Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z října 2016

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
500930 ČSN EN ISO 14004 (010904) - říjen 2016
Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci
770 Kč vč. DPH
500873 ČSN EN 80000-13/Oprava 1 (011300) - říjen 2016
Veličiny a jednotky - Část 13: Informatika
20 Kč vč. DPH
500874 ČSN EN 80000-6/Oprava 1 (011300) - říjen 2016
Veličiny a jednotky - Část 6: Elektromagnetismus
20 Kč vč. DPH
500875 ČSN EN ISO 80000-10/Oprava 1 (011300) - říjen 2016
Veličiny a jednotky - Část 10: Atomová a jaderná fyzika
20 Kč vč. DPH
500876 ČSN EN ISO 80000-11/Oprava 1 (011300) - říjen 2016
Veličiny a jednotky - Část 11: Podobnostní čísla
20 Kč vč. DPH
500878 ČSN EN ISO 80000-12/Oprava 1 (011300) - říjen 2016
Veličiny a jednotky - Část 12: Fyzika pevných látek
20 Kč vč. DPH
500879 ČSN EN ISO 80000-3/Oprava 1 (011300) - říjen 2016
Veličiny a jednotky - Část 3: Prostor a čas
20 Kč vč. DPH
500880 ČSN EN ISO 80000-4/Oprava 1 (011300) - říjen 2016
Veličiny a jednotky - Část 4: Mechanika
20 Kč vč. DPH
500881 ČSN EN ISO 80000-5/Oprava 1 (011300) - říjen 2016
Veličiny a jednotky - Část 5: Termodynamika
20 Kč vč. DPH
500877 ČSN EN ISO 80000-8/Oprava 1 (011300) - říjen 2016
Veličiny a jednotky - Část 8: Akustika
20 Kč vč. DPH
500883 ČSN EN ISO 80000-9/Oprava 1 (011300) - říjen 2016
Veličiny a jednotky - Část 9: Fyzikální chemie a molekulová fyzika
20 Kč vč. DPH
500882 ČSN ISO 80000-7/Oprava 1 (011300) - říjen 2016
Veličiny a jednotky - Část 7: Světlo
20 Kč vč. DPH
500919 ČSN EN ISO/IEC 13273-1 (011506) - říjen 2016
Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 1: Energetická účinnost
340 Kč vč. DPH
500918 ČSN EN ISO/IEC 13273-2 (011506) - říjen 2016
Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 2: Obnovitelné zdroje energie
340 Kč vč. DPH
500771 ČSN P CEN ISO/TS 80004-4 (012003) - říjen 2016
Nanotechnologie - Slovník - Část 4: Nanostrukturované materiály
230 Kč vč. DPH
500444 ČSN EN ISO 25178-1 (014451) - říjen 2016
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Část 1: Indikace textury povrchu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
500935 ČSN EN ISO 12707 (015005) - říjen 2016
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Slovník
190 Kč vč. DPH
500921 ČSN EN 13018 (015037) - říjen 2016 aktuální vydání
Nedestruktivní zkoušení - Vizuální zkoušení - Obecné zásady
125 Kč vč. DPH
500941 ČSN EN ISO 18563-3 (015063) - říjen 2016 aktuální vydání
Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového phased array zařízení - Část 3: Kompletní zkušební zařízení
350 Kč vč. DPH
500390 ČSN P CEN/TS 16614-3 (018237) - říjen 2016
Veřejná doprava osob - Síť a časový rozvrh (NeTEx) - Část 3: Formát pro výměnu informací o jízdném ve veřejné dopravě
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
2 650 Kč vč. DPH
500389 ČSN EN ISO 24534-3 (018350) - říjen 2016
Inteligentní dopravní systémy - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 3: Data o vozidle
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
500377 ČSN EN 14038-1 (038343) - říjen 2016
Elektromagnetická realkalizace a úprava vyztuženého betonu extrakcí chloridů - Část 1: Realkalizace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500547 ČSN EN ISO 14270 (051110) - říjen 2016 aktuální vydání
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro mechanizované odlupovací zkoušení odporových bodových, švových a výstupkových svarů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
500546 ČSN EN ISO 14272 (051111) - říjen 2016 aktuální vydání
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro křížové zkoušení tahem odporových bodových a výstupkových svarů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500545 ČSN EN ISO 14273 (051112) - říjen 2016 aktuální vydání
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro zkoušení střihem odporových bodových, švových a výstupkových svarů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500898 ČSN EN 62135-1 ed. 2/Oprava 1 (052013) - říjen 2016
Odporová svařovací zařízení - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci
20 Kč vč. DPH
500550 ČSN EN ISO 669 (052016) - říjen 2016
Odporové svařování - Zařízení pro odporové svařování - Mechanické a elektrické požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
500542 ČSN EN ISO 17662 (052060) - říjen 2016 aktuální vydání
Svařování - Kalibrace, verifikace a validace zařízení používaných pro svařování, včetně příbuzných činností
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
500378 ČSN EN ISO 17916 (053405) - říjen 2016
Bezpečnost strojů na tepelné dělení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
500897 ČSN EN 203-1/Oprava 1 (061901) - říjen 2016
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost
20 Kč vč. DPH
500931 ČSN EN ISO 10286 (078301) - říjen 2016 aktuální vydání
Lahve na plyny - Terminologie
550 Kč vč. DPH
500415 ČSN EN ISO 11145 (192000) - říjen 2016 aktuální vydání
Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Slovník a značky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
500551 ČSN EN ISO 10322-1 (195104) - říjen 2016 aktuální vydání
Oční optika - Jednostranně leštěné polotovary brýlových čoček - Část 1: Požadavky na polotovary jednoohniskových nebo víceohniskových čoček
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500552 ČSN EN ISO 10322-2 (195104) - říjen 2016 aktuální vydání
Oční optika - Jednostranně leštěné polotovary brýlových čoček - Část 2: Požadavky na polotovary čoček s progresivní a degresivní lámavostí
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500380 ČSN EN ISO 10685-2 (195114) - říjen 2016 aktuální vydání
Oční optika - Elektronický katalog a identifikace brýlových obrub a protislunečních brýlí - Část 2: Obchodní informace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500519 ČSN EN ISO 10360-10 (252011) - říjen 2016
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 10: Trakční laser pro měření vzdálenosti bod po bodu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
500419 ČSN EN ISO 5167-5 (257710) - říjen 2016
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 5: Kuželové průtokoměry
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500872 ČSN ISO 9244/změna Amd. 1 (277509) - říjen 2016
Stroje pro zemní práce - Bezpečnostní štítky pro stroje - Všeobecné zásady
190 Kč vč. DPH
500451 ČSN EN ISO 15118-2 (300559) - říjen 2016
Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 2: Požadavky na síťový a aplikační protokol
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
1 730 Kč vč. DPH
500404 ČSN EN ISO 15118-3 (300559) - říjen 2016
Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 3: Požadavky na fyzickou a datovou vrstvu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
500416 ČSN EN ISO 16315 (326611) - říjen 2016
Malá plavidla - Elektrické hnací systémy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
500768 ČSN EN 61140 ed. 2/změna Z1 (330500) - říjen 2016
Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení
Změna bude zrušena k 27. květnu 2019
32 Kč vč. DPH
500767 ČSN EN 61140 ed. 3 (330500) - říjen 2016
Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení
550 Kč vč. DPH
500914 ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 (332000) - říjen 2016 aktuální vydání
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Fotovoltaické (PV) systémy
340 Kč vč. DPH
500915 ČSN 33 2000-7-712/změna Z1 (332000) - říjen 2016
Elektrické instalace budov - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy
Změna bude zrušena k 8. dubnu 2019
32 Kč vč. DPH
500165 ČSN EN 50341-2-22 (333300) - říjen 2016
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-22: Národní normativní aspekty (NNA) pro Polsko (založena na EN 50341-1:2012)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
500916 ČSN EN 60270/změna A1 (345641) - říjen 2016
Technika zkoušek vysokým napětím - Měření částečných výbojů
230 Kč vč. DPH
500028 ČSN EN 62631-3-2 (346452) - říjen 2016
Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-2: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Povrchový odpor a povrchová rezistivita
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500747 ČSN IEC 93/změna Z2 (346460) - říjen 2016
Skúšky tuhých elektroizolačných materiálov. Metódy merania vnútornej resistivity a povrchovej resistivity tuhých elektroizolačných materiálov
32 Kč vč. DPH
500510 ČSN EN 62631-3-1 (346462) - říjen 2016
Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-1: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita, obecné metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500676 ČSN EN 62153-4-7 ed. 2 (347003) - říjen 2016 aktuální vydání
Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-7: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Zkušební metoda pro měření přenosové impedance ZT a útlumu stínění aS nebo vazebního útlumu aC konektorů a sestav do 3 GHz a výše - Triaxiální metoda koncentrických trubek
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
500677 ČSN EN 62153-4-7/změna Z1 (347003) - říjen 2016
Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-7: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Zkušební metoda pro měření přenosové impedance a útlumu stínění - nebo vazebního útlumu - Metoda koncentrických trubek
Změna bude zrušena k 13. lednu 2019
32 Kč vč. DPH
500886 ČSN EN 50577 (347113) - říjen 2016
Elektrické kabely - Zkouška požární odolnosti nechráněných elektrických kabelů (P klasifikace)
340 Kč vč. DPH
99882 ČSN EN 60320-1 ed. 3/změna Z1 (354508) - říjen 2016
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 1: Všeobecné požadavky
Změna bude zrušena k 29. červenci 2018
32 Kč vč. DPH
99881 ČSN EN 60320-1 ed. 4 (354508) - říjen 2016 aktuální vydání
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 1: Obecné požadavky
550 Kč vč. DPH
500652 ČSN EN 60939-3/Oprava 1 (358281) - říjen 2016
Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 3: Norma pro pasivní filtry, pro které jsou vhodné bezpečnostní zkoušky
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
20 Kč vč. DPH
500903 ČSN EN 60384-14 ed. 2/Oprava 1 (358291) - říjen 2016
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
20 Kč vč. DPH
500928 ČSN EN 62779-1 (358776) - říjen 2016
Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro komunikaci s lidským tělem - Část 1: Obecné požadavky
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
500904 ČSN EN 62779-2 (358776) - říjen 2016
Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro komunikaci s lidským tělem - Část 2: Charakterizace výkonu rozhraní
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
500788 ČSN EN 61291-2 ed. 3/změna Z1 (359273) - říjen 2016
Optické zesilovače - Část 2: Digitální aplikace - Šablona funkčních specifikací
Změna bude zrušena k 24. březnu 2019
32 Kč vč. DPH
500787 ČSN EN 61291-2 ed. 4 (359273) - říjen 2016
Optické zesilovače - Část 2: Jednokanálové aplikace - Šablona funkčních specifikací
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
500714 ČSN EN 61167 ed. 2 (360250) - říjen 2016 aktuální vydání
Halogenidové výbojky - Požadavky na provedení
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
1 365 Kč vč. DPH
500715 ČSN EN 61167/změna Z1 (360250) - říjen 2016
Halogenidové výbojky - Požadavky na provedení
Změna bude zrušena k 10. červnu 2019
32 Kč vč. DPH
500452 ČSN EN 61377 (362207) - říjen 2016
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Sloučené zkoušky motorů a jejich řídicího systému
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
500690 ČSN EN 61377-1/změna Z1 (362207) - říjen 2016
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Část 1: Sloučené zkoušky střídavých motorů napájených ze střídačů a jejich řídicího systému
Změna bude zrušena k 23. únoru 2019
32 Kč vč. DPH
500691 ČSN EN 61377-2/změna Z1 (362207) - říjen 2016
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Sloučené zkoušky - Část 2: Stejnosměrné trakční motory napájené z pulzních měničů a jejich řízení
Změna bude zrušena k 23. únoru 2019
32 Kč vč. DPH
500692 ČSN EN 61377-3/změna Z1 (362207) - říjen 2016
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Část 3: Sloučené zkoušky střídavých motorů napájených z nepřímých měničů a jejich řídicí systém
Změna bude zrušena k 23. únoru 2019
32 Kč vč. DPH
500448 ČSN EN 62877-1 (364381) - říjen 2016
Elektrolyt a voda pro uzavřené větrané olověné akumulátory - Část 1: Požadavky na elektrolyt
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.18tNorma obsahuje pouze anglický text normy.
360 Kč vč. DPH
500446 ČSN EN 62877-2 (364381) - říjen 2016
Elektrolyt a voda pro uzavřené větrané olověné akumulátory - Část 2: Požadavky na vodu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500907 ČSN EN 62446-1 (364623) - říjen 2016
Fotovoltaické (PV) systémy - Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu - Část 1: Systémy spojené s rozvodnou sítí - Dokumentace, zkoušky při uvádění do provozu a kontrola
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
500908 ČSN EN 62446/změna Z1 (364623) - říjen 2016
Fotovoltaické systémy spojené s elektrorozvodnou sítí - Minimální požadavky na systémovou dokumentaci, zkoušky při uvádění do provozu a kontrolu
Změna bude zrušena k 23. únoru 2019
32 Kč vč. DPH
500902 ČSN EN 60958-4 ed. 2/změna Z1 (368308) - říjen 2016
Digitální zvukové rozhraní - Část 4: Profesionální aplikace (TA4)
Změna bude zrušena k 28. dubnu 2019
32 Kč vč. DPH
500899 ČSN EN 60958-4-1 (368308) - říjen 2016
Digitální zvukové rozhraní - Část 4-1: Profesionální aplikace - Zvukový obsah
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
500900 ČSN EN 60958-4-2 (368308) - říjen 2016
Digitální zvukové rozhraní - Část 4-2: Profesionální aplikace - Metadata a subkódy
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
500901 ČSN EN 60958-4-4 (368308) - říjen 2016
Digitální zvukové rozhraní - Část 4-4: Profesionální aplikace - Fyzikální a elektrické parametry
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
500753 ČSN ISO/IEC 19770-1 (369043) - říjen 2016
Informační technologie - Správa softwarových aktiv - Část 1: Procesy a víceúrovňové posuzování shody
Norma bude zrušena k 1. červenci 2018
770 Kč vč. DPH
500910 ČSN EN 50514 ed. 2/změna Z1 (369062) - říjen 2016
Zařízení zvukové, obrazové a informační technologie - Výrobní kusové zkoušky elektrické bezpečnosti
Změna byla zrušena k 10. únoru 2018
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
500909 ČSN EN 62911 (369062) - říjen 2016
Zařízení zvukové, obrazové a informační technologie - Výrobní kusové zkoušky elektrické bezpečnosti
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
500684 ČSN ISO/IEC 27033-1 (369701) - říjen 2016
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 1: Přehled a pojmy
440 Kč vč. DPH
500751 ČSN ISO/IEC 27033-4 (369701) - říjen 2016
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 4: Zabezpečení komunikace mezi sítěmi s využitím bezpečnostních bran
340 Kč vč. DPH
500567 ČSN ISO/IEC 27006 (369790) - říjen 2016 aktuální vydání
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů řízení bezpečnosti informací
440 Kč vč. DPH
500313 ČSN ISO/IEC 18014-4 (369795) - říjen 2016
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Služby pro vyznačení času - Část 4: Sledovatelnost zdroje času
230 Kč vč. DPH
500946 ČSN CLC/TS 50612 (378393) - říjen 2016 aktuální vydání
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů spalinových plynů - Použití při uvádění do provozu, servisu a údržbě plynem ohřívaných bojlerů
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
500459 ČSN EN ISO 18589-7 (404015) - říjen 2016
Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 7: In situ měření radionuklidů emitujících záření gama
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
500460 ČSN EN ISO 16641 (404016) - říjen 2016
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch - Radon 220: Integrované metody měření pro stanovení průměrné objemové aktivity pomocí pasivních stopových detektorů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
500462 ČSN EN ISO 15366-1 (404050) - říjen 2016
Technologie jaderného paliva - Chemická separace a purifikace uranu a plutonia v roztocích kyseliny dusičné pro účely izotopické analýzy a analýzy zředěných izotopických roztoků cestou chromatografie extrahovaných rozpouštědel - Část 1: Vzorky obsahující plutonium v rozsahu mikrogramů a uran v rozsahu miligramů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500461 ČSN EN ISO 15366-2 (404050) - říjen 2016
Technologie jaderného paliva - Chemická separace a purifikace uranu a plutonia v roztocích kyseliny dusičné pro účely izotopické analýzy a analýzy zředěných izotopických roztoků cestou chromatografie extrahovaných rozpouštědel - Část 2: Vzorky obsahující plutonium v rozsahu nanogramů a méně
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500463 ČSN EN ISO 15646 (404051) - říjen 2016
Test opětovným spékáním peletek UO2, (U,Gd)O2 a (U,Pu)O2
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500391 ČSN EN ISO 4829-2 (420512) - říjen 2016
Oceli - Stanovení celkového obsahu křemíku - Spektrofotometrické stanovení ve formě redukovaného křemičitano-molybdenového komplexu - Část 2: Obsah křemíku v rozmezí od 0,01 % do 0,05 %
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500421 ČSN EN 16802 (560062) - říjen 2016
Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických specií - Stanovení anorganického arsenu v potravinách mořského a rostlinného původu metodou anexové iontově výměnné HPLC-ICP-MS po extrakci na vodní lázni
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500422 ČSN EN 16801 (560072) - říjen 2016
Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických specií - Stanovení methylrtuti v potravinách mořského původu metodou izotopového ředění pomocí GC-ICP-MS
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500511 ČSN EN ISO 18744 (560109) - říjen 2016
Mikrobiologie potravinového řetězce - Průkaz a stanovení počtu Cryptosporidium a Giardia v čerstvé zelené listové zelenině a plodech bobulovin
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
500424 ČSN P CEN/TS 15634-3 (560671) - říjen 2016
Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 3: Lískové ořechy (Corylus avellana) - Kvalitativní detekce specifické DNA sekvence v čokoládě pomocí PCR v reálném čase
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500423 ČSN P CEN/TS 15634-4 (560671) - říjen 2016
Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 4: Podzemnice olejná (Arachis hypogaea) - Kvalitativní detekce specifické DNA sekvence v čokoládě pomocí PCR v reálném čase
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500414 ČSN EN ISO 6886 (588774) - říjen 2016 aktuální vydání
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení oxidační stability (zrychlený oxidační test)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500409 ČSN EN 12200-1 (643193) - říjen 2016 aktuální vydání
Plastové okapové potrubní systémy pro nadzemní venkovní použití - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
500920 ČSN EN 16319 +A1 (654833) - říjen 2016 aktuální vydání
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení kadmia, chromu, olova a niklu atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po rozkladu lučavkou královskou
230 Kč vč. DPH
500932 ČSN EN ISO 12156-1 (656113) - říjen 2016 aktuální vydání
Motorová nafta - Odhad mazivosti za použití přístroje s vysokofrekvenčním vratným pohonem (HFRR) - Část 1: Zkušební metoda
230 Kč vč. DPH
500777 ČSN EN 16659 (657096) - říjen 2016
Asfalty a asfaltová pojiva - Zkouška MSCR (Multiple Stress Creep and Recovery Test)
230 Kč vč. DPH
500408 ČSN EN 16751 (659803) - říjen 2016
Produkty z biomasy - Kritéria udržitelnosti
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
500381 ČSN EN 1657 (665207) - říjen 2016 aktuální vydání
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení fungicidního účinku nebo účinku proti kvasinkám chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
500410 ČSN EN 16254 +A1 (668530) - říjen 2016 aktuální vydání
Lepidla - Emulzní polymery síťované izokyanáty (EPI) pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a funkční charakteristiky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500429 ČSN EN ISO 16773-1 (673006) - říjen 2016 aktuální vydání
Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 1: Termíny a definice
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500428 ČSN EN ISO 16773-2 (673006) - říjen 2016 aktuální vydání
Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 2: Sběr dat
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
500522 ČSN EN ISO 16773-3 (673006) - říjen 2016 aktuální vydání
Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 3: Zpracování a analýza dat získaných z testovacích cel
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500780 ČSN EN ISO 4628-1 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 1: Obecný úvod a systém označování
190 Kč vč. DPH
500786 ČSN EN ISO 4628-10 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 10: Hodnocení stupně nitkové koroze
190 Kč vč. DPH
500781 ČSN EN ISO 4628-2 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 2: Hodnocení stupně puchýřkování
230 Kč vč. DPH
500782 ČSN EN ISO 4628-3 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 3: Hodnocení stupně prorezavění
230 Kč vč. DPH
500783 ČSN EN ISO 4628-4 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 4: Hodnocení stupně praskání
230 Kč vč. DPH
500784 ČSN EN ISO 4628-5 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 5: Hodnocení stupně odlupování
190 Kč vč. DPH
500785 ČSN EN ISO 4628-7 (673071) - říjen 2016 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 7: Hodnocení stupně křídování metodou sametu
190 Kč vč. DPH
500498 ČSN EN ISO 7784-1 (673082) - říjen 2016 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 1: Metoda s kotouči potaženými brusným papírem a s rotujícím zkušebním vzorkem
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500496 ČSN EN ISO 7784-2 (673082) - říjen 2016 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 2: Metoda s pryžovými brusnými kotouči a s rotujícím zkušebním vzorkem
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500497 ČSN EN ISO 7784-3 (673082) - říjen 2016 aktuální vydání
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 3: Metoda s kotoučem potaženým brusným papírem a s lineárním vratným pohybem zkušebního vzorku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500518 ČSN EN ISO 24490 (697275) - říjen 2016
Kryogenické nádoby - Čerpadla pro provoz s nízkými teplotami
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500412 ČSN EN 13121-3 (698921) - říjen 2016 aktuální vydání
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 3: Návrh, výpočet a provedení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
1 100 Kč vč. DPH
500789 ČSN EN 196-1 (722100) - říjen 2016 aktuální vydání
Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti
350 Kč vč. DPH
500657 ČSN EN 14688 ed. 2 (724872) - říjen 2016 aktuální vydání
Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Umyvadla - Funkční požadavky a zkušební metody
350 Kč vč. DPH
500658 ČSN EN 14688/změna Z2 (724872) - říjen 2016
Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Umyvadla - Funkční požadavky a zkušební metody
Změna byla zrušena k 30. dubnu 2017
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
500711 ČSN EN ISO 10545-14 (725110) - říjen 2016 aktuální vydání
Keramické obkladové prvky - Část 14: Stanovení odolnosti proti tvorbě skvrn
230 Kč vč. DPH
500464 ČSN EN ISO 13383-1 (727504) - říjen 2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mikrostrukturální charakteristika - Část 1: Stanovení velikosti zrn a rozdělení velikosti částic
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
500442 ČSN EN ISO 13383-2 (727504) - říjen 2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mikrostrukturální charakteristika - Část 2: Stanovení objemového podílu fází vyhodnocením mikrosnímků
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500494 ČSN EN ISO 23146 (727514) - říjen 2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metody stanovení lomové houževnatosti monolitické keramiky - Část 5: Metoda zkoušky v ohybu s V-zářezem (SEVNB)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500495 ČSN EN ISO 23145-1 (727516) - říjen 2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení sypné hmotnosti keramických prášků - Část 1: Sypná hmotnost po setřesení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500434 ČSN EN ISO 23145-2 (727516) - říjen 2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení objemové hmotnosti keramických prášků - Část 2: Sypná hmotnost
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500433 ČSN EN ISO 18452 (727523) - říjen 2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení tloušťky keramických vrstev kontaktním profilometrem
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500436 ČSN EN ISO 26423 (727524) - říjen 2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení tloušťky povlaku kráterovou brousící metodou
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500430 ČSN EN ISO 20502 (727525) - říjen 2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení přilnavosti keramických povlaků zkouškou vrypem
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
500435 ČSN EN ISO 26424 (727527) - říjen 2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení otěruvzdornosti povlaků mikroabrazivní zkouškou
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500437 ČSN EN ISO 26443 (727529) - říjen 2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Rockwellova penetrační zkouška pro vyhodnocení přilnavosti keramických povlaků
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500431 ČSN EN ISO 14604 (727530) - říjen 2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Metody zkoušení keramických povlaků - Stanovení deformace při lomu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500438 ČSN EN ISO 17161 (727552) - říjen 2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Keramické kompozity - Stanovení stupně vychýlení při mechanickém zkoušení jednoosým namáháním
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500432 ČSN EN ISO 20504 (727562) - říjen 2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metoda chování kompozitů vyztužených nekonečnými vlákny za tlaku při pokojové teplotě
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
500440 ČSN EN ISO 14544 (727577) - říjen 2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě - Stanovení vlastnosti při tlakovém namáhání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
500439 ČSN EN ISO 14574 (727580) - říjen 2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě - Stanovení vlastností při namáhání tahem
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500520 ČSN EN ISO 17140 (727583) - říjen 2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Stanovení únavových vlastností při konstantní amplitudě
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500521 ČSN EN ISO 17142 (727584) - říjen 2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě na vzduchu při atmosférickém tlaku - Stanovení únavových vlastností při konstantní amplitudě
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500441 ČSN EN ISO 14629 (727594) - říjen 2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení tekutosti keramických prášků
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500917 ČSN EN 16703 (730514) - říjen 2016 aktuální vydání
Akustika - Zkušební předpis pro sádrokartonové stěny s ocelovými profily - Vzduchová neprůzvučnost
340 Kč vč. DPH
500373 ČSN EN 338 (731711) - říjen 2016 aktuální vydání
Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu
230 Kč vč. DPH
500927 ČSN EN 13063-1 +A1/Oprava 1 (734213) - říjen 2016
Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí
20 Kč vč. DPH
500372 ČSN EN 16475-3 (734245) - říjen 2016
Komíny - Příslušenství - Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinované vedlejší vzduchové zařízení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
500764 ČSN 73 6129 (736129) - říjen 2016 aktuální vydání
Stavba vozovek - Postřiky a nátěry
230 Kč vč. DPH
500765 ČSN 73 6130 (736130) - říjen 2016 aktuální vydání
Stavba vozovek - Kalové vrstvy
230 Kč vč. DPH
500766 ČSN 73 6133/změna Z1 (736133) - říjen 2016
Navrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
32 Kč vč. DPH
500376 ČSN EN 12697-16 (736160) - říjen 2016 aktuální vydání
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 16: Odolnost proti otěru
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500513 ČSN P CEN/TS 12697-50 (736160) - říjen 2016
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 50: Odolnost proti oděru
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
500695 ČSN EN 15528 (736330) - říjen 2016 aktuální vydání
Železniční aplikace - Traťové třídy zatížení pro určení vztahu mezi dovoleným zatížením infrastruktury a maximálním zatížením vozidly
770 Kč vč. DPH
500754 ČSN EN 16580 (746484) - říjen 2016 aktuální vydání
Okna a dveře - Dveřní křídla odolná proti vlhkosti a stříkající vodě - Zkouška a klasifikace
230 Kč vč. DPH
500755 ČSN EN 12217 (747033) - říjen 2016 aktuální vydání
Dveře - Ovládací síly - Požadavky a klasifikace
125 Kč vč. DPH
500573 ČSN EN 13830 ed. 2 (747209) - říjen 2016 aktuální vydání
Lehké obvodové pláště - Norma výrobku
590 Kč vč. DPH
500731 ČSN EN 13830/změna Z2 (747209) - říjen 2016
Lehké obvodové pláště - Norma výrobku
Změna byla zrušena k 31. lednu 2017
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
500890 ČSN EN 12050-4 ed. 2 (756762) - říjen 2016 aktuální vydání
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 4: Zpětné armatury pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií
340 Kč vč. DPH
500895 ČSN EN 12050-4/změna Z2 (756762) - říjen 2016
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 4: Zpětná armatura pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií
Změna byla zrušena k 31. prosinci 2016
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
500892 ČSN EN 1420 (757331) - říjen 2016 aktuální vydání
Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stanovení pachu a chuti vody v rozvodné trubní síti
340 Kč vč. DPH
500508 ČSN EN ISO 18635 (757598) - říjen 2016
Kvalita vod - Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) v sedimentech, čistírenském kalu a plaveninách - Metoda plynové chromatografie - hmotnostní spektrometrie (GC-MS) s použitím negativní chemické ionizace a elektronového záchytu (ECNI)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
500512 ČSN EN 16772 (757730) - říjen 2016
Kvalita vod - Návod pro odběr vzorků bezobratlých v hyporeické zóně řek
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500709 ČSN 76 1110 (761110) - říjen 2016 aktuální vydání
Služby cestovního ruchu - Klasifikace ubytovacích zařízení - Kategorie hotel, hotel garni, penzion, motel a botel
440 Kč vč. DPH
500549 ČSN EN ISO 19070 (793842) - říjen 2016
Usně - Chemické stanovení N-methyl-2-pyrrolidonu (NMP) v usních
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500548 ČSN EN ISO 19071 (793843) - říjen 2016
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení šestimocného chromu v chromitých činicích látkách a jejich redukčního potenciálu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500405 ČSN EN ISO 17751-1 (800211) - říjen 2016
Textilie - Kvantitativní analýza kašmíru, vlny, dalších specifických živočišných vláken a jejich směsí - Část 1: Metoda světelné mikroskopie
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
500406 ČSN EN ISO 17751-2 (800211) - říjen 2016
Textilie - Kvantitativní analýza kašmíru, vlny, dalších specifických živočišných vláken a jejich směsí - Část 2: Metoda s použitím skenového elektronového mikroskopu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
500379 ČSN EN 16778 (832304) - říjen 2016
Ochranné rukavice - Stanovení dimethylformamidu v rukavicích
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500775 ČSN EN 1073-1 (832832) - říjen 2016 aktuální vydání
Ochranné oděvy proti pevným částicím ve vzduchu včetně radioaktivní kontaminace - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro oděvy s přívodem tlakového vzduchu chránicí tělo a dýchací cesty
350 Kč vč. DPH
500457 ČSN EN ISO 22155 (836706) - říjen 2016 aktuální vydání
Kvalita půdy - Stanovení těkavých aromatických a halogenovaných uhlovodíků a vybraných etherů plynovou chromatografií - Statická metoda headspace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
500458 ČSN EN ISO 15009 (836708) - říjen 2016 aktuální vydání
Kvalita půdy - Stanovení obsahu těkavých aromatických uhlovodíků, naftalenu a těkavých halogenovaných uhlovodíků plynovou chromatografií - Metoda purge-and-trap s termální desorpcí
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
500407 ČSN EN ISO 17827-1 (838219) - říjen 2016
Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 1: Metoda třídění oscilačním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a většími
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500887 ČSN EN ISO 15883-7 (847150) - říjen 2016
Mycí a dezinfekční zařízení - Část 7: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení pro chemickou dezinfekci neinvazivních, nekritických termolabilních zdravotnických prostředků a vybavení pro zdravotní péči
350 Kč vč. DPH
500426 ČSN EN ISO 5360 ed. 2 (852106) - říjen 2016 aktuální vydání
Anestetické odpařovače - Plnicí systémy specifické pro určité anestetikum
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
500893 ČSN EN ISO 5360/změna Z1 (852106) - říjen 2016
Anestetické odpařovače - Plnicí systémy specifické pro určité anestetikum
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna bude zrušena k 31. březnu 2019
32 Kč vč. DPH
500425 ČSN EN ISO 14408 ed. 2 (852151) - říjen 2016 aktuální vydání
Tracheální trubice pro laserovou chirurgii - Požadavky na značení a poskytované informace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500894 ČSN EN ISO 14408/změna Z1 (852151) - říjen 2016
Tracheální trubice pro laserovou chirurgii - Požadavky na značení a poskytované informace
Změna bude zrušena k 31. březnu 2019
32 Kč vč. DPH
500393 ČSN EN ISO 8537 (856172) - říjen 2016 aktuální vydání
Sterilní inzulinové injekční stříkačky pro jedno použití, s jehlou nebo bez jehly
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
500371 ČSN EN ISO 9693-2 (856362) - říjen 2016
Stomatologie - Zkoušení kompatibility - Část 2: Systémy keramika-keramika
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500905 ČSN ETSI EN 319 412-3 V1.1.1 (874008) - říjen 2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 3: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané právnickým osobám
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
190 Kč vč. DPH
500906 ČSN ETSI EN 319 412-4 V1.1.1 (874008) - říjen 2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 4: Profil certifikátu pro certifikáty webových stránek
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
190 Kč vč. DPH
500953 ČSN ETSI EN 319 102-1 V1.1.1 (874017) - říjen 2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Postupy pro vytváření a ověřování platnosti digitálních podpisů AdES - Část 1: Vytváření a ověřování platnosti
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
590 Kč vč. DPH
500533 ČSN ETSI EN 300 065 V2.1.2 (875001) - říjen 2016
Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických nebo navigačních informací (NAVTEX) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
500538 ČSN ETSI EN 300 341 V2.1.1 (875027) - říjen 2016
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, vysílající signály pro vyvolání specifické odezvy v přijímači - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
500524 ČSN ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (875107) - říjen 2016
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1b Směrnice 2014/53/EU - Část 1: Společné technické požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
500526 ČSN ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (875107) - říjen 2016
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1b Směrnice 2014/53/EU - Část 2: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače VHF
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500527 ČSN ETSI EN 301 843-4 V2.1.1 (875107) - říjen 2016
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1b Směrnice 2014/53/EU - Část 4: Zvláštní podmínky pro úzkopásmové přímotisknoucí (NBDP) přijímače NAVTEX
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500528 ČSN ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (875107) - říjen 2016
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1b Směrnice 2014/53/EU - Část 5: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače MF/HF
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500529 ČSN ETSI EN 301 843-6 V2.1.1 (875107) - říjen 2016
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1b Směrnice 2014/53/EU - Část 6: Zvláštní podmínky pro pozemní stanice na palubách lodí, vysílající na kmitočtech nad 3 GHz
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500523 ČSN ETSI EN 302 561 V2.1.1 (875142) - říjen 2016
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou, pracující v šířce pásma kanálu 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz nebo 150 kHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
500531 ČSN ETSI EN 302 885 V2.1.1 (875157) - říjen 2016
Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
500534 ČSN ETSI EN 300 468 V1.15.1 (879012) - říjen 2016
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
990 Kč vč. DPH
500713 ČSN EN 14516 (914101) - říjen 2016 aktuální vydání
Koupací vany pro domácí použití
340 Kč vč. DPH
500718 ČSN EN 14516 +A1/změna Z2 (914101) - říjen 2016
Koupací vany pro domácí použití
Změna byla zrušena k 30. červnu 2017
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
500934 ČSN EN 16776 (917813) - říjen 2016
Pružné podlahové krytiny - Heterogenní polyuretanové podlahové krytiny - Specifikace
230 Kč vč. DPH
500933 ČSN P CEN/TS 15398 (917888) - říjen 2016 aktuální vydání
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Normalizované symboly pro podlahové krytiny - Doplňková část
350 Kč vč. DPH
500776 ČSN EN 1809 +A1 (940912) - říjen 2016 aktuální vydání
Potápěčská výzbroj - Kompenzátor vztlaku - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody
230 Kč vč. DPH
500616 ČSN EN ISO 13940 (980006) - říjen 2016
Zdravotnická informatika - Systém pojmů pro zajištění kontinuity péče
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
990 Kč vč. DPH
500613 ČSN EN ISO 21549-5 (981026) - říjen 2016 aktuální vydání
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 5: Identifikační data
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH