ČSN (normy i změny) z dubna 2013

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 80000-9/změna Amd. 1 (011300) - duben 2013

Veličiny a jednotky - Část 9: Fyzikální chemie a molekulová fyzika

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 13372 (011470) - duben 2013 aktuální vydání

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Slovník

340 Kč

ČSN EN ISO 25178-3 (014451) - duben 2013 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 3: Specifikace operátorů

230 Kč

TNI CEN/TR 16092 (018338) - duben 2013

Elektronický vyběr poplatků - Požadavky na systémy s placením předem (Pre-Pay)

440 Kč

ČSN EN ISO 17261 (018340) - duben 2013

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Architektura a terminologie intermodální/multimodální přepravy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN ISO 17262 (018341) - duben 2013

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Číslování a datové struktury

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.14t, A1 9.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

840 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN 16222 (038339) - duben 2013

Katodická ochrana lodních trupů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 9016 (051125) - duben 2013 aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška rázem v ohybu - Umístění zkušebních tyčí, orientace vrubu a zkoušení

190 Kč

ČSN EN 60974-1 ed. 3/změna Z1 (052205) - duben 2013

Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu

Změna byla zrušena k 17. červenci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60974-1 ed. 4 (052205) - duben 2013

Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.19t

Norma bude zrušena k 28. září 2021 (zobrazit náhrady).

802 Kč

ČSN EN ISO 12153 (055507) - duben 2013

Svařovací materiály - Plněné elektrody bez a s plynovou ochranou pro obloukové svařování niklu a niklových slitin - Klasifikace

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 1264-2 +A1 (060315) - duben 2013 aktuální vydání

Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami

440 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN 13951 (110071) - duben 2013 aktuální vydání

Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Potravinářská zařízení, konstrukční předpisy pro zajištění hygienického používání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 12842 (132060) - duben 2013 aktuální vydání

Tvarovky z tvárné litiny pro potrubní systémy z PVC-U nebo PE - Požadavky a zkušební metody

440 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 62439-3 ed. 2 (184022) - duben 2013

Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 3: Paralelní redundanční protokol (PRP) a vysoce použitelný nepřerušený okruh (HSR)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 2. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

802 Kč

ČSN EN 62439-3/změna Z1 (184022) - duben 2013

Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 3: Paralelní redundanční protokol (PRP) a vysoce použitelný nepřerušený okruh (HSR)

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 9. srpnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60917-2-5 (188002) - duben 2013

Modulový řád pro vývoj mechanických konstrukcí elektronických zařízení - Část 2-5: Dílčí specifikace - Koordinační rozměry rozhraní s krokem 25 mm pro vybavení mechanických konstrukcí - Rozměry rozhraní skříní pro různá zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 9394 (195221) - duben 2013 aktuální vydání

Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Stanovení biokompatibility zkoušením na oku králíka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11979-4/změna A1 (195300) - duben 2013

Oční implantáty - Nitrooční čočky - Část 4: Označování a informace

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 1120 (260396) - duben 2013 aktuální vydání

Dopravní pásy - Stanovení pevnosti mechanických spojů - Statická zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 9300-003 (310450) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 003: Základní pojmy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 4632-004 (311201) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - Svařitelnost a pájitelnost dílců leteckých konstrukcí - Část 004: Svařování a pájení homogenních dílců z vysokolegovaných ocelí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 4681-002 (311739) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, vodiče z hliníku nebo mědi plátované hliníkem - Část 002: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2591-214 (311810) - duben 2013 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 214: Úder blesku, proudový a napěťový impuls

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3682-003 (311818) - duben 2013 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 003: Vložky - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3682-004 (311818) - duben 2013 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, zástrčka a zásuvka, typ s vyměnitelnou vložkou, do panelu, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 004: Zásuvka velikost 2 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3745-515 (311925) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 515: Síla ochranné vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4050-1 (312008) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - Zkušební metoda pro kovové materiály - Kontrola tyčí, desek, přířezů pro kování a výkovků ultrazvukem - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4050-2 (312008) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - Zkušební metoda pro kovové materiály - Kontrola tyčí, desek, přířezů pro kování a výkovků ultrazvukem - Část 2: Provedení zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4050-3 (312008) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - Zkušební metoda pro kovové materiály - Kontrola tyčí, desek, přířezů pro kování a výkovků ultrazvukem - Část 3: Referenční vzorky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4050-4 (312008) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - Zkušební metoda pro kovové materiály - Kontrola tyčí, desek, přířezů pro kování a výkovků ultrazvukem - Část 4: Přejímací kritéria

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4500-001 (312062) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro navrhování a prezentaci materiálových norem - Část 001: Obecná pravidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4500-003 (312062) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro navrhování a prezentaci materiálových norem - Část 003: Specifická pravidla pro žáruvzdorné slitiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4500-004 (312062) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro navrhování a prezentaci materiálových norem - Část 004: Specifická pravidla pro titan a slitiny titanu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4500-005 (312062) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro navrhování a prezentaci materiálových norem - Část 005: Specifická pravidla pro oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4268 (312063) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zařízení pro tepelné zpracování - Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3351 (312579) - duben 2013

Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a stárnutím - Výkovky - De ≤ 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 55016-1-4 ed. 3/změna A1 (334210) - duben 2013

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Antény a zkušební stanoviště pro měření rušení šířeného zářením

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 12. únoru 2022.

550 Kč

ČSN EN 50132-5/změna Z1 (334582) - duben 2013

Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 5: Přenos videosignálu

Změna byla zrušena k 15. květnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN CLC/TS 50131-5-4 (334591) - duben 2013

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 5-4: Zkoušky systémové kompatibility I&HAS zařízení nacházejících se ve střežených prostorech

230 Kč

ČSN EN 50132-7/změna Z1 (334592) - duben 2013

Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikaci

Změna byla zrušena k 18. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62282-3-3/změna Z1 (336000) - duben 2013

Technologie palivových článků - Část 3-3: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Instalace

Změna byla zrušena k 19. červenci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62282-3-300 (336000) - duben 2013

Technologie palivových článků - Část 3-300: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Instalace

230 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50149 ed. 2 (341558) - duben 2013 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná drážní zařízení - Elektrická trakce - Profilový trolejový vodič z mědi a slitin mědi

350 Kč

ČSN EN 50149/změna Z1 (341558) - duben 2013

Drážní zařízení - Pevná drážní zařízení - Elektrická trakce - Profilový trolejový vodič z mědi a slitin mědi

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61375-1 (342690) - duben 2013

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 1: Obecná architektura

550 Kč

ČSN EN 61375-2-1 (342690) - duben 2013

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-1: Vlaková sběrnice (WTB)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 600 Kč

ČSN EN 61375-2-2 (342690) - duben 2013

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-2: Zkoušky shody vlakové sběrnice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 61375-3-1 (342690) - duben 2013

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-1: Multifunkční vozidlová sběrnice (MVB)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 61375-3-2 (342690) - duben 2013

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-2: Zkoušky shody MVB (Multifunkční vozidlová sběrnice)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 61375-3-3 (342690) - duben 2013

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-3: Síť sestavy CANopen (CCN)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 60404-15 (345862) - duben 2013

Magnetické materiály - Část 15: Metody pro rozhodnutí relativní magnetické propustnosti slabě magnetických materiálů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč

ČSN EN 60544-2 (346411) - duben 2013

Elektrotechnické izolační materiály - Stanovení účinků ionizujícího záření na izolační materiály - Část 2: Postupy pro ozářování a zkoušky

340 Kč

ČSN EN 61340-4-1/Oprava 1 (346440) - duben 2013

Elektrostatika - Část 4-1: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah

20 Kč

ČSN IEC/TR 61340-1 (346440) - duben 2013

Elektrostatika - Část 1: Elektrostatické jevy - Principy a měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.18t, Oprava 2 10.18t

390 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60076-18 (351001) - duben 2013

Výkonové transformátory - Část 18: Měření kmitočtové odezvy

440 Kč

ČSN EN 62477-1 (351534) - duben 2013

Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 7.15t, A1 7.17t

1 285 Kč

ČSN EN 60512-99-001 (354055) - duben 2013

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 99-001: Plán zkoušek pro spojení a rozpojení konektorů při elektrické zátěži - Zkouška 99a: Konektory používané v komunikačních kabelových rozvodech s kroucenými páry s dálkovým napájením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60309-1 ed. 3/změna A2 (354513) - duben 2013

Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 1: Všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 61010-2-091 (356502) - duben 2013

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-091: Zvláštní požadavky na skříňové rentgenové systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.16t

250 Kč

ČSN EN 60294 (358007) - duben 2013

Měření rozměrů válcových součástek s vývody v ose

230 Kč

ČSN EN 60301 (358011) - duben 2013

Přednostní průměry drátových vývodů kondenzátorů a rezistorů

125 Kč

ČSN IEC 301/změna Z1 (358011) - duben 2013

Přednostní průměry drátových vývodů a resistorů

Změna byla zrušena k 17. srpnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60358-1 (358222) - duben 2013

Vazební kondenzátory a kapacitní děliče - Část 1: Obecná pravidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.15t

460 Kč

ČSN IEC 358/změna Z1 (358222) - duben 2013

Vazební kondenzátory a kapacitní děliče

Změna bude zrušena k 23. listopadu 2021.

32 Kč

ČSN EN 61240/změna Z1 (358400) - duben 2013

Piezoelektrické součástky - Příprava rozměrových výkresů součástek pro řízení a filtraci kmitočtu pro povrchovou montáž (SMD) - Obecná pravidla

Změna byla zrušena k 29. srpnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62575-2 (358402) - duben 2013

Vysokofrekvenční (VF) filtry hodnocené kvality s objemovou akustickou vlnou (OAV) - Část 2: Návod k použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62132-8 (358798) - duben 2013

Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti - Část 8: Měření odolnosti proti vyzařování - Metoda IC s páskovým vedením

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61300-2-46/Oprava 1 (359251) - duben 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-46: Zkoušky - Vlhké teplo - Cyklická zkouška

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 22. dubnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-2-54 ed. 3/změna A11 (361045) - duben 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-54: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro čištění povrchů pro použití v domácnosti s využitím kapalin nebo páry

125 Kč

ČSN EN 60728-3-1 (367211) - duben 2013

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 3-1: Metody měření nelinearity pro plně digitální kanál zatížený DVB-C signály

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 1. lednu 2021 (zobrazit náhrady).

372 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 5923 (389031) - duben 2013 aktuální vydání

Technické prostředky požární ochrany - Hasiva - Oxid uhličitý

340 Kč

ČSN EN 13237 (389631) - duben 2013 aktuální vydání

Prostředí s nebezpečím výbuchu - Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

340 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 7625 (420851) - duben 2013 aktuální vydání

Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Příprava vzorků pro chemický rozbor stanovení obsahu uhlíku

125 Kč

ČSN EN 10223-1 (426428) - duben 2013 aktuální vydání

Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva - Část 1: Ostnaté ocelové dráty pozinkované nebo s povlakem zinkové slitiny

190 Kč

ČSN EN 10223-2 (426428) - duben 2013 aktuální vydání

Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva - Část 2: Drátěná ocelová pletiva se šestiúhelníkovými oky pro zemědělské účely, izolace a ploty

230 Kč

ČSN EN 10223-4 (426428) - duben 2013 aktuální vydání

Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva - Část 4: Drátěné sítě svařované na ploty

190 Kč

ČSN EN 10223-5 (426428) - duben 2013 aktuální vydání

Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva - Část 5: Drátěné ocelové kloubové a uzlové sítě na ploty

230 Kč

ČSN EN 10223-6 (426428) - duben 2013 aktuální vydání

Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva - Část 6: Drátěná ocelová pletiva se čtyřúhelníkovými oky

190 Kč

ČSN EN 10223-7 (426428) - duben 2013 aktuální vydání

Ocelový drát a výrobky z drátu na ploty a pletiva - Část 7: Ocelové drátěné svařované plotové dílce

230 Kč

48 Lesnictví

ČSN EN 1316-1 (480065) - duben 2013 aktuální vydání

Listnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 1: Dub a buk

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1316-2 (480065) - duben 2013 aktuální vydání

Listnatá kulatina - Třídění podle jakosti - Část 2: Topol

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 5270 (500221) - duben 2013 aktuální vydání

Vlákniny - Laboratorní archy - Stanovení fyzikálních vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN ISO 1431-1 (621527) - duben 2013 aktuální vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Odolnost proti vzniku ozónových trhlin - Část 1: Zkoušení za statické a dynamické deformace

340 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 11403-2 (640010) - duben 2013 aktuální vydání

Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 2: Tepelné a zpracovatelské vlastnosti

230 Kč

ČSN P CEN/TS 1329-2 (643180) - duben 2013

Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody

340 Kč

ČSN EN ISO 9080 (646401) - duben 2013 aktuální vydání

Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Stanovení dlouhodobé hydrostatické pevnosti termoplastů ve formě trubek metodou extrapolace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 12666-2 (646435) - duben 2013 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polyethylen (PE) - Část 2: Návod pro posuzování shody

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 6516 (656516) - duben 2013 aktuální vydání

Motorová paliva - Řepkový olej pro spalovací motory na rostlinné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.14t

250 Kč

ČSN P CEN/TS 16346 (657056) - duben 2013

Asfaltová pojiva - Stanovení štěpitelnosti a okamžité přilnavosti kationaktivních emulzí s kamenivem 2/4 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 66 8011 (668011) - duben 2013 aktuální vydání

Výbušniny pro civilní použití - Trhaviny - Základní společná ustanovení

230 Kč

ČSN 66 8101 (668101) - duben 2013 aktuální vydání

Bezdýmné prachy pro civilní použití - Základní společná ustanovení

125 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 16274 (681580) - duben 2013

Metody pro analýzu alergenů - Stanovení potenciálně alergenních vonných látek ve spotřebních výrobcích - Krok 1: Přímá analýza vzorků metodou plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 16280 (704241) - duben 2013

Přístroje pro dechovou zkoušku na alkohol pro běžnou potřebu - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6556 (704323) - duben 2013

Laboratorní sklo - Odsávací lahve

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 1927-1 (726001) - duben 2013

Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 1: Úvodní ustanovení a klasifikace

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1991-1-4 ed. 2 (730035) - duben 2013

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.20t

965 Kč

ČSN EN 1991-1-4/změna Z3 (730035) - duben 2013

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

32 Kč

ČSN 73 4201/změna Z1 (734201) - duben 2013

Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

125 Kč

ČSN 73 6101/změna Z2 (736101) - duben 2013

Projektování silnic a dálnic

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12697-30/Oprava 1 (736160) - duben 2013

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 6221/Oprava 1 (736221) - duben 2013

Prohlídky mostů pozemních komunikací

Změna byla zrušena k 1. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1317-5 +A2/Oprava 1 (737001) - duben 2013

Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla

20 Kč

ČSN EN 12676-1/Oprava 1 (737070) - duben 2013

Systémy proti oslnění na pozemních komunikacích - Část 1: Účinnost a funkční charakteristiky

20 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 0250/Oprava 1 (750250) - duben 2013

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb

20 Kč

TNI CEN/TR 16355 (755407) - duben 2013

Doporučení pro prevenci zvyšování koncentrace bakterií rodu Legionella ve vnitřních vodovodech pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

340 Kč

ČSN 75 6101/Oprava 1 (756101) - duben 2013

Stokové sítě a kanalizační přípojky

20 Kč

ČSN EN 16101 (757019) - duben 2013

Kvalita vod - Návod pro mezilaboratorní porovnávání pro ekologická hodnocení

230 Kč

ČSN EN 16260 (757020) - duben 2013

Kvalita vod - Vizuální průzkumy mořského dna pomocí dálkově ovládaného a/nebo vlečeného zařízení pro sběr údajů o životním prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

TNI CEN ISO/TR 15462 (757782) - duben 2013

Kvalita vod - Výběr zkoušek biologické rozložitelnosti

340 Kč

ČSN 75 9010/Oprava 1 (759010) - duben 2013

Vsakovací zařízení srážkových vod

20 Kč

76 Služby

ČSN EN ISO 13293 (761304) - duben 2013

Rekreační potápění - Požadavky na výcvikové programy zaměřené na míchání plynů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN 13336 (792820) - duben 2013 aktuální vydání

Usně - Vlastnosti čalounických usní - Nábytkářské usně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 14268 (793817) - duben 2013 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení propustnosti pro vodní páru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20433 (793859) - duben 2013

Usně - Zkoušení stálobarevnosti - Odolnost proti zapouštění při otěru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16177 (795260) - duben 2013

Obuv - Odolnost proti vzniku a růstu trhlin - Metoda s ohebným pásem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 31092/změna A1 (800819) - duben 2013

Textilie. Zjišťování fyziologických vlastností. Měření tepelné odolnosti a odolnosti vůči vodním parám za stálých podmínek (zkouška pocení vyhřívanou destičkou) (ISO 11092:1993)

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 966 +A1 (832162) - duben 2013 aktuální vydání

Přilby pro létání a podobné sporty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13199 (834741) - duben 2013

Stacionární zdroje emisí - Stanovení celkového obsahu těkavých organických látek (TVOC) v odpadních plynech z technologických procesů - Metoda nedisperzní infračervené spektrometrie s využitím katalytického konvertoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13040 (836161) - duben 2013 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a substráty - Příprava vzorků pro chemické a fyzikální zkoušky, stanovení obsahu sušiny, vlhkosti a objemové hmotnosti laboratorně zhutnělého vzorku

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 11608-3 (855930) - duben 2013 aktuální vydání

Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a metody zkoušení - Část 3: Hotové zásobníky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11608-5 (855930) - duben 2013

Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a metody zkoušení - Část 5: Automatizované funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13397-2/změna A1 (856015) - duben 2013

Stomatologie - Parodontální kyrety, nástroje na zubní kámen a exkavátory - Část 2: Parodontální kyrety - Typ Gr

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 396-6 V1.5.1 (875086) - duben 2013

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Provoz v přímém módu (DMO) - Část 6: Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 1957 (911016) - duben 2013 aktuální vydání

Nábytek - Postele a matrace - Metody zkoušení pro stanovení funkčních charakteristik a kritérií hodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 232 (914105) - duben 2013 aktuální vydání

Koupací vany - Připojovací rozměry

190 Kč

ČSN EN 251 (914106) - duben 2013 aktuální vydání

Sprchové vaničky - Připojovací rozměry

190 Kč

ČSN EN 650 (917851) - duben 2013 aktuální vydání

Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny s podkladem z juty nebo z polyesterového rouna nebo z vrstvy polyesterového rouna s polyvinylchloridovým podkladem - Specifikace

230 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 15151-1 (942020) - duben 2013

Horolezecká výzbroj - Brzdicí prostředky - Část 1: Brzdicí prostředky s manuálně asistovaným blokováním, bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN 15151-2 (942020) - duben 2013

Horolezecká výzbroj - Brzdicí prostředky - Část 2: Brzdicí prostředky s manuálně ovládaným brzděním, bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

230 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 11073-10420 (981031) - duben 2013

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10420: Specializované zařízení - Analyzátor složení těla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 11073-10421 (981031) - duben 2013

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10421: Specializované zařízení - Monitor maximálního výdechu (maximální průtok)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 11073-10472 (981031) - duben 2013

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10472: Specializované zařízení - Monitor léčby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 11073-30400 (981031) - duben 2013

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro místo zdravotní péče - Část 30400: Profil rozhraní - Kabelový Ethernet

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11239 (981033) - duben 2013

Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a struktura jednoznačné identifikace a výměna řízených informací o způsobu dávkování farmaceutik, prezentaci jednotek, způsobu podávání a balení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11240 (981034) - duben 2013

Zdravotnická informatika - Identifikace léčivých přípravků - Datové prvky a struktura jednoznačné identifikace a výměna měřicích jednotek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč