové výbojky - Požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 2. listopadu 2021 (zobrazit náhrady).

1 722 Kč

ČSN EN 61167/změna Z1 (360250) - říjen 2016

Halogenidové výbojky - Požadavky na provedení

Změna byla zrušena k 10. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61377 (362207) - říjen 2016

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Sloučené zkoušky motorů a jejich řídicího systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61377-1/změna Z1 (362207) - říjen 2016

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Část 1: Sloučené zkoušky střídavých motorů napájených ze střídačů a jejich řídicího systému

Změna byla zrušena k 23. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61377-2/změna Z1 (362207) - říjen 2016

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Sloučené zkoušky - Část 2: Stejnosměrné trakční motory napájené z pulzních měničů a jejich řízení

Změna byla zrušena k 23. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61377-3/změna Z1 (362207) - říjen 2016

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Část 3: Sloučené zkoušky střídavých motorů napájených z nepřímých měničů a jejich řídicí systém

Změna byla zrušena k 23. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62877-1 (364381) - říjen 2016

Elektrolyt a voda pro uzavřené větrané olověné akumulátory - Část 1: Požadavky na elektrolyt

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 62877-2 (364381) - říjen 2016

Elektrolyt a voda pro uzavřené větrané olověné akumulátory - Část 2: Požadavky na vodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 62446-1 (364623) - říjen 2016

Fotovoltaické (PV) systémy - Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu - Část 1: Systémy spojené s rozvodnou sítí - Dokumentace, zkoušky při uvádění do provozu a kontrola

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

780 Kč

ČSN EN 62446/změna Z1 (364623) - říjen 2016

Fotovoltaické systémy spojené s elektrorozvodnou sítí - Minimální požadavky na systémovou dokumentaci, zkoušky při uvádění do provozu a kontrolu

Změna byla zrušena k 23. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60958-4 ed. 2/změna Z1 (368308) - říjen 2016

Digitální zvukové rozhraní - Část 4: Profesionální aplikace (TA4)

Změna byla zrušena k 28. dubnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60958-4-1 (368308) - říjen 2016

Digitální zvukové rozhraní - Část 4-1: Profesionální aplikace - Zvukový obsah

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60958-4-2 (368308) - říjen 2016

Digitální zvukové rozhraní - Část 4-2: Profesionální aplikace - Metadata a subkódy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60958-4-4 (368308) - říjen 2016

Digitální zvukové rozhraní - Část 4-4: Profesionální aplikace - Fyzikální a elektrické parametry

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50514 ed. 2/změna Z1 (369062) - říjen 2016

Zařízení zvukové, obrazové a informační technologie - Výrobní kusové zkoušky elektrické bezpečnosti

Změna byla zrušena k 10. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62911 (369062) - říjen 2016

Zařízení zvukové, obrazové a informační technologie - Výrobní kusové zkoušky elektrické bezpečnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO/IEC 27033-1 (369701) - říjen 2016

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 1: Přehled a pojmy

440 Kč

ČSN ISO/IEC 27033-4 (369701) - říjen 2016

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 4: Zabezpečení komunikace mezi sítěmi s využitím bezpečnostních bran

340 Kč

ČSN ISO/IEC 27006 (369790) - říjen 2016 aktuální vydání

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů řízení bezpečnosti informací

440 Kč

ČSN ISO/IEC 18014-4 (369795) - říjen 2016

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Služby pro vyznačení času - Část 4: Sledovatelnost zdroje času

230 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN CLC/TS 50612 (378393) - říjen 2016 aktuální vydání

Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů spalinových plynů - Použití při uvádění do provozu, servisu a údržbě plynem ohřívaných bojlerů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

40 Jaderná technika

ČSN EN ISO 18589-7 (404015) - říjen 2016

Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 7: In situ měření radionuklidů emitujících záření gama

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 16641 (404016) - říjen 2016

Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch - Radon 220: Integrované metody měření pro stanovení průměrné objemové aktivity pomocí pasivních stopových detektorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15366-1 (404050) - říjen 2016

Technologie jaderného paliva - Chemická separace a purifikace uranu a plutonia v roztocích kyseliny dusičné pro účely izotopické analýzy a analýzy zředěných izotopických roztoků cestou chromatografie extrahovaných rozpouštědel - Část 1: Vzorky obsahující plutonium v rozsahu mikrogramů a uran v rozsahu miligramů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15366-2 (404050) - říjen 2016

Technologie jaderného paliva - Chemická separace a purifikace uranu a plutonia v roztocích kyseliny dusičné pro účely izotopické analýzy a analýzy zředěných izotopických roztoků cestou chromatografie extrahovaných rozpouštědel - Část 2: Vzorky obsahující plutonium v rozsahu nanogramů a méně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15646 (404051) - říjen 2016

Test opětovným spékáním peletek UO2, (U,Gd)O2 a (U,Pu)O2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 4829-2 (420512) - říjen 2016

Oceli - Stanovení celkového obsahu křemíku - Spektrofotometrické stanovení ve formě redukovaného křemičitano-molybdenového komplexu - Část 2: Obsah křemíku v rozmezí od 0,01 % do 0,05 %

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 16802 (560062) - říjen 2016

Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických specií - Stanovení anorganického arsenu v potravinách mořského a rostlinného původu metodou anexové iontově výměnné HPLC-ICP-MS po extrakci na vodní lázni

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16801 (560072) - říjen 2016

Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických specií - Stanovení methylrtuti v potravinách mořského původu metodou izotopového ředění pomocí GC-ICP-MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18744 (560109) - říjen 2016

Mikrobiologie potravinového řetězce - Průkaz a stanovení počtu Cryptosporidium a Giardia v čerstvé zelené listové zelenině a plodech bobulovin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 15634-3 (560671) - říjen 2016

Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 3: Lískové ořechy (Corylus avellana) - Kvalitativní detekce specifické DNA sekvence v čokoládě pomocí PCR v reálném čase

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15634-4 (560671) - říjen 2016

Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 4: Podzemnice olejná (Arachis hypogaea) - Kvalitativní detekce specifické DNA sekvence v čokoládě pomocí PCR v reálném čase

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 6886 (588774) - říjen 2016 aktuální vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení oxidační stability (zrychlený oxidační test)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

64 Plasty

ČSN EN 12200-1 (643193) - říjen 2016 aktuální vydání

Plastové okapové potrubní systémy pro nadzemní venkovní použití - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 16319 +A1 (654833) - říjen 2016 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení kadmia, chromu, olova a niklu atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po rozkladu lučavkou královskou

230 Kč

ČSN EN 16659 (657096) - říjen 2016

Asfalty a asfaltová pojiva - Zkouška MSCR (Multiple Stress Creep and Recovery Test)

230 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 1657 (665207) - říjen 2016 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení fungicidního účinku nebo účinku proti kvasinkám chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16254 +A1 (668530) - říjen 2016 aktuální vydání

Lepidla - Emulzní polymery síťované izokyanáty (EPI) pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a funkční charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 16773-1 (673006) - říjen 2016 aktuální vydání

Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 1: Termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16773-2 (673006) - říjen 2016 aktuální vydání

Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 2: Sběr dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16773-3 (673006) - říjen 2016 aktuální vydání

Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 3: Zpracování a analýza dat získaných z testovacích cel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4628-1 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 1: Obecný úvod a systém označování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.19t

210 Kč

ČSN EN ISO 4628-10 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 10: Hodnocení stupně nitkové koroze

190 Kč

ČSN EN ISO 4628-2 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 2: Hodnocení stupně puchýřkování

230 Kč

ČSN EN ISO 4628-3 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 3: Hodnocení stupně prorezavění

230 Kč

ČSN EN ISO 4628-4 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 4: Hodnocení stupně praskání

230 Kč

ČSN EN ISO 4628-5 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 5: Hodnocení stupně odlupování

190 Kč

ČSN EN ISO 4628-7 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 7: Hodnocení stupně křídování metodou sametu

190 Kč

ČSN EN ISO 7784-1 (673082) - říjen 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 1: Metoda s kotouči potaženými brusným papírem a s rotujícím zkušebním vzorkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7784-2 (673082) - říjen 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 2: Metoda s pryžovými brusnými kotouči a s rotujícím zkušebním vzorkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7784-3 (673082) - říjen 2016 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 3: Metoda s kotoučem potaženým brusným papírem a s lineárním vratným pohybem zkušebního vzorku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN ISO 24490 (697275) - říjen 2016

Kryogenické nádoby - Čerpadla pro provoz s nízkými teplotami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13121-3 (698921) - říjen 2016 aktuální vydání

Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 3: Návrh, výpočet a provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 196-1 (722100) - říjen 2016 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti

350 Kč

ČSN EN 14688/změna Z2 (724872) - říjen 2016

Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Umyvadla - Funkční požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10545-14 (725110) - říjen 2016 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Část 14: Stanovení odolnosti proti tvorbě skvrn

230 Kč

ČSN EN ISO 13383-1 (727504) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mikrostrukturální charakteristika - Část 1: Stanovení velikosti zrn a rozdělení velikosti částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13383-2 (727504) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mikrostrukturální charakteristika - Část 2: Stanovení objemového podílu fází vyhodnocením mikrosnímků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23146 (727514) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metody stanovení lomové houževnatosti monolitické keramiky - Část 5: Metoda zkoušky v ohybu s V-zářezem (SEVNB)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23145-1 (727516) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení sypné hmotnosti keramických prášků - Část 1: Sypná hmotnost po setřesení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23145-2 (727516) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení objemové hmotnosti keramických prášků - Část 2: Sypná hmotnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18452 (727523) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení tloušťky keramických vrstev kontaktním profilometrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 26423 (727524) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení tloušťky povlaku kráterovou brousící metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20502 (727525) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení přilnavosti keramických povlaků zkouškou vrypem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 26424 (727527) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení otěruvzdornosti povlaků mikroabrazivní zkouškou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 26443 (727529) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Rockwellova penetrační zkouška pro vyhodnocení přilnavosti keramických povlaků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14604 (727530) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Metody zkoušení keramických povlaků - Stanovení deformace při lomu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17161 (727552) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Keramické kompozity - Stanovení stupně vychýlení při mechanickém zkoušení jednoosým namáháním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14544 (727577) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě - Stanovení vlastnosti při tlakovém namáhání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14574 (727580) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě - Stanovení vlastností při namáhání tahem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17140 (727583) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Stanovení únavových vlastností při konstantní amplitudě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17142 (727584) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě na vzduchu při atmosférickém tlaku - Stanovení únavových vlastností při konstantní amplitudě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14629 (727594) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení tekutosti keramických prášků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 16703 (730514) - říjen 2016 aktuální vydání

Akustika - Zkušební předpis pro sádrokartonové stěny s ocelovými profily - Vzduchová neprůzvučnost

340 Kč

ČSN EN 338 (731711) - říjen 2016 aktuální vydání

Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 13063-1 +A1/Oprava 1 (734213) - říjen 2016

Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí

20 Kč

ČSN 73 6133/změna Z1 (736133) - říjen 2016

Navrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

32 Kč

ČSN EN 12697-16 (736160) - říjen 2016 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 16: Odolnost proti otěru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15528 (736330) - říjen 2016 aktuální vydání

Železniční aplikace - Traťové třídy zatížení pro určení vztahu mezi dovoleným zatížením infrastruktury a maximálním zatížením vozidly

770 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 16580 (746484) - říjen 2016 aktuální vydání

Okna a dveře - Dveřní křídla odolná proti vlhkosti a stříkající vodě - Zkouška a klasifikace

230 Kč

ČSN EN 12217 (747033) - říjen 2016 aktuální vydání

Dveře - Ovládací síly - Požadavky a klasifikace

125 Kč

ČSN EN 13830 ed. 2 (747209) - říjen 2016 aktuální vydání

Lehké obvodové pláště - Norma výrobku

590 Kč

ČSN EN 13830/změna Z2 (747209) - říjen 2016

Lehké obvodové pláště - Norma výrobku

Změna byla zrušena k 31. lednu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 12050-4 ed. 2 (756762) - říjen 2016 aktuální vydání

Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 4: Zpětné armatury pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií

340 Kč

ČSN EN 12050-4/změna Z2 (756762) - říjen 2016

Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 4: Zpětná armatura pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1420 (757331) - říjen 2016 aktuální vydání

Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stanovení pachu a chuti vody v rozvodné trubní síti

340 Kč

ČSN EN 16772 (757730) - říjen 2016

Kvalita vod - Návod pro odběr vzorků bezobratlých v hyporeické zóně řek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

76 Služby

ČSN 76 1110 (761110) - říjen 2016 aktuální vydání

Služby cestovního ruchu - Klasifikace ubytovacích zařízení - Kategorie hotel, hotel garni, penzion, motel a botel

440 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 19070 (793842) - říjen 2016

Usně - Chemické stanovení N-methyl-2-pyrrolidonu (NMP) v usních

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19071 (793843) - říjen 2016

Usně - Chemické zkoušky - Stanovení šestimocného chromu v chromitých činicích látkách a jejich redukčního potenciálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 17751-1 (800211) - říjen 2016

Textilie - Kvantitativní analýza kašmíru, vlny, dalších specifických živočišných vláken a jejich směsí - Část 1: Metoda světelné mikroskopie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 17751-2 (800211) - říjen 2016

Textilie - Kvantitativní analýza kašmíru, vlny, dalších specifických živočišných vláken a jejich směsí - Část 2: Metoda s použitím skenového elektronového mikroskopu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 16778 (832304) - říjen 2016

Ochranné rukavice - Stanovení dimethylformamidu v rukavicích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22155 (836706) - říjen 2016 aktuální vydání

Kvalita půdy - Stanovení těkavých aromatických a halogenovaných uhlovodíků a vybraných etherů plynovou chromatografií - Statická metoda headspace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15009 (836708) - říjen 2016 aktuální vydání

Kvalita půdy - Stanovení obsahu těkavých aromatických uhlovodíků, naftalenu a těkavých halogenovaných uhlovodíků plynovou chromatografií - Metoda purge-and-trap s termální desorpcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17827-1 (838219) - říjen 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 1: Metoda třídění oscilačním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a většími

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 15883-7 (847150) - říjen 2016

Mycí a dezinfekční zařízení - Část 7: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení pro chemickou dezinfekci neinvazivních, nekritických termolabilních zdravotnických prostředků a vybavení pro zdravotní péči

350 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 5360 ed. 2 (852106) - říjen 2016 aktuální vydání

Anestetické odpařovače - Plnicí systémy specifické pro určité anestetikum

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 5360/změna Z1 (852106) - říjen 2016

Anestetické odpařovače - Plnicí systémy specifické pro určité anestetikum

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 31. březnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 14408 ed. 2 (852151) - říjen 2016 aktuální vydání

Tracheální trubice pro laserovou chirurgii - Požadavky na značení a poskytované informace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14408/změna Z1 (852151) - říjen 2016

Tracheální trubice pro laserovou chirurgii - Požadavky na značení a poskytované informace

Změna byla zrušena k 31. březnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 8537 (856172) - říjen 2016 aktuální vydání

Sterilní inzulinové injekční stříkačky pro jedno použití, s jehlou nebo bez jehly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 319 412-3 V1.1.1 (874008) - říjen 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 3: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané právnickým osobám

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ETSI EN 319 412-4 V1.1.1 (874008) - říjen 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 4: Profil certifikátu pro certifikáty webových stránek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN ETSI EN 319 102-1 V1.1.1 (874017) - říjen 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Postupy pro vytváření a ověřování platnosti digitálních podpisů AdES - Část 1: Vytváření a ověřování platnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ETSI EN 300 065 V2.1.2 (875001) - říjen 2016

Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických nebo navigačních informací (NAVTEX) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 300 341 V2.1.1 (875027) - říjen 2016

Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, vysílající signály pro vyvolání specifické odezvy v přijímači - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (875107) - říjen 2016

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1b Směrnice 2014/53/EU - Část 1: Společné technické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (875107) - říjen 2016

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1b Směrnice 2014/53/EU - Část 2: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače VHF

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 843-4 V2.1.1 (875107) - říjen 2016

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1b Směrnice 2014/53/EU - Část 4: Zvláštní podmínky pro úzkopásmové přímotisknoucí (NBDP) přijímače NAVTEX

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (875107) - říjen 2016

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1b Směrnice 2014/53/EU - Část 5: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače MF/HF

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 843-6 V2.1.1 (875107) - říjen 2016

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1b Směrnice 2014/53/EU - Část 6: Zvláštní podmínky pro pozemní stanice na palubách lodí, vysílající na kmitočtech nad 3 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 561 V2.1.1 (875142) - říjen 2016

Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou, pracující v šířce pásma kanálu 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz nebo 150 kHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 885 V2.1.1 (875157) - říjen 2016

Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 300 468 V1.15.1 (879012) - říjen 2016

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 14516 +A1/změna Z2 (914101) - říjen 2016

Koupací vany pro domácí použití

Změna byla zrušena k 30. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16776 (917813) - říjen 2016

Pružné podlahové krytiny - Heterogenní polyuretanové podlahové krytiny - Specifikace

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15398 (917888) - říjen 2016 aktuální vydání

Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Normalizované symboly pro podlahové krytiny - Doplňková část

350 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 1809 +A1 (940912) - říjen 2016 aktuální vydání

Potápěčská výzbroj - Kompenzátor vztlaku - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

230 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 13940 (980006) - říjen 2016

Zdravotnická informatika - Systém pojmů pro zajištění kontinuity péče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN ISO 21549-5 (981026) - říjen 2016 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 5: Identifikační data

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč