ČSN EN 14212 (835722) Aktuální vydání

Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu siřičitého ultrafialovou fluorescencí

ČSN EN 14212 Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu siřičitého ultrafialovou fluorescencí
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 610 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma uvádí požadavky na kontinuální měřicí metodu stanovení oxidu siřičitého ve venkovním ovzduší na principu měření fluorescence v ultrafialové oblasti spektra. Norma popisuje charakteristiky a soubory příslušných minimálních požadavků při výběru vhodného ultrafialového fluorescenčního analyzátoru za použití schvalovacích zkoušek. Zahrnuje rovněž hodnocení vhodnosti posuzovaného analyzátoru pro použití na určených stálých stanovištích s ohledem na splnění požadavků příslušných směrnic EU týkajících se požadavků na odběr vzorků, kvalita výsledků a prokazování kvality.
Uvedené metody lze použít ke stanovení oxidu siřičitého ve venkovním ovzduší v rozmezí 0 _g/m3 až 1 000 _g/m3, tzn. v ovzduší oblastí klasifikovaných jako venkovské, pozaďové v rámci městských aglomerací a oblastí s dopravní zátěží. Toto koncentrační rozmezí představuje certifikační rozsah pro typové zkoušky analyzátorů pro měření SO2.
Velkou pozornost věnuje podrobné diskuzi jednotlivých cílů měření kvality vnitřního ovzduší a provádění typové schvalovací zkoušky.
Obsáhlá přílohová část popisuje výpočet odchylky od linearity, různé typy vzorkovacích tratí a popis ultrafialového fluorescenčního analyzátoru, odběr vzorků v mikroměřítku, postup zkoušky rozvodného potrubí a postup typového schválení, výpočet nejistoty výsledků měření v terénních podmínkách na úrovni limitní hodnoty a výpočet nejistoty výsledků měření v terénních podmínkách na úrovni roční limitní hodnoty. Normu doplňuje rozsáhlý přehled významných technických změn oproti předchozímu vydání normy a seznam literárních odkazů.

Označení ČSN EN 14212 (835722)
Katalogové číslo 93374
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 8. 2013
Datum účinnosti 1. 9. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 88 stran formátu A4
EAN kód 8590963933740
Změny a opravy Oprava 1 6.14t
Tato norma nahradila ČSN EN 14212 (835722) z dubna 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)