ČSN (normy i změny) z července 2014

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 22514-7 (010277) - červenec 2014

Statistické metody v managementu procesu - Způsobilost a výkonnost - Část 7: Způsobilost procesů měření

440 Kč

ČSN ISO 21940-31 (011449) - červenec 2014

Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 31: Náchylnost a citlivost strojů na nevyváženost

340 Kč

ČSN EN ISO 1680 (011656) - červenec 2014 aktuální vydání

Akustika - Zkušební předpis pro měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného točivými elektrickými stroji

340 Kč

TNI ISO/TR 10064-3 (014671) - červenec 2014

Praktické předpisy pro přejímku - Část 3: Doporučení vztahující se k tělesům ozubených kol, osové vzdálenosti hřídelů a rovnoběžnosti os

230 Kč

TNI ISO/TR 10064-4 (014671) - červenec 2014

Praktické předpisy pro přejímku - Část 4: Doporučení vztahující se k textuře povrchu a kontrolní předloze pro dotyk zubu

440 Kč

ČSN EN ISO 5579 (015011) - červenec 2014

Nedestruktivní zkoušení - Radiografické zkoušení kovových materiálů s použitím filmu a rentgenového nebo gama záření - Základní pravidla

230 Kč

ČSN 01 6910 (016910) - červenec 2014 aktuální vydání

Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory

550 Kč

TNI POKYN ISO/IEC 74 (018011) - červenec 2014

Grafické značky - Pokyny pro uvažování potřeb spotřebitelů

230 Kč

ČSN EN ISO 7010/změna A1 (018012) - červenec 2014

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky

Změna bude zrušena k 1. listopadu 2020.

230 Kč

ČSN EN ISO 7010/změna A2 (018012) - červenec 2014

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky

Změna bude zrušena k 1. listopadu 2020.

230 Kč

ČSN EN ISO 7010/změna A3 (018012) - červenec 2014

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky

Změna bude zrušena k 1. listopadu 2020.

190 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18234-1 (018256) - červenec 2014 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) - Část 1: Úvod, číslování a verze (TPEG1-INV)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18234-10 (018256) - červenec 2014

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) - Část 10: Informace o podmíněném přístupu (TPEG1-CAI)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18234-2 (018256) - červenec 2014 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) - Část 2: Syntax, sémantika a rámcová struktura (TPEG1-SSF)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18234-7 (018256) - červenec 2014

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) - Část 7: Aplikace pro informace o parkování (TPEG1-PKI)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18234-9 (018256) - červenec 2014

Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím binárního formátu dat Expertní skupiny protokolů pro dopravu, 1. generace (TPEG1) - Část 9: Aplikace pokrývající dopravní události (TPEG1-TEC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO 15638-1 (018318) - červenec 2014

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 1: Rámec a architektura

770 Kč

07 Kotle

ČSN EN ISO 7866/Oprava 1 (078524) - červenec 2014

Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé lahve na plyny z hliníkových slitin - Návrh, konstrukce a zkoušení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN ISO 14694 (122003) - červenec 2014

Průmyslové ventilátory - Specifikace kvality vyvážení a úrovní vibrací

440 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61784-5-11 ed. 2/změna Z1 (184001) - červenec 2014

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-11: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 11

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 22. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61784-5-11 ed. 3 (184001) - červenec 2014

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-11: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 11

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61784-5-13 (184001) - červenec 2014

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-13: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 13

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61784-5-14 ed. 2 (184001) - červenec 2014 aktuální vydání

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-14: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 14

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61784-5-14/změna Z1 (184001) - červenec 2014

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-14: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 14

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 18. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61784-5-16 (184001) - červenec 2014

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-16: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 16

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61784-5-17 (184001) - červenec 2014

Průmyslové komunikační sítě - Část 5-17: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 17

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61784-5-18 (184001) - červenec 2014

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-18: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 18

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 4. říjnu 2021 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 61784-5-19 (184001) - červenec 2014

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-19: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 19

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61784-5-2 ed. 2/změna Z1 (184001) - červenec 2014

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-2: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 2

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 14. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61784-5-2 ed. 3 (184001) - červenec 2014

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-2: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 2

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 4. říjnu 2021 (zobrazit náhrady).

1 302 Kč

ČSN EN 61784-5-3 ed. 2/změna Z1 (184001) - červenec 2014

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-3: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 3

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 18. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61784-5-3 ed. 3 (184001) - červenec 2014

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-3: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 3

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 4. říjnu 2021 (zobrazit náhrady).

977 Kč

ČSN EN 61784-5-6 ed. 2/změna Z1 (184001) - červenec 2014

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-6: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 6

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 22. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61784-5-6 ed. 3 (184001) - červenec 2014

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-6: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 6

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 4. říjnu 2021 (zobrazit náhrady).

602 Kč

ČSN EN 61784-5-8 (184001) - červenec 2014

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-6: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 8

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 4. říjnu 2021 (zobrazit náhrady).

622 Kč

ČSN EN 61918 ed. 2 (184021) - červenec 2014

Průmyslové komunikační sítě - Instalace komunikačních sítí v průmyslových provozovnách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 8.15t, Z1 5.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 25. říjnu 2021 (zobrazit náhrady).

1 442 Kč

ČSN EN 61918/změna Z1 (184021) - červenec 2014

Průmyslové komunikační sítě - Instalace komunikačních sítí v průmyslových provozovnách

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 2. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN EN ISO 28881 (200721) - červenec 2014 aktuální vydání

Obráběcí stroje - Bezpečnost - Elektroerozivní stroje

550 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 3691-6/Oprava 1 (268812) - červenec 2014

Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob

Změna byla zrušena k 1. květnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13044-1/Oprava 1 (269379) - červenec 2014

Intermodální nákladové jednotky - Značení - Část 1: Značení pro identifikaci

20 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 81-77/Oprava 1 (274003) - červenec 2014

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám

Změna byla zrušena k 1. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 7130 (277800) - červenec 2014 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Výcvik obsluhy - Obsah a metody

190 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 16362 (281513) - červenec 2014

Železniční aplikace - Pozemní služby - Zařízení pro doplňování vody

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-902 (330050) - červenec 2014

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 902: Posuzování shody

350 Kč

ČSN 33 2000-5-557 (332000) - červenec 2014

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-557: Výběr a stavba elektrických zařízení - Pomocné obvody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.16t

262 Kč

ČSN EN 61000-4-6 ed. 3/změna Z1 (333432) - červenec 2014

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-6: Zkušební a měřicí technika - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli

Změna byla zrušena k 27. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-6 ed. 4 (333432) - červenec 2014

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-6: Zkušební a měřicí technika - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli

590 Kč

ČSN EN 50136-2 (334596) - červenec 2014

Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 2: Požadavky na komunikátor ve střeženém prostoru (SPT)

340 Kč

ČSN EN 50136-2-1/změna Z1 (334596) - červenec 2014

Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 2-1: Všeobecné požadavky na poplachová přenosová zařízení

Změna byla zrušena k 12. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50136-2-2/změna Z1 (334596) - červenec 2014

Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 2-2: Požadavky na zařízení v systémech využívajících vyhrazené poplachové přenosové cesty

Změna byla zrušena k 12. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50136-2-3/změna Z1 (334596) - červenec 2014

Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 2-3: Požadavky na zařízení v systémech s digitálními komunikátory využívajícími veřejnou komutovanou telefonní síť

Změna byla zrušena k 12. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50136-2-4/změna Z1 (334596) - červenec 2014

Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 2-4: Požadavky na zařízení v systémech s hlasovými komunikátory využívajícími veřejnou komutovanou telefonní síť

Změna byla zrušena k 12. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50136-3 (334596) - červenec 2014

Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 3: Požadavky na komunikátor přijímacího centra (RCT)

340 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 62625-1 (342671) - červenec 2014

Elektronická drážní zařízení - Systém palubního záznamu jízdních dat - Část 1: Specifikace systému

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.17t, A11 9.17t

435 Kč

ČSN EN 60684-3-216/změna A2 (346553) - červenec 2014

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 216: Teplem smrštitelné trubičky se zpomaleným hořením, s omezeným nebezpečím požáru

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 12. září 2022.

125 Kč

ČSN EN 60684-3-280/změna A1 (346553) - červenec 2014

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 280: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky, odolné proti vytváření vodivých stop

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 24. září 2022.

190 Kč

ČSN EN 60684-3-283/změna A1 (346553) - červenec 2014

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 283: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky pro izolaci sběrnicových tyčí

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 24. září 2022.

190 Kč

ČSN EN 62770 (346760) - červenec 2014

Kapaliny pro elektrotechnické aplikace - Nepoužité kapaliny na bázi přírodních esterů pro transformátory a podobná elektrická zařízení

340 Kč

ČSN EN 60317-0-1 ed. 2/změna Z1 (347307) - červenec 2014

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-1: Všeobecné požadavky - Lakovaný měděný vodič kruhového průřezu

Změna byla zrušena k 11. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60317-0-1 ed. 3 (347307) - červenec 2014

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-1: Obecné požadavky - Lakovaný měděný vodič kruhového průřezu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.20t

475 Kč

ČSN EN 60317-0-2 ed. 2 (347307) - červenec 2014 aktuální vydání

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-2: Obecné požadavky - Lakovaný měděný vodič pravoúhlého průřezu

340 Kč

ČSN EN 60317-0-2/změna Z2 (347307) - červenec 2014

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0: Všeobecné požadavky - Oddíl 2: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, lakovaný

Změna byla zrušena k 11. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60317-20 (347307) - červenec 2014

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 20: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyurethanem, třída 155

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

355 Kč

ČSN EN 60317-21 (347307) - červenec 2014

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 21: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyurethanem, s vrchní polyamidovou vrstvou, třída 155

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

355 Kč

ČSN EN 60317-23 (347307) - červenec 2014

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 23: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.20t

355 Kč

ČSN EN 60317-27 ed. 2 (347307) - červenec 2014

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 27: Měděný vodič pravoúhlého průřezu s ovinutím papírovou páskou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.20t

Norma bude zrušena k 18. prosinci 2022 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60317-27/změna Z1 (347307) - červenec 2014

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 27: Měděný vodič pravoúhlého průřezu s papírovým ovinutím

Změna byla zrušena k 14. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60317-28 (347307) - červenec 2014

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 28: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180

230 Kč

ČSN EN 60317-35 ed. 2 (347307) - červenec 2014 aktuální vydání

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 35: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyurethanem, třída 155, s lepicí vrstvou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

355 Kč

ČSN EN 60317-35/změna Z1 (347307) - červenec 2014

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 35: Měděný vodič kruhového průřezu, pájitelný, lakovaný polyuretanem, třída 155, s lepicí vrstvou

Změna byla zrušena k 18. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60317-36 ed. 2 (347307) - červenec 2014 aktuální vydání

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 36: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180, s lepicí vrstvou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

355 Kč

ČSN EN 60317-36/změna Z1 (347307) - červenec 2014

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 36: Měděný vodič kruhového průřezu, pájitelný, lakovaný polyesterimidem, třída 180, s lepicí vrstvou

Změna byla zrušena k 18. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60317-37 ed. 2 (347307) - červenec 2014 aktuální vydání

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 37: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180, s lepicí vrstvou

230 Kč

ČSN EN 60317-37/změna Z1 (347307) - červenec 2014

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 37: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180, s lepicí vrstvou

Změna byla zrušena k 18. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60317-38 ed. 2 (347307) - červenec 2014 aktuální vydání

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 38: Měděný vodič kruhového průřezu, s vrchním polyesterovým nebo polyesterimidovým povlakem, lakovaný polyamid-imidem, třída 200, s lepicí vrstvou

230 Kč

ČSN EN 60317-38/změna Z1 (347307) - červenec 2014

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 38: Měděný vodič kruhového průřezu, s vrchním polyesterovým nebo polyesterimidovým povlakem, lakovaný polyamid-imidem, třída 200, s lepicí vrstvou

Změna byla zrušena k 18. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60317-46 ed. 2 (347307) - červenec 2014 aktuální vydání

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 46: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný aromatickým polyimidem, třída 240

230 Kč

ČSN EN 60317-46/změna Z1 (347307) - červenec 2014

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 46: Měděný vodič kruhového průřezu lakovaný aromatickým polyimidem, třída 240

Změna byla zrušena k 18. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60317-47 ed. 2 (347307) - červenec 2014 aktuální vydání

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 47: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, lakovaný aromatickým polyimidem, třída 240

230 Kč

ČSN EN 60317-47/změna Z1 (347307) - červenec 2014

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 47: Měděný vodič pravoúhlého průřezu lakovaný aromatickým polyimidem, třída 240

Změna byla zrušena k 18. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60317-55 ed. 2 (347307) - červenec 2014 aktuální vydání

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 55: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyurethanem, s vrchní polyamidovou vrstvou, třída 180

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

355 Kč

ČSN EN 60317-55/změna Z1 (347307) - červenec 2014

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 55: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyurethanem, s vrchní polyamidovou vrstvou, třída 180

Změna byla zrušena k 18. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-20/změna Z4 (347307) - červenec 2014

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 20: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyuretanem, třída 155

Změna byla zrušena k 14. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-21/změna Z4 (347307) - červenec 2014

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 21: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyuretanem, s vrchní polyamidovou vrstvou, třída 155

Změna byla zrušena k 14. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-23/změna Z4 (347307) - červenec 2014

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 23: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180

Změna byla zrušena k 14. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-28/změna Z4 (347307) - červenec 2014

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 28: Měděné vodiče pravoúhlého průřezu lakované polyesterimidem, třída 180

Změna byla zrušena k 14. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50355 ed. 2 (347664) - červenec 2014 aktuální vydání

Drážní zařízení - Kabely pro drážní kolejová vozidla se speciální odolností proti požáru - Pokyn pro použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.18t

370 Kč

ČSN EN 50355/změna Z1 (347664) - červenec 2014

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná a jmenovitá tloušťka izolace - Pokyn pro použití

Změna byla zrušena k 1. červenci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 62606 (354196) - červenec 2014

Obecné požadavky pro obloukové ochrany

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.18t

1 285 Kč

ČSN EN 62146-1 (358225) - červenec 2014

Vyrovnávací kondenzátory pro vysokonapěťové výkonové vypínače střídavého proudu - Část 1: Obecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.17t

565 Kč

ČSN EN 61754-4 ed. 2/Oprava 1 (359244) - červenec 2014

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 4: Druh optických konektorů typu SC

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 61290-3-3 (359271) - červenec 2014

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 3-3: Parametry šumového čísla - Poměr výkonu signálu k celkovému výkonu ASE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 62448/změna Z1 (368613) - červenec 2014

Multimediální systémy a zařízení - Multimediální e-publikování a e-knihy - Druhový formát pro e-publikování

Změna byla zrušena k 1. lednu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50174-3 ed. 2 (369071) - červenec 2014 aktuální vydání

Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.18t

1 000 Kč

ČSN EN 50174-3/změna Z1 (369071) - červenec 2014

Informační technologie - Kabelová vedení - Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov

Změna byla zrušena k 2. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 12732 +A1 (386412) - červenec 2014 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky

570 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10216-1 (420261) - červenec 2014 aktuální vydání

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.14t

360 Kč

ČSN EN 10216-3 (420261) - červenec 2014 aktuální vydání

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 3: Trubky z jemnozrnných legovaných ocelí

350 Kč

ČSN EN 10216-4 (420261) - červenec 2014 aktuální vydání

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 4: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při nízkých teplotách

350 Kč

ČSN EN 10216-5 (420261) - červenec 2014 aktuální vydání

Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Trubky z korozivzdorné oceli

440 Kč

ČSN ISO 22889 (420388) - červenec 2014

Kovové materiály - Metoda zkoušky pro stanovení odolnosti vůči stabilnímu nárůstu trhliny použitím těles s nízkým stísněním

440 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 11960 (451391) - červenec 2014 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové roury použité jako pažnice nebo potrubí pro sondy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 990 Kč

46 Zemědělství

ČSN P CEN ISO/TS 17764-2 (467096) - červenec 2014

Krmiva - Stanovení obsahu mastných kyselin - Část 2: Metoda plynové chromatografie

230 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 847-3 (496122) - červenec 2014 aktuální vydání

Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Upínací zařízení

230 Kč

ČSN EN 1870-11 (496130) - červenec 2014 aktuální vydání

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 11: Poloautomatické horizontální kotoučové pily s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily)

440 Kč

ČSN EN 1870-12 (496130) - červenec 2014 aktuální vydání

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 12: Horní kyvadlové kotoučové pily pro příčné řezání

440 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 12662 (656135) - červenec 2014 aktuální vydání

Kapalné ropné výrobky - Stanovení celkového obsahu nečistot ve středních destilátech, motorových naftách a methylesterech mastných kyselin

230 Kč

ČSN EN 228/změna Z1 (656505) - červenec 2014

Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 65 6691 (656691) - červenec 2014 aktuální vydání

Ropné výrobky - Topné oleje na bázi odpadních olejů - Technické požadavky a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.17t

145 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 1097-9 (721194) - červenec 2014 aktuální vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 9: Stanovení odolnosti proti obrusu pneumatikami s hroty - Nordická zkouška

190 Kč

ČSN EN 13279-2 (722486) - červenec 2014 aktuální vydání

Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 2: Zkušební metody

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

TNI 73 0302 (730302) - červenec 2014 aktuální vydání

Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup

230 Kč

TNI 73 0351 (730351) - červenec 2014

Energetické hodnocení soustav s tepelnými čerpadly - Zjednodušený výpočtový postup

340 Kč

ČSN EN 15804 +A1 (730912) - červenec 2014

Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.20t

Norma bude zrušena k 31. říjnu 2022 (zobrazit náhrady).

622 Kč

ČSN EN 1994-1-2/změna A1 (731470) - červenec 2014

Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

65 Kč

ČSN EN 12229 (735976) - červenec 2014 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Postup při přípravě vzorků syntetické trávy a textilních povrchů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15306 (735986) - červenec 2014 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Vystavení syntetické trávy simulovanému opotřebení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13285/změna Z1 (736155) - červenec 2014

Nestmelené směsi - Specifikace

Změna byla zrušena k 31. březnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12697-41 (736160) - červenec 2014 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 41: Odolnost proti působení rozmrazovacích kapalin

230 Kč

ČSN EN 12697-49 (736160) - červenec 2014

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 49: Stanovení součinitele tření po ohlazení

230 Kč

ČSN 73 7030 (737030) - červenec 2014

Modré směrové sloupky a odrazky

230 Kč

76 Služby

ČSN EN 16224 +A1 (763102) - červenec 2014 aktuální vydání

Zdravotní péče poskytovaná chiropraktiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 0001 (800001) - červenec 2014 aktuální vydání

Textilie - Základní třídění a základní názvy

190 Kč

ČSN EN 13251/změna Z1 (806151) - červenec 2014

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13252/změna Z1 (806152) - červenec 2014

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13253/změna Z1 (806153) - červenec 2014

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití ve vnějších systémech na ochranu proti erozi

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13254/změna Z1 (806154) - červenec 2014

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13255/změna Z1 (806155) - červenec 2014

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13265/změna Z1 (806158) - červenec 2014

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 17249 ed. 2 (832514) - červenec 2014 aktuální vydání

Bezpečnostní obuv odolná proti pořezání řetězovou pilou

230 Kč

ČSN EN ISO 17249/změna Z1 (832514) - červenec 2014

Bezpečnostní obuv odolná proti pořezání řetězovou pilou

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13277-3 (832776) - červenec 2014 aktuální vydání

Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 3: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče trupu

190 Kč

ČSN EN 1621-2 (832881) - červenec 2014 aktuální vydání

Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickým nárazům - Část 2: Chrániče zad pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN ISO 13849-1/Oprava 2 (833205) - červenec 2014

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 14119 (833315) - červenec 2014

Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.15t

590 Kč

ČSN EN 13936 (833637) - červenec 2014

Expozice pracoviště - Postupy pro měření chemických látek přítomných jako směs polétavých částic a par - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16387 (836450) - červenec 2014

Kvalita půdy - Vliv znečišťujících látek na Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) - Stanovení vlivu na reprodukci

340 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 8637 (856211) - červenec 2014

Kardiovaskulární implantáty a mimotělní systémy - Hemodialyzátory, hemodiafiltry, hemofiltry a hemokoncentrátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 30. dubnu 2023 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN ISO 8638 (856212) - červenec 2014

Kardiovaskulární implantáty a mimotělní systémy - Mimotělní krevní okruhy pro hemodialyzátory, hemodiafiltry a hemofiltry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 31. srpnu 2021 (zobrazit náhrady).

382 Kč

87 Telekomunikace

TNI ETSI TR 103 170 V1.1.1 (870008) - červenec 2014

Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Úplný konverzační přístup k tísňovým službám

350 Kč

ČSN ETSI EN 300 743 V1.5.1 (879024) - červenec 2014

Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 13451-11 (940915) - červenec 2014 aktuální vydání

Vybavení plaveckých bazénů - Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro přenosné podlahy a přepážky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 11073-10103 (980014) - červenec 2014

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení centra zdravotní péče - Část 10103: Názvosloví - Implantáty pro kardiaky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 18104 (981039) - červenec 2014 aktuální vydání

Zdravotnická informatika - Kategorické struktury v ošetřovatelské diagnostice a postupy ošetřování v terminologických systémech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč