ČSN (normy i změny) z května 2006

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 14784-1 (015097) - květen 2006

Nedestruktivní zkoušení - Průmyslová počítačová radiografie s fosforovými paměťovými fóliemi - Část 1: Klasifikace systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN 14868 (038271) - květen 2006

Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v uzavřených vodních oběhových soustavách

340 Kč

ČSN EN ISO 14924 (038735) - květen 2006

Žárové stříkání - Dodatečné úpravy a konečná úprava žárově stříkaných povlaků

190 Kč

ČSN EN 14879-1 (039000) - květen 2006

Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 1: Názvosloví, navrhování a příprava podkladu

440 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 60974-7/změna Z1 (052205) - květen 2006

Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14532-3 (055521) - květen 2006 aktuální vydání

Svařovací materiály - Zkušební metody a požadavky na jakost - Část 3: Posuzování shody drátových elektrod, drátů a tyčinek pro svařování hliníkových slitin

340 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN ISO 9905/Oprava 2 (113011) - květen 2006

Technické požadavky pro odstředivá čerpadla - Třída I

20 Kč

ČSN EN ISO 13710 (117014) - květen 2006 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Objemová čerpadla s kmitavým pohybem

770 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 13480-3/Oprava 1 (130020) - květen 2006

Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60534-8-1 (134510) - květen 2006 aktuální vydání

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-1: Hluk - Obecné podmínky - Laboratorní měření hluku vybuzeného průtokem vzduchu regulačními armaturami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 1154/Oprava 1 (166232) - květen 2006

Stavební kování - Zavírače dveří s řízeným průběhem zavírání - Požadavky a zkušební metody

20 Kč

ČSN EN 1158/Oprava 1 (166234) - květen 2006

Stavební kování - Zařízení pro koordinované zavírání dveří - Požadavky a zkušební metody

20 Kč

ČSN EN 1155/Oprava 1 (166235) - květen 2006

Stavební kování - Elektricky poháněná zařízení na stavění otevření dveří - Požadavky a zkušební metody

20 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 9342-2 (195016) - květen 2006

Optika a optické přístroje - Zkušební čočky pro kalibraci fokometrů - Část 2: Zkušební čočky pro fokometry používané pro měření kontaktních čoček

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7998 (195100) - květen 2006 aktuální vydání

Oční optika - Brýlové obruby - Seznam ekvivalentních termínů a slovník

230 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 9300 (257713) - květen 2006 aktuální vydání

Měření průtoku plynu Venturiho dýzami s kritickým prouděním

440 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN ISO 3874/změna Amd.3 (269345) - květen 2006

Kontejnery řady 1 - Manipulace a fixace

125 Kč

ČSN ISO 1496-4/Oprava 1 (269356) - květen 2006

Kontejnery řady 1: Technické požadavky a zkoušení. Část 4: Netlakované kontejnery pro suché sypké materiály

20 Kč

ČSN EN 12507 (269386) - květen 2006 aktuální vydání

Dopravní služby - Návod pro aplikaci EN ISO 9001:2000 v oblasti silniční dopravy, skladování, distribuce a železničním odvětví

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13000/Oprava 1 (270570) - květen 2006

Jeřáby - Mobilní jeřáby

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 6405-2/změna Amd.1 (277508) - květen 2006

Stroje pro zemní práce. Značky ovládačů řidiče a jiné sdělovače. Část 2: Značky pro pracovní zařízení a příslušenství

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 1. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 10262 (277532) - květen 2006

Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení ochranných krytů obsluhy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN ISO 24410 (277542) - květen 2006

Stroje pro zemní práce - Připojení pracovních prostředků nakladačů řízených prokluzem kol

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2853 (311715) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Jmenovité proudy vodičů pro elektrické kabely podle EN 2083

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4434 (311722) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Lehké vodiče z mědi nebo slitin mědi pro elektrické kabely - Norma výrobku (Normální a přesné tolerance)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3475-306 (311725) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 306: Nepřerušenost vodičů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-408 (311725) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 408: Ohnivzdornost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3475-414 (311725) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 414: Diferenciální snímací kalorimetr (DSC zkouška)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3475-415 (311725) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 415: Rychlá změna teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3475-416 (311725) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 416: Teplotní stabilita

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3475-705 (311725) - květen 2006 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 705: Měření kontrastu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3475-706 (311725) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 706: Schopnost označování laserem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2714-003 (311727) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 003: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené inkoustem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2714-007 (311727) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 007: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2714-011 (311727) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 011: DM řada, stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2714-012 (311727) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 012: DM řada, stíněné (opletené) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2266-002 (311728) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 002: Všeobecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2266-005 (311728) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 005: Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2266-007 (311728) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 007: Mnohožilové potahované kabely, značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2267-003 (311729) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 003: Značené inkoustem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2267-007 (311729) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 007: DMA řada, značené inkoustem, jednožilové a mnohožilové - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2267-008 (311729) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 008: DM řada, značené UV laserem, jednožilové a mnohožilové - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2591-212 (311810) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 212: Povrchová přenosová impedance

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-220 (311810) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 220: Stárnutí spojky kontaktu s vodičem vlivem cyklů proudu a teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-423 (311810) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 423: Pevný závitový přístrojový konektor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-515 (311810) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 515: Stabilita ve vodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2591-609 (311810) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 609: Optické prvky - Účinnost upevnění kabelu - Cyklické ohyby kabelu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4165-012 (311812) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 012: Těleso spoje s přírubovou montáží pro 2 a 4 moduly, série 3 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4165-014 (311812) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 014: Stínící příslušenství tělesa 2 a 4 modulů pro konektory, série 2 a série 3 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4165-016 (311812) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 016: Dvojitá oválná průchodka pro příslušenství (1 pro 2 moduly) - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4165-017 (311812) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 017: Stavebnicový prvek pro příslušenství (1 otvor pro 1 modul) - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3545-003 (311813) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 003: Konektory se zásuvkami - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3545-004 (311813) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 004: Konektory se zástrčnými kolíky - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4049-002 (311839) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Prodlužovací vedení pro termočlánek - Pracovní teplota mezi -65 °C až 260 °C - Část 002: Všeobecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3745-306 (311925) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 306: Změna tlumení během tepelných cyklů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-401 (311925) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 401: Zrychlené stárnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-402 (311925) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 402: Teplotní cyklování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-406 (311925) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 406: Zkouška ohybu v chladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-407 (311925) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 407: Hořlavost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3745-412 (311925) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 412: Odolnost proti vlhkosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3745-503 (311925) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 503: Otěr drhnutím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3745-512 (311925) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 512: Stálost v ohybu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3745-513 (311925) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 513: Odolnost mačkání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3745-703 (311925) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 703: Trvanlivost označení výrobce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2002-001 (312002) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Část 001: Zkouška tahem při okolní teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2002-002 (312002) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Část 002: Zkouška tahem při zvýšené teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4616 (312385) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Slitina hořčíku MG-C18002-T4 - Odlitky z kokil

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4615 (312386) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Slitina hořčíku MG-C18002-T4 - Odlitky do písku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2072 (312402) - květen 2006 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Hliník AL-P1050A-H14 - Plechy a pásy - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2635 (312416) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2014A-T6511 - Tyče a profily lisované - a nebo D ≤ 200 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3338 (312417) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7050-T74511 - Tyče a profily lisované - a nebo D ≤ 150 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3344 (312418) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7050-T76511 - Tyče a profily lisované - a nebo D ≤ 150 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3342 (312419) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6061-T4 nebo T42 - Tyče a profily tažené nebo lisované - a nebo D ≤ 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2702 (312420) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P6061-T6 nebo T62 - Tyče a profily tažené nebo lisované - a nebo D ≤ 200 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3347 (312449) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2024-T8511 - Tyče a profily lisované - a nebo D ≤ 150 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2632 (312450) - květen 2006 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7075-T73511 - Tyče a profily lisované - a nebo D ≤ 150 mm s kontrolou hrubého zrna na obvodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2087 (312490) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2014A-T6 nebo T62 - Plechy a pásy plátované - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4057-201 (314120) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 201: Vnější prohlídka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4057-202 (314120) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 202: Kontrola hmotnosti a rozměrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4057-301 (314120) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 301: Zkouška ve slané mlze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4057-303 (314120) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 303: Odolnost proti kapalinám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4057-305 (314120) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 305: Stálost barvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4057-405 (314120) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 405: Okruh bezpečné vzdálenosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4057-407 (314120) - květen 2006

Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Zkušební metody - Část 407: Ověřování nastavení použitého nástroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN 14874 (323120) - květen 2006

Plavidla vnitrozemské plavby - Bezpříčkové kotevní řetězy - Řetězový ořech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 60079-15/změna Z1 (332320) - květen 2006

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 15: Typ ochrany "n"

Změna byla zrušena k 1. červnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50065-2-1/změna A1 (333435) - květen 2006

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-1: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v prostorech obytných, obchodních a lehkého průmyslu

125 Kč

ČSN EN 50065-2-2/změna A1 (333435) - květen 2006

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-2: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v průmyslovém prostředí

125 Kč

ČSN EN 50065-2-3/změna A1 (333435) - květen 2006

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-3: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 3 kHz až 95 kHz a určených pro používání dodavateli a distributory elektrické energie

125 Kč

ČSN EN 55016-2-1/změna A1 (334210) - květen 2006

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného vedením

Změna byla zrušena k 1. březnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55016-2-2/změna A2 (334210) - květen 2006

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-2: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušivého výkonu

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55016-2-3/změna A2 (334210) - květen 2006

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného zářením

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 54-10/změna A1 (342710) - květen 2006

Elektrická požární signalizace - Část 10: Hlásiče plamene - Bodové hlásiče

190 Kč

ČSN EN 54-11/změna A1 (342710) - květen 2006

Elektrická požární signalizace - Část 11: Tlačítkové hlásiče

190 Kč

ČSN EN 61332/změna Z1 (345820) - květen 2006

Klasifikace magneticky měkkých feritů

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7660-1 ed. 2 (347660) - květen 2006 aktuální vydání

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Část 1: Všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN 34 7660-1/změna Z1 (347660) - květen 2006

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. červnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7660-3D ed. 2 (347660) - květen 2006 aktuální vydání

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 3D: Kabely s měděnými nebo hliníkovými kruhovými nebo sektorovými jádry a koncentrickým jádrem

230 Kč

ČSN 34 7660-3D/změna Z1 (347660) - květen 2006

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Část 3D: Kabely s měděnými nebo hliníkovými kruhovými nebo sektorovými jádry a koncentrickým jádrem

Změna byla zrušena k 1. červnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7660-4D/změna Z1 (347660) - květen 2006

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4D: Kabely s měděnými a hliníkovými jádry; nepancéřované, pancéřované nebo s dvojitým stíněním

65 Kč

ČSN 34 7660-4G (347660) - květen 2006

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4G: Kabely s měděnými jádry, nepancéřované nebo pancéřované

340 Kč

ČSN 34 7660-5C/změna Z1 (347660) - květen 2006

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5C: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry, nepancéřované, pancéřované nebo s dvojitým stíněním

65 Kč

ČSN 34 7660-5G/změna Z1 (347660) - květen 2006

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5G: Kabely s měděnými jádry a s volitelným měděným koncentrickým jádrem

32 Kč

ČSN 34 7660-5H ed. 2 (347660) - květen 2006 aktuální vydání

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5H: Kabely s měděnými jádry s a bez koncentrických měděných jader a s volitelným pancéřováním

190 Kč

ČSN 34 7660-5H/změna Z1 (347660) - květen 2006

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5H: Kabely s měděnými jádry s a bez koncentrických měděných jader a s volitelným panceřováním

Změna byla zrušena k 1. červnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7660-5I ed. 2 (347660) - květen 2006 aktuální vydání

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5I: Jednožilové až čtyřžilové kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry

340 Kč

ČSN 34 7660-5I/změna Z2 (347660) - květen 2006

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5I: Jednožilové až čtyřžilové kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry

Změna byla zrušena k 1. červnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7660-5L (347660) - květen 2006

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5L: Kabely s měděnými jádry, nepancéřované nebo pancéřované

340 Kč

ČSN EN 61935-1/změna Z1 (347750) - květen 2006

Univerzální kabelážní systémy - Specifikace zkoušení symetrické komunikační kabeláže podle EN 50173 - Část 1: Instalovaná kabeláž

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 62317-7 (358475) - květen 2006

Feritová jádra - Rozměry - Část 7: EER-jádra

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 28. září 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60432-2 ed. 2/změna A1 (360131) - květen 2006

Žárovky - Požadavky na bezpečnost - Část 2: Halogenové žárovky pro všeobecné osvětlení pro domácnost a obdobné osvětlovací účely

190 Kč

ČSN EN 60081/změna A3 (360275) - květen 2006

Zářivky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na provedení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61347-2-12 (360510) - květen 2006

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-12: Zvláštní požadavky pro střídavě nebo stejnosměrně napájené elektronické předřadníky výbojek (kromě zářivek)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.11t, Oprava 1 9.11t

375 Kč

ČSN EN 60923 ed. 2 (360514) - květen 2006 aktuální vydání

Příslušenství pro světelné zdroje - Předřadníky výbojek (jiné než trubicové zářivky) - Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

675 Kč

ČSN EN 60923/změna Z1 (360514) - květen 2006

Příslušenství pro světelné zdroje - Předřadníky výbojek (jiné než trubicové zářivky) - Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60704-2-5/změna Z1 (361006) - květen 2006

Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného elektrickými spotřebiči pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na akumulační pokojová topidla

Změna byla zrušena k 1. září 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60704-2-5 ed. 2 (361008) - květen 2006 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrická akumulační pokojová topidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.15t

355 Kč

ČSN EN 50088 +A1/změna A4 (361338) - květen 2006

Bezpečnost elektrických hraček

Změna byla zrušena k 1. lednu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62298-4 (367554) - květen 2006

Používání služby TeleWeb - Část 4: Profil hyperteletextu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61162-402 (367823) - květen 2006

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 402: Více mluvčích a více posluchačů - Propojení lodních systémů - Dokumentace a požadavky na zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61883-2 ed. 2 (368555) - květen 2006 aktuální vydání

Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 2: Přenos dat SD-DVCR

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61883-2/změna Z1 (368555) - květen 2006

Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 2: Přenos dat SD-DVCR

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61883-3 ed. 2 (368555) - květen 2006 aktuální vydání

Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 3: Přenos dat HD-DVCR

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61883-3/změna Z1 (368555) - květen 2006

Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 3: Přenos dat HD-DVCR

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61883-4 ed. 2 (368555) - květen 2006 aktuální vydání

Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 4: Přenos dat MPEG2-TS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61883-4/změna Z1 (368555) - květen 2006

Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 4: Přenos dat MPEG2-TS

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61883-5 ed. 2 (368555) - květen 2006 aktuální vydání

Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 5: Přenos dat SDL-DVCR

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61883-5/změna Z1 (368555) - květen 2006

Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 5: Přenos dat SDL-DVCR

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61883-6/změna Z1 (368555) - květen 2006

Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 6: Přenosový protokol zvukových a hudebních dat

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 19739 (385506) - květen 2006

Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin plynovou chromatografií

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 12259-2/změna A2 (389210) - květen 2006

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 2: Mokré ventilové stanice

125 Kč

ČSN EN 12259-3/změna A2 (389210) - květen 2006

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 3: Suché ventilové stanice

125 Kč

ČSN EN 14373 (389681) - květen 2006

Systémy pro potlačení výbuchu

440 Kč

ČSN EN 12101-10 (389700) - květen 2006

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 10: Zásobování energií

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.07t

460 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10300 (421019) - květen 2006

Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Za tepla aplikované asfaltové hmoty pro vnější povlaky

440 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 13628-1 (450020) - květen 2006 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Návrh a provozování podmořských produkčních systémů - Část 1: Všeobecné požadavky a doporučení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 030 Kč

ČSN EN ISO 15547-1 (450030) - květen 2006

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Deskové výměníky tepla - Část 1: Deskové výměníky tepla s rámem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 15547-2 (450030) - květen 2006

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Deskové výměníky tepla - Část 2: Hliníkové deskožebrové výměníky tepla pájené na tvrdo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 1218-4/změna A1 (496124) - květen 2006

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 4: Stroje na olepování boků s posouvacím řetězem (řetězy)

Změna byla zrušena k 1. lednu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 21570 (569904) - květen 2006

Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Metody založené na kvantitativním stanovení kyseliny nukleové

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.13t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 285 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 21187 (570103) - květen 2006

Mléko - Kvantitativní stanovení bakteriologické jakosti - Návod pro stanovení a verifikaci konverzního vztahu mezi výsledky rutinní a základní metody

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 14639 (658004) - květen 2006

Surový dehet a surový benzol - Technické požadavky a metody zkoušení

190 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13445-5/změna A2 (695245) - květen 2006

Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN 70 4039/změna Z2 (704039) - květen 2006

Laboratorní varné sklo - Kuželové baňky

32 Kč

ČSN 70 4041/změna Z2 (704041) - květen 2006

Laboratorní varné sklo - Baňky s kulatým a plochým dnem

32 Kč

ČSN EN ISO 24450 (704042) - květen 2006

Laboratorní sklo - Varné baňky se širokým hrdlem

125 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 14647 (722103) - květen 2006

Hlinitanový cement - Složení, specifikace a kritéria shody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.07t

360 Kč

ČSN EN 1170-4/Oprava 1 (723410) - květen 2006

Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 4: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu "Zjednodušená zkouška pevnosti v tahu za ohybu"

20 Kč

ČSN EN 1170-7/Oprava 1 (723410) - květen 2006

Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 7: Stanovení délkových změn vlivem vlhkosti

20 Kč

ČSN EN 14945 (726073) - květen 2006

Žárovzdorné materiály a výrobky - Spektrofotometrické stanovení obsahu šestimocného chrómu v žárovzdorných výrobcích chromitých, před a po použití

125 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 14475 (731045) - květen 2006

Provádění speciálních geotechnických prací - Vyztužené zemní konstrukce

550 Kč

ČSN 73 6114/změna Z1 (736114) - květen 2006

Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

32 Kč

ČSN EN 13877-3 (736150) - květen 2006 aktuální vydání

Cementobetonové kryty - Část 3: Specifikace pro kluzné trny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.14t

222 Kč

ČSN EN 13286-48 (736185) - květen 2006 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 48: Zkušební metoda pro stanovení stupně rozpadu

125 Kč

ČSN EN 12899-1/změna Z1 (737030) - květen 2006

Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 74-1 (738109) - květen 2006

Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 1: Spojky trubek - Požadavky a zkušební postupy

350 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 516 (747702) - květen 2006 aktuální vydání

Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Zařízení pro přístup na střechu - Lávky, plošiny a stupně

230 Kč

ČSN EN 517 (747703) - květen 2006 aktuální vydání

Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Bezpečnostní střešní háky

230 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN ISO 21898 (770603) - květen 2006

Obaly - Flexibilní středně objemové vaky (FIBC) pro jiné než nebezpečné věci

350 Kč

ČSN EN 14887 (771020) - květen 2006

Obalové sklo - Prostředky k odstraňování zátek - Všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN ISO 9100-2 (771025) - květen 2006

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 2: 33 střední

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.10t

210 Kč

ČSN EN ISO 9100-3 (771025) - květen 2006

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 3: 38 normální

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.10t

210 Kč

ČSN EN ISO 9100-4 (771025) - květen 2006

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 4: 38 střední

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.10t

210 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 4684 (793850) - květen 2006

Usně - Chemické zkoušky - Stanovení těkavých látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 529 (832201) - květen 2006

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu - Návod

440 Kč

ČSN EN 1146 (832275) - květen 2006 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem a tlakovým vzduchem s únikovou kuklou - Požadavky, zkoušení a značení

350 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN P CEN ISO/TS 15883-5 (847150) - květen 2006

Mycí a dezinfekční automaty - Část 5: Zkoušky nečistot a metody k demonstraci čisticí účinnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 8835-4/Oprava 1 (852109) - květen 2006

Inhalační anestetické systémy - Část 4: Anestetické odpařovače

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 8835-5/Oprava 1 (852109) - květen 2006

Inhalační anestetické systémy - Část 5: Anestetické ventilátory

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 22803 (856368) - květen 2006

Stomatologie - Membrány pro řízenou tkáňovou regeneraci v ústní, čelistní a obličejové chirurgii - Obsah technické dokumentace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 392-2 V2.5.2 (875042) - květen 2006

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 2: Rádiové rozhraní (AI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 674-1 V1.2.1 (875094) - květen 2006 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracující v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM) pásmu 5,8 GHz - Část 1: Všeobecné charakteristiky a zkušební metody silničních (RSU) a palubních jednotek (OBU)

590 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.6.1 (875101) - květen 2006

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-31 V1.1.1 (875101) - květen 2006

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 31: Specifické podmínky pro zařízení v pásmu 9 kHz až 315 kHz pro aktivní lékařské implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a související periferní zařízení (ULP-AMI-P)

350 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-32 V1.1.1 (875101) - květen 2006

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 32: Specifické podmínky pro aplikace radarového sondování země a zdí

230 Kč

ČSN ETSI EN 302 017-2 V1.1.1 (875129) - květen 2006

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro službu amplitudově modulovaného (AM) rozhlasového vysílání - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

350 Kč

ČSN ETSI EN 302 066-1 V1.1.1 (875130) - květen 2006 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aplikace radarového sondování země a zdí - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 066-2 V1.1.1 (875130) - květen 2006

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aplikace radarového sondování země a zdí - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

230 Kč

ČSN ETSI EN 302 217-1 V1.1.4 (878595) - květen 2006

Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 1270 (940518) - květen 2006 aktuální vydání

Zařízení hracích ploch - Zařízení pro basketbal - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 71-8/změna A2 (943095) - květen 2006

Bezpečnost hraček - Část 8: Houpačky, skluzavky a obdobné hračky pro pohybovou aktivitu, určené pro domácí použití uvnitř i venku

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1930/změna A1 (943426) - květen 2006

Výrobky pro péči o dítě - Bezpečnostní bariéry - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.