ČSN EN ISO 17662 (052060) Zrušená norma

Svařování - Kalibrace, verifikace a validace zařízení používaných pro svařování, včetně příbuzných činností

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví požadavky na kalibraci, verifikaci a validaci zařízení používaných pro:
- kontrolu procesních parametrů v průběhu výroby nebo
- kontrolu vlastností zařízení používaných pro svařování nebo příbuzné metody,
kde výsledný výstup nemůže být jednoduše nebo hospodárně dokumentován prováděným sledováním, kontrolou a zkoušením. Sledují se procesní parametry, které ovlivňují způsobilost pro daný účel a zejména bezpečnost vyrobeného zařízení.
Požadavky na kalibraci, verifikaci a validaci jako část kontroly, zkoušení, nedestruktivního zkoušení nebo měření konečných svařených výrobků provedených za účelem ověření shody výrobku, jsou mimo rozsah této normy.
Předmět této normy je omezen na kalibraci, verifikaci a validaci zařízení po instalaci jako část dílenského projektu pro údržbu a/nebo provoz.

Označení ČSN EN ISO 17662 (052060)
Katalogové číslo 500542
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 2016
Datum účinnosti 1. 11. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135005420
Norma byla zrušena k 1. 12. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 17662 (052060)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 17662 (052060) z září 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)