ČSN EN 847-1 (496122) Zrušená norma

Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Frézovací nástroje a pilové kotouče

ČSN EN 847-1 Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Frézovací nástroje a pilové kotouče
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje všechna nebezpečí, která vznikají z konstrukce nástrojů pro obráběcí stroje na dřevo a popisuje metody vyloučení nebo snížení těchto nebezpečí konstrukcí nástroje a informačními opatřeními. Tato evropská norma se zabývá frézovacími nástroji (upínané pomocí díry, stopky nebo integrované do vřetena) a pilovými kotouči.
Tato evropská norma nepokrývá jakákoliv nebezpečí vyplývající z pevnosti stopky stopkových frézovacích nástrojů. Seznam nebezpečí je uveden v kapitole 4. Tento dokument neplatí pro vrtáky, jednobřité stopkové frézy s excentrickým upínáním, frézy s řeznou kružnicí menší než 16 mm a pro nástroje používané u soustruhů s rotačním nožem a kopírovacích soustruhů, kde je nebezpečí vymrštění a dotyku s nástrojem vždy zabráněno systémem pevných a/nebo pohyblivých ochranných krytů s blokováním s jištěním ochranného krytu a/nebo samočinně se zavírajícími ochrannými kryty.

Označení ČSN EN 847-1 (496122)
Katalogové číslo 95432
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 7. 2014
Datum účinnosti 1. 8. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963954325
Norma byla zrušena k 1. 8. 2018
a nahrazena ČSN EN 847-1 (496122)
Tato norma nahradila ČSN EN 847-1 +A1 (496122) z dubna 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 847-2 (496122)
Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Požadavky na stopkové frézovací nástroje

ČSN EN 847-3 (496122)
Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Upínací zařízení