ČSN ISO 17268 (656521) Zrušená norma

Plynný vodík - Plnicí rozhraní pozemních vozidel

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 17268

Tato mezinárodní norma definuje konstrukci, bezpečnostní a provozní charakteristiky plnících konektorů pozemních vozidel na plynný vodík (GHLV). Plnící konektory pro GHLV se skládají z následujících komponent:
nádoby a ochranného krytu (namontovaný na vozidle)
trysky
Tato mezinárodní norma platí pro plnicí konektory s pracovním tlakem 11 MPa, 25 MPa, 35 MPa a 70 MPa, které jsou v této normě značeny následovně:
H11 - 11 MPa at 15 °C;
H25 - 25 MPa at 15 °C;
H35 - 35 MPa at 15 °C;
H35HF - 35 MPa at 15 °C (velký průtok pro aplikace užitkových vozidel);
H70 - 70 MPa at 15 °C.
Trysky a nádoby, které splňují požadavky této mezinárodní normy, umožňují plnění vodíkem pouze z čerpacích stanic při nominálním pracovním tlaku, který je rovný nebo nižší než pracovní tlak palivového systému vozidla. Neumožňují plnění GHLV z čerpacích stanic, které tankují směs vodíku a zemního plynu.
Plnící konektory, které jsou určeny pro směs vodíku a zemního plynu, nespadají do předmětu této mezinárodní normy

Označení ČSN ISO 17268 (656521)
Katalogové číslo 500940
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 2016
Datum účinnosti 1. 11. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8596135009404
Norma byla zrušena k 1. 6. 2017
a nahrazena ČSN EN ISO 17268 (656521)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 17 268
  • ČSN ISO 17268:2016
  • ČSN ISO 17 268:2016