ČSN EN 12007-5 (386413) Aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 5: Přípojky – Specifické funkční požadavky

ČSN EN 12007-5 Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 5: Přípojky – Specifické funkční požadavky
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma popisuje specifické funkční požadavky pro přípojky nad rámec obecných funkčních požadavků stanovených v EN 12007-1 pro:
a) nejvyšší provozní tlak (MOP) do 16 bar včetně;
b) provozní teplotu mezi -20 °C a +40 °C.
Platí pro projektování, výstavbu, uvádění do provozu, odstavení z provozu, provoz, údržbu, rozšiřování a další související práce. Přípojka představuje hmotný majetek tvořený plynovodem mezi sedlovou odbočkou nebo T kusem plynovodu k hrdlu předávacího místa určeného provozovatelem distribučního soustavy (například: uzavírací armatura, regulátor, připojení plynoměru nebo kombinace regulátoru a uzavírací armatury).
Vlastnictví a provozní odpovědnost mohou být v různých členských státech odlišné. Vymezení přípojky může být v každém členském státě jiné. Jako ilustrace této skutečnosti jsou na obrázku 1 vyznačena různá předávací místa. Prostudujte si obrázek 1 (A/B/C/D/E) a předpisy a normy v členských zemích.

Označení ČSN EN 12007-5 (386413)
Katalogové číslo 96029
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 2014
Datum účinnosti 1. 11. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963960296
Tato norma nahradila ČSN EN 12007-5 (386413) z července 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12007-1 (386413)
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 1: Obecné funkční požadavky

ČSN EN 12007-2 (386413)
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 bar včetně)

ČSN EN 12007-3 (386413)
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel

ČSN EN 12007-4 (386413)
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce

ČSN P CEN/TS 12007-6 (386413)
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 6: Specifické požadavky pro neměkčený polyamid (PA-U)

foo